تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود ۳۰ درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
۱٫ خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین ۲۸ تا ۳۰ سال متناوباً هر ۳ تا ۶ ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
۲٫ دختر خانم ۲۳ ساله در مدت ۲ سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب ۳ و ۶ بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت ۳ تا ۶ ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
۳٫ خانم ۳۶ ساله با علائم فراموشی فزاینده از ۲ سال قبل و ۲ بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
۱٫ مرد ۲۳ ساله در گذشته دو بار به فاصله ۶ ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
۲٫ خانم ۲۷ ساله متاهل با سابقه ۵ بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
۳٫ خانم مجرد ۲۸ ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس ۴ بار MRI شده بود هر بار ۳ تا ۴ کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا ۲۴ ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
۱) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل ۹ ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
۳) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
۴) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

1,590 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. سروش می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خواهر من در ام آر آی در گردن یک پلاک سفید غیر فعال و در مغز یک پلاک سفید غیر فعال دارد و پزشک بعد از سه ماه یک ام آر آی دیگر تجویز کرد که در این ام آر آی هم همین وضعیت حاکم بود و گفتند که ۳ ماه دیگر یک ام آر آی دیگر بدهید نشانه های حسی هم ضعف و بی حالی دارد آیا ممکن است ام اس داشته باشد اگر خیر پس چرا ام آر آی ها تکرار می شود ؟البته ایشان هی همزاد پنداری هم می کند خواهشا راهنمایی فرمایید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر با وجود یک پلاک در نخاع گردن علائم حسی یا حرکتی در معاینه مشخص شده سی آی اس یا ام اس تایید میشود، درمان پیشگیری و کنترل باید شروع شود. یک پلاک سالها ممکن است بدون تغییر پابرجا بماند.

 2. قاسم می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید
  آقای دکتر
  تقریبا دو ماه قبل نیمه راست صورتم (اطراف لبها و بینی ) کم حس شده بود ، جوری که با لمس کردنش احساس گزگز میکردم. یک ماه طول کشید و اهمیتی ندادم چون اضطراب و استرس زیادی برای یک پروژه داشتم و برنامه خواب نا منظمی هم داشتم و بالاخره بهبودی کامل پیدا کرد.
  بلافاصله یکی دو روز بعد بهبودی صورت ، انگشت پنج و چهارم دست چپ شروع به گزگز کرد و رفته رفته ناحیه گزگز و کم حسی بزرگتر شد و الان یک ماهی است که ادامه داره و تا نزدیک کتف اومده و الان دو هفته ای هست که انگشت پنجم و چهارم دست راستم هم (خیلی حفیف تر از دست چپ) شروع به گزگز کرده.
  شدت کم حسی دست چپ به حدی است که موقع بستن دکمه پیراهن یا بردن به جیب شلوار دچار مشکل میشه.
  البته من در عرض ۴ سال ، کلا با این دو دستم مشکلات مشابه حالت فعلی رو داشتم و قبلا یک بار دست چپ شدیدتر شده بود و ضعف هم پیدا کرده و نمی تونستم بازوی چپ رو افقی نگه دارم ( اون حالتی که فروردین ۹۱ حضوری خدمت شما مزاحم شدم و شما معاینه میکردید ) و گزگز هم داشت. شما با دقت و با چکش معاینه کردید و فرمودید که مربوط به ام اس نیست.

  من خیالم از اون بابت راحت شد ولی توی ۴ سال سه بار دست راست و سه بار هم دست چپ درگیر شده.
  بار آخر قبل از این مورد ، اسفند ۹۱ و دست راستم بود که دقیقا مثل این حالت کم حس شد و همزمان با اون نواحی پشت گوش راست هم درد میگرفت که پیش متخصص گوش رفتم و مشکل از گوش نبود و با رادیولوژی گفتن که دیسک خفیف گردن دارم و اشکال از اونه و با ورزش و چندتا قرص کورتون در دو هفته هم درد گوش و هم گزگز انگشتان برطرف شد.

  الان دیگه تکرار این موضوع نگرانم کرده. چون هم صورت وارد ماجرا شد و هم دستها ، اینبار هر دودست درگیر شدند.

  چون قبلا هم دوبار مزاحم شما شده ام ، میخواستم بپرسم به نظر شما این طور مشکل میتونه به دیسک گردن مربوط بشه ؟ ( درد گردن ندارم اصلا )

  یا نیاز به بررسی حضوری مجدد داره ؟

 3. sana می‌گوید:

  سلام .ممنون که جواب سوال قبلیمو دادین.از جواب قبلتون که گفتید مشکلت روان تنی تا امروز خیلی سعی کردم که به مشکل خاصی فکر نکنم.حالم بهتر بود تا دیروز. دیروز ساق پای راستم از جلو در قسمت سمت راستش چند بار مور مور شد که همراه این مورمور شدن کمی سوزش داشت همراه اخرین مور مور شدن سمت رذست صورتم نزدیک گوش هم مور مور شد و بعد از چند لحظه طرف راست صورتم از زیر استخوان چشم به پایین سوزش پیدا کرد و طرف چپ صورتم هم همین حالت رو پیدا کرد تا امروز بعد از ظهر که خفیف تر شده ولی بهتر نشده.ولی اقای دکتر اون چیزی که بیشتر من رو نگران کرده یک هسیه که بیشتر توی پای راستم هست یک هسی مثل سرد گرم شدن سریع وپشت سر هم که شاید برای ۴۵ ثانیه توی پای چپم حس می کنم وقتی پامو تو اون حالت تکون می دم بدتر میشه انگار که از گرما پام روطبت گرفته باشه ولی وقتی پامو لمس می کنم هیچ چیز نیست و خشکخه وقتی به پشت می خوابم توی پای چپم هم هسش می کنم و توی کمرم.همزمان کتف و دست چپم همویهدجوری شده البته این هس توی پشت و قسمت جلوی بدنم هم این هسو دارم یک هس ویبره خفیف(یجور ورورورور….)ویه حسی مثل وقتی که پوست دست خشک میشه و ما پنجه هامونو میکشیم و سوزش داره یک همجینوسوزشی ولی خقیف که انگشت کوچکمو در گیر می کنه.می بینید اقای دکتر درست وقتی که من واقعا دارم مشکلاتمو فراموش می کنم یک حس جدید بد رو تجربه می کنم که شکمو به بیماری بیشتر از قبل می کنه.ترخدا بگید این حسی که تو پام همون حسیه که بیمارا می گه مثل ریخته شده اداغ رو بدنشونه.این حس رو چندین ب تو روز تجزبه می کنم.مرسی.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بطوریکه قبلا گفتم مشکل شما مسئله روان تنی است که بمراتب از مسائل جسمی آزار دهنده تر است بهتر است مسئله را از نظر روان درمانی جدی بگیرید. با روش مکاتبه درمان امکان پذیر نیست.

 4. رزا می‌گوید:

  سلام و خسته نباشید، اقای دکتر حدود ۹ ماه پیش کمی گزگز در کف پا داشتم که با گذشت چند روز درد ساق پا هم اضافه شد ، گاهی روی باسنم درد میگیره البتهاین دردا بیستر در سمت چپ و گاهی بندرت در سمت راست هم هست ،این درد از ۹ ماه پیش تا ابان ۱ هفته ۲ هفته میره و بر میگرده ،گاهی جدیدا در ساق پام احساس گزگز ، گاهی سوزش و گاهی داغی میکنم ، گاهی باسنم هم دچار سوزش و گاهی درد میشه ، الان چند هفته ایی هست که کتف راستم در بین دنده احساس سوزش شدیدی دارم، گاهی گزگز درکمر گاهی شکم دارم در ضمن استرس ام اس داره کلافم میکنه ، همون ۹ ماه پیش ام ار ای مغز دادم که همه چی نرمال بود ولی این فکر که شاید ام اس دارم و ام ار ای نشون نداده مثل خوره با منه ، اقای دکتر هراز گاهی حس پرش در عضلات پا یا باسن یا حس سیم لخت در پام دارم ، راهنمایی شما خبلی به من کمک مبکنه ، ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   شرح حال و سیر علائم بنظر نمیرسد به عارضه مغزی و عصبی مربوط باشد این نوع علائم حسی متنوع مزمن آزار دهنده بیشتر جنبه روان تنی دارد بهتر است تحت درمان اعصاب یا روان پزشک باشید.

