تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2,747 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. سارا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خوبید؟ نماز روزه هاتون قبول.
  آقای دکتر من در مورد خواهرم که میلیت ترانسورس (البته احتمالا) داشت ازتون سوال می کردم. اما حالا برای خودم مشکلی پیش اومده، البته شاید به خاطر اضطراب و ناراحتی زیادی باشته که این چند وقت به خاطر خواهرم داشتم. الان سه روزه هر از گاهی کف دست راستم گزگز و سوزن سوزن میشه. و وقتی دستم به جایی می خوره حتی آروم یه جورایی گزگز میشه. تو ساق پای راستم هم یه حالت سنگینی داشتم و کف پای راستم هم کمی این حالت گزگز رو دارم. پشتم بین دو کتفم هم درد میکنه البته این جدید نیست و یکی دو سال میشه که اینطوریه و یوگا هم که میرم الان چند ماهه با نرمش خیلی بهتر نشده. الان یکی دو ساله که احساس میکنم حافظم مثل قبل نیست و حافظه کوتاه مدتم ضعیف شده و مشکل دیگه که نمی دونم چقدر مهمه اینکه یک سالی میشه گاهی اوقات خیلی زود به زود باید برم دستشویی (البته نه به اون شکل تکرر ادرار). نمی دونم الان از بس این چند وقت مطالعه کردم در مورد ام اس و شدیدا از نظر روحی به خاطر خواهرم ضعیف شدم دچار توهم شدم یا نه. به نظرتون خودم هم باید برم دکتر یا خیر؟
  باز هم ممنون

 2. سارا می‌گوید:

  پس به نظرتون منم بهتره برم دکتر؟

 3. حسین می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما
  من چند روز هست که در پاهام احساس ضعف دارم لطفا راهنماییم کنید با تشکر

 4. پاپاتیا می‌گوید:

  با سلام
  به خاطر تاریه چشم راست به پزشک مراجعه کردم و بستری شده پالس کورتون گرفتم…بعد از مرخص شدن هم مصرف قرص پردنیزولون و کلسیم دی برایم تجویز شد…نتیجه ی ام ار آی بدین صورت بود:
  Brain MRI without contrast:
  MRI study of brain using axial T1, T2, FLAIR and sagittal T2/W images:
  There is multiple abnormal signal foci at periventricular and subcortical white matter.
  Also abnormal signal focus is seen in the thalamuses.
  The most probably diagnosis is M.S
  Comparison with clinical finding and lab data is recommended
  Reveal no space occupying lesion in supra and infratentorial structures
  Cerebral ventricles, Major interacranial vascular structures, basal ganglia and brain stem are normal
  Both 7/8 nerve complexes, pituitary fossa, both orbits and optic nerves are normal in shape and signal intensity.
  There is mucosal thickening in the paranasal sinuses

  که گفته شد گرفتار ام اس خفیف شده ام و باید تحت درمان قرار بگیرم :(
  به جز همین تاریه دید هیچ علامت دیگه ای ندارم حتی سردرد یا لرزش دست. آزمایشات دیگه ای برایم تجویز شده ولی تشخیص 100% ام اس دادن و گفتن پلاک تشکیل شده.
  آیا با این گزارش ام ار آی تشخیص شما هم همان ام اس است؟
  اگر بله…این تشخیص در مراحل اولیه کمک به درمان قطعیش میکنه یا کار از کار گذشته باید منتظر حمله هاش باشم؟ :(

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بروز یک بار یک عارضه عصبی با نشانه های آسیب ماده سفید مغز در ام آر آی ، سی آی اس گفته میشود که ممکن است در آینده با عود مجدد به ام اس تبدیل شود. برای کنترل و پیشگیری تزریق یکی از اینترفرون های هفته ای یک بار بمدت چند ماه توصیه میشود. قطع یا ادامه درمان در آتیه بسته به پیشرفت درمان میباشد.

   • پاپاتیا می‌گوید:

    آقای دکتر با توجه به اینکه التهاب سینوس ها هم در ام آر آی دیده شده آیا احتمال التهاب سینوس اسفنوئید ( پشت چشمها) هم وجود داره؟ لازم به ذکر هست که من دائما” مثل شکلات یخ میخورم و از آب یخ استفاده میکنم. مختصر درد هم در نیمکره ی راست تا پشت سر و همینطور زیر چشم راستم دارم…قبلا” هم همین چشمی که تار شده مرتب قرمز میشد که به گمان استفاده از لوازم آرایش نامرغوب با محلول چشم شستشو میدادم. این احتمال وجود داره که این عارضه ی چشمی حمله ی عصبی نباشه و به علت همین سینوزیت باشه؟ آیا لازم هست به یک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنم؟ یا همین نتیجه (ام اس) علت تاریه دید من بوده؟ متشکر میشم اگر راهنمایی بفرمایید :)
    و اینکه آیا همیشه سیگنالهای غیرمعمول در ماده ی سفید غیرطبیعی و عامل بیماری محسوب میشه؟

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     همزمانی اختلال دید شما با تغییرات اسکن نشانه نوریت اوپتیک است. سینوزیت و مسائل دیگر به موضوع اصلی نباید ارتباط داشته باشد.

     • پاپاتیا می‌گوید:

      سلام آقای دکتر
      ببخشید من یه سوال دیگه برام پیش اومده
      این آسیب بینایی در اثر کمبود ویتامین (مثلا b12) هم نمیتونه باشه؟
      یعنی همین تشخیص ام اس 100% درسته؟ با توجه به اینکه من به جز این دیگر نشانه های ام اس رو ندارم وهمه ی بررسیها و آزمایشاتی که برای بررسی خود ایمنی بدن برام نوشته بودن همه طبیعی بوده. در ضمن بعد از گرفتن پالس کورتون حتی برایم دارو یا آمپولی تجویز نشده (البته من شنیدم سیر تخریبی این بیماری در ماه های اولیه بیشتره با این حال نمیدونم چرا دارویی برام تجویز نشده!) نظر پزشکم شروع مصرف ذارو بعد از یک مدت خاص هست به صلاحدید خودشون. با توجه به اینکه خیلی نگران سلامتیم هستم و مواجه شدن با این بیماری برایم غیرمنتظره بوده میشه راهنمایی کنید که الان من باید چیکار کنم تا در همین مراحل اول این بیماری رو خفه کنم به عبارتی؟

      متشکر

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      اگر فقط مشکل ورم عصب بینائی بوده و با درمان پالس بهبودی کامل حاصل شده و در اسکن ام آر آی هیچ عارضه دیده نشده ، مسئله سی آی اس شما فعلا به درمان بیشتر نیاز ندارد. اگر در اسکن مغز پلاکهائی دیده شده بهتر است درمان با اینترفرون شروع شود.

