تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود ۳۰ درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
۱٫ خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین ۲۸ تا ۳۰ سال متناوباً هر ۳ تا ۶ ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
۲٫ دختر خانم ۲۳ ساله در مدت ۲ سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب ۳ و ۶ بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت ۳ تا ۶ ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
۳٫ خانم ۳۶ ساله با علائم فراموشی فزاینده از ۲ سال قبل و ۲ بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
۱٫ مرد ۲۳ ساله در گذشته دو بار به فاصله ۶ ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
۲٫ خانم ۲۷ ساله متاهل با سابقه ۵ بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
۳٫ خانم مجرد ۲۸ ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس ۴ بار MRI شده بود هر بار ۳ تا ۴ کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا ۲۴ ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
۱) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل ۹ ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
۳) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
۴) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

1,605 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. نیما می‌گوید:

  با سلام
  با تشکر از جوابتون
  میشه این دو ام ار ای و مقایسه کنین؟
  ۹۲/۳/۲۱
  There are a few high signal foci on T2 and FLAIR in para ventricular white matter or Rt.parital lobe,subcortical white matter of Lt.frontal lobe and antero medial aspect of Lt.mid brain ,in favor of demyelinating.
  92/6/5
  Few small (6-7mm)abnormal signal foci (high T2 and FALAIR)in right peri ventricle and Lt centrum semiovale white matter and small lesion in medial of left cerebal peduncle are seen .
  Suspicious small lesion in left lateral portion of medulla oblongata is noted too.
  آقای دکتر انگار این دو گزارش با هم کلی متفاوت هستند؟
  پزشکم میگه امکان دارد برای هر انسانی پیش بیاید و خود به خود رفع شود ، نظر شما چیست؟
  آیا دوبینی که هنگام نگاه به چپ یا راست اتفاق می افتاد و شما پفتید التهاب اعصاب ۴ به خاطر ساقه مغز است با این گزارش همخوانی دارد؟
  یا به گفته پزشکم به این ام ار ای مر بوط نیست/

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   حد اقل میشود فهمید که در این مدت جای پلاکها عوض شده یعنی در جاهای جدید پلاکهائی ظاهر شده و وجود پلاک در پایک مغز توجیح کننده راههای عصب ۴ مغزی است. بهتر است کنترل بیشتر از نظر معالجه ام اس بعمل آوریرد

 2. نیما می‌گوید:

  با تشکر از شما
  منظور شما این است که در ام ار ای دوم با وجود پلاک های قدیم،پلاک های جدید بوجود آمدند؟
  آیا این پلاک ها خیلی جدی هستند؟
  و اینکه این دو گزارش و دو پزشک متفاوت گزارش کرده بودند،نظر پزشکم این بود که این دو گزارش با ام ار ای همخوانی ندارد،و ام ار ای سوم رابا این دو گزارش تحویل آزمایشگاه دهم تا در نهایت با مفایسه سه نتیجه یک گزارش نهایی تحویل دهند.می خواستم نظر شما رو بدونم
  ممنون

 3. مسعود می‌گوید:

  سلام دکتر.
  رفتم ام ار ای گرفتم دکترا گفتن تو مغزت پلاک هست ولی ام اس نداری ولی من کلی علایم دارم ضعف دست و پا و مشکل بیناییو تکرر ادرار و کمر درد و لرزش دست و پام و ضعیف شدن عظلات گردن بطوری که سرمو که بلند میکنم گردنم شروع به لرزیدن میکنه و وقتی سرمو رو بالش میذارم سرم پرش داره و میلرزه و تپش قلب هم دارم و بعضی وقتا بقیه اندامم میلرزه,دکترا گفتن شارکوت ماری توث دارم, ولی من این همه علایم دارم و تو مغزم پلاک دارم, تو رو خدا شما بگید من چه بیماری دارم ??????

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   متاسفانه من بدون مشاهده علائم تان نمی توانم از ماهیت و علت علائم تان مطمئن شوم، با توجه قطعیت تشخیص پزشک میشود با نظر ایشان موافق بود.

 4. مسعود می‌گوید:

  یه سوال دیگه هم دارم آیا پلاک مخصوص ام اس است یا نه?
  باتشکر

 5. مسعود می‌گوید:

  خدا خیرتون بده آقای دکتر که به سوالات پاسخ میدید,راستی آقای. دکتر من آزمایش ANA رو انجام دادم که جوابش منفی در اومد, آیا آزمایش ANA در همه‌ی کسانی که ام اس دارند مثبت در می آید?

 6. arash می‌گوید:

  دکتر جان سلام
  آیا آزمابش VEP بعد از دریافت ۲۰ روز کورتون ۵گرم وریدی و ۵۰۰ میلی خوراکی نرمال میشود؟ چون دکتر اولی گفت نوریت رترو بولبر است و کورتون تجویز کردند.ولی بعد از مصرف کورتون دکتر دیگری با انجام vep گفتند نوریت نبوده و مشاوره چشم پزشکی دادند که چشم پزشک csr تشخیص دادند.
  مرسی

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در صورت وجود ام اس یا هرنوع اختلال دید ته چشمی انتقال نور در تست وی ئی پی برای طولانی مدت غیر طبیعی میماند.

 7. arash می‌گوید:

  دکتر جان راستی این جواب آزمایشم نرماله یا…..
  ANA 4.2
  25OH VIT D 53.66
  Anti ds DNA 6.1

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   فکر نمیکنم این نتایج در تایید یا رد ام اس موثر باشد.

   • arash می‌گوید:

    ولی دکترم برا م نوشته آخه … بعد از تاری دید که خدمتتون عرض کردم بعدا csr تشخیص داده شد…یعنی نرمال نیست دکتر جان؟
    اطلاع دارم که بیشتر برای تشخیص لوپوس و روماتیسم انجام میشود.در ضمن این آزمایش بعد از مصرف ۲۰ روز کورتون روی من انجام شد

 8. arash می‌گوید:

  من سوالم را مطرح کردم ولی نیست

 9. jalel می‌گوید:

  با سلام.جوانی هستم ۳۴ساله مدتی علایمی مانند ام اس دارم خصوصا بی حسی در اندام عدم تعادل در راه رفتن و تاری دید.پاهام مورمور میشه و درد زیادی دارم.تمرکز در گرفتن مطالب یا در گفتن رو ندارم.با آزمایشات کلی فقط ana.38.6 حالا دکتر داخلی بهم گفته باید سریع خودمو به متخصص اعصاب نشون بدم.حالا این علایم من ام اس میتواند باشد؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه عصبی علائم اختلال مغزی نخاعی مشاهده شود نیاز به بررسی با ام آر آی خواهد بود، به احتمال زیاد در معاینه چیز غیر عادی مشخص نخواهد شد و علائم تان را در رابطه با استرس خواهد گفت.

