تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2,538 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. امین رسولی می‌گوید:

  با سلام و تشکر از وقتی که صرف می کنید.
  آقای دکتر من 29 سالمه و الان 1-2 ماه شایدم بیشتره( چون تازگی ها حساس شدم) علائم مثل سوزن سوزن شدن را در دست ها و پاهام دارم. که اکثرا خفیف بوده و موقع کار یا حرف زدن و مشغول بودن متوجه نمی شم ولی وقتی دقت می کنم هستش.بعضی وقتام زیاد میشن. بعضی روزا برای 1-2 دقیقه رگهای پشت دستم کلفت و سفت میشن احساس می کنم می خوان بترکن!!!! و یه حس بدی تو دستام ایجاد میشه دستمو که یکم نرمش می دم خوب میشه. رو صندلی که می شینم بین زانو تا لگن پام یه حس کرختی و بی حسی پیدا می کنه که با راه رفتن زود برطرف میشه. الان بیشتر از همه سوزن سوزن شدن دست و پاها اذیتم می کنه. در ضمن من پزشک مغز و اعصاب هم رفتم که ایشون یه سری معاینه با چکش انجام دادن!! و چشمام رو با یه وسیله ای معاینه کردن و گفتن وقتتو پر کن و ورزش کن !!!. یه ماه پیش هم چکاپ دادم و هیچ موردی نداشتم. خیلی نگران ام اس هستم . من چیکار کنم بازم برم پیش دکتر؟؟؟؟ ام آر آی بگیرم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام ، علائم شرح داده شده تان با بیماری جدی مطابقت ندارد ، احتمالآ اعصاب محیطی تان به فشار حساس شده ، اصور میکنم با تایپ کردن در روی دستها و با نشستن در رانها احساس گزگز پیش می آید و با حرکت برطرف میشود. اگر قند خون بعد از غذا زیاد نیست و چاق نیستید جای نگرانی نیست. حد اکثر میتوانید یک تست عصب و عضله از نظر نوروپاتی (اختلال اعصاب محیطی) بعمل آورید.

 2. سحر می‌گوید:

  با سلام
  من 34 ساله هستم و یک دختر 3 ماهه دارم. فوق لیسانس هستم و در دانشگاه تدریس می کنم. 6 سال پیش سرگیجه داشتم. ام آر آی کردم گفتند هیدروسفالی است. ال پی کردم فشار 12 بود شانت نگذاشتند. البته 0.3 تسلا بود. سرگیجه را هر سال به مدتهای کوتاه و گذرا داشتم تا از ابتدای 90 تا حالا سرگیجه ام هر روز ادامه داشته گاهی چنان زمین گیرم می کند که سر کار نمی روم. 9 ماه بارداری سرگیجه و بی تعادلی شدید داشتم در ام آر آی 3 تسلا هیدروسفالی و یک پلاک در پریتال راست مشاهده شده است. از پارسال دی ماه احساس سردی در پای چپ داشته ام و در حال حاضر در راه رفتن احساس ضعف در پای چپ نسبت به راست به همراه سرگیجه و احساس تعادل نامناسب دارم. زیر انگشتان پای راست هم گزگز دارد و در ضمن از زانو به پایین در پای چپ احساس گزگز و سردی شدید دارم. گاهی احساس ضعف در دست چپ دارم که خیلی گذراست. تاری دید گاهگاهی و به مدت نهایتا نیم ساعته در هر دو چشم داشته ام که وی ای پی نرمال بوده است. سر درد ندارم. مجدد ال پی نداده ام و ام آر آی از بقیه سیستم عصبی مرکزی هم نداده ام. تا به حال درمان پالس هم نداشته ام. امسال از شدت مشکلات نورولوژیک در کنار بارداری تماما استعلاجی بودم. از این مشکلات واقعا عذاب می کشم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، 1- سرگیجه مزمن و عود کننده در خانمهای جوان اغلب بعلت سندرم منییر است ، با پیشرفت بیماری اختلال شنوائی و وزوز گوش هم به سرگیجه اضافه میشود. سرگیجه در ارتباط با بیماری ام اس در موارد پیشرفته بیماری با پلاکهای متعدد مخچه مشاهده میشود.2- هیدروسفالی ممکن است علت یروز کانون تشدید سیگنال در مغز و علائم حسی در پا بشود فقط در مواقع تغییرات فشار هیدروسفالی سرگیحه و اختلال تعادل مشاهده میشود.3- ارزس اختلال حسی در اندامها درصورتی از نظر بالینی قابل اتکاء است که در معاینه ماهیت عصبی عضوی داشته باشد.4-سرگیجه مزمن و مقاوم به هر علت موقعی دوام مییابد که بار استرس روانی موجب کم حرکتی شده باشد و بیار برای نوانبخشی خوب هدایت نشده باشد. 5- گرفتن مایع نخاعی کمک بیشتری به تشخیص نخواهد کرد ،ام آر آی مجدد مغز و نخاع با تزریق و بدون تزریق به همراه معاینه کامل عصبی به تشخیص نهائی کمک خواهد کرد و نهایتآ احتمال بیماری ام اس کم مطرح میشود.

