تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2,642 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. امین رسولی می‌گوید:

  با سلام و تشکر از وقتی که صرف می کنید.
  آقای دکتر من 29 سالمه و الان 1-2 ماه شایدم بیشتره( چون تازگی ها حساس شدم) علائم مثل سوزن سوزن شدن را در دست ها و پاهام دارم. که اکثرا خفیف بوده و موقع کار یا حرف زدن و مشغول بودن متوجه نمی شم ولی وقتی دقت می کنم هستش.بعضی وقتام زیاد میشن. بعضی روزا برای 1-2 دقیقه رگهای پشت دستم کلفت و سفت میشن احساس می کنم می خوان بترکن!!!! و یه حس بدی تو دستام ایجاد میشه دستمو که یکم نرمش می دم خوب میشه. رو صندلی که می شینم بین زانو تا لگن پام یه حس کرختی و بی حسی پیدا می کنه که با راه رفتن زود برطرف میشه. الان بیشتر از همه سوزن سوزن شدن دست و پاها اذیتم می کنه. در ضمن من پزشک مغز و اعصاب هم رفتم که ایشون یه سری معاینه با چکش انجام دادن!! و چشمام رو با یه وسیله ای معاینه کردن و گفتن وقتتو پر کن و ورزش کن !!!. یه ماه پیش هم چکاپ دادم و هیچ موردی نداشتم. خیلی نگران ام اس هستم . من چیکار کنم بازم برم پیش دکتر؟؟؟؟ ام آر آی بگیرم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام ، علائم شرح داده شده تان با بیماری جدی مطابقت ندارد ، احتمالآ اعصاب محیطی تان به فشار حساس شده ، اصور میکنم با تایپ کردن در روی دستها و با نشستن در رانها احساس گزگز پیش می آید و با حرکت برطرف میشود. اگر قند خون بعد از غذا زیاد نیست و چاق نیستید جای نگرانی نیست. حد اکثر میتوانید یک تست عصب و عضله از نظر نوروپاتی (اختلال اعصاب محیطی) بعمل آورید.

 2. سحر می‌گوید:

  با سلام
  من 34 ساله هستم و یک دختر 3 ماهه دارم. فوق لیسانس هستم و در دانشگاه تدریس می کنم. 6 سال پیش سرگیجه داشتم. ام آر آی کردم گفتند هیدروسفالی است. ال پی کردم فشار 12 بود شانت نگذاشتند. البته 0.3 تسلا بود. سرگیجه را هر سال به مدتهای کوتاه و گذرا داشتم تا از ابتدای 90 تا حالا سرگیجه ام هر روز ادامه داشته گاهی چنان زمین گیرم می کند که سر کار نمی روم. 9 ماه بارداری سرگیجه و بی تعادلی شدید داشتم در ام آر آی 3 تسلا هیدروسفالی و یک پلاک در پریتال راست مشاهده شده است. از پارسال دی ماه احساس سردی در پای چپ داشته ام و در حال حاضر در راه رفتن احساس ضعف در پای چپ نسبت به راست به همراه سرگیجه و احساس تعادل نامناسب دارم. زیر انگشتان پای راست هم گزگز دارد و در ضمن از زانو به پایین در پای چپ احساس گزگز و سردی شدید دارم. گاهی احساس ضعف در دست چپ دارم که خیلی گذراست. تاری دید گاهگاهی و به مدت نهایتا نیم ساعته در هر دو چشم داشته ام که وی ای پی نرمال بوده است. سر درد ندارم. مجدد ال پی نداده ام و ام آر آی از بقیه سیستم عصبی مرکزی هم نداده ام. تا به حال درمان پالس هم نداشته ام. امسال از شدت مشکلات نورولوژیک در کنار بارداری تماما استعلاجی بودم. از این مشکلات واقعا عذاب می کشم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، 1- سرگیجه مزمن و عود کننده در خانمهای جوان اغلب بعلت سندرم منییر است ، با پیشرفت بیماری اختلال شنوائی و وزوز گوش هم به سرگیجه اضافه میشود. سرگیجه در ارتباط با بیماری ام اس در موارد پیشرفته بیماری با پلاکهای متعدد مخچه مشاهده میشود.2- هیدروسفالی ممکن است علت یروز کانون تشدید سیگنال در مغز و علائم حسی در پا بشود فقط در مواقع تغییرات فشار هیدروسفالی سرگیحه و اختلال تعادل مشاهده میشود.3- ارزس اختلال حسی در اندامها درصورتی از نظر بالینی قابل اتکاء است که در معاینه ماهیت عصبی عضوی داشته باشد.4-سرگیجه مزمن و مقاوم به هر علت موقعی دوام مییابد که بار استرس روانی موجب کم حرکتی شده باشد و بیار برای نوانبخشی خوب هدایت نشده باشد. 5- گرفتن مایع نخاعی کمک بیشتری به تشخیص نخواهد کرد ،ام آر آی مجدد مغز و نخاع با تزریق و بدون تزریق به همراه معاینه کامل عصبی به تشخیص نهائی کمک خواهد کرد و نهایتآ احتمال بیماری ام اس کم مطرح میشود.

 3. سحر می‌گوید:

  سوالم این است که مشکلات من از ام اس هست یا هیدروسفالی؟ چطور می توان فهمید؟ چه باید انجام دهم؟ درمانم چیست؟ چرا پزشکان هیچ تشخیص قطعی ندارند؟ من روز به روز به مشکلاتم اضافه می شود.

 4. سحر می‌گوید:

  ممنونم از پاسخ شما. حتما برنامه توانبخشی را پیگیری می کنم و مجددا ام آر آی می دهم.

 5. حميد می‌گوید:

  سلام آقاي دكتر من 34 ساله هستم هموني هستم كه دوستم ام اس گرفته بود ومن كف دستم گرم ميشد و به دكترهاي مختلف مغز واعصاب(فاطمه خمسه-حسين كچويي- كوروش قراگوزلي- مژگان طباطبايي )مراجعه كردم علاوه بر تست vep ونوار مغز mri از مغز نيز دادم و همه سالم بود و دكتر براي من آسنترا نوشت ولي به دليل اينكه وابستگي پيدانكنم مصرف نكردم ولي هنوز بعضي مواقع درانگشتها وبازوي چپم احساس كرختي ياگرماميكنم مخصوصا زماني كه به مريضي فكر ميكنم علت چيست به دليل اثرات سايكوسوماتيك است يا كم ورزش كردن چون مربي شنا هستم و مدتي است كه ورزش نميكنم وآدم حساسي هستم وحتي ازآمپول زدن هم ميترسم و فكر كردن به مريضي ام اس ممنون از لطفتون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام ، در مجموع ناراحتی شما ام اس نیست ، زمینه شخصیتی نگران دارید با ورزش و سرگرمی و در صورت داشتن این نوع فکرهای وسواسی مزمن و مزاحم ، بدون نگرانی از وابسیگی درمان تجویز شده آسنترا را مصرف کنید.

 6. پگاه می‌گوید:

  با سلام
  از دقت و توجهی که نشون میدید و مطالب ارزشمندتون ممنونم
  آقای دکتر من یه دختر 30 ساله هستم ، الان بیشتر از یک ساله که نشانه های مثل گز گز کردن دست و پا و احساس کرختی، بی حسی سر انگشتهای پا ودست رو کم و بیش دارم ، والبته خیلی مواقع تو این یکسال این بی حسیها و دردها کمتر میشده ، به دکتر مراجعه کردم و آزمایش خون دادم که ایشون برام قرصهای اسید فولیک و کلسیم رو تجویز کردند. اخیرا بی حسی توی پای چپ(گز گز کردن و سنگین شدن)رو حس میکنم ، و نوک انگشتهام هم حالت بی حسی رو داره .البته آدم حساسی هستم و تو این مدت اخیر فشار عصبی زیاد داشتم.در ضمن موقعی که از نظر عصبی تحت فشارم این حالتها رو بیشتر حس میکنم .لطفا منو راهنمایی کنید چون ترس از بیماری ام اس اذیتم میکنه
  باتشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام گزگز و اختلال چهار دست و پا ممکن است مربوط به نوروپاتی (آسیب آعصاب محیطی ) بعلل عصبی مرکزی متلف و یا اظطراب و نگرانی باشد ولی نشانه اختلال ام اس تا دیگر ضایعات عصبی مرکزی نیست. آزمایشها معاینه عصبی و تست عضله- عصب به تشخیص کمک میکند.

 7. رضا سپهری می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  خسته نباشید . من چند تا سوال ار محضرتون داشتم. ممنون میشم پاسخ بدید لطفا
  1- آیا شروع ام اس حتما به صورت حمله می باشد.یعنی با یک سری علائم که یه مدت ظاهر بعد مخفی می شوند؟
  2- آیا یک سری علائم خفیف که چند ماه است ادامه دارد می توند ام اس باشد؟
  3- بنده 1-2 ماه است به صورت خفیف گزگز و سوزن سوزن شدن در دست ها و پاهایم دارم که در ساعاتی از روز کم شده یا احساس نمی شود و در ساعاتی محسوس است. با کوچکترین فشاری به اندام ها مثلا تکیه دادن ددست به صورت به مدت 10 دقیقه احساس کرختی در دستم می کنم که با حرکت دست خوب می شود. دیروز توی حمام پاهام رو توی تشت آب داغ ماساژ دادم شاید بهتر شوند ولی از وقتی اومدم بیرون پاهام به شدت گزگز میکنه و سوزن سوزن میشه و تو رانندگی پام احساس کرختی می کنه و باید چند دیقه راه برم تا کرختی پام از بین میره. من همیشه از ام اس می ترسیدم آیا این ها می تونه علامت ام اس باشند. من به دلیل نوع کارم سالی یک بار آزمایشات کامل خونی انجام می دم و همه موارد نرمال بوده همیشه .خیلی لطف می کنید به سوالاتم جواب بدین.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، علائم اختلال حس در ام اس در معاینه عصبی باید نشان دهنده اختلال عصبی مرکزی با ماهیت تشریحی مشخص از نوع نخاعی یا مغزی باشد شرایطی که توضیح داده اید ماهیت آناتومیکی خاص را نشان نمیدهد. هر ضایعه در مراکز ععبی در ام اس حد اقل چند روز در همان محل با همان ماهیت دوام مییابد و پس از مدتی خودبخود یا بادرمان کم و بیش بهبود مییابد.