 5. رزا می‌گوید:

  ممنون که به این سرعت جوابمو دادین ، اقای دکتر ، دکتر برام ام ارای کمر و thoracic sp نوشته میتونم بپرسم این ۲ ام ار ای برای چی داده شده وایا ممکنه مسیله ام اس در این ام ار ای ها نشان داده بشه?

 6. maryam می‌گوید:

  سلام اقای دکتر من مشکلی شبیه بی یکی از پستاتنون دارم.اونم کرامپ عضله زبان می باشد.بطوری که گاهی در انتهای زبانم در د احساس می کنم و گاهی پوست صورتم مور مور می شود این مشکل چیست که انقدر کلافه کننده است.یعنی عصبی است؟ درمان دارد؟ من ام ار ای بدون تزریق هم دادم که نرمال بود .یعنی مشکل جدی دارم؟ البته یک مشکل دیگه هم دارم چند روز است که مفصل شصت دست راستم می سوزد و مهره گردنم درد می گیرد این درد بازو و کف دست مرا درگیر می کند.درد مهره به شصت می زند یا انگشت کوچک؟علت تحریک زبانم می تواند از مهره گردن باشد؟ واقعا نمی دانم چکار کنم.با تشکر از شما.

 7. سارا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  خسته نباشید
  یک سوال داشتم: اگر پلاک فقط روی گردن باشه و در ام آر آی های بعدی به فاصله سه ماه از هم، همون هم کوچکتر شده و به مرور محو بشه، چی؟ آیا باز هم تشخیص همون سی آی اس هست؟ میلیت ترنسورس چی؟ یعنی آیا احتمال تبدیلش به ام اس زیاده هنوز (چقدره)؟

 8. ارمغان می‌گوید:

  ۱۹ ساله هستم یک ماه پیش دچار التهاب عصب بینایی و تاری و درد یک چشم شدم سه روز در بیمارستان کوروتون تزریقی گرفتم و بعد از ۱۰ روز بینایی من برگشت در ام آر آی مغز چند پلاک کوچک در یک نقطه مشاهده شد هیچ علایم بالینی دیگر مثل بی حسی ،گز گز و درد در هیچ یک از اندام ها ندارم یک پزشک مغز و اعصاب گفت ام اس ندارم و احتیاج به دارو و درمان نیست ولی یک پزشک مغز و اعصاب دیگر گفت سی آی اس دارم و باید داروی اینترفرون رو شروع کنم حالا نمیدانم کدام پزشک درست میگوید لطفا راهنمایی کنید من چه باید بکنم؟؟؟

 9. رعنا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خسته نباشین میخواستم بدونم اگه نوبت دارو فراموش بشه کی باید دوز دارو مصرف شه مثلا چهارشنبه ها نوبت آمپول آکتووکسم بود این هفته فراموش کردم پنجشنبه تزریقو انجام دادم الان برا هفته بعد همون چهارشنبه تزریق انجام بدم یا پنجشنبه؟ لطفا راهنماییم کنین ممنون

 10. maryam می‌گوید:

  سلام اقای دکتر…راستش میخواستم علایممو بهتون بگم که کمکم کنید
  حدود یک ماه پیش به طور یک دفعه گز گز دستها و پاهام شروع شد..به طوریکه اگه تکونش نمیدادم خواب میرفت..حتی بعضی وقتها صورتم..چندروزی که ادامه پیدا کرد رفتم دکتر ام ار ای سر و گزدن و نوار عصب و عضله چهار اندام طبق نظرشون دادم…معاینات دیگه ای هم کردن مثل چشمام و گرفتن دستام پاهام و…انجام دادن که باز گفتن موردی نیست و هر دو مورد ام ار ای و نوار سالم و نرمال بود..
  به من گفتن ناشی از استرسه ولی من گفتم دارو نمیخوام…خودم بدون قرص حالمو بهتر میکنم…الان بهتر از قبلم به طوریکه وقتی فقط بهش فکر میکنم شروع به گزگز میکنه..یا وقتی عصبی میشم
  حالا نظرتون میخوام..به نظرتون دکتر دیگه ای برم شاید چیزی باشه و ایشون تشخیص ندادن..اگر نه چیکار کنم برا بهتر شدنم؟مشکل من واقعا استرسه؟؟
  ضمنا دختر ۲۷ ساله هستم
  ممنون از راهنماییتون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   به احتمال خیلی ریاد علائم اضطرابی و تجسم علائم ام اس دارید، با ورزش و کم کردن نگرانی و سرگمی سالم میتوانید به این مسئله روان تنی غلبه کنید.

 11. sahar می‌گوید:

  سلام
  من در عرض ۱/۵ سال ۱۰ kg کاهش وزن داشتم.و به تازگی گاهی وقتها در قسمت اعصاب ران سمت راستم وقتی به جلو خم میشم احساس برق گرفتگی دارم و شدیدا عصبی و کم تحمل شدم امکان وجود ms هست؟آزمایش خون دادم قند و مشکلات تیرویید نداشتم مورفولوژی گلبولهای خونی سالم بود کم خونی/کم بود هموگلوبین ندارم wbc و rbc نرمال بود.احتمال این هست که به خاطر استرس بالا باشه؟

 12. منا می‌گوید:

  لطفا تشخیص خود را در مورد این ام ار اى بفرمایید.
  On the obtained cuts multiple and variable sized abnormal foci in the peri ventricular region and centrum semiovale bilaterally are seen.the corpus callousum is also involved by the lesion. There is no hydrocephalus or midline structures shift. The optic chiasm and hypothalamus are normal. The 7th and 8th nerves complexes are normal bilaterally. The brain stem and both cerebellar hemisphere show normal appearance. Finding are mostly due to demyelinating white matter disease.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   وجود کانونهای تغییر سیگنال در ماده سفید مغز به احتمال زیاد بیماری دمیلنیزاسیون را مطرح میکند. ( توجیه بیشتر با مطابقت بالینی بعمل می آید.)

   • Mona می‌گوید:

    با تشکر منظورتان مرحله قبل از تشکیل پلاک است ؟ایا ام اس است؟ علایم ایشان:۵سال پیش دچار دوبینی شدند که خود بخود بهبود یافت .۶ ماه است که از ناحیة زانو به پایین ناگهان بی حس میشود وبعد از چند دقیقه به حالت عادی بر میگردد .تحمل نگهدارى ادرار کم است ٠ زود خسته میشود٠اقاى دکتر ممکن است سی ای اس باشد؟ ایا مراحل اولیه ام اس است؟ ۴٠ ساله وخانم هستند٠ لازم به ذکر است که ام ار اى مغز را شما دمیلینزاسیون تشخیص دادید.از صبوریتان مشکرم

 13. بیتا می‌گوید:

  سلام اغای دکتر من دوسال است که دستهام درد میکنه احساس خشکی و بی حسی هم دارم گردنم هم درد میکنه پار سال ام ار ای گرفتم دکترم گفت دیسک خفیف ولی امسال با درد بیشتر دستام پیش یه دکتر دیکه رفتم بازم ام ار ای دادم این دکتر گفت ام اس است نه دیسک حالا من حرف کدومشونو باور کنم خیلی از ام اس میترسم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   نشانه های ام اس در نخاع با علائم تحریک ریشه عصبی بعلت دیسک کلا متفاوت است. در اسکن نیز تحریک نخاع با دیسک، از پلاک ام اس متفاوت است .علائم وسیر بیماری نیز در این دو متفاوتند با معاینه دقیق تفکیک این دو امکان پذیر است .