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      اگر در اسکن مغز پلاکهائی مشاهده شده ، سی آی اس با مشخصه نوریت اوپتیک بهتر است درمان پیشگیری با اینترفرون بعمل آید.

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      اگر اسکن مز تان سالم بوده نیاز به درمان زیادی نیست، اگر پلاکهائی نشان داده بهتر است اینترفرون دریافت نمائید.

   • پاپاتیا می‌گوید:

    آقای دکتر با توجه به اینکه میزان ویتامین D بدنم کمتر از 4 گزارش شده (نرمال بین 30 تا 100) من میتونم از کپسول روغن کبد ماهی و ویتامین B12 و B complex استفاده کنم؟ ضرری واسه بیماری نداشته باشه؟ نمیخوام کاری کنم که با حمله ای دیگه این سی آی اس تبدیل به ام اس شه :(

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     ویتامینها و روغن کبد ماهی هیچ نوع ضرر ندارند. تزریق 2-3 آمپول ویتامین د کمبود آن را تا شش ماه تامین میکند. به نتیج آزمایشها هم اطمینان زیاذی نیست. و مصرف ویتامینها هم ممکن است در سیر سی آی اس کمی موثر باشد ولی پیشگیرنده نیست.

 5. پاپاتیا می‌گوید:

  چطور میشود با شما حضوری ملاقات و مشورت کرد؟

 6. سعید می‌گوید:

  سلام به شما دکتر بزرگوار
  من سه هفته هست توی مچ دستام و مچ پاهام بی حسی دارم البته بعضی روزا هست و مواقعی در روز بی حسی ندارم زیاد استرس داشتم در این روزا احساس ضعف دارم چند روزه من خیلی عصبی هستم و 2 سالی ترامادول مصرف میکردم که 1 ماهه ترک کردم خیلی در مورد ام اس خوندم این بی حسی بعضی روزا در دست چپ و روز دیگر در دست راستم و گاهی هر دو دست این میتونه ام اس باشه یا علایم استرس زیاده

 7. مریم می‌گوید:

  آقای دکتر سلام توروخدا ج بدید خیلی نگرانم
  آیا ام اس به دویک میتونه تبدیل بشه؟
  من قبلا آزمایش (nmo) در بیمارستان امام خمینی دادم که منفی بوده.
  حالا بعد از چندسال میتونه ام اس من تبدیل به دویک شده باشه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   ام اس و دویک دو بیماری با پدیده های علتی جدا هستند و به هم قابل تبدیل نیستند. در مواردی تشخیص ازاول ممکن است اشتباه باشد و با پیشرفت بیماری بعدآ نوع بیماری مشخص میشود.

 8. پردیس می‌گوید:

  سلام اقای دکتر اگ کسی ….. هیچ علائمی از اچ ای وی نداشته باشد
  ایا ب بیماری ایدز مبتلا است؟

 9. نینا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خوب هستین.
  من همونم که نوریت اپتیک عود کننده داشتم که 5 تا پلاک در مغز دارم . و 4 بار نوریت اپتیک شده بودم و یعنی الان 2 ماهه سینوکس میزنم. یک ماه پیش نوریت اپتیک شدم و الان دوباره خیلی کمه اما احساس می کنم دوباره داره میشه .و دوباره ذکر کنم که هیچ مشکل حسی و حرکتی ای ندارم. آقای دکتر چرا این سینوکس واسم اثری نداره و با اینکه هر هفته مرتب تزریق رو انجام می دم مانع از نوریت اپتیک نمی شه ؟ به نظرتون باید چه کار کنم؟
  یعنی ممکنه بیماریم ام اس باشه؟ و اینکه من این همه مشکل بینایی پیدا می کنم ممکنه یه زمانی دیگه دیدم برنگرده و کلا نابینا شم ؟ تو رو خدا بگید چی کار کنم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر واقعا به این زودی عود نوریت اوپتیک خودش را نشان داده ( بینائی در یک چشم واقعآ افت کرده ) بهتر است از نظر احتمال بیماری دویک بررسی مجدد بشوید. اگر نتیجه قطعی بدست نیاید با کنترل پزشک معالج تان درمان ترکیبی برای هر دو منظور ( سینووکس بهمراه آزاتیوپرین یا داروی دیگر ) شروع شود. در مرحله تشدید علائم معاینه چشم پزشکی هم ضرورت مییابد.

 10. ماه می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  ممنون از وبلاگ خوب و بسیار مفیدتون..
  من دختر26 ساله ام که در 22 سالگی نوریت اپتیک چشم راست داشتم که بعد از پالس تراپی بهبود کامل داشت. با پیگیری ها و ویزیت های دو ماهه و ام ار آی های 4 ماه یکبار در پی یک حمله خفیف دیگر، حدودا بعد از یک سال ام اس برای من تشخیص داده شد و 2 سال بتافرون مصرف کردم و الان هم یک ساله سنووکس میزنم.
  پارسال همین وقتا نوریت اپتیک چشم چپ داشتم که با پالس تراپی بهبود کامل داشت.
  مشکل جدیدی که دارم اینه که از چهارشنبه زیر پلک راستم شدیدا میزنه به طوری که شدیدا مشهوده حتی از فاصله نیم متری و با سرعت زیاد(130 زنش در هر دقیقه!) و گاهاً عضلات ران پام و بازوهام هم حرکات پرش دار کوتاه داشتند.
  درضمن من 5 تا پلاک ریز در مغزم و یه دونه در گردنم دارم.
  دکترم برام باکلوفن تجویز کرده و امروز به دستم میرسه.
  میخواستم بدونم که این از ام اسه؟
  آیا باکلوفن جواب مبده؟ و من باید دیگر از این به بعد این دارو رو بخورم همش؟
  چند روز بخورم اثرشو میذاره و خوب میشه؟
  اگه خدایی نکرده با این دارو هم خوب نشه میشه پالس تراپی کنم تا خوب شه؟

  آقای دکتر من خیلی نگرانم. دانشجوی phd هستم و درگیر تز و درس ولی الان به خاطر این مشکل چند روزیه دانشگاه نمیرم چون کسی از ام اسم هم خبر نداره..