 10. arash می‌گوید:

  سلام دکتر جان شما این را جواب دادید
  فکر نمیکنم این نتایج در تایید یا رد ام اس موثر باشد.کتر جان راستی این جواب آزمایشم نرماله یا…..ANA 4.2
  25OH VIT D 53.
  Anti ds dna 6.1
  ولی دکترم برا م نوشته آخه … بعد از تاری دید که خدمتتون عرض کردم بعدا csr تشخیص داده شد…یعنی نرمال نیست دکتر جان؟اطلاع دارم که بیشتر برای تشخیص لوپوس و روماتیسم انجام میشود.در ضمن این آزمایش بعد از مصرف ۲۰ روز کورتون روی من انجام شد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   میتوانید به عیار طبیعی آزمایشها در برگ گزارش مراحعه کنید . در مورد تردیدهای بیماری های روماتیسمی و در صورت لزوم تکرار آزمایشها متخصص روماتیسم نظر بهتر میدهند.

 11. jalel می‌گوید:

  با سلام مجدد.پیرو سوال قبلیم آیا استرس هم میتواند ناتوانی در اندامها و نیاز شدید به دفع ادرار و مشکل گوارشی را بهمراه داشته باشد.در ضمن پوست بدنم قرمز میشه و پوست پوست .باتشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   استرس به وفور علائم گفته شده تان را پدید می آورد ولی در معاینه علائم غیر طبیعی مشاهده نمیشود. تغییرات جلدی که اظهار نموده اید ممکن است بعلت آلرژی باشد.

 12. ح/ن می‌گوید:

  سلام آقای دکتر ببخشید مزاحم شدم من دو سه روزه سرم یه حالت عجیبی داره بعضی اوقات احساس سر گیجه خفیف تو سرم بوجود میاد. رفتم دکتر فقط یه قرص دیمن هیدرینات به من دادن از مایش چربیم گرفتم چون کبدم چرب هستش برام ازمایش چربی نوشتن که کلسترول ۲۵۹ و تری گلیسیرینم ۴۳۶ بود و یکی از آنزیمهای کبدم بالا بودش آیا این احساس سرگیجه خفیف و سر درد که شبها بیشتر به سراغم میاد ایا با توجه به شش پلاک در داخل سر که گزارش از غیر اختصاصی بودن اعلام کرده بودن میشه گفت که پلاک جدید داره ایجاد میشه یا مربوط به چربی خون بالا میباشد. بعد اقای دکتر من چهار ماه پیش ام ارای دادم بعد چه مدت باید بازم ام ارای بدم .. اگه شش پلاک غیر اختصاصی بوده چرا باید بازم ام ارای بدم ممنون همیشه زحمت میکشد و به سوالات خیلی زیاد من جواب میدید انشالله خدا عجرتون بده

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   کبد چرب و چربی بالای خون و افزایش آنزیم حاصل کم تحرکی و پرخوری و استرس است، ارتباطی به عوارض مغزی ندارد. در مورد تکرار ام آر آی پزشک معالج تصمیم شان مطمئن خواهد بود.

 13. jalel می‌گوید:

  سلام آقای دکتر سوال من رو پاسخ ندادید!

 14. ح/ن می‌گوید:

  سلام ممنون بابت زحمتی که بهتون دادم. اقای دکتر سرگیجه های خفیف دارم ایا ممکنه مال چربی خون باشه. جون فکر نکنم خیلی انزیمها بالا باشه. من الان یک سال ونیمه شش ام ارای دادم ولی بازم میکن باید شش ماه یکبار باید ام ارای انجام بدی. اکه پلاکهام غیر اختصاصه جرا باید ام ارای بدم. ببخشید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   سرگیجه از خیلی چیز ها از جمله مسائل گوش داخلی ممکن است پش بیاید معمولا خودبخود برطرف میشود. ام آر آی تکراری بسته به نظر پزشک و سطح نگرانی شما تجویز میشود.

 15. ت می‌گوید:

  سلام
  جناب آقای دکتر سیفی
  دختر ۲۶ ساله ای هستم. از ۴ سال پیش تا الان خود را مشکوک به ام-اس می دانم. دو بار با نسخه ی پزشک ام-آر-آی مغزی شده ام اما تشخیص ام-اس داده نشد. تمام علائم ام-اس را در خود می بینم (تمام علائمی که به طور مثال در وبگاه تخصصی ویکی پدیا در خصوص علائم اولیه ی ام-اس ذکر شده است) به غیر از ادرار غیر ارادی. معمولاً پس از یک دوره فشارهای روحی و عصبی این عوارض در من بیدار می شود و تا هفته یا هفته ها ادامه می یابد.
  اخیراً در پی یک مسافرت فشرده، و پس از آن شروع ورزش، مدت ۲۰ روز است که انگشت های شصت هر دو پا در من کاملاً لمس شده اند و در قسمت فوقانی ماهیچه ی ران چپ ام حرارت، درد، کرختی و سستی غیر عادی احساس می کنم.
  در خانواده ام در نسل پیشین سابقه ی بیماری پارکینسون و اسکیزوفرنی وجود داشته است. دچار التهابات مفصلی و روماتیسم مفصلی هستم.
  سوال من این است: آیا من هر بار با مشاهده ی این علائم باید ام-آر-آی شوم؟
  آیا ممکن است فرد به طور کلی دچار توهم ام-اس باشد؟
  چه بیماری های دیگری با علائم مشابه علائم ام-اس در فرد ممکن است با ام-اس اشتباه گرفته شود؟

  پیشاپیش از توجه شما سپاس گذارم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   امروزه خیلی از افراد جوان نگرانی از ابتلا به ام اس دارند و خیلی ها علائم بیماری را بطور وسواسی تجسم میکنند. خیلی از بیماریهای اعصاب هم بشکل علائم ام اس تظاهر مینند. در هر مورد مشکوک معاینه عصبی کامل برای اطمینان از بود و نبود علائم واقعی و نوع آن ضرورت دارد.