 14. sana می‌گوید:

  سلام اقای دکتر.بخدا من یه چیزیم هست.از خواب که پا شدم دست چپم ،زیر بغل، پشتم ، پنجه چپم روی دست چپم، بخصوص سه انگشت اخر ، چونم روی زبانم به شدت سوزن سوزن می شه استرس داره بند بند وجودمو از هم باز می کنه.دکتر تستای .baer-vep-sep و تست عصب و عضله نوشته .اقای دکتر اگه چیزی باشه این تستا نشون می ده.یا باید ام ار ای با تزریقم انجام بدم؟؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   تستهائی که نام بردید به اندازه ام آر آی دقیق نیستند به صلاح تان است بعد از مدتی معاینه کامل مجدد بشوید و زیاد دنبال تحقیق های بیمورد نباشید. چون جوابهای بینابین بیشتر موجب سردرگمر و استرس خواهد شد.

 15. maryam می‌گوید:

  سلام اقای دکتر ببخشید میدونم مزاحم وقتتون هستم ولی میشه لطفا جوابمو بدین…سردرگمیم باعث استرسم میشه و گز گزم شروع میشه ممنون میشم راهنماییم کنید..۱۶ شهریور براتون پیغام گذاشتم

 16. مامان آرین می‌گوید:

  پسرم ۶ سالش ۸ماه قبل بعد از دوهفته آبریزش بینی . به مدت یک صبح تا شب دچار سردرد شدید شد . و لی بعد از خوردن آبمیوه و استفراغ کردن . سردرد کاملا خوب شد . دکترهای اطفال گفتن سینوسهاش عفونت داشته . و دو روز بعد یک لحظه موقع خوابیدن انحراف پیدا کرد ولی فوری برطرف شد . سی تی اسکن گرفتیم دکتر مغز و اعصاب دید گفت مشکلی نداره. بعد از گذشت ۷ ماه هیچگونه مریضی و سردردی نداشت تا اینکه واکسن ثلاث تزریق کرد . به مدت سه روز موقع خوابیدن دچار انحراف میشد ولی در طول روز خوب بود یک دفعه به صورت ثابت دچار انحراف شد. دکتر چشم پزشک بردیم گفت ازنظر چشمی هیچ مشکلی بجز انحراف داخلی ندارد هر دو چشم (۴۵) . حتی دیدن داخلی با قطره هم بدون عیب بود . بعد یک روز انحراف نداشت ولی وقتی mri با بیهوشی گرفت بعد از به هوش آمدن دچار انحراف شد و الان ۳۳ رو انحراف داره از هر دو چشم . هر۲ ساعت پد چشم را عوض میکنیم . mriبا تزریق و بدون تزریق ,mraو ازمایش خونی کاملا سالم . آزمایش خون تست میاستنی هم بدون مشکل . البته از همان روز انحراف ثابت کرتون ۵ گرم روزی ۲ عدد به مدت ۱۰ روز داده شده. از نظر وضعیت جسمی و حال عمومی کاملا عالی فقط انحراف . آیا مینواند بیماری دویک باشه خواهشمندم کمکم کنید. آرین کوچولو

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با توجه به ام آر آی طبیعی و دید طبیعی احتمال بیماری مغزی و بیماری دویک مطرح نیست. مفهوم انحراف چشم کج شدن ها بعلت فلج عصب ۶ یک یا دوطرفه یا فلج عصب ۳ علتهای متفاوت را مطرح میکند. علل شایع میگرن فلجی گذرا ، افزایش فشار مغز و علل بدون عامل مشخص است. در هیچ یک از این شرایط درمان پالس کورتون قابل توجیح نیست. در این مسئله ام اس هم با این علائم محتمل نیست.

   • مامان آرین می‌گوید:

    ممنون از صبر و حوصله شما .کمک بزرگی به من کردی . خواهشمند جهت درمان انحراف چشم الان ۲ ماه گذشته و مشکل دیگه ای نداشته و باید امسال بره کلاس اول کمکم کنید. باتشکر فراوان و آرزوی سلامتی

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     میتوانید با مراجعه به چشم پزشک و در صورت صلاح دید موقتآ از عینک مخصوص برای اصلاح انحراف چشم کمک بگیرید.

     • مامان آرین می‌گوید:

      میزان انحراف چشم ۴۵ است و در دو چشم جابجا میشود. ممکن خودش خوب بشود . چون چشم عیب انکساری ندارد و میزان انحراف زیاد بود. عینک ندادن. باتشکر فراوان .

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      در این مورد نظر چشم پزشک و متخصص مغز و اعصاب که مسئله را پیگیری میکند بیشتر قابل اعتماد خواهد بود.

 17. ح/ن می‌گوید:

  سلام اقای دکتر ببخشید بازم مزاحمتون شدم. اکه یادتون باشه جندین بار مزاحمت شدم من یک سالی ونیمه که دردهای پراکنده تو أعضائ بدنم دارم ام اری دادم چندتا پلاک غیرفعال تو مغزم هستش. که گزارش اخرین ام ارای که براتون فرستادم طبق نظر خودتون و نظر رادیولوژی شش پلاک غیرفعال هستش. تو گردنم پلاک ندارم اما چند ماهیه که تو گردنم احساس درد دارم این درد به شانه هام نیز پخش میشه اقای دکتر ایا این درد گردن نشانه پلاک نیست. تو این یک سال گرفتگی پشت ساق پا هم داشتم مخصوصا پای چپم که این چند روز احساس میکردم قوتش کمتر شده. ایا این درد گردن نشانه پلاک نیست این یک سال ونیم شش تا ام ارای انجام دادم ولی هیجکدام کزارشی از پلاک در گردن نداده اند میترسم این درد گردن و این احساس که پای چپم داره خیلی نگرانم کرده. ممنون بابت کلیه زحماتتان

 18. نسیم می‌گوید:

  سلام،جناب دکتر آیا در سی آی اس با تعداد پلاک زیاد،اگر در ۶ ماهه اول عود وجود نداشت درصد تبدیل به ام اس کمتر میشود؟

 19. ح/ن می‌گوید:

  سلام اقای دکتر ممنون بابت جوابتان. اخه اقای دکتر طرف چپ بدنم یه حس سبکی دارم الان یک روز احساس سوزش صورت دارم. وقتی توی اینترنت میگردم علام ام اس هستش نمیدونم جکار کنم ایا درد پا وبازوی دست چپم و این سوزش صورت نشانه شروع ام اس نیست. ایا این شش پلاک که طبق گزارش رادیولوژی غیر اختصاصیه میتواند در هرکسی باشد ایا ای پلاکها نگران کننده نیست . ممنون که زود به سوالاتمون جواب میدید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   راه معالجه و برخورد با این نوع ناراحتی به روشی که انتخاب کرده اید میسر نیست. مراجعه منظم به متخصص مربوطه راه گشا خواهد بود.