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   پرش عضلانی ( فاسیکولاسیون ) ابدا مسئله در رابطه با ام اس نیست، خودبخود هم خوب میشود. اگر با مصرف باکلوفن بهتر نشود، با مصرف 1/4 میلیگرم کلونازپام دو بار در روز کنترل میشود. این مسئله نباید باعث معطلی از کار و زندگی بشود.

 11. mahtab می‌گوید:

  سلام . وقتتون به خیر.
  سوالم اینه که اگه پلاک غیر فعال بشه ایا ممکنه در سالیان متمادی از بین بره؟ یعنی کاملا repair بشه؟

 12. sana می‌گوید:

  سلام . من یک ماه پیش چشم راستم برای یک ثانیه تار شد .بعد تا دوروز هیچی نبود. روز سوم موقع کار با کامپیوتر برای 2 ثایه تارشد. بعد از اون تا یک ماه ونیم گوشه چشم راستم مثا یک رگ درد میکنه.و فاصله دور رو کمی نوشته هایی مثل پلاک ماشینارو تار میبینم.البته چشممو که جمع می کنم واضح ترمیشه.همزمان گرفتگی عصب سیاتیک پا و همره های گردن نیز اضافه شد. الان برای یک روز از مچ دوتا دستم و روی یستهام کمی سوزن سوزن می شه ولی بعد از یک روز خب شد. روز بعد دو نقطه پشت سر دومفصل کتفم درد گرفتهمراه با حساس کشش در انگشت اشاره و شست و خواب رفتن انگشت کوچک دستم .البته اینم بگم که کار م با کامپیوتره . دکتر رفتم ام.ار.ای نوشته ولی از ترس ام اس اضطربم زیاد شده .وهمش احساس می کنم هر دو دستم سنگی می شه .البته من از دو سال پیش مشکل اضطرابی دارم که یک سال سیتالوپرام مصرف کردم.هنوزم گاهی درد چشمم زیاد می شه .از گرفتنجواب ام ار ای وحشت دارم. من ام اس دارم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   به احتمال قریب به یقین کلیه علائم که شرح داده اید جنبه اضطرابی دارد و تا موقعی که علائم ثابت و مشخص عارضه عصبی نداشته باشید نیاز به اسکن نیست.

 13. مرضیه می‌گوید:

  سلام اقای دکتر. طاعاتتون قبول. من قبلا خدمتتون ایمیل زدم و عرض کردم که چند ماهی هست دچار اضطراب شدم و کلسیم خونم بسیار پایین اومده البته پزشک هم مراجعه کردم و ام ار ای دادم که سالم بود. یک ماهه که ازمایش خون دادم و کلسیم می خورم اما هر روز بیشتر احساس می کنم که حجم استخوانهام کوچکتر میشه انگار اب میرن. شما فرمودید بیخیال باشم و ورزش کنم وشاد باشم. همین کارو می کنم اما این مساله نگرانم کرده. به نظر جنابعالی چقدر طول می کشه تا به وضعیت عادی برگردم. و آیا این درسته که کمبود کلسیم علت اصلیه ابتلا به ام اس است؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   احتمالا احساس کوچکتر شدن استخوانها یک تجسم بیش نیست. از صدها عامل مساعد کننده کمبود ویتامین د یک عامل مساعد کننده ام اس است.

 14. مرضیه می‌گوید:

  و آیا میشه گفت کسانی که شخصیت حساسی دارند و روی مسائل زیاد فکر می کنند و مدام خود خوری می کنند بیشتر ام اس می گیرند؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 15. ب.ب می‌گوید:

  با سلام
  آقاي دكتر من چند روز پيش بعد از مدت ها ورزش زيادي كردم
  روز بعدش تمام بدنم از جمله دست و پا و مخصوصاً صورتم شروع كردن به گزگز.
  الان 3 روزه كه خوب نشده.
  خيلي ميترسم ام اس داشته باشم .
  لطفاً راهنمايي كنيد .متشكرم

 16. sana می‌گوید:

  سلام .ممنون از جوابتون .یکم خیالم راحت شد.آقای دکتر یادم رفت بگم همراه این علائم من عضله زبانم گاهی می گیره .گاهی سوزش نوک زبان دارم البته اطرافیانم تو حرف زدنم متوجه چیزی نی شن ولی گاهی وسط زبانم وگاهی نوک زبانم جمع میشه.مسئله مهمیه به ام اس ربطی داره؟

 17. پارسا می‌گوید:

  با سلام
  چند روز پیش دچار بی حسی در مناطقی از سر چشم لب به صورت مقطعی شدم با مراجعه به دکتر و انجام ام ار ای دکتر به من گفت یک پلاک در مغزت هست و درمان با قرص رو شروع کردم>می خواستم برام توضیح بدید پلاک چیه و اثارش چی میتونه باشه؟
  متشکرم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   یک پلاک ارزش تشخیصی ندارد. مگر اینکه در محل معین موجب علائم عارضه مغزی ثابت بشود. در آن صورت هم نیاز به علت یابی دارد.