 16. علی وطن می‌گوید:

  سلام خدمت جناب دکتر
  من حدود ۲ ماه پیش در اوخر ما رمضان بعد بیدار شدن در سحر به دوبینی مبتلا شدم و بعد از رفتن پیش متخصص مغر و اعصاب و گرفتن ام آر آی و وی ای پی و آزمایش خون ایشون من رو مبتلا به ام اس تشخیص دادند و بعد تجویز ۸کورتون با سرم و تغذیه مناسب بعد از رمضان دوبینی چشمم برطرف شد وهم حساسیت مزمن چندساله ام و بعد از آن من به انجمن ام اسی ها پیوستم و برای من ۱۵تا آمپول های زیفرون تجویز شد که هر دو روز یک بار باید بزنم.
  و در حال حاضر وضعیت بدنی خیلی خوبه .حتی دوباره به بدنسازی میرم و هیچ مشکلی ندارم و فقط صدای سوت تو گوشم احساس میکنم.
  سوال من اینه که در حالی که من از نظر ژنتیکی مستعد همچین بیماری نیستم و نه همچین موردی در هیچ یک از فامیل ها و نسل های قبلی دیده شده و فقط در این اواخر تو شرایط پر استرس و امتحان های پایان ترم (با وجود ضعف در ماه رمضان)احتمال مبتلا شدنم به ام اس در من از نظر شما چگونه است؟
  و اطمینان از این بیماری باید چیکار کنم و چه مدت باید صرف کنم تا اطمینان حاصل بشه؟
  با تشکر

  • علی وطن می‌گوید:

   این رو هم اضافه کنم در نتیجه آزمایشات در ام آر آی دیده شدن ضایعات کوچک در نیمکره چپ مغز و در وی ای پی تاخیر ۲ میلی ثانیه فقط در چشم چپ و در آزمایش خون قسمت ایمنی حالت ریسک بالا گزارش شده.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   جای شکر است که به درمان اولیه پاسخ خوب بوده و عوارضی بجانمانده، در واقع شما یک بار حمله التهابی عصبی را گذرانده اید و بیماری تان هنوز به مرحله عود کننده که مشخصه ام اس است نرسیده، بنابراین تشخیص سی آی اس گفته میشود. دوره درمان معمولا شش ماه است و معمولا تزریق اینترفرون از نوع یک بار در هفته کفاف میکند. در پایان دروه ام آر آی کنترل بعمل می آید. اکثریت افراد با این بیماری سابقه فامیلی و زمینه معین بیماری را ندارند.

 17. داود می‌گوید:

  به عرض سلام وخسته نباشید
  من ۲ سال پیش دچار کرختی وگزگز دست و پا شدم و سردرد شدید که درد درون چشمم هم بود به دکتر مراجع کردم و mri دادم چواب mriمن سالم بود و مشکلی نداشتم الان بعد از ۲ سال دوباره همون علائم رو دارم شدید تر ایا احتیاج هست که دوباره mri بدم
  با تشکر

 18. ح/ن می‌گوید:

  سلام أقای دکتر شبتون بخیر طاعت وعبادتون قبول حق قراربگیره. أقای دکتر یه دردهای عجیب و پراکنده دارم درد پا مخصوصا پشت پا بعضی اوقات درد در چشم که باعث میشود باعث ریزش خفیف اب إز چشم بشود. این دردها بعضی اوقات هستش اینها نشانه شروع ام اس نیست. ممنون.

 19. آرام می‌گوید:

  با سلام وتشکر از شما
  اولین حمله من ۲سال پیش بود که آمپول سینووکس برام تجویز شد و تقریبا میشه گفت استفاده نکردم
  درمورد وضعیت الانم باید بگم: ۲۰روز پیش برای یک دوره ۵روزه پالس تراپی، بستری شدم (حمله به این شکل بود که سرگیجه داشتم وحس میکردم تو سرم خالی میشه )
  بعد از آن آمپول کوپامر برام تجویز شد. از روز اول پالس تقریبا سرگیجه ام بهتر شد اما از زمانی که امپول میزنم خیلی شدیدتر از قبلِ حمله شده.تا الان فقط ۴تا زدم که به دستور پزشک نصف آمپول رو میزنم وقراره بعد از ۶ روز کامل تزریق کنم
  لطفا بگین چکار باید کنم ؟

 20. mahtab می‌گوید:

  سلام برادرم دو سال است که بعد از شل شدن نصف صورت و دادن ام ار ای مشخص شد سه لکه روی مغز دارد و ام اس دارد و هفته ای یکبار امپول میزند ولی کار خیلی سنگین و زیر مستقیم افتاب است الان هم دکتر ام ار ای گردن به او داده ولی خیلی به خود اهمیت نمیدهد و میگوید مشکلی ندارم به نظر شما ام اس او پیشرفت کرده با توجه به اینکه ام ار ای سال قبل دو لکه و یکی لکه کمرنگ در سر بوده و الان سه لکه پررنگ شده است

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   کار کردن متعادل و تماس با نور آفتاب در ام اس بلامانع است. شدت بیماری در مرد و زن هم به جنس مربوط نیست ولی خیلی از عوامل دیگر بخصوص شدید بودن بیماری از اول و عودهای مکرر در افرادی کنترل بیماری را مشکل میکند. بدن توجه به تغییرات اسکن درمان پیشگیری از عود در هر حال بایستی دریافت نمایند.