   • رضا سپهری می‌گوید:

    سلام مجدد و سپاس فراروان که به این سرعت جواب دادید. آقای دکتر پس این علائم من از چی می تونه باشه هر 4 دست و پا گاهی سوزن سوزن میشه گاهی میسوزه . بعضی وقتا مثل 1-2 روز پیش هم زیاد میشه. کف پاهام رو سطخ خنکی می ذارم خیلی بهتر میشه ولی میسوزه انگار پوست پام از بین رفته یه همچین حسی دارم . الان حدود 2 ماهه. یه چیزم یادم رفته بود من نمره چشمم 0.25 یکی و 0.5 اون یکی طی چند ماه اخیر زیاد شده . به نظر شما لازمه برم پزشک متخصص و ……. . خیلی ممنونم آقای دکتر راهنمایی کنید لطفا ( رضا سپهری)

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     با سلام مجدد، اگر در معاینه به نوروپاتی مشکوک شوند تست عضله و عصب به تشخیص کمک میکند. معاینه چشم برای تعویض عینک هم بدون ارتباط با این مسئله موضوع دیگر است.

     • سپهری می‌گوید:

      سلام آقای دکتر ممنون از وقتی که می گذارید. برا فردا وقت گرفتم از متخصص مغز و اعصاب . نتیجه روبه شما اطلاع می دم. با توجه به سوال خانوم پریسا آیا ممکنه گزگز دست و پا پیش درامد ام اس باشه؟ نوروپاتی مربوط به اعصاب مرکزی میشه؟آیا گزگز دست و پا جز علائم آسیب اعصاب مرکزی است؟با سپاس از لطف شما

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      با سلام مجدد همانطور که توضیح دادم گزگز دست و پا و نوروپاتی علائم محیطی است و به احتمال زیاد نشانه ام اس نیست.

 8. Arman می‌گوید:

  سلام
  از حدود 1سال قبل دچار عدم تعادل و بی حسی در پاها شدم بعد از انجام آزمایشات و MRI تشخیص MS و در مواردی احتمال NMO داده شده. قرار است آزمایش Anti-nmo انجام بدم, می خواهم بدانم با توجه به تکرار حملات و گستردگی پلاک ها در نخاع این این احتمال تا چه حد است؟
  در ضمن در تست VEP مواردی مشاهده شده. ممنون از شما

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام از نظر آماری ام اس خیلی شایعتر از NMOاست و اگر در اسکن مغز پلاکهای متعدد مشاهده شده تشخیص ام اس تقریبآ حتمی است تست NMO در مواردی گمراه کننده است.

 9. پریسا می‌گوید:

  با سلام.34 ساله هستم ویک فرزند دارم.سال 89 احساس گز گز تو هر دو پا داشتم که چند روز بیشتر نبود. شهریور 91 دوباره شروع شد ولی این بار حال عمومی بدتری داشتم.مثل احساس بی وزنی و کمی درد چشم و احساس برق گرفتگی و پرش عضلات در خواب(معمولا هرعلامت جداگانه ضاهر میشد و خیلی شدید نبود)با این حال به پزشک مراجعه کردم با اصرار خودم ام ار ای دادم نتیجه ان 2 پلاک :ناحیه پیشانی چپ و اگه اشتباه نکنم یکی هم در ناحیه پیش بطنی. 2 تا پلاک کوچکتر هم متخصص مغز واعصاب دیدن که در گزارش نبود.3 روز پالس تراپی شدم و 3 ماه بعد ام ار ی با وبدون تزریق دادم که پلاک ها ی بزرگتربدون تغییر بود و کوچکتر ها محو شده بودن.با این حال دکتر نه تشخیص خاصی دادند و نه داروی خاصی تجویز کردندفقط یک ام ارای گردنی نوشتند.
  آقای دکتر میخواستم نظرشما رو بدونم.(من هنوز بعضی علایم رو کم و بیش دارم)می ترسم اگه دارو نگیرم بعدا دیر باشه. ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام از نظر دستور العمل تشخبص و درمان اگر کسی در گذشته دو بار علائم اختلال عصبی مرکزی( مربوط به مغز یا نخاع ) داشته و در اسکن چند پلاک مشاهده شده تشخیص ام اس تایید میشود مگر آنکه علت دیگری مشخص شود. اگر در اسکن نخاع حتی یک پلاک دیده شود ارزش تشخیصی بیشتر دارد و درمان پیشگیری با اینترفرون باید شروع شود.

 10. مبینا می‌گوید:

  باسلام

  من دختری 30 ساله هستم. الان چند ماهه شایدم یه سال بیشتره که دست و پام خیلی حساس شدن .با کوچکترین فشاری کرخت می شن با اندکی نشستن یا حتی اگه موقع خواب پام یکم تو پتو تحت فشار باشه زودی احساس کرختی می کنم که باید زود زود فرم نشستن و قرار گرفتنم رو عوض کنم. به دلیل یه مسائلی خیلی طی 6 ماه اخیر تحت فشار عصبی بودم و مدام خود خوری می کردم . الان چند وقتیه حس های غیر طبیعی در اندام هام دارم. گاهی مثل اینکه یه چیزی زیر پوستم حرکت می کنه مثل اینکه یه کرم زیر پوست پام راه میره یا وقتی بیرونم گاهی که قدم می زنم انگار چند نقطه کف پام سوزن فرو می کنند. البته نمیشه گفت تو تمام طول روز هست ولی گاهی زیاد احساس می کنم. احساس سوزن سوزن شدن و گزگز خفیف مثل برق گرفتگی خیلی ملایم گاهی تو دست هام و گاهی تو پاهام دارم. و خودم هم نمی دونم از کی دقیقا شروع شده. چند وقته دارم اینترنتو زیرو رو می کنم و ترسم بیشتر از ام اس هست. چند وقت پیش یه عمل جراحی کوچیک داشتم و کلی آزمایش دادم و سالم بودم. به نظر شما دلیل این حالات چی می تونه باشه؟ آیا علائم خفیف هم می تونه نشانه ام اس باشه چون یه جا خوندم علائم ام اس مثل گزگز خیلی شدیده. ببخشید طولانی شد . ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، به یقین میتوانم بگویم که علائم توضیح داده شده نمیتواند نشانه ام اس باشد. اگر چاقی ، کم تحرکی و کمی کلسیم و زیادی قند خون بعد از غذا مسئله نباشد جای نگرانی نیست.

 11. احسان می‌گوید:

  با سلام
  همسرم 24 سال دارد. 24 روز پیش(6 بهمن) زمانی که از سر کار به خونه برگشت احساس درد و داغ شدن در پشتش داشت. فردای آن روز در دو انگشت از دست راستش احساس بی حسی و مور مور شدن داشت. بعد از گذشت چند روز احساس بی حسی و مور مور شدن را در طول دست راستش حس کرد. به متخصص مغز واعصاب مراجعه کردیم نوار عصب دست راست،تست عصب چشم و MRI رو تجویز کرد. عصب دست و چشم هر دو سالم بودند و ریپورت MRI مغزی به صورت زیر گزارش شد:
  peri-ventricular and centrum semiovale T2,flair weighted images,hyper different sizes signal lesions are noted due to demyelinating disease.
  more study of brain evoke potential and CSF study are needed to evaluate MS.
  the rest of brain MRI is unremarkable.
  after contrast administration, no abnormal vessel or enhancement is noted.
  بعد از گذشت چند روز احساس بی حسی و سنگینی دست راست داشت بطوری که به زحمت میتونست بنویسه و با دست راست کاری رو انجام بده. بی حسی خفیفی که در قسمت راست شکم داشت بر طرف شد و احساس خارش در جلو گردن و پشت سر قسمت مخچه به خصوص در شب هنگام خواب داشت. در پشت به خصوص در قسمت شانه راست احساس درد میکرد. دکتر 10 جلسه فیزیوتراپی، 6 تا آمپول دگزامتازون برای روزی دو عدد و شربت امگا3 رو تجویز کرد. با استفاده این داروها خارش سر و گردن بیشتر شد و گر گرفتگی و داغی تو صورتش پیدا شد طوری که 4 تا از آمپول ها رو بیشتر نزدیم. بعد از قطع آمپول خارش سر و گردن خیلی کم شد و از 5 روز پیش احساس مور مور شدن در کف پاها علاوه بر بی حسی دست راست وجود داره. البته بی حسی دست راست الان بیشتر از آرنج به پایین وجود داره. از دو روز پیش عنوان میکنه که مزه هر چیزی رو که میخوره تو دهنش میمونه و از مواد شیرین بدش میاد و علاقه به خوردن مواد غذایی شور رو داره. ضمن این که احساس درد در پشت و شانه ها رو داره.
  از شما خواهش میکنم من رو راهنمایی کنید که چه بیماری همسرم داره و چیکار باید بکنم.
  متشکرم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام بهتر بود تعداد و اندازه ضایعات موجود در اسکن مغز را بیشتر شرح میدادند. اگر ضایعات در نیمکره چپ مغز مستقر است با اختلال حس و حرکت دست راست همخوانی دارد. آزمایش مایع نخاع و تست بینائی معمولآ راه گشا نیست، اسکن نخاع ممکن است ضایعه نشان دهد در آن صورت احتمال ام اس بیشتر مطرح میشود. ضمن تحقیق برای تشخصیص نباید دوره درمان را از دست بدهید ضمن انجام آزمایشهای چک آپ معمولی شمارش خون و قند و … تزریق سرم با پردنیزولون یک گرم در روز بمدت 5-7 روز برای معالجه دوره حاد در هر حال لازم است.