 20. binam می‌گوید:

  لام دکتر جان
  قبلا این شرح حال را خدمتتون دادم.۳ماه پیش
  آقایی ۳۲ ساله هستم.۱۰ سال پیش ضربه مغزی شدم.۳ سال پیش یک مورد تشنج داشتم که طبق mriیک لخته سمت چپ سرم داشتم و تا الان والپروات میخورم.۵ هفته پیش دچار تاری دید ناگهانی بدون درد شدم.اجسام را کج و معوج وتار میدیدم.البته فقط چشم راست..بعد ۲ روز دید مرکزی تیره شد.به پزشک مغز و اعصابم مراجعه کردم که پس از mri گفتند از نظر ضایعه مشکلی ندارید و ربطی به لخته هم ندارد و نوریت اپتیک تشخیص دادند.۵گرم متیل پردنیزولون به مدت ۵ روز و ۵۰۰ میلی پردنیزولون خوراکی بزای ۱۸ روز تجویز کردند.بعد از ۲۰ روز دید مرکزی بهتر شد ولی هنوز تارو کج و کوچک میبینم و مشکل در تشخیص رنگ دارم.۱۰ روز پیش رفتم چشم پزشک.بعد از oct ومعاینه با دستگاه CSRتشخیص دادند و گفتند مشکل از شبکیه بوده واسکار دارد و پشتش مایع جمع شده است. و ایندرال تجویز کردند.فقط دکتر متعجب از این بود که چطور دید با مصرف کورتون بهتر شده است .میخواستم بدانم واقعا نوریت اپتیک است یا csr ؟ یا نوریت اپتیک بوده و در اثر مصرف کورتون csrشده است؟ دکتر میگفت این بیماری در اثر استرس به وجود میاید و من هم شخصیت تیپAدارم.در ضمن ۳ روز است که گزگز و خواب رفتن دستو پا دارم خفیف.منتظر جواب شما هستم.ممنونم
  دکتر جان الان چشم راستم دیدش خیلی بهتر شده و فقط کمی کج و معوج و تار میبینم و ۹/۱۰ میباشد و در رنگ سبز مشکل دارم.ولی الان چشم چپم ۱ماه است که درد میکند و گاهی قرمزی و خارش دارد و کمی کدر است و زود خسته میشود دیدش ۱۰/۱۰ و پریمتری نرمال بوده است.پیش هر چشم پزشک و متخصص شبکیه هم که رفته ام گفته اند هیچ مشکلی ندارد. و عصب نرمال است.
  به نظر شما مشکل چیست؟ آیا no است؟

 21. Negin می‌گوید:

  سلام اقای دکتر من ٢٧ ساله هستم چند هفته قبل شب بطور ناگهانی احساس وزوزگوش و منگی و سنگینی سر کردم،صبح فرداش اودیومتری انجام دارم ک کری ناگهانی رو گزارش کرد،من پزشک عمومی هستم،دکتر برام پردنیزولون ١۵٠ میل و اسیکلویر شروع کرد ولی من ب اصرار خودم mri انجام دادم ک چندتا پلاک گزارش شد،mri گردن هم چندتا پلاک داشت،۵ روز پالس کورتون گرفتم و اودیومتری مجدد هیچ بهبودی رو نشون نداد،جز علامتی ک گفتم هم هیچ علامت بالینی ندارم،درضمن تو خانواده سابقه بیماریهای اتوایمن داریم،مادرم لوپوس و ارتریت روماتویید دارن ولی تمام آزمایشاتم نرمال بود فقط تیتر vit D3 ۵/۶ بود ک بالای ٣٠ نرمال هست و ٢٠-٣٠ کمبود ویتامین
  لطفا منو راهنمایی کنید،شما تشخیص ام اس رو مسجل میدونید؟؟؟یا بنظرتون چیزی دیگه هم میتونه تشخیص باشه باتوجه ب اینکه درگیری عصب ٨ نادر هست
  بنظر شما اینترفرون شروع کنم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بروز ناشنوائی حاد یک طرفه بیش از هر چیز نورونیت آکوستیک ، و اگر با سرگیجه همراه باشد وستیبولیت را مطرح میکند. درمان با استروئید بجا بوده. سی آی اس با صرف علامت ناشنوائی با وجود پلاک در مغز بعید است، بیشتر هیپرآکوزیس دیده میشود. وجود چند پلاک در مغز خیلی مسئله نیست، ولی وجود آن در نخاع گردن اگر بعلت سی آی اس باشد حتمآ باید علائم عصبی ایجاد کند. ضمن اینکه برای شروع درمان پیشگیری هیچ عجله وجود ندارد ولی تعیین علت و انتخاب درمان واقعآ حیاتی است . با صرف وقت و بررسی های تکمیلی بعدی این مسئله شدنی است. در این زمینه هر کمکی از من بر آید برای شما همکار گرامی آماده کمک هستم-

   • نگین می‌گوید:

    اقای دکتر از جوابتون ممنون.من الان بیشتر از هر چیز دیگه ای روحیه خودمو باختم.و خانم دکتر ابوالفضلی پزشکم هستن ایشون برام زاناکس و بوسپیرون و سرترالین شروع کردن..منظورتون از بررسی های تکمیلی
    چیه؟؟من ام ار ای سربروپونتال هم انجام دادم ک همین پلاک ها رو داشت و چیز دیگه ای نداشت.از نظر بیماریهای اتوایمن هم ازمایشاتم نرمال بود!

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     ضمن مصرف درمانهای ضد اضطراب و ضد افسردگی چنانکه پزشک معالج تان علائم نخاعی یا مغزی غیر از مشکل شنوائی پیدا کردند با مسئله مثل سی آی اس برخورد کنید ولی با بررسی های دوره ای متناوب از بیماریهای عفونی مزمن و واسکولیت هم مطمئن تر بشوید. بیماریهای سارکوئیدوز ، لایم ، بروسلوز ، پری آرتریت نودورا و …. ممکن است بعدآ با شواهدی اثبات بشوند.

 22. آلینا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من از ارمنستان هستم مدت چند ماهه که سمت چپ بدنم یعنی در دست چپ و پای چپ مور مور و گزگز شدید دارم گاهی بی حسی در دست چپ نیز دارم در نوار عصب عضله به من گفته شد که مشکل مهره ۵ و ۶ گردن دارم اما در ام آر آی من دارای تعداد ۸ عدد پلا ک بودم که بیشتر در منطقه کورتکس مغز بود و شاید یکی در مرکز من گاهی حس کشیدن پایم بر روی زمین دارم و گاهی هم این علایم شدید می شوند به میزان خیلی کمی هم گاهی تاری در دید دارم به من گفته شده ام اس ندارم اما داروی متیل پردنیزولون برای ۳ روز گرفتم و آسنترا برای ۳ ماه
  و پزشک من گفته بعد از ۳ ماه باید ام آر آی با تزریق انجام بدهم آیا من ممکن است ام اس داشته باشم من جدا برای این موضوع خیلی نگرانم
  با تشکر آلینا از ارمنستان

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   علائم بالینی و ام آر آی بیشتر در تایید ام اس است مگر اینکه علت دیگری یافته شود. اگر سن تان ۲۰-۳۵ باشد بیشتر ام اس تایید میشود.

 23. آلینا می‌گوید:

  سلام ممنون از جوابتون و آقای دکتر من ۳۹ ساله هستم و از دیگر علایمی که گاهی در من پیدا می شه احساس لرزشی است که من حس می کنم ولی دیده نمی شود. آیا ممکن است با وجود آنکه من تعدادی پلاک در مغزم دارم ولی در مرکز نیستند بیماری جز ام اس داشته باشم ؟دکتر به من گفتند در گردنم هیچ پلاکی نیست و چون این پلاک ها هم جایی که باید باشند نیستند می تواند بیماری دیگری باشد که فعلا معلوم نیست

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در مواردی تعدادی پلاک غیر فعال در افراد میان سن بدون علت دیده میشود. احساس لرزش درونی یک مسئله اضطرابی است. در هر حال بررسی دوره ای بالینی و کنترول اسکن ضروری است.