 21. mahtab می‌گوید:

  می خواهم بدانم در مردان پیشرفت خیلی سریع است یا خیر و کار سنگین و زیر افتاب بودن سرعت بیماری را بالا میبرد

 22. sana می‌گوید:

  سلام اقای دکتر .از اخرین باری که مزاحمتون شدم فکر می کنم۳یا۴ هفته اس که میگذره.نمی دونم شراط من یادتون هست یا نه؟ تشخیصتون برای من بیماری روانتنی بود.دکترم دوباره ام ار ایمو بررسی کرد ونتایج وی یی پی و سی یی پی و بایر و نوار تست وعضله که گفت همه چی نرماله ودرمان منو با سیتالوپرام و اسید فولیک وقرص اهن پی گرفته ولی من اصلا کم خونی ندارم .ولی بعد از گذشت ۳ هفته هنوز دو مشکل اصلی من حل نشده۱- گرفتگی عضله زبانم اگر زبانم را در بیاورم مدام عضلش جمع و باز می شه سوزش داره گاهی هس می کنم کرک یا مو روی زبانم است بطوری که کلافم کرده البته شدید و خفیف می شه وای بطور مدام هست الان تقریبا۲ ماهه که این مشکل منو رها نکرده۲-دو انگشت کوچک وانگشت حلقه دست چپ که مدام البته تقریبا خفیف سوزش داره دست که اویزون یه چیزی شبیه گزگز ولی گزگز نیست یه جور تحریک عصبی و نوک دوتا انگشتمم سوزش داره از کنار انگشت کوچکم یک خط تا ارنجم هم حس سوزش و یا زبری ززسر پوستو دارم دیکه کلافه شدم همش می گم نکنه ضایعه عصبی دارم .یعنی اگه مشکل اضطرابی بود با مصرف سیتالوپرام نباید تغییری حاصل می شد. یعنی این حسا همش اضطراب.شما هیچ نشانه مشکوکی از علایم من برداشت نمی کنید؟ ممنونم که بازم جوابمو میدید.عیدتونم مبارک.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   لرزش زبان به نحوی که گفته اید طبیعی است، اختلال حس انگشت ۵ و ۴ معمولا ناشی از فشار روی آرنج بعلت تکیه طولانی به میز پدید می آید. با توجه به کلیه یافته ها بیماری ام اس مطرح نیست.

 23. jalel می‌گوید:

  با سلام به شما..من مدتی بود مشکلاتی شبیه به ام اس داشتم طی مراجعه به متخصص اعصاب برام ام آر آی و نوار مغز نوشت .ام آر آی چیزی نشون نداد و در نوار مغز مشکلات عصبی داشتم.مقداری دارو داد ولی بعد از ده روز مصرف داروها نه اینکه بهتر شدم بلکه غیر از مور مور و بخواب رفتن دست و پاهام و تکرر ادرار ،لرزش چشم و انحرافات لحظه ای هم پیدا کردم و عضلات شصت پاهام به خودی خود پرش دارن و انگار تو پاهام یه چیزایی راه میره.دستام موقع برداشتن چیزی لرزش پیدا میکنند و قدرت برداشتن رو ندارن.حالا نظر شما چیست؟پیشاپیش عید قربان مبارک

 24. arash می‌گوید:

  با عرض سلام و احترام
  ۳ماه است که ایندرال مصرف میکنم.به تازگی در هنگام خواب دستانم خواب میروند و بیحس میشوند.وقتی دستام یا پاهام را بالا میگیرم زود خواب میروند و گزگز میکنند یا وقتی در حالت خوابیده با گوشی کار میکنم..آزمایش خون دادم کم خونی نداشتم..الان یک هفته است که قرص اسید فولیک هر شب میخورم خیلی بهتر شده ام.
  دکتر جان آیا این علایم عضوی عصبی است؟ به نظر شما اسید فولیک را ادامه دهم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم احتمالا مربوط به سندرم کاپال تانل است که بعلت فشرده شدن عصب مدیان در مچ دست پدید می آید، مصرف آسید فولیک ومانع ندارد، تمرینات ورزشی مچ و انگشتان بیشتر موثر است.

 25. علی می‌گوید:

  با سلام خدمت آقای دکتر
  همسر بنده در ناحیه روی پا و پهلو دچار گزگز و سنگینی شد و پس از ۵ روز این سنگینی برطرف ولی گزگز با چند درجه کاهش خفیف شد.
  به دکتر مراجعه کردیم و تمام آزمایشات را انجام دادیم. آزمایش تست عضله ادرار و مدفوع، خون، نوار چشم و ام آر آی.
  همه موارد نعادی بود غیر از ام آر آی
  ام آرآی دارای چند لکه بود که یکی از آنها نزدیک مایع مغزی نخاعی بود. دکترش جوون هست ولی ما باید اجله میکردیم چون چند روز آینده تعطیلی بود.
  الان تحت داروی کورتون به مدت سه روز قرار گرفت و الان هم حالش اصلا خوب نیس.
  وضعیت روحیمون هم به هم ریخته.
  لطفا بگید که ام اس داره یا نه.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   صرفآ با علائمی توضیح داده اید و چند کانون در ام آر آی تشخیص ممکن نیست ، توضیح کامل از نتایج معاینات و اسکن لازم است.

 26. Reza می‌گوید:

  بنا به تجربیات شما آیا بیماری ام اس طی یکی دو دهه ی اخیر در ایران افزایش نیافته؟

  اگر پاسخ مثبت است٬ دلیل این افزایش چیست؟ با تشکر.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   قطعآ ام اس در ایران و بیشتر نقاط دنیا زیاد شده علت آن تشخیص بیشتر موارد خفیف بیماری با ام آر آی ، زندگی شهر نشینی با محرومیت از آفتاب و هوای پاک و تحرک کم ، تغذیه ناسالم و استرس و عوامل ناشناخته دیگر است.

 27. Reza می‌گوید:

  چه بیماریها و عوارض مربوط به مغز و اعصاب٬ در ام آر آی قابل مشاهده نیستند؟ با تشکر مجدد.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بیماریهای روانی ، بیشتر صرعها و میگرن و مسمومیتها و خیلی از ستکه ها و ضربه ها و مسمومیتها و بیماریهای متابولیک و….در ام آرآی مشخص نمیشوند.

 28. binam می‌گوید:

  سلام
  آقای دکتر آیا امکان دارد که بر گه گزارش mri اشتباه باشد یا دکتر بدون خواندن برگه تشخیص دهد؟ من به علت تاری دید که تورم ماکولا تشخیص داده شده بود به متخصص مغز و اعصاب هم مراجعه کردم چون به علت ضربه مغزی سابقه یکبار تشنج ۳ سال پیش داشتم.ایشاان بدون خواندن گزارش و معاینه عصبی گفتند ۳-۴ تا پلاک دارید و ام اس خفیف دارید و فعلا نیاز به دارو نیست.
  در حالیکه در گزارش همه چیز نرمال بود به جز انسفالوپاتی ناشی از ضربه مغزی.
  به متخصص دیگری مراجعه کردم که با انجام معاینه و vep و خواندن گزارش mri ودیدن آن و مقایسه با mri سه سال پیش گفتند اصلا پلاک ندارید و هیچ مشکلی نیست.دکتر جان یعنی آثار ضربه مغزی دلیل تشخیص اشتباه یا دیدن پلاک شده اند؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   ضربه سر و خیلی از عوامل گذرا مثل میگرن کانونهای تشدید سیگنال شبیه پلاک را موجب میشوند. تشخیص هر بیماری در وحله اول توجه کافی به سابقه و سیر بیماری و در مرحله بعد به نتایج آزمایشها منوط میشود.