 12. کبری می‌گوید:

  با سلام خدمت جناب آقای دکتر
  من خانومی 22 ساله ام. یک سال و نیم پیش (شهریور 90) دقیقا 20 روز قبل از مراسم عروسی ام (استرس زیادی داشتم) ، احساس بیحسی و سنگینی در هر دو پایم کردم که از نوک انگشتان پا تا وسط ساقها وجود داشت و پس از حدود 1 هفته خودبخود بهبود پیدا کرد تا اینکه روز 18 آذر 91 (یک سال و سه ماه بعد از اولین بیحسی) پس از یک تپه نوردی در یک روز بسیار سرد و عود کردن سرفه های شبانه و خوابیدن جلوی بخاری تا صبح، دچار بیحسی نیمه راست بدن( پاها و شکم و سینه) شدم که بعدا از نوک انگشتان تا مچ دست راست نیز بیحس شد طوریکه قادر به نوشتن نبودم. بعد از گذشت چند روز با مراجعه به پزشک متخصص مغز واعصاب در شهرستان، تست VEP نرمال بود و در گزارش MRI آمده بود:
  A couple of T2 & FLAIR bright spots are noted distributed in a perivenular fashion supratentorially representing demyelination most probably MS
  No infratentorial lesions are detected
  Enhancement is seen in some of the supratentorial lesions
  با تشخیص ام اس از سوی پزشک معالج داروهای رفع بیحسی (آمپولهای کورتونی از طریق سرم و چند سری قرص) را استفاده کردم و بعد از 2 هفته که علایم بیحسی رفع شد، سینووکس تجویز شد که فقط یکبار نصف یک آمپول در هفته اول را تزریق کردم.
  البته بنده عکسهای MRI را به پزشک دیگری در تهران نشان دادم و ایشان تشخیص دادند که ام اس نیست. ایشان داروهای رفع بیحسی را تایید کردند ولی گفتند بیماری من ام اس نیست ولی ممکن است در آینده منجر به ام اس بشود.
  من برای مصرف سینووکس مردد بودم و با مراجعه به پزشک متخصص دیگری در تهران و توصیه ایشان به قطع سینووکس و سایر قرصها و صبر کردن تا سه ماه دیگر و انجام یک MRI دیگر درمان را قطع نمودم.
  تا اینکه در 26 بهمن 91 دچار سرگیجه شدم که گاهی منجر به عدم تعادل هم میشود. با مراجعه به یک پزشک متخصص و تجویز قرصهای گاباپنتین و betaserc8 یک MRI دیگر انجام دادم که نتیجه آن به صورت زیر میباشد:
  In the patient with historial demyelination
  compare to previous study, there are new T2 high signal plaques in right cerebellar hemisphere, and right and left periventricular region showing enhancement suggesting active plaques
  ضمنا من حدود 2 سال است که از سرفه های شبانه (اکثر اوقات همراه با خلط)رنج برده و با مراجعه به پزشکهای متعدد هیچ بهبودی حاصل نشده است. با مطرح کردن این موضوع سی تی اسکن ریه (CT and HRCT of the lung) مطرح شد که در گزارش آن آمده:
  Patchy ground glass opacity in both lung fields in expiratory phase are visible suggesting small air way disease

  البته نتیجه آزمایشات زیر نرمال بوده است:
  WBC, RBC, HGB, PLT, Proteins C and S, Antithrombin 3, IgM, IgG, ANA-8s, Vit D3
  بنده سه روز است که قرصهای گاباپنتین و betaserc8 را مصرف میکنم و لی بهتر نشده ام و 3 روز دیگر نوبت دکتر دارم. میخواستم ببینم نظر جنابعالی بعنوان یک متخصص مجرب در زمینه بیماری ام اس چیست؟
  با تشکر فراوان از وقتی که برای راهنمایی بنده میگذارید.
  انشا ا… خداوند به شما و خانواده تان عمر با عزت همراه با سلامتی عنایت فرماید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، با توجه به اینکه در آذر ماه 91 دومین بروز علائم عصبی را با تایید وجود پلاک جدید در اسکن داشتید بیماری ام اس در شما قریب به یقین بوده و درمان با سینووکس بهتر بود ادامه مییافته ، با عود اخیر بیماری دیگر جای تردید نمی ماند و بهتر بود درمان پالس کورتون مجددآ میگرفتید . مشکل ریوی احتمالآ موضوع جدا از مسئله مغزی است. اگر آزمایشهای تکمیلی مثل امتحاترشحات شستشوی ریه وجود بیماری گرانولوماتوز ریوی یا بیماری تحت حاد سیستمیک را مطرح کند آزمایش مایع نخاع برای رد دیگر بیماریها که گرفتاری مغز و سایر ارگانها را پدید می آورد ضروری است.

 13. مریم می‌گوید:

  سلام خدمت تمامی دوستان
  من به مدت سه سال دارو بتافرون مصرف کردم و دکتر تشخیص ام اس دادند ولی چند وقت پیش پیش دکتر دیگه رفتم و با دیدن ام آر های من به من گفتند شما ام اس نداری و احتمال بیماری دویک را دادند دوست دارم در مورد دارو هایی که در مورد بیماری دویک تجویز میشه اطلاعاتی داشته باشم که این دفعه چشم بسته و ملاک بر فقط تجویز پزشک دارو مصرف نکنم ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام و استمداد از بیماران مبتلا به دویک تایید شده برای شرح سیر بیماری شان برای راهنمائی مریم خانم ، بنظر من اگر علائم بالینی به چشم و نخاع محدود باشد و در اسکن مغز تعداد پلاک مغز ناچیز بوده و در نخاع پلاک بزرگ مشاهده شود بیماری دویک بیشتر مطرح میشود .

 14. ahmad می‌گوید:

  با سلام محضر آقای دکتر
  بنده یه مشکلی دارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. من موقع نشستن روی صندلی حتی به مدت کم و گاهی موقع خواب پاهام به ویژه کف پای چپم گزگز می کنه و احساس کرختی داره. موقع نشستن احساس می کنم که یه رگی تو باسنم تحت فشاره و بعد چند دقیقه پام کرخت میشه. موقع خواب هم حتی رو شکم هم می خوابم یکم به قسمت بالای پام و باسنم فشار میاد کف پام گزگز می کنه با تغییر موقعیت خوب میشه. آیا این علامت مشکل خاصی هست ؟ بیشتر تو پای چپ مشکل دارم. نیاز به مراجعه به متخصص و ….. هست. ممنون از راهنمایی شما

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام ، گزگز پا با کیفیتی که شرح داده اید مربوط به فشار روی عصب سیاتیک است که احتمالآ در محل خروج از سوراخ بین مهره های کمی است با معاینه عصبی و اسکن کمر بهتر مشخص میشود

 15. رضا می‌گوید:

  سلام دکتر…

  کل مطالب را خواندم… رفتار شما در پاسخ گویی قابل ستایش است درود بر شما…

  از حدود 7 ماه پیش بطور ناگهانی احساس ناخوشایندی در من به وجود آمد به این صورت که احساس کردم حالم طبیعی نیست. طپش قلب، سرگیجه ، کرختی پیشانی و اطراف چشم راست…
  پس از آن دچار حالت پنیک شدم بدون اینکه در مورد آن چیزی بدانم… بعدا فهمیدم حالت احساس مرگ و بهم ریختگی که در من بوجود امده پنیک بوده است.
  در آن شرایط ازمایشات خونی متعدد دادم همه نرمال بود… ام ار آی گردن و سر دادم… در سر هیچ مشکلی نبود اما در گردن تنگی خفیف کانال نخاعی وجود داشت.
  داروی زانکس مصرف کردم حدود 2ماه و دیگر به حالت پنیک دچار نشدم اما دچار گزگز در دست پا بودم…مجددا به پزشک متخصص مراجعه کردم برای من داروی آستنرا تجویز کرده اند. حدود سه ماه است که مصرف میکنم ابتدا 50 و الان 100 روزی یک عدد بعلاوه دو عدد کیسول گابا پنتین 100 اما…
  همچنان دچار گز گز بصورت موردی می شوم… حدود دوماه است که در ساق پای راست و ماهیجه پشت آن احساس سنگینی و درد خفیف دارم در طی چند روز اخیر این مورد در پای چپم هم شروع شده و احساس میکنم حالت پیش رونده دارد. کرختی اطراف چشم راستم هم از بین نرفته و همچنان ازارم میدهد .کوچکترین تنشی مثلا دیدن یک تصویر ناخوشایند در یک برنامه تلویزیون علائم ذکر شده را بشدت تشدید می کنند. در صورت تماس جنسی از روز بعد آن تا چند روز علائم ذکر شده بشدت افزایش پیدا میکنند.
  همچنبن ضعف بدنی کلافه کننده ای دارم…خواهشمندم مرا راهنمایی کنید…
  من 40 ساله و متاهل هستم.
  درود بر شما

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، از سیر بیماری و ماهیت علائم جنین برمی آید که بیماری شما بیشتر جنبه روان تنی دارد( به مطلب بیماری جسمی شکل و خود بیمار انگاری در این سایت مراجعه نمائید ) و با بیماری ام اس و یا دیگر بیماری عضوی همخوانی ندارد. اگر معاینه بالینی تان علائم مشخص عیر طبیعی عصبی نشان ندهد بررسی با اسکن هم ضرورت ندارد.