 3. سحر می‌گوید:

  سوالم این است که مشکلات من از ام اس هست یا هیدروسفالی؟ چطور می توان فهمید؟ چه باید انجام دهم؟ درمانم چیست؟ چرا پزشکان هیچ تشخیص قطعی ندارند؟ من روز به روز به مشکلاتم اضافه می شود.

 4. سحر می‌گوید:

  ممنونم از پاسخ شما. حتما برنامه توانبخشی را پیگیری می کنم و مجددا ام آر آی می دهم.

 5. حميد می‌گوید:

  سلام آقاي دكتر من 34 ساله هستم هموني هستم كه دوستم ام اس گرفته بود ومن كف دستم گرم ميشد و به دكترهاي مختلف مغز واعصاب(فاطمه خمسه-حسين كچويي- كوروش قراگوزلي- مژگان طباطبايي )مراجعه كردم علاوه بر تست vep ونوار مغز mri از مغز نيز دادم و همه سالم بود و دكتر براي من آسنترا نوشت ولي به دليل اينكه وابستگي پيدانكنم مصرف نكردم ولي هنوز بعضي مواقع درانگشتها وبازوي چپم احساس كرختي ياگرماميكنم مخصوصا زماني كه به مريضي فكر ميكنم علت چيست به دليل اثرات سايكوسوماتيك است يا كم ورزش كردن چون مربي شنا هستم و مدتي است كه ورزش نميكنم وآدم حساسي هستم وحتي ازآمپول زدن هم ميترسم و فكر كردن به مريضي ام اس ممنون از لطفتون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام ، در مجموع ناراحتی شما ام اس نیست ، زمینه شخصیتی نگران دارید با ورزش و سرگرمی و در صورت داشتن این نوع فکرهای وسواسی مزمن و مزاحم ، بدون نگرانی از وابسیگی درمان تجویز شده آسنترا را مصرف کنید.

 6. پگاه می‌گوید:

  با سلام
  از دقت و توجهی که نشون میدید و مطالب ارزشمندتون ممنونم
  آقای دکتر من یه دختر 30 ساله هستم ، الان بیشتر از یک ساله که نشانه های مثل گز گز کردن دست و پا و احساس کرختی، بی حسی سر انگشتهای پا ودست رو کم و بیش دارم ، والبته خیلی مواقع تو این یکسال این بی حسیها و دردها کمتر میشده ، به دکتر مراجعه کردم و آزمایش خون دادم که ایشون برام قرصهای اسید فولیک و کلسیم رو تجویز کردند. اخیرا بی حسی توی پای چپ(گز گز کردن و سنگین شدن)رو حس میکنم ، و نوک انگشتهام هم حالت بی حسی رو داره .البته آدم حساسی هستم و تو این مدت اخیر فشار عصبی زیاد داشتم.در ضمن موقعی که از نظر عصبی تحت فشارم این حالتها رو بیشتر حس میکنم .لطفا منو راهنمایی کنید چون ترس از بیماری ام اس اذیتم میکنه
  باتشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام گزگز و اختلال چهار دست و پا ممکن است مربوط به نوروپاتی (آسیب آعصاب محیطی ) بعلل عصبی مرکزی متلف و یا اظطراب و نگرانی باشد ولی نشانه اختلال ام اس تا دیگر ضایعات عصبی مرکزی نیست. آزمایشها معاینه عصبی و تست عضله- عصب به تشخیص کمک میکند.