 29. عاطفه می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خسته نباشید
  شوهرم مقداری سرگیجه داشت در mri که داد تشخیص
  ٣-۴پلاک دادن و ام اس خفیف دکتر اولی گفت بستری
  شو و دارو درمانی کن ولی دکتر دوم معتقد بود چون از
  لحاظ بالینی مشکل خاصی نداری دارو درمانی نکن و
  کاری بهش نداشته باش و زیر نظر باش در ضمن چشم
  سمت چپش رو گفتن خیلی کم مشکل داره ولی دارویی
  نداد دکتر به راهنماییتون احتیاج دارم؟ نظر شما چیست؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر غیر از سرگیجه در معاینه علائم اختلال عصبی مشخص ندارد ، وجود چند پلاک دلیل بر تشخیص ام اس نمی تواند باشد. چند پلاک کوچک در مواردی در افراد سالم دیده میشود.

 30. محمد می‌گوید:

  سلام
  اختلال در بینایی داشتم. مخصوصا وقتی چشمام رو تکان میدادم و یا سرم رو حرکت میدادم. به دکتر مراجعه کردم از من ام ار ای گرفتن . و به مان گفتن که ۱ پلاک سفید رنگ در مغز من دیده شده. والی گوفتن که به بینایی ربطی نداره.بینای مان خوب تر شد با تزریق دکسامتازون. اما نگران پلاک سفید در مغز هستم. با انکه دکتر نورولوژ گوفت که ام اس نیست. با گفته با ید پیگیری بهشه. لتفان راهنامایی کنید. bebakhshid ke bad neveshtam man iran zendegi nemikonam va barname farsi nadashtam

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه ، نورولوژیست علامت مهم پیدا نکرده یک یا چند پلاک اهمیت تشخیصی ندارد.

   • mohamad می‌گوید:

    emroz dobare ba dr harf zadam dr goft ke mri mano check kardan dobare va tedad lake haye sefid bish az 1 bode. ama jaye lake ha Multiple sclerosis nist
    vali az man khaste ke azmashe khon bedam baraye b12 vitamine
    va har 6 mah yek test besham
    lotf konid konid komak konid man negaran hastam mersi
    man 30 sale hastam dar zemn
    kheyli mamnoon

    • mohamad می‌گوید:

     stress ziyad daram doctor lotfan komak konid
     alan az stress angoshte daste chap khab rafte
     yani inam yek neshone ast?
     lotfan javab bedid mersi

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      با دریافت راهنمائی از پزشک تان در زمینه حمایت روحی و داروهای لازم امیدوارم بدون مسئله منتفع شود. در صورت نبود دسترسی به ایشان به اورژانس مزاجعه نمائید.

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     آزمایش و پیگیری برای احتیاط لازم است ولی در مجموع جای نگرانی نیست.

 31. عاطفه می‌گوید:

  دکتر ممنون از راهنمایی
  اختلال عصبی دیگر مانند چه چیزهایی؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه علائم التهاب یا آسیب عصبی چشمی یا هرگونه علائم حسی و حرکتی غیر طبیعی دیده میشد درمان را میکردند. در مورد نتایج و جزئیاب علائم پزشکی که معاینه کرده بهتر میتواند توضیح دهد.

 32. عاطفه می‌گوید:

  اقای دکتردر مورد توضیحی که براتون دادم عصب
  چشمی که معاینه شده مگه همان اختلال عصبی نیست؟

 33. عسل می‌گوید:

  ا سلام
  دختری ۲۴ هستم که حدود ۲۰ روز پیش دچار تپش قلب شدم و با مراجعه به پزشک استرس را عامل این مسله دانستند چند وقت بعد آن دچار ضعف و بی حسی در دست و پا شدم و بدنبال آن سردردهای میگرنی شدید البته قسمت هایی از بدنم دچار گزگز میشد و دچار تاری دید هم شدم که شماره چشمهام تغییر کرده بود وبا مراجعه به متخصص مغز و اعصاب ایشان بعد از معاینات تشخیص استرس را دادند.با این علایم نظر شما چیست؟

 34. bijan می‌گوید:

  سلام دکتر
  ۲ماه پیش چشم چپم درد گرفت.حس کردم کمی تار میبینم نور را به صورت پراکنده میبینم و اطراف چراغ را هاله میبینم.مثلا به ماه که نگاه میکننم کنارش یه نصف ماه دیگر.البته همه اینها فقط با چشم چپ.با هردو چشم خوب میبینم.رفتم چشم پزشک.معاینع کردند و با دستگاه دیدند و پریمتری نرمال بود و گفتند مشکلی نیست..اکنون بعد از ۲ ماه نه بهتر شده نه بدتر فقط دردش بهتر شده ولی وقتی درد میگیرد با درد گوش و گونه و قسمت چپ فکم و کنار بینیم همراه است..به نظر شما این مشکل مربوط به اعصاب است؟

 35. ح/ن می‌گوید:

  باسلام و احترام خدمت دکتر عزیز و زحمت کش. آقای دکتر دو روزه صبح از خواب بیدارشدم پاهام درد داره و پای راستم نیز یه اسپانسم ضعیفی داره خودمم احساس بیحالی خفیفی دارم ایا این درد پا و اسپانسم خفیف ربطی به ام اس نداره چون قبلنم گزارش ام ارای براتون فرستادم که مال شش ماه پیش بود که پلاکهای غیراختصاصی رو گزارش کرده بودنند نظر شما چنین بود . تو ام ارای شش پلاک ریز وجود داشت اما طبق گزارش غیر اختصاصی بوده ایا این درد پاهام و این بیحالی ربطی به پلاک نداره . ایا شش پلاک غیراختصاصی در سن ۳۲ سالگی وجود داره ممنون میشم اگه به این دو سال جواب بدید بازم ممنون شرمندم از پس سوال میپرسم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با توجه به علائم از این قبیل که در گذشته زیاد داشته اید و هیچگاه عوارضی نداشته بنظرم این بار نیز بیشتر بعلت استرس است. هر چه مدت زمان زندگی سالم را بیشتر میگذرانید احتمال نبود خطر بیماری بیشتر میشود.