 16. نسیم کریمی می‌گوید:

  سلام جناب دکتر.من خانمی26 ساله هستم که از 1ماه پیش علایم خفیفی مثل خستگی،ضعف و سوزن شدن دست وپا کمی درد و کمی درد چشم را کم کم در خود مشاهده وبعد از mri تشخیص c.i.s داده شد،من واقعا ترسیده ام و شرایط روحی خوبی ندارم،ایا اگر تحت کنترل دارو باشم این بیماری پیشرفت میکند ؟داروی پیشنهادی شما در این مرحله چیست ؟خواهش میکنم مرا در مورد این مرحله c.i.s راهنمایی کنید.واقعا نگران هستم.ایا کنترل قطعی است؟!؟

 17. شهلا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  من 32 ساله هستم. حدود 7 ماه پیش دچار پارستزی سمت راست بدن شدم که MRI مغز و گردن با و بدن تزریق انجام دادم که نرمال بود . از اون موقع تا به حال علایم من گاهی برطرف میشه و گاهی هست ولی همیشه در همون سمت راست (از آرنج به پایین و زانو به پایین) هست. 7 ماه قبل تمام معاینات نورولوژیک نرمال بود. بعد از 6 ماه مجددا MRI مغز و گردن بدون تزریق انجام دادم که نرمال بود فقط در MRI گردن مورد زیر وجود داشت:
  early ridging appearance in the cervical disc spaces without disc herniation or canal compromise
  پارستزی دست و پای من همچنان وجود داره و هر چند وقت یک بار ایجاد میشه. لطفا منو راهنمایی کنید که الان باید با این وضعیت چه کار کنم؟
  با تشکر خیلی زیاد از شما

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، با توجه به طبیعی بودن معاینه عصبی و اسکن در دو نوبت احتمال بیماری عضوی بعید است ، نتیجه اسکن گردن نیز قابل اغماض است. معاینه بالینی دوره ای منتاوب محض اطمینان بعمل آورید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام بنا به آمار احتمال خطر خونریزی گوارشی و مغز در مصرف همزمان آسییرین و اسویکس زیادتر است، هنوز تعدادی از متخصصین در دوره ای بعد از جراحی یا استنت گذاری این دو دارو را همزمان تجویز میکنند ولی برای طولانی مدت یکی از این دو کافی است مگر در مواردی که خطر گرفتگی رگ بالا باشد.

 18. نسیم کریمی می‌گوید:

  جناب دکتر من از طریق همین سایت میتونم پاسخ شمارو بخونم،اخر تا الان چند بار واستون پیغام گذاشتم،راهنماییم کنید لطفا

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام انواع CIS برحسب شدت علائم بالینی قابل مشاهده در معاینه و کثرت پلاکها در اسکن از نظر پیش آگهی فرق میکند. در مجموع با یک دوره درمان یالس و تزریق هفتگی اینترفرون بمدت 6 ماه قابل کنترل است. نتیجه قطعی برطرف شدن بیماری 6 ماه پس از درمان و اسکن کنترل مشخص میشود. ضمنآ دو روز قبل با دریافت پیغام تان پاسخ داده بودم متاسفانه بعلت اشکال کارکردی سایت احتمالآ به سایت وارد نشده است.

 19. نسیم کریمی می‌گوید:

  سلام،واقعا از توجه شما متشکرم،دوره ی تزریق کورتون من که فکر میکنم. همان پالس است امروز به پایان رسید و احتمالآ تزریق هفتگی من از هفته آینده آغاز میشود،این جواب mri من است برای تشخیص دقیقتر شما: multiple small hypersignal are seen in periventricular and juxtacortical white matter of both cerebral hemisphers on T2w and flair images.some of mention lesions show perpendicular orientation into callososeptal margin specially in right side characteristic for demyelinating plaque of multiple sclerosis.TRee small similar lesions are noted in body of corpus callosum in right side.no infratentorial lesion is noted.finding can be in favor demyelinating plaque of multiple sclerosis with 3characteria of McDOnaldممنون از لطفتون خواهش میکنم در مورد بیماری من بیشتر توضیح دهید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام مجدد، به لحاظ تعدد زیاد نقاط دمیلینیزان در مغز درمان پیشگیری با اینترفرون قطعآ ضروری است ، امید است بعد از 6 ماه تزریق اسکن بمراتب بهتر نشان دهد.

 20. نسیم کریمی می‌گوید:

  راستی جناب دکتر هزینه آمپول اینترفرون. در حال حاضرچقدر است؟آیا بیمه شامل آن میباشد؟این دارو برای مبتلایان c.i.s رایگان است؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، نوع ایرانی اینترفرون تحت پوشش بیمه هااست با تکمیل مدارک توسط پزشک تان میتوانید به راحتی تهیه کنید انواع خارجی با هزینه 10 تا بیست برابر هزینه انواع داخلی تمام میشود.

 21. نسیم کریمی می‌گوید:

  واقعا از لطف شما ممنونم دکتر،و از اینکه اینقدر احساس همدردی میکنید و به فکر ما هستید.فقط امیدوارم بعد از 6 ماه به مراتب بهتر شوم،اقای دکتر امکان از بین رفتن این پلاکها وجود دارد؟ تا به حال کسی از c.i.s به بهبودی کامل رسیده است؟ممنون از لطف بی نهایتتون.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   موارد زیادی از CIS به ام اس منتهی نمیشود پس از دوره شش ماهه درمان ضایعات کمتر و کوچکتر میشود. بجا ماندن تعداد کم پلاک مسئله ای ایجاد نمیکند.

 22. نسیم کریمی می‌گوید:

  خسته نباشید،دکتر یقینا من رو به یاد دارید،امروز پزشکم اینترفرون رو تجویز کردند،البته از نوع آرژانتینی،و گفتند بهتر از نوع ایرانی آن میباشد،و در پرونده پزشکی من نوشته اند high risk CIS، و گفتند تعداد پلاکها 9 تا میباشد،دکتر وقتی برای شما پیام میفرستم خیلی آرامش میگیرم،در حال حاضر اصلا شرایط روحی خوبی ندارم،نمیدانم آیا واقعا این دارو از پیشرفت این بیماری جلوگیری میکند؟اخر این تعداد پلاک بازیچه نیست!متاسفانه دکترم در مورد بهبودی در آینده با من صحبتی نمیکند،خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید .

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام و آرزوی بهبودی سریع شما، بنظرم بهتر است با آرامش خاطر به درمان تان ادامه دهید کافی است به هر روش مدتی بیماری کنترل شود هم علائم ظاهری و هم پلاکها کمتر خواهد شد. وقتتان را با کار و زندگی عادی پر کنید. هر حادثه باید فصل تازه ای برای جبران پیش بیاورد. امید و تلاش و اعتماد بنفس حل مسائل را آسان میکند.

 23. نسیم کریمی می‌گوید:

  با سپاس فراوان از لطف بی نهایت شما.پیشاپیش سال نو مبارک.

 24. صنم می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خوبین…غرض از مزاحمت..اقای دکتر مادر چند وقت پیش به خاطر استرس که بهشون وارد شد دست چپشون بیحس شدمادرم فشار خون دارن مشکل قلبی و …ندارن فقط خیلی حساس و استرسی هستن..بعدازون اتفاق نیم ساعت بعد دستشون خیلی بهت ر شد و فرداش تکون میدادن راحت و میتوستن اجسامو بگیرن دوروز بعد دیگه حس کاملا دارن یعنی ازاول هم داشتن ولیی دستشون کم جون بود دوسه روز بعد با رفع استرس احساس درد ندارن و لی وقتی کار سنگین انجام بدن انگشت شصتشون درد میگگیره هر کاری هم میکنم راضی نمیشن بریم دکتر میترسن منم خیلی نگرانم ..چیکار کنم ممنون میشم پاسخ بدید من از نگرانی واقعا دارم داغون میشم مامانمم نمیاد بریم دکترمیگه مشکلی نیس …با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، با توجه به اینکه اختلال حس دست بدون درمان خیلی زود بهتر شدن چنانکه قدرت حرکت دست خوب است و فشار خون کنترل شده است با مصرف منظم داروهای فشار خون و آسپیرین و آرام بخش نباید مسئله جدی داشته باشند چک آپ روتین از نظر قند و کلسترول …. حتمآ بعمل آمده درد انگشت علامت عارضه عصبی مرکزی نیست. با پزشک خانواده شان در تماس باشند در صورت لزوم اسکن مغز بگیرند.