 18. سارا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر، نماز و روزتون قبول
  من آقای دکتر خاطرتون هست که خواهرم میلیت گردن شده بود و گفتم سمت راست بدنم توی ساق پام و آرنج دست راستم احساس سنگینی دارم و کف دستها و پاهام هم گاهی گزگز می کنه. وقتی خواهرمو بردم دکتر بهشون گفتم برام از سر و گردن ام آر آی نوشت با تزریق و بدون تزریق. هنوز پیش دکتر نبردم ولی تو گزارشش نوشته که چیز غیرعادی مشاهده نشده (هرچند نمی دونم خودم احساس می کنم تو ناحیه مهره دوم توراسیک یه سایه روشن تو با تزریقش می بینم). الان بیشتر از یک هفته شده ولی هنوز توی ساق پام و آرنجم اون حالت عجیب رو دارم، البته گاهی احساسش نمی کنم. گزگز جاهای دیگه کم شده و میاد و میره. به نظرتون چی میتونه باشه؟ آزمایش خون بدم؟ میتونه مثلا به خاطر گرما، ماه رمضون و استرس زیاد برای خواهرم غلظت خونم بالا رفته باشه؟ یا فقط عصبیه قضیه؟ ممنون

 19. طناز می‌گوید:

  سلام من همسرم چند وقت به مشکل اختلال خواب دچار شده است یعنی اگر ساعتها بخوابه باز در حین بیداری انگار ساعتها نخوابیده .پیش دکتر مغز واعصاب رفتیم و بهش دارو ریتالین داده تا استفاده کنه و چند تا دارو دیگه که شب خوب بخوابه و دچار تشنج نشه .ولی وقتی ریتالین نخوره باز اون حالات به ساغش میاد . لطفا بهم بگید راهنمایم کنید چون واغا زندگیم در خطر هست و خیلیها متوجه نیستد که ایشون مریض .و خیلی حرفهای دیگه ای میزنن ممنون.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   به احتمال زیاد افسردگی نهفته دارند که همیشه در حال رخوت میگذرانند. بهتر است تحت نظر پزشک ضد افسردگی دریافت کنند.

 20. پارسا می‌گوید:

  مرداد ۵, ۱۳۹۲ در ۱۱:۲۴ ب.ظ

  با سلام
  چند روز پیش دچار بی حسی در مناطقی از سر چشم لب به صورت مقطعی شدم با مراجعه به دکتر و انجام ام ار ای دکتر به من گفت یک پلاک در مغزت هست و درمان با قرص رو شروع کردم>می خواستم برام توضیح بدید پلاک چیه و اثارش چی میتونه باشه؟
  متشکرم

 21. کبری می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای دکتر
  من داروی سینووکس مصرف میکنم. دیروز موقع تزریق شیشه حلال موجود در پکیج بسته بندی شکست و من از حلال یک بسته دیگر استفاده کردم. میخواستم ببینم آیا این حلال مخصوص سینووکس است؟ یا میتوان آب مقطر معمولی ( که برای دیگر آمپولها استفاده میشود) را از داروخانه تهیه کرد و برای تزریق سینووکس استفاده نمود؟

  از راهنمایی شما بسیار متشکرم

 22. سارا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر. شرمنده من همش مزاحم میشم
  خواهرم دوباره دکترش از گردن ام آر آی نوشت براش. دفعه قبل High T2 signal focous enhancing داشت تو ناحیه T2-3. این دفع گزارشش به شرح زیره:
  برای کرویکال:
  abnormal nonenhancing high T2 signal T2 small intensity foci were seen in the cord at the causing , C5-6,C6-7 levels suggesting demyelinating disease.
  برای توراسیک:
  ‎ abnormal high T2signal intensity at T2-3 and T5 levels ,showing no enhancement, suggesting demyelinating disease.
  یعنی چی آقای دکتر؟ الان اوضاع خیلی بد شد؟ روی سرش چیزی نداشت البته دوباره که ام آر آی کرده.
  این یعنی اثر همون دفعه قبله که enhancing بود و گسترده و شدید بود با تزریق؟ هیچ علامت بالینی نداره الان، اون حالت لرمیت رو هم هر از گاهی داره الان. البته نمی دونم این با تزریقه یا بدون تزریق.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   شاید قبلا گفته ام که در این موارد شروع بیماری و تشخیص احتمالی ام اس ، درمان برای احتیاط و پیشگیری هم شده بهتر است شروع و ادامه داده شود.

   • سارا می‌گوید:

    شرمنده آقای دکتر، یعنی این پلاکها جدید هستند و به التهاب قبلی ربطی ندارند؟ من فکر کردم شاید چون التهاب در حال افزایش بوده دفعه قبل، اینها هم چون حوالی همون التهاب هستند، پس شاید اثرات قبل باشند، پس به نظرتون جدیدند؟ دکترش بهش درمان خاصی نداده تا حالا، البته ایشون امیدوار بودند که تو این ام آر ای جدید چیزی نباشه دیگه، و هنوز البته این یکی رو ندیدند.

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     با مقایسه کلیشه های قبلی و فعلی و توجه به وجود پلاکهای حاد در اسکن با تزریق میشود پلاک جدید وفعالیت بیماری را تشخیص داد.

     • سارا می‌گوید:

      سلام آقای دکتر. خسته نباشید. من ام آر آی جدید و قدیمی خواهرم رو دیروز بردم پیش دکترش. نگاه کرد گفت وضعیت بدتر نشده، تازه یکم بهتر هم هست. و گفت سه ماه بعد برای ویزیت مجدد ببرمش. دارو هم گفتن همون گاباپنتین (تازه گفتن اگه مشکل خاصی نداره می تونه نخوره) و ویتامین ب1 و د3 رو ادامه بده. ولی حقیقتش من نگرانیم کم نشد چندان، آخه تو ام آر آی جدید به پلاک ناحیه T5 و C5-6 و C6-7 اشاره شده که تو قبلی ها ننوشته بود.خودم هم هر چی سعی می کنم فقط تو بدون تزریقه می تونم همون قبلی یعنی T2-3 رو ببینم و باقی رو پیدا نکردم. امکانش هست من عکسهای MRI که تو CD می گذارن رو براتون ایمیل کنم شما ببینید. آخه خیلی نگرانم که به موقع درمان شروع نشه. مرسی

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      فکر میکنم از این طریق اظهار نظر من یهایتآ یک نوع مداخله در درمان تلقی خواهد شد. بهتر است با نظر و روش درمان یک نفر پزشک متخصص کنار بیائید.