 36. E.m می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید
  به دلیل موردی که در عوام بختک میگویند به دکتر رفتم
  البته مقداری هم سرگیجه داشتم در ام ار ای چند پلاک
  داشتم و در معاینه چشم هم دکتر گفت مقداری مشکل
  است و ام اس را تشخیص داد ایا ١٠٠درصد درسته؟
  واینکه مصرف مشروب و سیگار قبل از ام ار ای تاثیری ندارد؟
  احتمال اشتباه چقدر است؟ میترسم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   سرگیجه گذرا مسئله شایع و اغلب بدون علت است، با وجود چند پلاک بدون وجود علائم مشخص عصبی تشخیص ام اس را نمیتوان با قطعیت مطرح کرد. نوار عصبی نیز در غالب موارد با نتایج متغییر که معمولا نشان میدهد معیار خوبی برای تشخیص ام اس نیست. بهتر است با پیگیری بالینی و در صورت لزوم با تکرار اسکن و معاینه تصمیم گیری تشخیصی بعمل آید. مصرف الکل و سیکار در حد معمول موجبی برای بروز پلاک در اسکن نمیتواند باشد.

 37. الهام می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید
  با وجود سر گیجه و وجود پلاک در ام ار ای و نوار چشم
  دکتر تشخیص ام اس داده این احتمال١٠٠درصد درست
  است؟؟ مصرف مشروب و سیگار ١روز قبل از ام ار ای
  در جوابش تاثیر دارد؟؟علائم دیگری جز مقداری سرگیجه
  ندارم؟؟با ام اس خفیف فلج میشم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   سرگیجه گذرا مسئله شایع و اغلب بدون علت است، با وجود چند پلاک بدون وجود علائم مشخص عصبی تشخیص ام اس را نمیتوان با قطعیت مطرح کرد. نوار عصبی نیز در غالب موارد با نتایج متغییر که معمولا نشان میدهد معیار خوبی برای تشخیص ام اس نیست. بهتر است با پیگیری بالینی و در صورت لزوم با تکرار اسکن و معاینه تصمیم گیری تشخیصی بعمل آید. مصرف الکل و سیکار در حد معمول موجبی برای بروز پلاک در اسکن نمیتواند باشد.

 38. ح/ن می‌گوید:

  بإسلام مجدد ممنونم بابت جواب زود هنگامتان. أقای دکتر اصلا تو فکر ام اس نبودم این درد پاهام و اسپانس پا خودبه هود اومده سراغم به خاطر این که میکم شاید نشانه استرس نباشه. شروع ام اس باشه جون سرم گیج میره پاشنه پام و اسپانس خفیف دارم. میترسم اون شش پا لک غیراختصاص نباشه.

 39. sana می‌گوید:

  سلام اقای دکتر.ایام مبارک.ببخشید مزاحم همیشگیرو.اقای دکتر الان دو روزه که نوک دوتا انگشت شصت پام می سوزه.وقتی می موایم و پاهامو دراز می کنم انگار رگای عصبیم کشیده می شه توری که گودی کف پام به سوزش میافته البته با راه رفتن بهتر می شه گاهی هم انگار که کف پامو رو اسفالت یا یه چیز زبر کشیده باشم می سوزه.اقای دکتر سوز نوک انگشتام مهمه.گاهی این مشکل رو یا انگشتای دستمم دارو.ممنون از کمکاتون.

 40. نسیم می‌گوید:

  سلام، خسته نباشید..دکتر الان ۷ ماهه از تشخیص سی آی اس من با تعداد ۹ پلاک، میگذره و هر هفته اکتووکس میزنم. دکتر شرایطم در معاینه به گفته دکترم خوب است و در کل مشکل خاصی به جز گاهی بی حسی خفیف در نوک انگشتان و گاهی ضعف ندارم،میتوانم ساعتها بدون مشکل پیاده روی کنم و هیچ مشکل دیگری ندارم.شما سیر بیماری من را چگونه میبینید نظرتان چیست،آیا جای امیدواری وجود دارد که هرگز تبدیل به ام اس نشود؟ یا هر لحظه امکان عود وجود دارد؟!

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   هرچه زمان بدون عود بیشتر سپری شود احتمال عودها کمتر میشود این مدت زمان خوبی بوده است ، اگر دوسال به این منوال بگذرد دیگر بهتر.

   • نسیم می‌گوید:

    آقای دکتر یعنی من هر لحظه باید با این ترس زندگی کنم؟شما از بیماراتون کسی بوده که وضعیت شبیه من داشته باشه و هرگز دچار ام اس نشده باشد؟یا بالعکس بعد از ۷ماه عود شدید پیدا کرده باشد؟

 41. Sana می‌گوید:

  سلام اقای دکتر .با توجه به نرمال بودن ام ار ای و نرمال بودن کلیه تست های VEP SEP BAER و تست های عصب و عضله.جوابی که در پاسخ به سوال قبلی من که پرسیده بودم نوک انگشت های شصت پام می سوزه ووقتی دراز می کشم احساس کشیدگی در اعصاب پا هایم می کنم و کف پام دچار سوزش می شود گفتید احتمال ضایعه اعصاب محیطی است یعنی یک مسئله مهم ؟ یعنی مسئله مهمی است که دید پزشکم مخفی مانده؟

 42. الهام می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خسته نباشید
  اول تشکر میکنم از راهنماییهاتون
  دکتر صحراییان با دیدن ام ار ای شوهرم و کلی معاینه
  وضعیت ایشون تشخیص ام اس ندادن و گفتن پلاکها به
  ام اس نمیخورد؟
  ولی با زهم ام ار ای گردن و ازمایشات خون و اکو tee
  قلب بهش دادن؟به نظر شما چرا؟ مگه حتما باید اینقدر
  وسواس خرج کرد؟ در ام ار ای سر ٣ پلاک دارد حتما در
  گردن هم خواهد داشت؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   وجود سه پلاک مبهم در مغز در تایید کاما ام اس نمیتواند باشد، در صورت وجود پلاک در نخاع احتمال تایید تشخیص زیاد است. برای گذاشتن تشخیص وسواس خیلی لازم است چون یک فصل بیماری مزمن با مشکلات درمانی خود باز میشود نباید اشتباه شود.

