تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2,057 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. سارا می‌گوید:

  با سلام
  اقای دکتر حدود سه ماه است که وقتی کو چکترین اضطرابی به من وارد می شود دست هایم به خصوص دست چپم گزگز می کند و تا یکی دو ساعت ادامه پیدا می کند. بعضی وقت ها هم زمانی که از خواب بلند می شوم انگشتانم باز هم به خصوص انگشتان دست چپم ضعف دارند. عضلات بدنم هم خیلی می پرند که باز هم در مواقع استرس بیشتر میشود. ایا مشکلی وجود دارد؟ اگر مسئله مهمی نیست خواهش می کنم من را راهنمایی کنید که چه کار کنم و ایا مصرف ویتامین ها و مواد دارای کلسیم ومنیزیم مشکل ام را حل می کند؟

 2. سینا می‌گوید:

  با سلام
  اقای دکتر حدود سه ماه است که دستم گهگاهی گزگز می کند. مثلا حدو دو سه بار در هفته هر بار یکی دوساعت این حالت به من دست می دهد. البته هر زمان که کمی مضطرب می شوم گزگز دستم شروع می شوداین حالت در دست چپم بیشتر رخ می دهد.وقتی هم که از خواب بلند می شوم تا چند دقیقه انگشتان دستم باز هم بیشتر دست چپم ضعف می روند.ایا این ها مساله مهمی هستند واگر مشکل مهمی نیست برای رفع انها باید چه کارکنم؟باتشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم بیشتر به نشانه های استرس و اضطراب ترس از بیماری شبیه است با کاستن از نگرانی احتمالا بدون درمان خاص برطرف خواهد شد.

 3. سارا می‌گوید:

  سلام آقاي دكتر
  جواب ام آر آي مغزم رو براتون مينويسم. ممنون ميشم لطف كنيد و نظرتون رو بم بگين
  on the obtained images, there are multiple abnormal T2 high intensity foci in juxta- cortical white matter and adjacent to lateral ventricles which are perpendicular to the ventricles.
  the lesions do not show enhancement after IV injection of contrast material.
  the exam is otherwise unremarkable.
  Impression: highly suggestive of demyelinating disease (multiple sclerosis) with no recent plaque.

 4. سعید می‌گوید:

  سلام جناب دکتر
  من یکبار سوال کردم در سایت پیداش نکردم .ممنون میشم راهنمایی کنید مادر ام اس داره الان 1سال و نیم هست سینووکس مصرف میکنه . شکر خدا حمله شدید نداشته و فقط گاهی پاهاش کمی سنگین میشه که زود بهبود پیدا کرد و مشکل حاد نداره 2 هفته پیش به دلیل فشار شدید عصبی کمی در پای چپش احساس سنگینی داشت که بهتر شد با زدن سینووکس .دیروز در آخرین ویزیت دکتر داروی ازارم وامورل داده بهش با توجه به نداشتن مشکل شدید و عوارض این داروها ایا مصرف اونا ضرورت داره من شنیدم آزارام در نوع پیشرونده ام اس مصرف میشه ایا این دارو فقط برای نوع پیشرونده هست یا نه ؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   به این سوال چند ساعت پیش پاسخ داده ام. برای موارد عود خفیف به همرا سینووکس درمان پالس کورتون معمولا کفایت میکند.

 5. س.س می‌گوید:

  باسلام
  اقای دکتر من قبلا هم پیام گذاشته بودم حدود سه ماه است که دست چپم گهگاهی گزگز می کند ولی ثابت نیست مثلا یه روز دو مرتبه هر بار یکی دوساعت گزگز می کند یا یه روز دیگر اصلا این حس را ندارم ولی چند بار تو اینترنت خواندم که گزگز وبیحسی گهگاهی خطرناک است. ایا باتوجه به این که فقط دست چپم این حس را پیدا می کند ممکن است مشکل مهمی وجود داشته باشد؟

 6. ا.ا می‌گوید:

  باسلام
  اقای دکتر ایا ام اس بیماری التهابی است.

 7. ناشناس می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  اقای دکتر سوال من از شما این است که ایا علایم ام اس در طی چند روز ثابت و مداوم است؟ مثلا کسی که چند دفعه در روز یک دستش یا یک پایش گزگز می کند وسوزن سوزن می شود وسپس از بین می رودمشکل دیگری دارد. من یکی دوماهی است که این مشکل را دارم ایا چون درطول روز دو سه بار این گزگز به وجود می اید و پس از مدتی رفع می شود مشکلم از جای دیگری است؟ خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع اختلال حسی عود کننده مکرر بنظر نمیرسد به ام اس مربوط باشد. عوامل مختلف و متعدد زیادی ممکن است علت عارضه باشد با معاینه بررسی های لازم علت مشخص میشود.