   • پاپاتیا می‌گوید:

    یعنی میشه پیشگیری کرد؟ اگه تشخیص احتمالی ام اس باشه یا سی آی اس؟

 23. سارا می‌گوید:

  ببخشید آقای دکتر
  گزارش ام آر آی قبلیش این بود:
  enhancing intra medullary mass with some expansion and edema of cord is present at T2-3 level

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   عارضه داخل نخاعی با رنگ پذیری و تورم در یک ناحیه نخاع پشتی ، آن موقع مسئله تومور هم مطرح میشد ولی با بروز ضایعات پراکنده خوشبختانه مسئله تومور نخاع منتفی است.

 24. sana می‌گوید:

  سلام .اقاي دكتر من جواب ام.ار.اي رو گرفتم البته بدون تزرييق بود.همه چي نرمال بود.سوال اولم اينه كه ايا جواب ام.ار.اي بدون تزريق مطمئنه .يه جورايي دار وسواس فكري شدم . بعد اينكه درداي سياتيكيم شروع شده يه جورايي از تمهره هاي اخر كمرمه احساس درد و ضعفش بيشتر تو باسنه درد ش به اندازه يك خط كلفت توران پامه تا پشت زانو.از ديروز انگشت كوچيك پام كمي توش فشاره بدون بي حسي يا سوزش.انگشت بقليشم يكم درد داره.گاهي مهره پشت گردنم درد ميگيره دردش مي زنه تو دستام.البته وقتي كارم با كامپيوتر زياد ميشه بيشتر پيش مياد . در حال معمول درد دست ندارم و لي موقع برداشن اجسام گاه گاهي يك پرشي تو دستام حس مي كنم.گاهي هم پرش هاي نقطه ايو پراكنده تو عضلات پا و دستام پيش مياد.ولي هيچ ب حسي يا گزگزو اين جور حسارو ندارم.اقاي دكتر اينا همه عصبي؟ خود بيمار پنداريه؟ چون ام.ار.ايم بدون تزريق بوده همش دچار فكراي نگران كننده مي شم.البته ازمايش كاملم دادم همه چي نرمال بود فقطكلسيمم لب مرز بود .اينم بگم كه 2 سال درگير بيمارياي اضطرابيم.خيلي فكرم به خودم مشغوله.يه چيز ديگه چند روزيه احساس مي كنم بند اول انگشت پاي كنار شست پام روبه پايين خمه ولي نه بي حسه و نه چيز ديگه.كمكم كنيد.ممنون.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   درد کمر و پشت پا و اختلال حس در پا مربوط به دیسک کمر میشود و اسکن بدون تزریق هم برای تشخیص کافی است، بقیه علائم بنظرم جنبه روان تنی دارد.

 25. ح/ن می‌گوید:

  سلام. ببخشيد اقاي دكتر مزاحم هميشكي هستم. اقاي دكتر من به حرف شما گوش دادم جند مدتيه بيخيال ام اس شدم. اكه يادتون باشه اخرين ام اراي شش پلاك در مغزم داشتم كه طبق گزارش و تفسيرشما كفتيد غيراختصاصيه ولي در طول هفته بعضي وقتا ساق پام درد داره يه كم حالت گرفتگيم خفيفم داره. در حالي كه ويتامين ديم پايينه ايا مربوط به ويتامين ميشه يا ما پلاك تو سرمه. همه پلاكها غيرفعال هستند در گردنم پلاكي ندارم. ممنون

 26. مهناز می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشيد و تشكر
  خانمي 37 ساله هستم 10 سال پيش دست چپم مور مور و ضعف داشت كه پس از پيگيري و تست عصب گفتند مشكلي نيست ولي الان حدود 8 ماه است كه ابتدا شصت پاي چپ و در حال حاضر قسمت چپ بدنم حتي صورتم دچار مور مور و ضعف شديد است به طوري كه زندگي عادي مرا دچار مشكل كرده است كه خيلي نگرانم كرده است لطفا مرا راهنمايي كنيد باتشكر

 27. ح/ن می‌گوید:

  سلام ممنون بابت كليه زحمات دلسوزانتان. ايا اي. درد پراكنده بدن و درد ساق پا ربطي به كمبود ويتامين دي نداره. چون سطح ويتامين ديم پايينه. ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اغلب آزمایشهای اندازه گیری ویتامین د خیلی قابل اعتماد نیست ، محض سلامتی بیشتر در هوای خوب با آفتاب هم تماس داشته باشید.

 28. دنیا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر ، خسته نباشید
  من دختر مجرد 28 ساله هستم. دو روزه که کف دستها و کف پاهام احساس گزگز و سوزن سوزن شدن می کنم. نه قرمزی ، نه ورم یا التهاب و نه حتی کرختی ، فقط گزگز کف دست و پا. یکم احساس ضعف میکنم ولی احتمال میدم بخاطر روزه گرفتنم باشه. یه مقدار احساس حبس ادراد دارم یعنی گاهی به سختی میتونم ادرار کنم. بخاطر حساسیت های فصلی مدت زیادی داروهای آنتی هیستامین و سیتیریزین مصرف میکنم که یکبار یکی از پزشکها بهم گفتن این احتباس ادراد به خاطر عوارض مثانه ای آنتی هیستامین هاست. امروز که مطلبتون رو راجع به MS خوندم یه مقدار نگران شدم که شاید این گزگز دست و پا علائمی از اون باشه. میشه لطفا راهنماییم کنین که چه دلیلی ممکنه داشته باشه؟ ممنون از لطفتون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اختلال حس دستها و پاها بعلل مختلف از جمله کمبود کلسیم و ویتامینها پیش می آید ولی مطمئنآ یعلت آسیب مغز و نخاع و ام اس نمیتواند پدید آید.