 43. نینا می‌گوید:

  با سلام خدمت شما دکتر عزیز
  اگه خاطرتون باشه من همون نوریت اپتیکی هستم. از خرداد ماه ۹۲ دارم هر هفته سینووکس میزنم تقریبا ۶ ماهی میشه. البته خدا رو شکر دیگه چشمم اون طور نشده و وضعیتم عالیه. در ضمن این رو هم بگم که هیچ مشکل جسمی و حرکتی و حسی ای ندارم. سوالم اینه که اگه عود بیماری نداشته باشم تا کی باید بازم آمپول بزنم؟
  سوال دیگه اینکه نظرتون درباره داروی خوراکی (کپسول) که برای ام اس درست شده به نام فینگولید چیست؟ من خودم از سایتهای مختلف خوندم به نظرم همه نمی تونن ازش استفاده کنن فقط برای بیمارانی با مشکل شدید قابل استفادست. خواستم نظر شما رو بدونم.
  ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار میدید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر ام آر آِی :نترل علائم جدید از فعالیت بیماری نشان ندهد ممکن است پزشک معالج به قطع درمان تصمیم گیرد. فینگولیمود هم هزینه و عوارض جانبی که دارد درمان خط اول برای همه موارد نیست.

 44. الهام می‌گوید:

  با سلام
  اقای دکتر اینکه در ام ارای گردن نوشته شده باشد
  برامدگی در مهره ۵-۶ دیده شده که دیسک است با پلاک
  فرق دارد؟منظورش پلاک که نیست؟

 45. نسیم می‌گوید:

  آقای دکتر، پزشکم در کنار قرص کلسیم،برای من زاویترول هم تجویز کردند،این قرص برای چیست؟آیا مصرف هر روز آن مشکلی بوجود نمیاورد؟

 46. الهام می‌گوید:

  Small left paracentral disc protrusion is seen at c5-6 level disc
  یعنی چی؟
  با تشکر خیلی زیاد از شما دکتر

 47. sara می‌گوید:

  باسلام خدمت آقای دکتر
  من مدتی هست که اضطراب خیلی شدید ،بی خوابی،سرگیجه وسردردهای میگرنی دارم که این سرگیجه ها وسردردها بعدازعادت ماهیانه بیشتراتفاق میفته به پزشک مراجعه کردم وام ار ای ونوارگوش برام نوشتن که نوارگوشم نرمال بود ولی درقسمتی از ام ار ای نوشته شده:
  non-specific t2and flair high signalintensity focusin left scentrum semioval is noted
  acute infarction,mass andhemmorhage arenot present

  باتوجه به اینکه پزشکم تشخیص داده چیزمهمی نیست ولی بخاطر نگرانی مزاحم وقت شماشدم تا لطف کنید تشخیصتون رو اعلام کنید
  باتشکر

 48. Raha می‌گوید:

  سلام آقای دکتر، من در حدود ۷ ماه پیش به طور ناگهانی دچار بی حسی و خواب رفتگی خفیف در ناحیه نیمه چپ صورت و پای چپ شدم که بعد از اینکه به پزشک مراجعه کردم ام آر آی مغز و گردن را انجام دادم که به جز چند دیسک خفیف در ناحیه گردن مشکلی نداشتم و مشکلم بعد از یک هفته با استفاده از قرصهای ویتامین حل شد و به طور کل این مشکل را فراموش کردم البته باید بگویم این علائم بعد از یک دوره استرسهای مداوم و همیشگی برای من پیش آمد. تا اینکه تقریبا یک ماه پیش بعد از یک سرماخوردگی که هنوز هم به طور کامل بهبودی نیافته بودم هنگام عصر دوباره پای چپم و نیمه چپ صورتم دچار بی حسی و خواب رفتگی خفیف شد و منهم که دچار استرس شده بودم به دنبال آن سردرد شدید و تپش قلب بالایی به من دست داد که فکر می کردم هر لحظه سکته خواهم کرد بعد دوباره به پزشک مراجعه کردم من کم کاری تیروئید هم دارم که در حال حاضر روزی نصف قرص لوتروکسین می خورم پزشکم از بابت تیرویید مطمئن بود و از من خواست که ام آر ای ستون فقرات را انجام دهم که بعد از انجام آنهم گفتند مشکلی نداری و باز چند تااز مهره هایت دچار دیسک خیلی خفیف است همین. این علایم کمتر شد مثلا یک روز دستانم سوزن سوزن میشد و روز بعد دستانم و پاهایم خارش داشت . بعضی روزها هم خوب بودم بازهم باید بگویم که این دومین بار که این مشکل دوباره پیش آمد قبل از بروز این علائم دچار استرس و عصبانیت زیادی شده بودم و بعداز چند روز اینگونه شدم دوباره. البته پزشک به من قرص B1 100 و قرص ایمی پرامین را تجویز کرد چون شبها از ترس نمی توانستم بخوابم و چون در سایتهای مختلف در باره بیماری ام اس خیلی مطالب خوانده بودم هرلحظه فکر میکردم که ممکن است حمله به من دست بدهد و توان بلند شدن و انجام کارهایم را نداشته باشم . و امروز دوباره دچار بی حسی خفیف در ناحیه راست صورت شدم این مسئله خیلی من را ترساند خواهش میکنم آقای دکتر من را راهنمایی بفرمایید . آیا لازم است که ام آر ای مغز و گردن را دوباره بعد از ۷ ماه تکرار کنم ؟
  با تشکر از محبتهای شما.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   سیر بیماری و علائم نشان تا اینجادهنده مسئله اضطرابی و روان تنی است ، تا موقعی که علائم مشخص عضوی مشاهده نشود کم کردن استرس و درمان روان پزشکی بدون نیاز به بررسی بیشتر کافی خواهد بود.

   • Raha می‌گوید:

    با سلام و تشکرخدمت آقای دکتر
    ممنون از وقتی که برای جواب دادن به سوالم اختصاص دادین البته آقای دکتر من فراموش کردم که در مورد این مسئله هم بگویم که در خانواده ما پدرم و خواهرم دچار میگرن هستند آیا ممکن است علائم میگرن باشد ؟ چون منهم بعضی مواقع دچار سردردهای چند روزه و حالت تهوع میشوم . و یک سوال داشتم شما فرمودید که تا موقعی که علامت مشخص عضوی نباشد منظور شما چه علامتی می باشد ؟
    با تشکر از زحمات بی دریغ شما

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     میگرن در اعضاء بعضی خانواده ها شایع است، اینکه مسئل شما به میگرن مربوط باشد در معاینه و مصاحبه مشخص میشود.علائم عضوی نشانه های قابل رویت به معاینه کننده است.