 25. صنم می‌گوید:

  البته باید عر ضکنم کلا سه روز ازون حالت استرسی شدید میگذره و دستش تقریبا خوب شده فقط گاهی کمم جون میشه …ودراثر کار کردن مداوم انگشت شستشون درد میگیره….متاسفانه نمیتونم راضیش کنم برندکتر من سعی کردماسترس رو خیلی کم کنم ونزارم عصبی بشن اما خوب خیلی نگرانم دیگه مادرمه…..ااینقدر اصرار کردم نمیرن دکتر ممنون میشم از نگرانی راحتم کنین من ژنتیک پزشکی هستم دارم برای پیوسته دکترامیخونم چون مامانم نمیاد دکتر من از کار و زندگیم افتادم همش میگه اروم تربشم خوب میشم

 26. سميه می‌گوید:

  با سلام
  من زني ٣١ ساله متاهل هستم، يك سال و نيم پيش جراحي فيستول انجام دادم از طريق اپيدورال، از بعد از اون كمردرد اذيتم ميكرد ، از حدود يكماه پيش، موقع ورزش روي تردميل، دست راستم گز گز ميكرد البته شايد دو يا سه بار تو اين مدت، بعد پا شروع شد كه اونم سه چهار بود، زبونم هم دو بار،
  عكس mri گرفتم و چند نقطه خيلي كوچيك ديده شده، دكترم واسه اطمينان بهم vep و sep تجويز كرده، لازم به توضيحه كه من از بچگي سردردهاي خفن ميگرفتم ، بهتره بگم يخورده عصبي و تند مزاجم:-) چند سال مديدي بود كه اون سردردهاي عجيب رو نداشتم مگر خسته ميبودم يا عصبي ميشدم!
  اين اواخر از لحاظ روحي به خاطر شغلم يه خورده پايين بودم و سردرد ميگرفتم ولي چون از قبل سابقه داشتم بيخيال بودم، تا اينكه اين علايم گز گز اومد سراغم !
  دكترم ميگه اين نقاط خيلي كوچيك تو mri ميتونه مربوط به ميگرن باشه كه من تا الان نداشتم، يعني ميشه ادم تو ٣١ سالگي يهو ميگرني شه؟
  با شرح حال من تشخيص شما ام اس ميتونه باشه؟ البته ما تو خانواده درجه ١ اصلا ثابقه ام اس نداريم،

  سوال اخرم اينه كه اين علايم به اپيدورال شدنم مربوط نيست احياناً؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، گزگز گذرا در دست و پا که چند دقیقه یا چند ساعت دوام داشته باشد رابطه ای با ضایعه مغزی از قبیل ام اس نباید داشته باشد. فشار بر روی اعصاب محیطی دست و پا در ضمن ورزش ممکن است عامل این حالت باشد . همچنین در شروع میگرن گزگز دست و زبان بطور گذرا مشاهده میشود . نقاط تشدید سیگنال در ام آر آی علامت شایع در مغز و اغلب بدون علت مشخص است. میگرن در هر سنی پیش می آید.در اپی دروال عارضه دیررس از این نوع وجود ندارد.

 27. علی می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید.

  آقای دکتر من الان بیش از 2 سال هست که 3 بار مشکل کرختی و خارش در هر دو دست و یکبار هم ضعف شدید در بلند کردن بازو داشتم . در همه موارد به پزشک مراجعه کردم ( به خاطر اینکه ام اس هست یا نه ) معاینه های خاصش رو انجام دادند و فرمودند که ام اس نیست و منم پیگیر نبودم که پس علت چیه و پس از چند روز مشکل حل میشد.

  یکبار برای اینکه مطمئن باشیم ، یک ام آر آی مغز تجویز کردند که پلاک های متعدد و پراکنده ای در مغز نشون داد ولی درمانی شروع نشد. الان دفعه آخر کرختی مجدد در دست داشتم . به پزشک دیگری مراجعه کردم که از گردن من عکس گرفتند و دیدند که دیسک گردن خفیفی دارم و ایشون گفتند علت مشکلات دست و بازوی من تو این مدت این بوده و قرص پردنیزولون تجویز کردند که پس از 3 روز مصرف بهبود پیدا کردم و توصیه اکید برای ورزشهای روزانه برای عدم تکرارش کردند و چون روزانه بیش از 10 ساعت پشت کامپیوتر هستند ، مشکلات رو به علت نشستن بد ، دونستند.

  اما این وسط یه چیزی حل نشد که بیش از 1 سال نگرانم کرده . اون پلاک ها چی بودند ؟
  مگه میشه به علت دیسک خفیف گردن ، تو مغز پلاک ایجاد بشه ؟

  غیر از بازوهاک مشکلی توجای دیگه بدنم نبوده

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام ، در معاینه دقیق عصبی در مرحله وجود علائم حسی و حرکتی بطور مشخص اختلال حسی و حرکتی محیطی (دیسک و ریشه عصبی ) از مرکزی (مغزی و نخاعی) تشخیص داده میشود. ازطرفی هم در صورت وجود تعداد زیاد پلاک در مغز خستکی پدیری و کندی حرکات و کمی تعادل و تشدید رفلکسها و علائم دیگر مشاهده میشود. راه دیگر اطمینان، ام آر آی با تزریق است که در صورت وجود پلاک فعال تشخیص مشخص میشود

 28. hamid می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  مادرم 73 ساله از 6 ماه قبل دچار فلج از ناحیه مهره هشتم تا دهم پشتی شده است. تشخیص میلیت عرضی مسجل شده است. در ابتدا حدود یک هفته پالس تراپی در بیمارستان داشت. بعد از آن در منزل فیزیوتراپی روزانه می شود ولی فلج اندامهای تحتابی و بی حسی مطلق و بی اختیاری ادرار و مدفوع با همان درجه اولیه و بدون تغییر وجود دارد. خواهشمندم بفرمایید:
  1 – تا چه زمانی فیزیو تراپی را ادامه دهیم
  2 – درمان دارویی نیاز ندارد؟
  3 – آیا امیدی به باز گشت حس و حرکت وجود دارد؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام ، پس از گذشت چند هفته از فلج و بیحسی شدید امکان برگشت حس و حرکت خیلی بعید است درمان در حد مراقبت و نگهداری توصیه میشود. داروی موثر خاص وجود ندارد.

 29. نسیم کریمی می‌گوید:

  با سلام مجدد،جناب دکتر من همان بیمار CIS هستم،البته با تعداد پلاکهای زیاد.دکتر دیروز اولین تزریقم رو شروع کردم با داروی Actovex,خدارو شکر عارضه ی خاصی نداشت،اما دکتر احساس دردی در استخوانهای دست و پاهام دارم و شبها قفسه سینم تیر میکشه ،اینها از عوارض دارو هست یا بیماری؟راستی Actovex داروی خوبیه؟شما مکمل دارویی دیگه ای توصیه میکنید؟ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام امید است بتدریج عوارض گذرای تزریق هم کنترل بشود فعلا با خاطر جمعی درمان را ادامه دهید. بسته به پیشرفت بیماری ممکن است بعدآ تغییراتی هم در درمان لازم بشود.

 30. نسیم کریمی می‌گوید:

  با سلام،جناب دکتر من را به یاد دارید،[بیمار cis] دکتر من دومین هفته تزریق actovexرو پشت سر گذاشتم اما عوارض بیماری هم چنان ادامه دارد، ضعف،خستگی،دردچشم،یک روز خوبم یک روز بد.احساس بهبودی نمیکنم،ایا تغذیه میتواند تاثیر داشته باشد؟شما چه برنامه‌ غذایی پیشنهاد میکنید؟..”"ممنون از راهنمایییتون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، تغذیه خاصی در این مورد توصیه نشده است میتوانید با نظر پزشک تان پس از یکی دو هفته فاصله نوع دیگر از درمان مثل سینووکس که تابحال بندرت عوارض مشاهده شده شروع کنید.

 31. نسیم کریمی می‌گوید:

  دکتر فکر کنم منظورم را اشتباه به عرضتان رسانده‌ام، مواردی که گفتم مثل ضعف و درد چشم،خستگی،بی حسی مختصر، عوارض actovex نیستند،علایم بیماری هستند. سوال من این است که نباید پس از 2بار تزریق Actovex این علایم کمی از بین رفته باشند؟من تغییر خاصی از بهبودی احساس نمیکنم!رژیم غذایی خاصی برای بیماران ام اس وجود ندارد؟معمولا از چندمین هفته‌ی پیشگیری با دارو علایم بیماری رو به بهبودی میروند؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام مجدد، آکتووکس و دیگر اینترفرونها داروهای پیشگیرنده در درمان ام اس هستند ،روی عوارض پیش آمده تاثیر ندارند ، علائم به مرور معمولآ در طول چند هفته تا چند ماه بهبود مییابند و گاهآ قسمتی از علائم مدتها دوام مییابند. تنها توصیه در کنترل ام اس اجتناب از مصرف سیگار و دریافت ویتامین د کافی موثر شناخته شده است.

 32. بابک می‌گوید:

  با سلام و احترام؛
  جناب آقای دکتر، همسر بنده خرداد 91 با احساس گز گز و خواب رفتگی پایین زانوی هر دو پا که پس از حدود 10 روز برطرف شد، به دکتر مراجعه کردند که آقایان دکتر غفار پور و صحرائیان پس از مشاهده MRI و وجود 2 پلاک فعال که یکی از آنها نخاعی بود، ام اس رو تشخیص دادند و سینووکس هفتگی رو تجویز کردند. پس از گذشت 10 ماه، الان 11 روز میشه که گزگز و خواب رفتگی های لحظه ای (2 الی 3 ثانیه ای) به تعداد 10 الی 40 بار در روز و در ناحیه ران هر دو پا پدید آمده؛ آیا این موارد نشاندهنده وجود حمله ای جدید است؟ آیا ممکن است از عوارض سینووکس باشد؟ آیا ممکن است مربوط به زمین خوردگی و آسیب کمر ایشان (کوفتگی دیسک های 4 و 5) باشد که در بهمن 90 اتفاق افتاد؟
  اگر امکان داره در این خصوص توضیحاتی بفرمائید. ممنون از راهنمائیهای ارزندتون. به امید تندرستی و بهبودی تمامی بیماران عزیز.