 7. رضا سپهری می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  خسته نباشید . من چند تا سوال ار محضرتون داشتم. ممنون میشم پاسخ بدید لطفا
  1- آیا شروع ام اس حتما به صورت حمله می باشد.یعنی با یک سری علائم که یه مدت ظاهر بعد مخفی می شوند؟
  2- آیا یک سری علائم خفیف که چند ماه است ادامه دارد می توند ام اس باشد؟
  3- بنده 1-2 ماه است به صورت خفیف گزگز و سوزن سوزن شدن در دست ها و پاهایم دارم که در ساعاتی از روز کم شده یا احساس نمی شود و در ساعاتی محسوس است. با کوچکترین فشاری به اندام ها مثلا تکیه دادن ددست به صورت به مدت 10 دقیقه احساس کرختی در دستم می کنم که با حرکت دست خوب می شود. دیروز توی حمام پاهام رو توی تشت آب داغ ماساژ دادم شاید بهتر شوند ولی از وقتی اومدم بیرون پاهام به شدت گزگز میکنه و سوزن سوزن میشه و تو رانندگی پام احساس کرختی می کنه و باید چند دیقه راه برم تا کرختی پام از بین میره. من همیشه از ام اس می ترسیدم آیا این ها می تونه علامت ام اس باشند. من به دلیل نوع کارم سالی یک بار آزمایشات کامل خونی انجام می دم و همه موارد نرمال بوده همیشه .خیلی لطف می کنید به سوالاتم جواب بدین.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، علائم اختلال حس در ام اس در معاینه عصبی باید نشان دهنده اختلال عصبی مرکزی با ماهیت تشریحی مشخص از نوع نخاعی یا مغزی باشد شرایطی که توضیح داده اید ماهیت آناتومیکی خاص را نشان نمیدهد. هر ضایعه در مراکز ععبی در ام اس حد اقل چند روز در همان محل با همان ماهیت دوام مییابد و پس از مدتی خودبخود یا بادرمان کم و بیش بهبود مییابد.

   • رضا سپهری می‌گوید:

    سلام مجدد و سپاس فراروان که به این سرعت جواب دادید. آقای دکتر پس این علائم من از چی می تونه باشه هر 4 دست و پا گاهی سوزن سوزن میشه گاهی میسوزه . بعضی وقتا مثل 1-2 روز پیش هم زیاد میشه. کف پاهام رو سطخ خنکی می ذارم خیلی بهتر میشه ولی میسوزه انگار پوست پام از بین رفته یه همچین حسی دارم . الان حدود 2 ماهه. یه چیزم یادم رفته بود من نمره چشمم 0.25 یکی و 0.5 اون یکی طی چند ماه اخیر زیاد شده . به نظر شما لازمه برم پزشک متخصص و ……. . خیلی ممنونم آقای دکتر راهنمایی کنید لطفا ( رضا سپهری)

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     با سلام مجدد، اگر در معاینه به نوروپاتی مشکوک شوند تست عضله و عصب به تشخیص کمک میکند. معاینه چشم برای تعویض عینک هم بدون ارتباط با این مسئله موضوع دیگر است.

     • سپهری می‌گوید:

      سلام آقای دکتر ممنون از وقتی که می گذارید. برا فردا وقت گرفتم از متخصص مغز و اعصاب . نتیجه روبه شما اطلاع می دم. با توجه به سوال خانوم پریسا آیا ممکنه گزگز دست و پا پیش درامد ام اس باشه؟ نوروپاتی مربوط به اعصاب مرکزی میشه؟آیا گزگز دست و پا جز علائم آسیب اعصاب مرکزی است؟با سپاس از لطف شما

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      با سلام مجدد همانطور که توضیح دادم گزگز دست و پا و نوروپاتی علائم محیطی است و به احتمال زیاد نشانه ام اس نیست.

 8. Arman می‌گوید:

  سلام
  از حدود 1سال قبل دچار عدم تعادل و بی حسی در پاها شدم بعد از انجام آزمایشات و MRI تشخیص MS و در مواردی احتمال NMO داده شده. قرار است آزمایش Anti-nmo انجام بدم, می خواهم بدانم با توجه به تکرار حملات و گستردگی پلاک ها در نخاع این این احتمال تا چه حد است؟
  در ضمن در تست VEP مواردی مشاهده شده. ممنون از شما

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام از نظر آماری ام اس خیلی شایعتر از NMOاست و اگر در اسکن مغز پلاکهای متعدد مشاهده شده تشخیص ام اس تقریبآ حتمی است تست NMO در مواردی گمراه کننده است.