 24. ح/ن می‌گوید:

  سلام اقای دکتر ممنون بابت جوابتان. اخه اقای دکتر طرف چپ بدنم یه حس سبکی دارم الان یک روز احساس سوزش صورت دارم. یه فشار مضاعفی به مغزم میاد اقای دکتر ایا این شش پلاک غیر فعال که غیر اختصاصیه میتونه در هرکسی باشه. ایا این حالتی که من دارم شروع ام اس نیست. اقای دکتر من سه ماه پیش ام ارای دادم کفتند برو شش ماه دیکه بیا واقعا خسته شدم از بس دکتر رفتم یکی میکه هیجی نیست یکی میکه برو سه ماه دیکه بیا. خواستم شما راهنمایی بفرمایید این شش پلاک میتونه در هرکسی که که مشکلی نداشته باشه وجود داشته باشه. این حالتی که من دارم شروع ام اس نیست. البته سوزش صورتم تموم شده فقط یه روز بود ولی امروز بیحال هستم پشت پاهام درد داره ببخشید شرمنده.

 25. binam می‌گوید:

  دسلام
  آقایی ۳۲ ساله هستم.۱۰ سال پیش ضربه مغزی شدم.۳ سال پیش یک مورد تشنج داشتم که طبق mriیک لخته سمت چپ سرم داشتم و تا الان والپروات میخورم.۳ماه پیش دچار تاری دید ناگهانی بدون درد شدم.اجسام را کج و معوج وتار میدیدم.دوبینی هم نداشتم.البته فقط چشم راست..بعد ۲ روز دید مرکزی تیره شد.به پزشک مغز و اعصابم مراجعه کردم که پس از mri گفتند از نظر ضایعه و پلاک مشکلی ندارید و ربطی به لخته هم ندارد و نوریت اپتیک تشخیص دادند.۵گرم متیل پردنیزولون به مدت ۵ روز و ۵۰۰ میلی پردنیزولون خوراکی بزای ۱۸ روز تجویز کردند.بعد از ۲۰ روز دید مرکزی بهتر شد ولی هنوز تارو کج و کوچک میدیدم و مشکل در تشخیص رنگ داشتم. رفتم چشم پزشک.بعد از oct ومعاینه با دستگاه CSRتشخیص دادند و گفتند مشکل از شبکیه بوده واسکار دارد و پشتش مایع جمع شده است. و ایندرال تجویز کردند.فقط دکتر متعجب از این بود که چطور دید با مصرف کورتون بهتر شده است .میخواستم بدانم واقعا نوریت اپتیک است یا csr ؟ یا نوریت اپتیک بوده و در اثر مصرف کورتون csrشده است؟ دکتر میگفت این بیماری در اثر استرس به وجود میاید و من هم شخصیت تیپAدارم.در ضمن ۳ روز است که گزگز و خواب رفتن دستو پا دارم خفیف.منتظر جواب شما هستم.ممنونمدکتر جان الان چشم راستم دیدش خیلی بهتر شده و فقط کمی کج و معوج و تار میبینم و ۹/۱۰ میباشد و در رنگ سبز مشکل دارم.ولی الان چشم چپم ۱ماه است که درد میکند و گاهی قرمزی و خارش دارد و کمی کدر است و زود خسته میشود دیدش ۱۰/۱۰ و پریمتری نرمال بوده است.پیش هر چشم پزشک و متخصص شبکیه هم که رفته ام گفته اند هیچ مشکلی ندارد. و عصب نرمال است.به نظر شما مشکل چیست؟ آیا no است؟کتر جان این هم شرح حال قبلی

 26. ح/ن می‌گوید:

  سلام. میدونم خیلی سوال کردم ولی تو روخدا بهم بگید هسا شش پلاک تو سرش باشه و غیر اختصاصی باشه. غیر اختصاصیه پس مربوط به چی میشه. ببخشید.

 27. مژگان می‌گوید:

  سلام اقای دکتر.با علائمی مثل کرختی پاها و درد چشم به دکتز مراجعه کردم و از من نوار چشم گرفتند وبه علت نتیجه غیر معمول سه بار ازمایش نوار چشم را انجام دادند و عددی که من نمیدانم به چه چیز مربوط است دائما رنجی بین ۱۴۰ تا ۱۴۲ داشت.منحنی ازمایش در پایین ترین مکان خود این اعداد را نشان میداد.اکنون سوالم این است که این عدد چه چیز را نشان میدهد؟به نظر دکتر این عدد ابنرمال بود و بایستی رنجی حود ۱۱۰ میداشت.در هر صورت ام ار ای برای من تجویز شد.اما سوال من کماکان پا برجاست و اگر ممکن است پاسخ دهید این اعداد نمایانگر چه فاکتوری هستند و رنج غیر طبیعی انها چه چیز را بیان میکند؟

 28. عباس می‌گوید:

  سلام
  من ۳۲ سلام هست و حدود ۴ سال پیش چشمام سیهی میرفت و فکر کردم که مشکل چشم دارم مراجعه کردک گفتند به متخصص مغو اعصاب مراجعه کنم. ایشون گفتند علایمتون شبیه میگرن هست اما برا اطمینان ام ار ای انجام بدین که هیچ مشکلی نبود
  ۲ سال بعد یک حس مبهم و کرختی در پای چپم داشتم و من رو خیلی نگران کرد و گاهی احساس سوزن سوزن شدن تو نو انگشتان پا ی چ÷ یا راست یا دست ها داشتم مراجعه مجدد هم با ام ار ی جدید هم هیچ چیزی رو نشون نداد ولی از من خواسته شد که به فاصله ۲ و ۴ و ۶ ماه مجدد مراجعه کنم که نهایتا گفتند که همه این علایم به خاطر وجود استرس هست. ونیاز به مراجعه مجدد نیست (سیتالوپرام و گاباپنتین هم استفاده کردم که خیلی عالی بود) الان هم بعد از ۲ سال از مراجعه قبلی حدود ۲ ماه هست که همون حس مبهم خستگی یا کرختی رو تو پای چپ و دست چپ دارم به گو نه ای که نمی تونم بگم کدوم قسمت وافعا این حس رو داره و هر لحظه میتونه یه قسمت از دست یا پای چپم باشه گاهی فکر می کنم نمی تونم راه برم ولی از کوه بدون مشکل بالا میرم. و علاوه بر اینا پلک بالا سمت راست چشمم هم گاهی میپره و گاهی هیچ مشکلی نداره.
  تا الن فکر میکردم که همون مشکل قبلی و ناشی از استرس هست. وقتی سرم شلوغ میشه ویا کر زیادی دارم اصلا چیزی رو متوجه نمیشم .در مراجعه مجدد هم به من گفتند یک ام ار ای دیگه بگیر از سر و گردن+ پرپرانول +کلونازپام هم تجویز کردن خیلی نگران شدم وقتی که این اینترنت رو مطالعه کردم به گونه ای که میترسم برم ام ار ای -با این شرح حال ایا شما میتونید در خصوص مشکل من حدسی بزنین- با سپاس

 29. اوات می‌گوید:

  سلام جناب اقای دکتر سیفی
  حدود۴۵ روز پیش اومدم مطب خدمتتون سابقه ی حملات پانیک داشتم ومشکل اصلیم گیجی وسبکسری بود که اکنون نیز دارم اما بعضی وقتها کم وبعضی وقت ها زیاد وگاهی اصلا ندارم شما پروپرانولول۲۰ دو وعده وکلرودیازپوکساید و فلوکستین یک وعده تجویز فرمودید درهفته سوم درمان احساس فشار زیادی در مغزم میکردم انگار داشت منفجر میشد الان ندارم ولی گاهی احساس میکنم خون به مغزم نمیرسد گیجی وسبکسریم هنوز هست ولی گاهی بهتر میشه الان چی دستور میفرمایید قرصهام رو همین اندازه مصرف کنم این حالت های فشار و احساس نرسیدن خون به مغز چیه ایا اضطرابیه یا خیر
  واقعا سپاسگزارم