  “هر که در این بزم مقرب تر است” *** “جام بلا بیشترش می دهند”

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام اختلال حسی و حرکتی حمله ای و گذرا در بیمارن ام اس به اشکال مختلف بعلت تحریک پذیری راههای عصبی زیاد دیده میشود نشانه عود بیماری یا عارضه درمان نیست، با داروهای تسکین دهنده تحریکات مثل گاباپنتین و کاربامازپین کنترل میشود جای نگرانی نباید وجود داشته باشد. مقرب و بی بلا باشید انشاء ا..

   • فاطمه می‌گوید:

    با سلام و احترام. جناب آقای دکتر سیفی برادرم حدود دو ماه است که اکتووکس تزریق می کند اوایل تزریق حساسیت هایی مثل خشکی دهان داشت ولی کمکم بهتر شدند ولی دیروز پس از تزریق خارش شدیدی روی بازویی که تزریق داشتن پیدا کردن ،در. دستور دارویی نوشته شده مصرف دارو قطع شود به نظر شما دارو رو قطع کنند باتوجه به اینکه دسترسی به دکترشان رانداریم .پیشاپیش از راهنمایی تان متشکرم

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     با سلام، بهتر است دو تا سه هفته تزريق را متوقف كنيد بعد با نظر پزشك معالجتان درمان را با سينووكس امتحان كنيد

 33. فاطمه 31 ساله می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید

  جناب آقای دکتر از سال 89 که بدلیل بیحسی انگشتان ، خستگی و عدم تعادل مناسب تشخیص ام اس برای من داده شد که درمان را ابتدا با کورتن ، سینووکس ، اکتووکس ، آونکس آغاز کردم. اما بدلیل عدم بهبود و حتی ایجاد علایم جدید با آغاز مصرف دارو منجر به تغییر پزشک شدم . هم اکنون بنا به توصیه پزشکم از آراتیوپرین و 1 عدد بتامتازون در ماه استفاده میکنم که علائم بیماری را تاحدودی در من بهبود بخشیده است ، خستگی کمتر و تعادل بیشتر شده اما در ناحیه شکم و قفسه سینه بشدت دچار گرفتگی هستم و در کل بدنم احساس سنگینی و لرزش میکنم که با استراحت کمی بهبود پیدا کرده اما بعد مجدداً تکرار میشود . آیا راهی برای بهبود وجود دارد؟ توصیه جنابعالی چیست؟ لازم به ذکر است اگر فعالیت جسمی حتی بالاجبار بیشتر باشد احساس بهتری در حال عمومی خود دارم .

  با تشکر از وقتی که برای بیماران جهت رفع سوالات و نگرانی های آنها صرف میکنید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، درمان هاي موجود براي MS از هر نوع اثر پيشگيري نسبي دارند. بهتر است ضمن مصرف يكي از اينترفرون ها با درمان كمكي مثل آزاتيوپرين و كورتون ماهانه (با مقادير كافي) به درمان ادامه دهيد ضمناً ورزش در حد توان براي بهبود شرايط فعلي مؤثر است.

 34. مجيد می‌گوید:

  با سلام من حدود دو سال پيش با گزگز انگشتان دست چپ از خواب بيدار شدم واين روند ادامه داشت تا ظزف چند روز تقريبا كل سمت چپم احساس بي حسي ميكردم بعد مدتي خوب شد فقط كف دست وانگشتان احساس گزگز ميكنند

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، درد معده مزمن و مقاوم توام با اختلال كاركرد روده اي و اختلال حس در اندامها اغلب جنبه استرسي و روان تني دارد يك دو.ره تمرين مديتيش و كم كردن استرس و اشتغال با ورزش و سرگرمي و در مواردي صرفآ استفاده ار اومپرازول و كليدينيوم سي را امتحان كنيد ، اميد است نتيجه بخش باشد.

 35. مجيد می‌گوید:

  مجيد بعد دوسال الان حدود شش ماه است كه حال خوبي ندارم ، با مشكل هلكوپتر باكتري در معده شروع شد سه نوع انتي بايونيك استفاده كردم البته با تشخيص پزشك بعد حدود دو ماه اسهال شديد داشتم بعد مشكل اثنيعشر ومعده والان حدود دو سه ماه ميشه كه دردهاي گزرا در بدن وگزگز در پاها كمر بيشتر بعد از راه رفتن احساس فشار در شقيقها والان چند وقتي است كه درد در كف پاهام دارم ،اگزما در انگشتام دارم ، خارش مقعد هم دارم . من در لندن زندگي ميكنم لطفا به من كمك كنيد دكتراي اينجا نميفهمن

 36. مجيد می‌گوید:

  مجيد فراموش كردم مشكل از اوخر ٢٨سالگي شروع شدومن الان ٣٠سالدارم البته دو سال پيش xrayازگردنم انجام شد كه يك دنده كوچك در سمت چپ گردنم ديده شد لطفا كمكم كنيد اعصابم خيلي خورده.

 37. مینا می‌گوید:

  با عرض سلام خدمت شما
  آقای دکتر من در راستای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و برای کسب اطلاعات در مورد بیماری ms با سایت شما آشنا شدم. موضوع پایان نامه ام کاربرد داده کاوی در پزشکی هست و میخواستم روی بیماری ms کار کنم .در واقع با استفاده از متد داده کاوی حجم اطلاعات زیادی را در مورد بیماران وارد کامپیوتر می کنیم تا الگوهای بین داده ها رو پیدا کنیم و مثلا به فرض برای تشخیص msبگیم اگر بیمار این ویژگیها را داشت به ms مبتلاست.یا حالا برای هر دغدغه دیگه ای که برای پزشکان در تشخیص یا انتخاب روش درمان یا مشخص کردن نوع بیماری وجود داره . به نظر شما در حوزه کاری شما روی چه چیزی دغدغه وجود داره ؟ آیا به نظر شما برای تشخیص ms خوبه روی داده های MRI کار کنم ؟مثلا نتیجه کار این میشه که علائم مشاهده شده در MRIمربوط به یک فرد بیمار را به برنامه طراحی شده بر اساس حجم بالای اطلاعات قبلی میدیم و با توجه به الگوهای پیدا شده به ما میگوید که بیمار ms دارد یا نه؟ لطفا اگر امکانش هست راهنماییم کنید.
  با تشکر از شما

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، اگر بتوانم بحث را خلاصه کنم باید به چند نکته اشاره باید کنم 1- تشخیص ام اس بالینی است و عبارت از بروز دو بار علائم اختلال عصبی مرکزی بدون علت مشخص دیگر بفاصله بیش از سه ماه و هر بار علائم بمدت بیش از چند روز دوام یافته باشد. 2- با توجه به شرط اول همیشه تشخیص در ابتدا با حدث و گمان مواجه است تا موقعی که مرور زمان پیشرفت بیماری ثابت کند. 3- در انواع پیشرونده اولیه که حملات حاد و عود نشان نمیدهد تشخیص بمراتب مشکلتر است و صرفآ با رد بیماریهای دیگر اتخاذ میشود. موارد غیر معمول بیماری ( آتیپیک ) تشخیص بمراتب مشکلتر است . برای باز کردن مطلب و توضیح بیشتر ، مراجعه به کرایتریاهای تشخیصی بالینی (مکدونالد) و ام آر آی کمک کننده خواهد بود

 38. نسیم کریمی می‌گوید:

  با سلام خدمت دکتر محترم،جناب دکتر اولین ماه تزریق Actovex به پایان رسید اما درد چشم من هر روز بدتر میشود مخصوصا هنگام دیدن تلویزیون یا نور لامپ،واقعا دارم اذیت میشم.این موضوع خطرناک نیست؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام ، درد چشمم نشانه وجود التهاب در ریشه عصبی بینائی است ، با گذشت زمان و فروکشی التهاب درد کم خواهد شد موقتا میتوانید برای رفع ناراحتی با نظر پزشک معالج تان از گاباپنتین استفاده بکنید.

 39. سهیل می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من 26 سالمه و حدودا 2 ماه پیش توی پاهام احساس خستگی میکردم و کم کم به کرختگی بی حسی و کزکز شدن از گردن به پائین شدم بی تعادلی در دستانم بیشتر شده تا حدی که از جیبم چیزی نمیتونم بردارم ویبره موبایل رو توی جیبم حس نمیکنم به دکتر مراجعه کردم برام mri نوار چشم و آزمایش خون نوشت .
  توی نوار چشم مشکلی نبود
  توی mri یک پلاک در ناحیه c4 و c5 دیده شده
  به همین خاطر مجددا mri با تزریق انجام دادم نتیجه مشابه بود و جای دیگری هم پلاک دیده نشد و به گفته دکتر پلاک پیش رونده نبوده
  توی خانواده کسی ام اس نداشته
  آزمایش خونم که 3 شنبه 20 فروردین آماده میشه
  ممنون میشم راه نمای کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، به لحاظ پیشرفت تدریجی علائم عصبی با عارضه نخاع گردن و نبود ضایعه در محل دیگر غیر از نخاع گردن در اسکن مغز، تابلوی بالینی برای ام اس غیر متعارف است. جنانکه با تست درمانی پالس کورتون بهبودی حاصل نشود به علل دیگر از جمله تومور باید شک کرد و اگر در اسکن حجم نخاع بیشتر شده در نهایت باز کردن فضا با جراحی و نمونه برداری ضرورت مییابد.