 29. نجمه می‌گوید:

  سلام.
  من قبل از ماه رمضان دچارهپاتیت Aشده بودم.که دوهفته قبل از ماه رمضان ازمایش دادم وانزیم هایم عادی شده بود.4تا ازروزه ماه رمضان را که شدم به مدت سه روز درد استخوان و3روز گزگزومورمورشدن شدید دست وپاها را گرفتم .ودیگر روزه نشدم .الن بعد از یک هفته بهترم .بعضی ها می گویند به خاطر سردی های خیلی زیادی(خروس و..) است که برای درمان یرقان خورده ام وضعفم هم به دلیل علائم بعد از هپاتیت هست.حالا قرار است به دکتر گیاهی مراجعه کنم .نظشما چیست؟

 30. ساغر می‌گوید:

  سلام من حدودا 2مااه زیر پلک چشم چپم میزنه هر روز نیست ولی بعضی روزا اذیتم میکنه استرس دارم لطفا راهنماییم کنید

 31. sana می‌گوید:

  سلام اقاي دكتر.شرمنده بخدا.اقاي دكتر 2 روزه كه برامدگي زير انگشتاي پاي چپم درد مي كنه همراهش انگشتاي كوچيك پام و بغليشم گاها درد ميگيره . ديروز يكم زيادي راه رفتم به اندازه يك بيضي سمت چپ بالا يقوزك پام احساس كشيدگي داره البته يكم كه كاراي عاديمو مي كنم بهتر مي شه ولي دست كه بهش مي زنم يكم درد داره.وقتي پنجه هاي دستامو آروم بازو بسته مكنم يك لرزش خفيف اساس ميكنم . روي دست چپم روي ساق دستم هم به اندازه ي يك بيضي درد مي كنه.بازوي چپم درد گرفته و دست چپم توي يك حالت هايي كه نگهش مي دارم لرزش داره .ديگه خسته شدم از بس كه ت خودم جستجو مي كنم. نظرتون درباره ي اين حالت ها چيه.بازم خيلي خيلي شرمندم .ببخشيد انتهاي بند اخر انگشت كوچك و كناري دست چپمم درد مي گره. بازم شرمنده.

 32. حمید می‌گوید:

  سلام آقای دکتر امروز جواب mriام گرفتم تاحالا نبردم پیش پزشک دست وپام گز گز میکرد ویه فشاری زیر چشمم احساس میکردم خودم فکر می کردم تار شده.دکتر چشم رفتم مشکلی نبود آزمایش کامل خون دادم اونم مشکلی نداشت خواهشا اگه امکان داره جواب ام ار ای منو تفسیر کنید
  reveal no space occupying lesion in supra and intratenorial structure
  white and gray matter signal.cerebal ventricles.major internial vascular structures.basal ganglia and brain stem are normal
  both7/8 nerve complexes.pituitary fossa.both orbits and optic nerves are normal in shape and signal intensity
  mucosal thickening is noted at rt.maxillary sinus(sinusitis)

 33. حمید می‌گوید:

  باسلام خیلی ممنون که سریع جواب دادید اجرتون باخدا امیدوارم به حق این ماه عزیز خدا همه مریضارو شفا بده.

 34. فریبا می‌گوید:

  با سلام
  two t2-flair hyperintense foci in left frontal lobe white matter and subcortical left parietal lobe white matter.
  these foci are nonspecific,so ischemic zone-migraine versus demyelinating disease are in ddx.
  این نتیجه MRI هستش میخوام ببینم مشکلی داره؟هنوز به دکتر نشون ندادم

 35. سمیرا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  قبل از هر چیز عذر خواهی میکنم که مطلبم طولانیه و خواهشی که دارم اینه که مطلبم رو کامل و با حوصله بخونید و راهنماییم کنید…واقعا ممنون میشم
  من 2 سال پیش خرداد ماه سال 90 تو تلویزیون شنیدم که دکتری میگفت اگه دست گز گز کنه و مدت زمان زیادی طول بکشه میتونه از علائم ام اس هم باشه…حدود 3..4 هفته بعد ،قبل از خواب انگشتای دست چپم یه گز گز خفیفی کرد و منم که اون صحبتارو تازه شنیده بودم همون لحظه ترسیدم و گفتم نکنه که این گز گز از دستم نره و همه حواسمو متوجه دستم کردم و گز گز هم نرفت البته خیلی خفیف بود….و گفتن که بعد از 1 ماه نتیجشو بهشون بگم…نمیتونم به خودم بقبولونم که سالمم…به سرچ توی نت معتاد شدم و همش دنبال اینم که بفهمم مریض نیستم ولی هر چی بیشتر میگردم بیشتر میفهمم که مریضم…زندگیم مختل شده…در غذابم…نمیتونم به بچه ی 3 ماهم برسم اعصابم داغونه…افسردگی بعد از زایمانم هم به خاطر این موضوع تشدید شده…بدون انگیزه شدم . همش غصه میخورم که مریضم…هیچی شادم نمیکنه..با وجود یه همسر خوب و بچه ی سالم زندگی به کامم تلخه…میشه راهنماییم کنید…

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در جمع سیر علائم و نتیجه بررسی ها در تایید مسئله خود بیمار انگاری است، ضمن مطالعه در این زمینه در این سایت درمان و معاینه و مصاحبه دوره ای را پیگیری نمائید

 36. سمیرا می‌گوید:

  راستی یه مطلب دیگه هم یادم رفت بگم…من 28 سالمه…و این بار که این حالت برام پیش اومد 2..3 بار هم بین 3 تاانگشتای وسطی دست چپم حسابی شروع به سوختن کرد که بعد از چند ساعت رفع میشد…این حالت بعد از خوندن تجربیات ام اسی ها برام پیش اومد…کلا وقتی میشینم احساس میکنم پاهام زود یه زود میفته به گز گز…یعنی اون حالتی که خون به اندامها نمیرسه و میخواد خواب بره
  وقتی میخوابم حالم بهتر میشه چون برای حداقل چند ساعت این چیزارو فراموش میکنم…بیدار که میشم بهترم تا چند ساعت بعد که دوباره شروع میشه