 30. نگین می‌گوید:

  سلان اقای دکتر
  ممنون از اینکه پاسخ سوالات من را بار ها دادهاید.سوالم در این مورد است که اگر شخصی علاعم حیی داشته باشد ولی مثلا فقط دو ساعت در طول روز است بطور ۲۴ساعت نیست مثل احساس خیس بودن یکی از پا ها ،میشود به ام اس مشکوک باشد؟چون بعصی از پزشکات معتقدند علامت ها باید تا ۲۴ساعت ادامه داشته باشند ایا اگر کسی حس کند که فقط یکی از پاهایش خیس است ان هم برای دو یا سه ساعت گاهی وقت ها ایا ام اس دارد

 31. ح/ن می‌گوید:

  سلام اقای دکتر ممنون بابت جوابهای به هنگامتان. اقای دکتر من بعضی وقتا حس میکنم طرف چپ بدنم احساس درد و حس میکنم نسبت به طرف راستم قدرتش کمتره. اقای دکتر باتوجه به اخرین ام ارای شش پلاک غیر اختصاصی. که بعد یک سال فعال نبوده این درد پا ودست چپ باتوجه به اون شش پلاک مشکوک به ام اس نیست. ممنون ببخشید خیلی مزاحم شدم به خدا یک ساله و نیمه دکترا جواب درست بهم نمیدن. ممنون

 32. سمیرا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  خواهش کی کنم به سوالم در صورت امکان جواب دهید
  ۴ ماه پیش به دلیل یک سرگیجه به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کردم ایشان با معاینه بالینی گفتند شما مشکلی ندارید ولی به اصرار زیاد من ام ار ای نوشتند ،که جواب یک پلاک خیلی کوچک در نخاع گزارش شد که پزشکم گفتند غیر فعال است و شما نمی بایست ام ار ای انجام می دادید ولی باید هر ۶ ماه یکبار مجدداً چک آپ شید.حقیقتش از اینکه ام ار ای دادم خیلی پشیمونم و انقدر در سایت ها مطالب در مورد پلاک گردن خواندم که انگار این حالت لرمیت و که همه می گن در روز شاید یک بار از قسمت زانو تا مچ پا یک حالتی مثل اینکه یک چیزی سریع از پام عبور می کنه دارم.البته این حس و بیشتر وقتی حالت قوز کرده میشینم و یا وقتی که چهار زانو میشینم دارم.همیشه نیست.آیا پلاک در نخاعم فعال شده؟ترو خدا راهنماییم کنین

 33. yaser می‌گوید:

  سلام
  دکتر جان به علت تاری دید ناگهانی به متخصص مغز واعصاب مراجعه کردم چون سابقه ضربه مغزی و تشنج داشتم.ایشان بعد ام ار ای گفتند پلاک نیست و احتمالا نوریت رتروبولبار است و کورتون تجویز کردند.بعد از یک ماه نزد متخصص دیگری رفتم چون دارو تاثیر آنچنانی نداشت.ایان بدون خواندن جواب ام ار ای وفقط با دیدن گفتند شما ام اس دارید و به دنیا بخندید.گفتند ۴ پلاک دارید (ام ار ای از سر فقط)و دوباره کورتون تجویز کردند برای چشمم که مصرف نکردم.چون در جواب همه چیز نرمال بود جز یک مرد important که انسفالوپاتی سمت چپ را گزارش کرده بود.برای اطمینان رفتم نزد یک دکتر مغز و اعصاب معروف که بعد از دیدن ۳ ام ار ای در ۳ سال گذشته و خواندن آنها و نوار عصب چشم نرمال گفتند هیچ پلاکی وجود ندارد و ام اس نداری و مشاوره با چشم پزشک گذاشتند که ایشان بعد از انژیو و او سی تی گفتند مشکل از شبکیه است و کوریورتینوپاتی تشخیص دادند..پیش متخصص دیگری از مغز واعصاب هم رفتنم که ایشان هم گفتند هیچ پلاکی نیست.دکتر جان یعنی از ۴ متخصص مغز و اعصاب ۱ نفر پلاک مشاهده کرد.آیا این امکان دارد.نظر شما چیست؟آیا میشود که کسی پلاک را ببیند و دیگری نه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   وقتی در گزارش ام آر آی و معاینه سه متخصص بیماری ام اس تایید نشده و علت بیماری عارضه شبکیه تشخیص داده شده نظر مخالف یک پزشک را میتوان بی اعتبار تلقی نمود.

 34. دکتر سیفی می‌گوید:

  منظور معاینه عصبی است.

 35. آرام می‌گوید:

  سلام جناب دکتر سیفی
  ۲ساله بیماری ام اس برام تشخیص داده شده تا حالا ۲ بار پالس تراپی شدم .حمله آخرم سرگیجه شدی بود (تقریبا یک سال پیش) الان حدود یک ماهِ دوباره سرگیجه اومده سراغم البته کمی متفاوت حس میکنم مغز سرم میلرزه ودائما توی سرم احساس خالی شدن دارم.. ویک مشکل دیگه اینکه مدتیه تکرر ادرار دارم ولی ماندگار نیست ممکنه چند روز این حس باشه بعد خوب مبشم وباز دوباره ..آزمایش کشت ادرار وسنوگرافی کلیه ومثانه انجام دادم ومشکلی نداشتم..وهمچنین از حمله اولم ۲تا از انگشتای پام بی حس مونده که اینروزا شدیدتر شده زمانی که راه میرم روی سطح پام احساس ضعف وبرق گرفتگی خفیف دارم
  اگر امکان داره منو راهنمایی کنید

  ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   سرگیجه دوره ای و تکرر ادرار و اختلال حس در انگشتان پاها به مسائل غیر از ام اس مثل گوش داخلی ، اضطراب . دیسک کمر مربوط میشود

 36. مریم می‌گوید:

  با سلام.دختری ۲۲ ساله هستم.چند وقته که درد استخوانی دارم در بیشتر نقاط بدن طوری که وقتی اون نقاط از بدنمو فشار میدم استخونش درد میگیره.الان یک ماهی میشه اینجوریه.چشام بعضی وقتها سیاهی میره.چند روزم هست که در انگشتان پای چپم احساس گزگز خفیف دارم.و بیشتر نقاط بدنم چند ماه هست که احساس سوزش نقطه ای دارم.چند شبم هست که نمیتونم درست بخوابم ده بار از خواب میپرم .اقای دکتر ایا اینا علایم بیماری ام اسه؟با تشکر

 37. ح/ن می‌گوید:

  با سلام مجدد خدمت دکتر مهربان. با کمال معذرت که این همه سوال میپرسم. دوتا سوال داشتم. اکه لطف کنید ممنون میشم. ایا هست کسی که شش پلاک غیر فعال داشته باشه ول غیر اختصاصی باشه. درد های عضلاتی و درد کف پام و دست چپم مربوط به شروع ام اس نیست. جون اقای دکتر من اصلا بهش فکر نمیکنم ولی سر دردها درد های عضلاتی و گیجی سر اعصابم خورد کرده.
  ممنون بابت کلیه زحماتان

 38. نازنین می‌گوید:

  با سلام خدمت شما دکتر عزیز و مهربان ممنون که به سوالات من جواب می دهید من یک سوال از خدمت شما داشتم آیا یک پلاک در نخاع ممکن است باعث چند عود در کانون های مختلف بدن شود بسیار ممنو از شما

 39. پیمان می‌گوید:

  پزشک گرانقدر جناب آقای دکتر سیفی
  سلام . همسرم که خانمی ۴۰ ساله است ، از بهمن ماه ۱۳۹۱ به علت درد در ناحیه کمر ، پشت زانو و انگشت شصت پای راست ( که با احساس برق گرفتگی همراه بود ) به پزشک متخصص مغز و اعصاب مراجعه نمود . ایشان پس از معاینات بالینی که همگی طبیعی و رضایت بخش بودند ، دستور انجام آزمایش خون افتراقی ، ام آرآی از مغز و نخاع و نیز تست عصب بینایی دادند . نتایج آزمایش خون و تست عصب بینایی و تصویربرداری از نخاع نرمال بوده اما ام آرآی مغز نشان دهنده وجود حدود ۶ پلاک بود که تنها یکی از آن ها نزدیک به ناحیه بطنی بود . پزشک با توجه به معاینه ، به غیر از گاباپنتین داروی دیگری تجویز ننمود و دستور تجدید ام آرآی در فاصله دو ماه ، با و بدون تزریق دادند . خوشبختانه در این تصویربرداری ، پلاک های فعالی پس از تزریق مشاهده نگردید . درام آرآی سوم که ۸ ماه پس از تصویربرداری اولیه صورت گرفت ، بنا به اظهار نظر پزشک ، تفاوت محسوسی ملاحظه نشد . در طی این مدت همواره معاینات بالینی در مطب کاملاٌ طبیعی و رضایت بخش بوده است و پزشک محترم در نوبت های سه ماهه وضعیت را کنترل می نمایند . همسرم کماکان داروی خاصی مصرف نمی نماید اما در طی این مدت به طور متناوب و با شدت و ضعف ، علائم زیر را دارد :
  ۱ – سرگیجه و سردرد .
  ۲- گرفتگی گوش و تاری جزئی دید ( هر بار به مدت چند دقیقه ) .
  ۳- خستگی .
  ۴ – درد در پای راست . ( انگشت شصت ، کف پا و مچ )
  ۵- احساس درد و سوزش نسبتاً شدید در هر دو دست ( با مداومت یک هفته ) .
  ۶ – احساس خارش در دست ها .
  با عرض پوزش از طولانی شدن شرح حال ، نظر حضرتعالی در مورد نوع و چگونگی روند بیماری ، راهگشا خواهد بود
  با تشکر و احترام .

 40. لیدا می‌گوید:

  با سلام
  آقای دکتر ۱ ماه پیش برای بار دوم با فاصله ۳ ماه از هم ام ار ای انجام دادم.پزشکم گفتنتد وضعیت ثابت است یک پلاک غیر فعال در مغز و یک پلاک غیر فعال در نخاع.
  گفتند ۶ ماه دیگر ام ار ای انجام دهم ولی به دلیل استرس زیادم و مطالعه بسیار در سایت هایی که در زمینه ام اس هستند ،چند روز است که وقتی هیجان زده میشم مثل شنیدن یک خبر بد یا خوب پاهام مور مور میشن.یا شبها وقتی مثلاً گردنم یا گوشم را می خارونم پام حالتی مثل مور مور شدن یا اینکه یک چیزی سریع از پام رد می شه دارم.آقای دکتر با گذشت ۱ ماه از ام ار ای میشه با توصیف این حالت ها بیماری پیشرفت کرده باشه؟

 41. sana می‌گوید:

  سلام اقای دکتر .یک مدت سعی کردم تو هیچ سایتی نرم.فکر بد نکنم.اقای دکتر تستای بایر و وپ و سپ و عصب و عضلم همش نرمال بود.نمی دونم منو یادتون میاد .همونیم که گفتید مشکلم روانتنیه……………………….. مثل اینکه تار انکبوت از رو دستام رد می شه ووقتی با نوک انگشت روی دستام می کشم تحریک اعصابم یه چیزی مثل مور مور شدنو حس می کنم.مور مور شده پراکنده دست و پا رو دارم وحس وجود یه چیز زبر کف پاهام که میره و بر می گردو دارم.

 42. arash می‌گوید:

  با عرض سلام و احترام
  چشم چپم ۱ ماه است احساس میکنم کمی تار میبیند و کدر و درد کاسه چشم دارم..وقتی به یک نقطه خیره میشوم بیشتر درد میگیرد ومیدان دیدم مبهم میشود وقتی پلک میزنم و اینطرف آنطرف نگاه میکنم خوب میشود.گاهی قرمزی و خارش هم دارد.هاله بینی و دوبینی نوشته های نلویزیون و لامپ هو دارم به صورت تک چشمی.وقتی چشم راستم را میبندم.
  پیش ۳ متخصص چشم پزشکی و شبکیه هم رفتم که فرمودند چشمتان هیچ مشکلی ندارد و ۱۰/۱۰ و پریمتری نرمال است..به نظر شما آیا نوریت رترو بولبار است؟ تشخیص چیست؟

 43. ح/ن می‌گوید:

  باسلام خدمدتون مزاحم همیشگی هستم اقای دکتر در طول روز بعضی اوقات طرف چپ بدنم مخصوصاً پای چپم دچار یه حالتی میشه انگار نسبت به طرف راست بدنم قدرتش کمتر شده بالای سرم درد داره البته در طول روز بعضی اوقات هست و بعضی وقتا نیست. بعضی اوقات حتی صورتم نیز درد داره البته اقای دکتر اصلا تو فکرش نیستم یعنی چنبه اضطرابی ندارم ولی نمیدونم چه دردیه که بعضی اوقات هست و بعضی اوقات نیست ایا به شروع و عود ام اس ربطی ندارد باتوچه به اون شش پلاک غیرفعالی که دارم. ممنوم

 44. ح/ن می‌گوید:

  سلام بابت جواب زود هنگامتان ممنونم. یعنی أقای دکتر این علامی که خدمدتون کفتم نشانه ام اس هستش. چرا در گزارش با توجه به شش پلا ک غیرفعال کفته شده پلاک غیراختصاصیه منظورش چی بوده ایا هست إفرادی که ٣٢ سال سن داشته باشن داری شش پلاک غیر اختصاصی باشند و ربطی به ام اسم نداشته باشه. ممنون

 45. زهرا می‌گوید:

  با سلام
  من پسری داشتم که بیماری لکودیستروفی را داشت، و علائم بیماریش با یک تب مشخص شد، و از سن ۶ ماهگی این بیماری کم کم خودشو نشون داد. که اولیش شل شدن عضلات بود(نتونست گردن بگیره و کاملا مثل بچه های فلج شد)و واکنش شدید به هر صدایی داشت،مشکل بلع غذا،و بیناییش هم در حد نور شد،در تنفس هم مشکل داشت و غیره و در ۲ سالگی اونو از دست دادم. الان قصد بارداری مجدد دارم و شدیدا نگران و مضطربم ومیترسم دوباره این بیماری در بچه ی بعدی من هم تکرار بشه .حالا سوال من اینه ،چه آزمایشی میتونه به من کمک کنه برای تشخیص این بیماری در دوران بارداری؟آیا آمینو سنتزمیتونه به من کمک کنه؟و اینکه آیا نگه داشتن بند ناف بچه میتونه کمکی به من کنه؟
  خواهش میکنم منو راهنمایی کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   قبل از حاملگی بنظرم مراجعه به مشاوره ژنتیک در مرکز طبی کودکان تهران در مورد احتمال امکان رد یابی نوع لکودیستروفی در تست ژنتیک شما و همسرتان بهتر است انجام گیرد بعد از حاملگی تشخیص شانس بیماری ۲۵% تا ۵۰% در نوزاد کار مشکلی است.