 40. رضا سپهری می‌گوید:

  به نام خدا
  با سلام و خسته نباشید خدمت شما.
  آقای دکتر من حدودا اوایل بهمن ماه دچار علائمی مثل سوزن سوزن شدن و مور مور دست و پاشدم(شاید 2 هفته) و چند روز بعد به دلیل ترس و استرس زیادی که از مبتلا شده به ام اس داشتم ( به دلیل مطالعه اینترنتی) زیر گونه راست و چانه ام به مدت شاید 10-12 ساعت بی حس و سنگین شد. که روز بعد به تدریج برطرف شد. مراجعه به متخصص کردم که چندان جدی گرفته نشد . گفتند فشار عصبی و استرس می باشد. من در این مدت نتوانستم باور کنم که مشکلی ندارم و مدام به بدنم حساسم که شاید علائمی دیده شود و می ترسم به MRIمراجعه کنم. در ضمن هر وقت حساس می شوم همان جایی که بی حس شده بود احساس کرختی کاذب دارم یعنی حس می کنم که صورتم بی حس شده ولی دست میزنم یا یه خورده می مالم صورتمو درست می شه.!! الان بعد 2-3 ماه نزدیک یک هفته است که در چشم هام به نوبت چند روز چشم راست و چند روز چشم چپ درد دارم که بیشتر سردرد در اطراف چشم است مثل پشت چشم، گاهی پیشانی و وقتی چشم هام رو تکان میدم درد بیشتر میشه انگاری حرکت چشمم محدود شده. آیا اینم علامت ام اس هست ؟ من خیلی نگرانم چون علائم دیگه که گفتم معمولا وقتی سرم گرمه و کار دارم یا میگم می خندم حس نمی کنم ولی چشم درد و سردرد رو یک هفته هست به طور مداوم دارم و حتی استامینوفن هم تاثیر چندانی روش نداره ولی مشکل بینایی نداشتم. خیلی ببخشید اینقدر طولانی شد آقای دکتر. سپاسگذارم بابت وقتی که صرف می کنید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، این نوع علائم تلقینی بیماری مسئله شایع است اگر در معاینه علامت غیر طبیعی عصبی مشاهده نشده نیاز به اسکن نیست. سردرد و درد چشم بیش از همه در میگرن پیش می آید.

 41. محبوبه می‌گوید:

  سلام اقای دکتر.
  من از حدود 4 ماه پیش موقع نشستن توی پاهام احساس برق گرفتگی داشتم. 1-2 ماه بعدش توی پاهام احساس سنگینی داشتم و یه حس بد پوستی. توی همون حالت سنگینی پاهام تب کردم که بدون هیچ علامت دیگه ای بود. یعنی به نظر سرما خوردگی نمی اومد. ام ار ای که گرفتم یه پلاک کوچیک ولی فعال توی نخاعم بود و یه پلاک خیلی ریز که اصلا معلوم نبود پلاکه یا نه توی مغزم.گفتن که سی ای اس دارم . 5 گرم کورتون زدم. بعد از تزریق کورتون علائمم خیلی تغییر داشتن. حس برق گرفتگی و سنگینی کم کم رفع شد ولی هر از چند گاهی دستم واسه چند لحظه بیحس می شه. و یا برای چند دقیقه نقاطی از دستم یا پام درد می گیرن. چند تا سوال داشتم:
  1.ممکنه اصلا ام اس نباشه و پلاک بر اثر یه ویروس یا همچین چیزی به وجود اومده باشه ؟
  2.چرا هنوز علائم دارم. من درد و این ها رو نداشتم. کاربامازپین هم میخورم ولی یاز هم یه مقدار درد رو دارم. یکم که چیز سنگین بلند میکنم درد هام شدید تر میشن. البته همون طور که گفتم درد ها چند دقیقه ای هستن؟
  3.ایا چون این حمله ام ضعیف بوده دلیل میشه که کلا بیماریم خوش خیم باشه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، در پاسخ به سوال شما : 1- CIS اگر هم تایید شده هنوز ام اس نیست و تاموقعی که علائم بیشتری مشاهده نشود نمیتوان ام اس گفت. 2- دردهای چند دقیقه ای مکرر نشانه استرس و نگرانی است و دلیل عارضه عصبی نیست. 3- در حال حاضر علائم قابل ملاحظه از بیماری ندارید و امید است در آینده نیز مشکلی پیش نیاید.

   • محبوبه می‌گوید:

    با تشکر از جوابتون… البته با تاخیر!
    رستش علائمم یه مقدار متغیر هستن.پیش می یاد یه روز که علائم ندارم کلا .بعد از 6 ماه از تشخیص cis صبحها که از خواب بلند میشم احساس گزگز تو دست چپم دارم.و مواقعی که استرس می گیرم دستام میلرزه.وقتی خیلی بی حرکت بشینم پام واسه چند ثانیه خواب میره. و بعضی وقت ها(این مورد خیلی کم پیش می یاد) پشت سرم می سوزه.الته جالب اینه که اگه اب رو سرم بریزم خیلی کمتر میشه. دکترم می گه اینا مهم نیستن. ایا به نظرتون من هنوز cis هستم؟

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     علائم حسی گذرا نشانه سی آی اس و یا عارضه عضوی دیگر نیست. در صورت تداوم علائم ثابت اختلال حسی یا حرکتی و تایید در معاینه به بروز علائم جدید میشود مشکوک شد.

     • محبوبه می‌گوید:

      البته لرزش رو از همون اول یه مقدار داشتم. الانم هست ولی خیلی کم. ولی وقتی هیجانی می شم زیاد میشه. ولی این حالت گزگز اوائل نبود.2-3 ماه پیش یه روز واسه چند ساعت گزگز داشتم و بعدش دیگه فقط وقت خیلی بی خوابی بکشم و صبحا که از خواب بلند می شم تا حدود 1 ساعت (البته خیلی خفیف طوری که اگر سرم گرم باشه متوجهش نمی شم) البته بعضی روز ها کمتر بعضی روزها بیشتر.توی روز هم 4-5 بار هر بار واسه چند ثانیه نقاطی از بدنم حالت نبض دار پیدا می کنه. با توجه به اینا باز هم جای نگرانی نیست؟ بعدش شما در جواب یکی از کامنت ها گفته بودین اگه مثلا تعداد پلاک ها تو cis اینقدر باشه احتمال تبدیل به ms بیشتره.منظورتون از این پلاک ها فعاله یا هر پلاکی. چون من تو مغزم چند تا پلاک غیر فعال داشتم . که دکتر اصلا بهشون توجه نکرد زیاد.

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      علائمی که شرح داده اید مسئله عضوی بنظر نمیرسد. بهتر است تا موقعی که علائم بالینی مستمر ندارید خاطرتان را آسوده کنید. اگر در کنترلهای بعدی تعداد پلاکها زیاد نشود جای نگرانی نخواهد بود.

 42. شیرین می‌گوید:

  Salam…doctor mikhastam in natayej azmayesho vasam tafsir konid va tashkhis bimari
  plasma lactate 10.3
  wright agg.test coombs wright:negative
  2me :negative
  ana :negative
  anti dna :0.1
  anti phospholipid ab IgG 0.7
  anti phospholipid ab IgM :0.9

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام ، بنظرم عیار آزمایشها در حد طبیعی است ، باز هم با معیارهای طبیعی درج شده در گزارش مقایسه نمائید.

   • شیرین می‌گوید:

    مرسی آقای دکتر…آزمایش خونی که انجام دادن نرمال بوده فقط یه مقدار گلبول سفیدبالابود ازنوع لنفوسیت و یه مدت دوبینی داشته وانحراف مردمک چشم کورتون تجویزشده ولی حالا مردمک چشم خوب شده در mri چندلکه مشاهده شده بااون آزمایش قبلی که تفسیرکردید میشه تشخیص ام اس داد؟بااینکه هیچ علامت بالینی بی حسی بی حرکتی نداره.

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     همان طور در پاسخ قبلی نوشتم اگر علائم عصبی فقط یک بار پیش آمده تشخیص هنوز ام اس نیست ، سی آی اس است و اگر عود مشاهده نشود دوره درمان کوتاه مدت کفایت خواهد کرد.

 43. مروارید می‌گوید:

  سلام خسته نباشید،من دختری 25 ساله هستم،1ماه پیش تشخیص دادند که cis پیشرفته دارم،کورتون تزریق کردم،تزریق اکتووکس هم الان 1ماه هست که انجام میدهم.اما علایم مانند درد دست وپا،درد چشم بخصوص‌ در شبها و ضعف هنوز تغییری نکرده،من حدودا 9 تا پلاک در مغزم دارم،امکان دارد بعد از 6ماه تزریق این پلاکها کامل از بین بروند و هرگز به ام اس تبدیل نشود؟cis در چه صورت هرگز به ام اس تبدیل نمیشود؟خواهش میکنم هر توصیه ای میتوانید در این خصوص بفرمائید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام،
   درد به تنهائی از علائم اصلی ام اس نیست و اغلب جنبه اضطرابی دارد، با توجه به زیاد بودن پلاکها احتمالآ دوره درمان پیشگیری طولانی مدت لازم خواهد بود. باید در نظر داشت که هر چه دوره مهار عود بیماری طولانی باشد نتیجه نهائی بهتر است، لذا در مورد مدت درمان حساس نباشید ، به زندگی عادی ادامه دهید ، پلاکهای ایجاد شده به مرور کوچک میشوند ولی مثل جای زخم کوچک سالها دوام مییابند این موضوع نباید موجب نگرانی بشود.