 9. پریسا می‌گوید:

  با سلام.34 ساله هستم ویک فرزند دارم.سال 89 احساس گز گز تو هر دو پا داشتم که چند روز بیشتر نبود. شهریور 91 دوباره شروع شد ولی این بار حال عمومی بدتری داشتم.مثل احساس بی وزنی و کمی درد چشم و احساس برق گرفتگی و پرش عضلات در خواب(معمولا هرعلامت جداگانه ضاهر میشد و خیلی شدید نبود)با این حال به پزشک مراجعه کردم با اصرار خودم ام ار ای دادم نتیجه ان 2 پلاک :ناحیه پیشانی چپ و اگه اشتباه نکنم یکی هم در ناحیه پیش بطنی. 2 تا پلاک کوچکتر هم متخصص مغز واعصاب دیدن که در گزارش نبود.3 روز پالس تراپی شدم و 3 ماه بعد ام ار ی با وبدون تزریق دادم که پلاک ها ی بزرگتربدون تغییر بود و کوچکتر ها محو شده بودن.با این حال دکتر نه تشخیص خاصی دادند و نه داروی خاصی تجویز کردندفقط یک ام ارای گردنی نوشتند.
  آقای دکتر میخواستم نظرشما رو بدونم.(من هنوز بعضی علایم رو کم و بیش دارم)می ترسم اگه دارو نگیرم بعدا دیر باشه. ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام از نظر دستور العمل تشخبص و درمان اگر کسی در گذشته دو بار علائم اختلال عصبی مرکزی( مربوط به مغز یا نخاع ) داشته و در اسکن چند پلاک مشاهده شده تشخیص ام اس تایید میشود مگر آنکه علت دیگری مشخص شود. اگر در اسکن نخاع حتی یک پلاک دیده شود ارزش تشخیصی بیشتر دارد و درمان پیشگیری با اینترفرون باید شروع شود.

 10. مبینا می‌گوید:

  باسلام

  من دختری 30 ساله هستم. الان چند ماهه شایدم یه سال بیشتره که دست و پام خیلی حساس شدن .با کوچکترین فشاری کرخت می شن با اندکی نشستن یا حتی اگه موقع خواب پام یکم تو پتو تحت فشار باشه زودی احساس کرختی می کنم که باید زود زود فرم نشستن و قرار گرفتنم رو عوض کنم. به دلیل یه مسائلی خیلی طی 6 ماه اخیر تحت فشار عصبی بودم و مدام خود خوری می کردم . الان چند وقتیه حس های غیر طبیعی در اندام هام دارم. گاهی مثل اینکه یه چیزی زیر پوستم حرکت می کنه مثل اینکه یه کرم زیر پوست پام راه میره یا وقتی بیرونم گاهی که قدم می زنم انگار چند نقطه کف پام سوزن فرو می کنند. البته نمیشه گفت تو تمام طول روز هست ولی گاهی زیاد احساس می کنم. احساس سوزن سوزن شدن و گزگز خفیف مثل برق گرفتگی خیلی ملایم گاهی تو دست هام و گاهی تو پاهام دارم. و خودم هم نمی دونم از کی دقیقا شروع شده. چند وقته دارم اینترنتو زیرو رو می کنم و ترسم بیشتر از ام اس هست. چند وقت پیش یه عمل جراحی کوچیک داشتم و کلی آزمایش دادم و سالم بودم. به نظر شما دلیل این حالات چی می تونه باشه؟ آیا علائم خفیف هم می تونه نشانه ام اس باشه چون یه جا خوندم علائم ام اس مثل گزگز خیلی شدیده. ببخشید طولانی شد . ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام، به یقین میتوانم بگویم که علائم توضیح داده شده نمیتواند نشانه ام اس باشد. اگر چاقی ، کم تحرکی و کمی کلسیم و زیادی قند خون بعد از غذا مسئله نباشد جای نگرانی نیست.

 11. احسان می‌گوید:

  با سلام
  همسرم 24 سال دارد. 24 روز پیش(6 بهمن) زمانی که از سر کار به خونه برگشت احساس درد و داغ شدن در پشتش داشت. فردای آن روز در دو انگشت از دست راستش احساس بی حسی و مور مور شدن داشت. بعد از گذشت چند روز احساس بی حسی و مور مور شدن را در طول دست راستش حس کرد. به متخصص مغز واعصاب مراجعه کردیم نوار عصب دست راست،تست عصب چشم و MRI رو تجویز کرد. عصب دست و چشم هر دو سالم بودند و ریپورت MRI مغزی به صورت زیر گزارش شد:
  peri-ventricular and centrum semiovale T2,flair weighted images,hyper different sizes signal lesions are noted due to demyelinating disease.
  more study of brain evoke potential and CSF study are needed to evaluate MS.
  the rest of brain MRI is unremarkable.
  after contrast adminis