 8. ناشناس می‌گوید:

  با سلام
  اقای دکتر ایا افزایش شدید wbc و esr خون می تواند ربطی به ام اس داشته باشد؟

 9. قاسم می‌گوید:

  سلام جناب ممنون از وقتی که میزارید خواهشا راهنماییم کنید
  من 42 سال سن دارم الان 1 ماهه پای راستم یه دفعه برای مدت کم بی حس میشه حالت فلج و بعد 1 دقیقه دوباره خوب میشه این حالت روز های اول چندین بار در روز اتفاق میوفتاد به صورت گذرا ولی بی حسی دایم نبود الان کم تر شده من دکتر مغز عصاب رفتم ام ار ای از سر گرفت چند پلاک تو سرم هست .من رگ های قلبم بسته بود و چند ماه قبل انجو انجام دادم و مشکل قلبی دارم.فشار خون بالا هم دارم .حالا دکتر 2 احتمال داده که این پلاک ها به خاطر فشار خون بالا و شاید سکته مغزی هست یا اینکه ام اس دارم .با شرایطی که گفتم نظر شما چیه؟من علایم دیگه ام اس مثل تاری دید .مشکل ادرار و غیره ندارم . 3 هفته پیش حالت غیر عادی داشتم 2 هفته حالت تهوع شدید داشتم و 10 روز مداوم سکسکه میکردم . خواهشا نظرتون شما رو چی هست ؟قراره نوار چشم و گوش هم بدم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم بیشتر به کمی خونرسانی گذرای مغزی شبیه است، ضمن کنترل فشارخون بهتر است داپلر شریانهای کاروتید بعمل آورید اگر گرفتگی یا محل تشکیل لخته در رگها باشد آن مسئله باید کنترل شود.

   • قاسم می‌گوید:

    خدا به شما و خانوادتون سلامتی بده.
    ممنون دکتر یعنی این پلاک ها میتونه مشکل کم خونی باشه و ام اس نیست من خیلی نگرانم میشه از تهران بیام تبریز خدمت شما؟

 10. دکتر سیفی می‌گوید:

  در این سایت در مبحث اختلالات جسمی شکل و خود بیمار انگاری علاوم بیماری روان تنی توضیح داده شده است.

 11. مانیا می‌گوید:

  جناب دکتر من گفتم همین اسفند ام آر آی دادم 5 ماه گذشته دوسال پشت هم ام آر آی دادم سالم بوده اما این گز گز دست راستم ول کن نیست الان 5 روز شده احساس قلقلک دارم وقتی دستمو تکون میدم بیشتر حسش میکنم .. بدتر از همه اینکه نمیشه ام اس و از افسردگی تشخیص داد اضافه کنم خیلی به صدا حساسم یعنی یکی بلند داد بزنه یا یه کم مادرم غر بزنه فورابحث میکنم به صدا حساسم . دکتر تو آبادان رفتم به چندتا هم مراجعه کردم به اهوازم رفتم ولی هنوز به تشخیص شک دارم البته بگم که اسفند ماه قبل ام آر ای دکتر با یه چیزی زد به پام که دو تا پاهام سریع واکنش نشون داد و رفت بالا که دکتر گفت خیلی اوضاعت خرابه عصبی عصبی هستی :( بعدشم چشامو معاینه کرد :( گفت اصلا نامه مینویسم خودمم زیرشو امضا میکنم که تو ام اس نداری ولی من تا ام آر ای ندادم ول کن نشدم حالا هم بعد 5 ماه میخوام بازم ام ار ای بدم :(

 12. مانیا می‌گوید:

  البته آفای دکتر یادم رفت که بگم هر روز که میشه بدترم میشه حالم مثلا امشب نتونستم بخوابم چون حالت گیجی و منگی بهم دست داده بود دوتا پاهام کلا مور مور شدن و کفشون داغه پاهامون ضعیف شدن حالت های عجیب و غریبی احساس میکنم احساس میکنم روحم قراره از مغزم بزنه بیرون . آقای دکتر اصلا دکتر خوبی تو آبادان نیست که خیالم از تشخیصش راحت باشه :( تموم صورتم داغ شده :(

 13. دکتر سیفی می‌گوید:

  بنظر میرسد این علائم عوارض استرس و اضطراب است، کافی است یک نفر متخصص اعصاب اعلام کند عارضه عضوی ندارید در آن صورت درمان روان تنی باید شروع شود.

 14. دکتر سیفی می‌گوید:

  بهتر است بیشتر روان درمانی را پیگیری کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>