   • مروارید می‌گوید:

    با تشکر از راهنماییتون،جناب دکتر آیا نور خورشید در جذب ویتامین دی موثر است؟دکتر گذشته از درد که فرمودید ناشی از اضطراب است من شدیدا احساس ضعف و خستگی میکنم،ایا به مرور زمان این ضعف بر طرف میشود یا بیماران ام اس همیشه این مشکل را دارند؟ دیگر نمیتوانم مثل گذشته عادی زندگی کنم؟!چه مکمل غذایی برای بیماران ام اس(cis) مفید است؟

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     با سلام مجدد، تماس مستقیم با نور خورشید موجب تشکیل ویتامین د در پوست میشود، خستگی پذیذیری و ضعف و محدودیت فعالیت مسئله اصلی ناتوانی در بیماران ام اس است ولی در مورد سی آی اس که یک بار علائم ظاهر شده و برطرف شده نباید چنین مسئله مطرح باشد. تغذیه متعادل را ، بدون محدودیت و بدون تاکید به غذای خاص در ام اس و (سی آی اس ) توصیه نموده اند.

     • مروارید می‌گوید:

      آقای دکتر پس دلیل خستگی من چیست؟امکان دارد cis به ms تبدیل شده باشد؟نشانهای cis کدامند؟با تشکر از لطف بی نهایتتون

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      چنانکه خستگی با علائم اختلال عصبی در معاینه همراه باشد علت مربوط به ام اس یا باقیمانده CIS از حمله قبلی است. اغلب خستگی پذیری های ام اس در پاها موقع راه رفتن بوده و بعلت عارضه نخاعی بوده و با تشدید رفلکسهای وتری همراه است و به درمان با آمانتادین پاسخ میدهد.

 44. شیرین می‌گوید:

  مرسی آقای دکتر…آزمایش خونی که انجام دادن نرمال بوده فقط یه مقدار گلبول سفیدبالابود ازنوع لنفوسیت و یه مدت دوبینی داشته وانحراف مردمک چشم کورتون تجویزشده ولی حالا مردمک چشم خوب شده در mri چندلکه مشاهده شده بااون آزمایش قبلی که تفسیرکردید میشه تشخیص ام اس داد؟بااینکه هیچ علامت بالینی بی حسی بی حرکتی نداره.

 45. مهتاب می‌گوید:

  با سلام
  ماه كذشته مادرم ٢ دفعه از حال رفت دومين بار با فشار و نبض خيلي بايين سي تي اسكن و نوار مغزي جيزي نشون نداد اما در MRI سه نقطه ملتهب سفيد ديده شد فورا دكتر دستور بستري دادند5 روز كورتون تزريق كردند ازمايش هاي مختلف منجمله ازمايش مايع نخاعي امروز جوابش حاضر شد با OCB مثبت دكتر تشخيص التهاب مغزي دادند و داروي تزريقي دادند در ضمن مادرم ١٤ ساله كه ديابت دارن ايا اين بيماري ام اس است؟اكر هست قابل درمان قطعي است؟اكر نيست كدوم بيماري است؟ أيا ممكنه كه ام اس تبديل بشه؟ البته اين علايم بعد إز يك دوره متشنج به وجود امده است؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، علت شایع از حال رفتن بیمار با فشار و نبض پائین در یک فرد دیابتی به تغییرات قند و فشار خون مربوط میشود. در یک فرد دیابتی بندرت مغز را بدون عارضه مویرگی و تشدید سیگنال در ام آر آی میشود دید، درمان با کورتون امکان تشدید عوارض با تغییرات بیشتر قند و فشار پیش می آورد. تست اولیگوکلونال حتی اگر بیمار قند وبیماری داخلی نداشته باشد و علائم گرفتاری عصب چشمی و نخاعی ( نورومیلیت اوپتیک ) داشته باشد در بهترین مراکز درمانی که مایع نخاع را بلافاصله امتحان میکنند در 50% موارد به تشخیص کمک میکند. اگر بیمارتان به تحقیق نیاز دارد بهتر است بررسی ها را از قلب و عروق شوع کنند چون دریک فرد دیابتی امکان عارضه قلبی عروقی بیشتر است تا بیماری خیلی نادر نورومیلیت اوپتیک.

 46. مهتاب می‌گوید:

  يه جيزي يادم رفت مادرم همراه با سركيجه إز حال رفت ودر برونده عدم تعادل هم ذكر شده

 47. ح/ن می‌گوید:

  بإسلام وخسته نباشيد. اقاي دكتر بنده به علت يك مسله شخصي پارسال دچار درد و گزگزدر دست وپاهام كردم كه بعد أزاينكه به دكتر رفتم براي من ام اري نوشتن بدون تزريق كه وجود دو پلاك گزارش شد. ودكتر گفتند كه بعد شش ماه ام اري تكراربشه. بعد اين مدت ام اراي با وبدون تزريق انجام دادم كه بعضي از دكترها گفتندكه تغييري نداشته اما بعضي ميكفتند كه يك پلاك افزايش پيدا كرده اما پلاك فعال نداشتم   البته لازم به ذكراست كه اين درد دست وپا  و خستگي وگزگزيك مدت در بدنم بود وپشت از يك مدت خودبهخود رفع ميشود. وقتي پيش دكتر نبوي رفتم ايشان ام اراي مجدد بعد از سه ماه رو براي من نوشتن كه در برگه ام اراي سي اي اس نوشته بود وقرار است كه ١٥ اين ماه ام اراي انجام بدم   الان هيج درد وگزگزي ندارم ام يك هفته اي هست كه احساس ميكنم زيرپاي چپم كمي بيحس شده. ايا إمكان ام اس يا سي اي اس وجود دارد ايا سي اي اس درمان كامل دارد يا در اخرمنتهي به ام اس ميشود. باتوجه به اينكه تمام ازمايشات تخصصي خون  انجام دادم ويتامين سي من پايين بود وچربي خونم بالا بود. باتشكر لطفا مرا راهنمايي  فرماييد.  

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام،اختلال حس دست و پا با وجود پلاک در اسکن نخاع گردن ، در ابتدا درمان سی آی اس را با یک دوره تزریق پالس کورتون ایجاب میکرد. بروز علامت حسی در پا
   اگر با مشاهده پلاک در نخاع پشتی یا مغز همراه باشد درمان مجدد عود بیماری را ضروری مینماید. دیسک کوچک گردن علائم را توجیه نمیکند. در هر شرایط باید درمان پیشگیری را جدی گرفت ، و در مواردی که عود مطرح است یا علائم عارضه عصبی مشاهده بشود درمان طولانی مدت و مستمر ضرورت مییابد.

 48. ح/ن می‌گوید:

  ببخشيد يادم رفت در ام اراي گردن چيزي مشاهد نشده است. تست عصبي چشمم نرمال بود بعد نه ماه وقتي ام اراي مجدد دادم دكتر گفت تغييري نكرده ايا امكان حال كه دكتر نبوي براي من ام اراي نوشتن إمكان افزايش ضائعات وجود داره. ايا اين بي حسي خيلي خفيف در زير پاي چپم نشان دهنده حمله هستش.

 49. ح/ن می‌گوید:

  اقاي دكتر شرمند به علت استرسي كه دارم نتونستم مطالب كامل بنويسم وقتي ام اري دادم همونجا بهم گفتن كه ديسك خيلي خفيف در گردن دارم كه دكتر بهم كفتن مشكل خاصي نداره ايا امكان داره كل اين علام كه دارم مال اين مسله باشه. بازم ببخشيد

 50. مروارید می‌گوید:

  سلام ،خسته نباشید..دکتر با وجود 9 پلاک و تشخیص cis,ایا بعد از 6 ماه تزریق Actovexایا امکان بهبودی وجود دارد؟چند درصد از cis به ام اس منتهی میشود؟دکتر من استرس و تنش اجتناب ناپذیر زیادی در زندگیم وجود دارد ایا استرس باعث پیشرفت بیماری میشود؟ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   وجود 9 پلاک با سی آی اس احتمالآ دوره درمانی طولانی تر را برای پیشگیری از شروع ام اس ضروری مینماید. استرس اثر نامناسبی در سیر بیماری ها دارد. تعیین در صد تبدیل سی آی اس به ام اس در شرایط شما امکان پذیر نیست.

   • مروارید می‌گوید:

    سلام مجدد،دکتر دارم سعی میکنم استرس رو از خودم دور کنم و با آرامش زندگی کنم،چند روزی بود حالم بهتر بود اما از دیروز دست و پای چپم احساس سنگینی و بی حسی میکنم، البته نه طوری که کاملا بی حس باشد،چرا با اینکه الان ا ماهه دارم تزریق میکنم، بی دلیل یک روز خوبم یک روز بد!

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     علائم یک روزه و گذرا نشانه عود بیماری نیست تا موقعی که علاوم جدی و ثابت بیش چند روز ظاهر نشود نباید نگران باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 7 = پانزده

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>