 46. سعید می‌گوید:

  با سلام خدمت شما
  مادر من بیماری ام اس داره الان ۳ ماهه تازه سینووکس مصرف میکنه ۴۶ سال داره خدا رو شکر مشکل حادی نداره ولی چند روزه سوزش تو چشماش داره که ÷زشک گفت زیاد نمیتونه به ام اس مربوط باشه من نگرانم میخاستم بدونم سوزش چشم ربطی به بیماریش داره چون چند روزه ادامه داره.در ضمن در ماه قبل ۲ بار گذرا مسکل ادرار داشت میخاستم بدونم این معمولیه یا نشانه فعالیت مجدد بببیماریه؟ممنون میشم راهنماییم کنید

 47. عباس می‌گوید:

  با سلام سوال قبلی من به شرح ذیل بود:
  “من ۳۲ سلام هست و حدود ۴ سال پیش چشمام سیاهی میرفت و فکر کردم که مشکل چشم دارم مراجعه کردم که گفتند به متخصص مغزو اعصاب مراجعه کنم. ایشون گفتند علایمتون شبیه میگرن هست اما برا اطمینان ام ار ای انجام بدین که هیچ مشکلی نبود
  ۲ سال بعد یک حس مبهم و کرختی در پای چپم داشتم و من رو خیلی نگران کرد و گاهی احساس سوزن سوزن شدن تو نو انگشتان پا ی چپ یا راست یا دست ها داشتم مراجعه مجدد هم با ام ار ی جدید هم هیچ چیزی رو نشون نداد ولی از من خواسته شد که به فاصله ۲ و ۴ و ۶ ماه مجدد مراجعه کنم که نهایتا گفتند که همه این علایم به خاطر وجود استرس هست. ونیاز به مراجعه مجدد نیست (سیتالوپرام و گاباپنتین هم استفاده کردم که خیلی عالی بود) الان هم بعد از ۲ سال از مراجعه قبلی حدود ۲ ماه هست که همون حس مبهم خستگی یا کرختی رو تو پای چپ و دست چپ دارم به گو نه ای که نمی تونم بگم کدوم قسمت وافعا این حس رو داره و هر لحظه میتونه یه قسمت از دست یا پای چپم باشه گاهی فکر می کنم نمی تونم راه برم ولی از کوه بدون مشکل بالا میرم. و علاوه بر اینا پلک بالا سمت راست چشمم هم گاهی میپره و گاهی هیچ مشکلی نداره.
  تا الان فکر میکردم که همون مشکل قبلی و ناشی از استرس هست. وقتی سرم شلوغ میشه ویا کار زیادی دارم اصلا چیزی رو متوجه نمیشم .در مراجعه مجدد هم به من گفتند یک ام ار ای دیگه بگیر از سر و گردن + پرپرانول +کلونازپام هم تجویز کردن خیلی نگران شدم وقتی که اینترنت رو مطالعه کردم به گونه ای که میترسم برم ام ار ای -با این شرح حال ایا شما میتونید در خصوص مشکل من حدسی بزنین- با سپاس”
  پاسخ شما :
  اگر در معاینه بالینی عصبی علائم غیر طبیعی مشاهده نشده جای نگرانی نیست.
  ام ای رو هم رفتم وجواب رو گرفتم:
  جواب ام ار ای هم بدون مراجعه به متخصص و فقط بر اساس نظر رادیولوژیست همه چی نرمال هست.
  با این وجود من همچنان مشکل درد یا کرختی یا گرفتگی در دست و پای چپ رو دارم مخصوصا وقتی که میخوابم بیشتر هست اما در بقیه ساعات هم وجود داره ولی به نظرم کمتر هست. به نظر شما من برای رفع این مشکل بایست چکار کنم. منظورتون از معاینه بالینی وعصبی چیست من نزد پزشک که رفتم از من خواستن که در طول مطب راه برم و دوم اینکه خواستند که دستام رو افقی بیارم بالا و رو به روی صورت و اونا رو به پایین فشار دادن و من مقاومت کردم.
  این دردها جدای مشکلات کوچکی که برام به وجود میاره منو نگران میکنه و زندگی عادی من مختل میشه.
  از این که وقت میگذارین ازتون کمال تشکر رو دارم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در کل علائم توضیح داده شده تان بنظر نمیرسد جنبه اختلال عضوی داشته باشد، اگر در معاینه عصبی پزشک متخصص چیزی غیر طبیعی پیدا نکرده جای نگرانی نیست علائم اضطرابی را با ورزش و بی خیالی کم کنید، اگر علائم مشکوک دیده اند تحت نیظر پزشک پیگیری داشته باشید.

 48. ح/ن می‌گوید:

  سلام. ببخشید تو رو خدا این شرایط من خیلی به ام اس میخوره. منظورتون از اخرین جواب که گفتید درصد کم و استثنا در پزشکی هست یعنی با شش پلاک که در طول یک سال ونیم غیرفعال بوده و غیراختصاصی هستش إمکان این وجود داره که ام اس باشه. ببخشید

 49. نیما می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  خرداد ماه بود که احساس می کردم سرگیجه دارم خصوصا زمانی که به چپ یا راست نگاه می کردم.دکتر چشمم گفتتند که چشمم سالم است به متخصص گوش مراجعه کنم.پزشک گوش و حلق و بینی گفتند که گوشم سالم است و به مغز و اعصاب مراجعه کنم ،خلاصه به پزشک مغز که مراجعه کردم با معاینات بالینی گفتند که ظاهراً مشکلی نیست ولی برای اطمینان ام ار ای از سر و گردن انجام شود.در این مدت هم سر گیجم خوب شده بود ولی وقتی به چپ یا راست نگاه می کردم اجسام دو تا می شدند.به کلینیک نور مراجعه کردم چشمم را(مجدداً )کاملاً معاینه کردند ،گفتند بینیایی ،شبکیه ،اعصاب چشم در کل سالم است دو بینی شما احتمالاً مربوط به گوش است.فردای آن روز جواب ام ار ای و گرفتم و بردم پیش دکترم.گفتند ام ار ای مغز سالم است (البته یک پلاک ریزغیر فعال وجود داشت )حتی نوار چشمم هم سالم بود ولی در گزارش یک مورد پلاک خیلی خیلی ریز در گردن گزارش شده که نمی تونم تشخیص بدهم چون خیلی کوچک است و دوباره باید ۶ ماه دیگر ام ار ای گرفته شود،همون موقع ۵ تا کورتن ۵۰ دادند ،که اون ضایعه گردن از بین برود.راستش بعد از سومین روز از خوردن کورتن دو بینی چشمم خوب شد،و سه متخصص هم گفتند چشمم سالم است شاید ویروس باعث دوبینی شده است.اگر ویروس بوده آیا کورتن می تواند برای درمان ویروس بکار رود؟با توجه به معاینه دو چشم پزشک و یک متخصص مغز و اعصاب و نوار vepسالم ،و اینکه اعصاب چشمم هم سالم بوده ،و نیز انحراف چشمی هم برایم پیش نیامده بود شما فکر میکنید این دوبینی یک حمله بوده ؟و امکان دارد هیچ پزشکی علتش را تشخیص ندهد؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مشخصآ دو بینی در وضعیت نگاه به پائین و پهلو ( بخصوص موقع پائین رفتن از پله ها) بعلت ضعف یا فلج عصب شماره ۴ مغزی است، که درمعاینه بالینی زیاد جلب توجه نمیکند ولی گفته بیمار کاملا قابل تایید میباشد. عوامل ضربه سر، و انواع ضایعات کوچک پشت ساقه مغز از جمله ام اس ممکن است علت این ناراحتی باشد.

 50. نیما می‌گوید:

  باسلام و تشکر
  پلاک در subcortical گزارش شده بود.همون ساقه مغز است؟ساقه معز منطور مخچه هست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>