  بازم ممنون و شرمنده

 37. سمیرا می‌گوید:

  دوباره سلام.
  ممنون از توجهتون…

  آقای دکتر ولی من این علائمی که گفتم سوزش و گز گز رو دارم 3..4 هفته ای باهام هست .بعد رفع میشه تا دوباره ..2 …3ماه دیگه برمیگرده…توهمش نیست واقعا گزگز میکنه…من نیاز دارم به اینکه مطمئن بشم ام اس ندارم….
  ممکنه که ام آر آی مریضی منو نشون نده…؟؟خیلی نگرانم دارم دیوونه میشم
  یعنی فکر کردن به بیماری ممکنه که ایجاد علائم کنه ؟در اثر تلقین؟؟

 38. مرضیه می‌گوید:

  سلام اقای دکتر. وقتتون بخیر و ممنون از اینکه به سوالهام پاسخ دادین. من همونی هستم که خدممتون گفتم انگار استخوانهام دارن اب میشن. شما فرمودین تجسم میکنی و واقعیت نداره. اماباور کنید حس می کنم استخوانی تو بدنم ندارم و همه استخوانهام نرم شدن. و مچ دستم هر روز بیشتر از قبل قطرش کم میشه. دستامم چروکتر میشه و استخوان هاش کوچکتر. یه جا دیدم نوشته بود استرس می تونه باعث کاهش کلسیم خون بشه و برای جبران از استخوانها کلسیم برداره و کمکم منجر به کاهش تراکم استخوان بشه. تو رو خدا بگید مشکل من چیه؟ خیلی می ترسم. با اینکه بارها خواستم بی خیال باشم و فکر نکنم به این موضوع اما نمیشه دستامو که نگاه می کنم غصه می خورم. استرس هم همیشه دارم و معدم ترش می کنه و دهانم تلخه. اعصابم خورد میشه و کاملا بی انگیزم و حوصله ندارم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید تا هر چه زودتر مشکللم حل بشه و از این کابوس رها بشم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهترین راه حل برای برطرف شدن مشکل تان کار فیزیکی بیشتر، ورزش و مطالعه و سرگرمی است. نباید به فکرهای خیالبافی وسواسی میدان فعال شدن بدهید.

 39. طناز می‌گوید:

  سلام آقای دکتر طاعات وعباداتتون قبول من این دوسال هست ام اس دارم یه ماه پیش ام ار ای انجام دادم نه پلاک تومغز داشتم که همشون فعال هستن ضمن اینکه سینوویکس تزریق میکنم اثری از بهبودی نی بینم علائم بالینی جز درد درناحیه دست وپا ندارم توروخدا بهم بگی ام اسم به سمت پیشرونده ثانویه پیش میره؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در مدت دو سال عود بالینی نبوده درمان موفقیت آمیز است. درد به تنهائی نشانه عود ام اس نیست. ادامه2-3 سال کنترل به همین منوال به درمان رضایت بخش منتهی میشود.

 40. سمیرا می‌گوید:

  تو این 2 سال هم 3 بار رفتم دکتر مغز و اعصاب و معاینه شدم…
  از بس میترسم و استرس دارم هر روز یه علائم جدید میبینم….
  خیی ناراحتم…
  تو رو خدا کمکم کنید…
  زندگی برام زهر شده

 41. نینا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خوب هستین
  من همونم که نوریت اپتیک عود کننده داشتم حدودا 2 هفته پیش حس کردم که دوباره داره چشمم نوریت میشه و اینجا هم پیام گذاشتم اما خوشبختانه اینطور نشد چون لنز می ذارم چند روزی لنز رو در آوردم و عینک زدم دیدم با عینک دیدم خوبه و دکتر هم رفتم گفت مشکلی نداری. یه مشکلی دارم اونم اینه که چند روز پیش تو خیابون راه می رفتم پام به سنگی خورد و خوردم زمین و کف دستم محکم به زمین خورد از اون روز تا حالا تو دست راستم احساس گرفتگی می کنم البته زیاد نیست و یک احساس سنگینی تو دستم. به نظرتون دستم چی شده ؟ چی کار کنم خوب بشه؟ دکتر هم نرفتم خواستم از شما بپرسم. ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر حس و قدرت دست در چند روز بهتر نشود بهتر است برای بررسی علت که شاید عود بیماری باشد به پزشک مراجعه کنید.

 42. مرضیه می‌گوید:

  سلام آقای دکتر. با سپاس فراوان از اینکه به ایمیل بنده توجه کردین و جواب دادین. ممنون. از دیروز کلی فکر کردم در ضمن فعالیتهام بیشتر کردم و یک برنامه ریزی متنوع انجام دادم و خودمو متپایبند به انجامش کردم. فقط اخرین سوال رو بپرسم و دیگه مزاحم شما نشم. به نظرتون نیاز نیست من پیش دکتر برم چون به نظر میرسه کاهش کلسیم شدید دارم و ازمایش سنجش تراکم انجام بدم؟ به نظر شما مشکل من چه مدت برطرف میشه؟ و ایا کمبود کلسیمم جبران میشه؟

 43. فرشته می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خسته نباشید التماستون میکنم به سوالم جواب بدید من این دوساله ام اس دارم سینوویکس میزنم ام ار ای هفته گذشته انجام دادم توی تصویر نه تا پلاک تومغزدیده شددوسال پیش هفت تاپلاک بوده یعنی بیماریم پیشرفت کرده؟جوابشم اینه MRI OF THE BRAIN WITH AXIAL AND SAGITAL T1/T2/P.D.FLAIR SEQUENCES WERE OBTAINED REVEAL FOCI OF WHITE MATTER SIGNAL CHANGES AT PERIVENTRICULAR CENTRUM OVALE CALLOSO-SEPTALREGION AND AFTER ADMINISTRATION OF I.V CONTRAST THERE IS NO EVIDENCE OF ABNORMAL ENHALCEMENT WHICH IS SUAAESTIVE OF DEMVELINATINA براتون دعا میکنم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   خوشبختانه پلاک جدید که در مرحله تزیق باید دیده شود در اسکن شما مشاهده نشده ، بنابراین پلاکهای دیده شده قدیمی اند، بعضآ بعلت روش بهتر اسکن تعداد پلاکها بیشتر دیده میشود. تا موقعی که عود بالینی ندارید نگران نباشید.