     • Raha می‌گوید:

      با سلامی دوباره خدمت شما آقای دکتر
      راستش آقای دکتر هر روز که میگذره بر علامتهای دال بر بیماری من افزوده میشه یه چند روزیه که احساس لرز وسرمای در یک طرف بدن رو دارم که در همون نیمه چپ بدنم که بیشتر بی حسی و خواب رفتگی داره و این احساس لرز وسرما از نو ک پا تا سرم هست که البته سر دردهای یک طرفه هم دارم آقای دکتر خیلی نگرانم شبها از نگرانی نمی تونم بخوابم با قرص آرامبخش می تونم بخوابم می خواستم بدونم که علت لرز وسرمای یک طرفه بدن چیه ؟ می خواستم دوباره به پزشک مراجعه کنم و درخواست کنم که برام تکرار ام آر ای مغز و گردن رو بده ولی خانواده ام از دست من عاصی شدن و بهم میگن که تو خیلی به این مسائل فکر میکنی ودچار وسواس شدی نمیدونم چه کار کنم آقای دکتر ؟
      با تشکر از لطف شما که وقت برای جواب سوالهای ما میگذارید.

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      علائمی که احساس میکنید احتمالا نشانه های مشکل روان تنی است، معاینه دقیق توسط پزشک مغز و اعصاب مشکل بیماری مغزی را از موارد تلقینی تفکیک میدهد.

     • Raha می‌گوید:

      با سلام آقای دکتر دلسوز و زحمت کش
      من باز هم مزاحمتون شدم مشکلات من هنوز به جای خود باقیه .حدود دو ماهه که من با این حالتها درگیر هستم خیلی نگرانم اوایل فقط پای چپم سنگین بود و بعضی مواقع قسمت چپ صورتم هم کم حس میشد. ولی الان دو هفته ای میشه که دست و پای راستم هم خواب میره . درد و ضعف دست و پاهام هم دارم از دیروز تاحالا هم کف دست و کف پاهام سوزن سوزن میشه .
      الان که هوا سرد شده بیرون که میرم احساس میکنم از دیگران بیشتر سردم میشه .نمیدونم باید چه کاربکنم ام آر آی رو باید تکرار کنم ؟ خیلی نگرانم .لحظه ای نیست که به این علائم فکر نکنم.

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      بنظر نمیرسد بییماری عضوی مطرح باشد در صورت لزوم برای معاینه عصبی مجدد مراجعه کنید.

 49. الهام می‌گوید:

  با سلامی دوباره و عذر زحمات
  اقای دکتر پس با توضیحاتی که دادم
  شوهرم مقداری سرگیجه داشت و یک دکتر با ام ار اس مغز
  گفت ام اس است و دکتر صحراییان ام اس رو رد کرد ولی
  ام ار ای گردن و اکو مری و ازمایش براش نوشت
  اکومری سالم بود جواب ام ارای گردن رو هم براتون
  فرستادم فقط دیسک داشت اگه ازمایش خون هم سالم باشه
  بازهم ام اس منتفی است؟

 50. نگار می‌گوید:

  باعرض سلام.نمیدونم سوالم رو اینجاباید مطرح کنم یانه.ولی جای دیگه ای تو سایت ندیدم.من یه دختر۲۶ ساله ام.ازسال ۸۳ مبتلابه ام اس هستم.تاسال ۹۰ داروهامو مصرف میکردم وهریک دوسال یه حمله داشتم که باکورتون تراپی خوب میشدم.وتا سال ۹۰ تنها مشکل جدیم فقط این بود که نمیتونستم بدوم.ازسال ۹۰ تا بحال دچارحملات مکررم.یعنی درحدود دوسال ونیم پنج بار.و دیگه به وضعیت سابق برنگشتم.هردفعه بدتربدتر وبدترشدم.اینم بگم که مشکل من تو پاهامه فقط.به صورت عدم تعادل وسنگینی وبی حسی پاهام.ازیه سال پیش مشکلم خیلی جدی ترشد.به صورتی که تنها وبدون کمک نمیتونستم ازخونه برم بیرون.سه تا دکترعوض کردم.تا اینکه رفتم تهران وخدمت دکترحریرچیان.شیمی درمانی(نوانترون) بهم پیشنهادشدکه بخاطرعوارضش قبول نکردم.حدود سه ماهه دارم قرص ایماتینیب مصرف میکنم که هنوز بهبودی تو خودم ندیدم.درحال حاضر به سختی بدون کمک ۵۰-۶۰ متر راه میرم.دیگه نمیدونم بایدچیکارکنم؟شما چه درمانی به من پیشنهادمیکنید؟خواهش میکنم کمکم کنید.خیلی مستاصلم.خواهش میکنم.لطفا

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بنظر میرسد از سال ۹۰ به اینطرف بیماری تان به درمان اینترفرون پاسخ مساعد نداده و به مرحله پیشرونده ثانوی با حملات عود کننده وارد شده، در این مرحله تابحال درمان توصیه شده در کشورهای غربی چند تزریق نوانترن بوده ولی بعلت عوارض قلبی در آمریکا کنار گذاشته شده، هنوز در اروپا مصرف میشود، درمان انتخابی در این مرحله ناتالیزوماب (تای سبزی ) است. با آزمایشهای کنترل از احتمال خطر بروز بیماری ویروسی مغزی که در حدود ۱-۲ % بوده و مسئله خطیر است باید مطمئن شد . در مورد اثر و عوارض ایماتینیب من تجربه ندارم ولی در گزارشها یکی از داروهای موثر در مرحله پیشرفته گزارش شده است . توصیه میکنم ضمن ادامه درمان با نظر پزشک معالج تان تمرینات حد الامکان بیشتتر کششی و سرعتی و قدرتی را باید ادامه دهید، در مواردی سیر پیشرونده بیماری بعد از مدتی فروکش میکند وباز میشود به درمانهای متداول اینترفرون یا کوپاکسون و یا به درمان خوراکی فینگولیمود که به زودی به بازار وارد میشود برگشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>