 44. sana می‌گوید:

  سلام.عیدتون مبارک.اقای دکتر دیروز دکتر جواب ام ار ایمو دید از مغز بود بدون تزریق.گفت همه چیز خوب و نرماله.فقط قرص کلسیم و ویتامین ای و د۳ اینجور چیزارو نوشت.۱۰ جلسه فیزیوتراپی گردن هم نوشتند.الان یک مشکل دارم که خیلی نگرانم می کنه.برامدگی زیر شصت پای چپم بشدت درد میکنه.وقتی راه می رم دردش کمی سیک می شه ولی پخش میشه زیر همه انگشتای پام.گاهی دردش رو دور مفصل شصتمم حس م……..کف پام یه حالتی مثل ویبره خفیف داره.الان مهره های انتهای کمرمم کمی درد داره. ولی دیگه حالت سیاتیک رو ندارم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   درد شصت و گزگز پا به نحوی که توضیح داده اید مسئله موضعی در کف پا است ارتباط به عارضه مغز و نغاع و کمر ندارد و نیاز به بررسی بیشتر هم نیست.

 45. sana می‌گوید:

  ببخشید دوباره این سوال رو می پرسم اگه محل ام ار ای معتبر باشه ام ار ای بدون تزریق قابل اعتماده؟

 46. نوید می‌گوید:

  با سلام وخسته نباشد وممنون از جوابگوییتون.من پسری 23 ساله هستم که وقتی استرس پیدا میکنم لرزش دست وپا ولرزش صدا دارم یعنی وقتی میخوام با تلفن صحبت کنم اگر استرس بگیرم صدام میلرزه.بعضی اوقات وقتی کتفمم بالا پایین میکنم احساس برق گرفتگی دارم.بعضی از علایم پر کاری تیرووییدم دارم.پارسال 2 بار ام ار ای دادم که مشکلی نبوده.اما الان وقتی صدام دچار لرزش میشه و این علایمو دارم خیلی اذیت میشم.ادمی هم هستم که معاشرتی هستم و اعتماد به نفس ضعیفی ندارم.خواهشا راهنماییم کنیدکه مشکله من چیه و باید چیکار کنم و این که ممکنه ام اس باشه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   لرزش دست و صدا یک مسئله نهادی و بدون علت است با درمانهای معمولی برای لرزش مثل پروپرانولول و مقادیر خیلی کم کلونازپام کنترل میشود ولی تمام نمیشود. گزگز دست با حرکت شانه مربوط به گیر بودن ریشه غصبی در بین وترهای شانه است با ورزش تقویت عضلات منتفی میشود. نیاز به ام آر آی ندارد و به سینوزیت مربوط نیست.

 47. نوید می‌گوید:

  ببخشید این جا انداختم که بگم من سینوزیت شدید دارم و انحراف بینی هم دارم وممکنه که ارزشهای من از این باشه؟

 48. نوید می‌گوید:

  ببخشید نصفه سوال میکنم.برق گرفتگی هم به این صورته که از ارنج دستم تا انگشتام وتو کمر وپاهام برق گرفتگی ندارم وبیشتر در دست راستم هست.اقای دکتر ام ار ایی هم که پارسال انجام دادم یک بار با تزریق وبدون تزریق از مغز و نخاع بوده وایا باید بازم ام ار ای انجام بدم یا نه؟

 49. hoda می‌گوید:

  سلام اقای دکتر لطفا کمکم کنید من از حدود 2 هفته پیش احساس بی حسی در دست و پای چپم به وجود امده و احساس خستگی خیلی شدید و تقریبا دو بار در روز تقریبا کل بدنم به حلت سمپاتیک در میاد و پس از10 الی 15 دقیقه همه چیز نرمال میشه من ایران زندگی نمیکن و به دکتری که اینج مراجعه کردم حتی من رو به ازمایش هم نفرستاد و فقط با معاینه بالینی قرصی به نام millgama رو به من داد و تقریبا یک روز کاملا خوب میشم و روز بعد دوباره همه چیز از اول شرو میشه لطفا کمکم کنید و اضطراب زیادی از وجود ام اس دارم ولی دکتر خیلی راحت از کنار علایم من رد شد من خودم دانشجوی پزشکی هستم و تا حدودی علایم رو می فهمم لطفا راهنماییم کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   علائم عصبی به شکلی که کمتر از دو روز دوام داشته باشد معمولا بعلت عارضه عصبی نیستند. و از طرفی تنوع علائم و غیر تشریحی بودن علائم بیشتر در تایید غیر عضوی بودن است، ببینید با سر گرم شدن با مسائل خوشحال کننده مثل صحبت با خانواده و کم کردن استرس چقدر علائم فروکش میکنند. به امید موفقیت و سلامتی شما.

 50. sana می‌گوید:

  سلام اقای دکتر.من دیروز یک ساعت قبل از شروع عادت ماهیانه گونه هام شروع کرد به گزگز کردن.امروز که روز اول قاعدگیه دوباره صورتم شروع کرد یه گزگز کردن روی دستام هم گزگز میکنه.توی رگ سیتیک پای چپم هم ضعف میره درد شصت پام خیلی بهتر شده فقط مفصل شصتم یه جوریه مصل ضعفی که تو سیاتیکمه .یعنی این علایم قاعدگیه؟ الان سه چهار ساعت بیشتره که دو طرف صورتم گزگز میکنه ولی گز گز دستام میره و میاد.بخدا شرمندم که انقدمزاحم وقتتون میشم ولدست خودم نیست همفکر و خیال میکنم.بازم ممنونم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− 3 = دو

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>