تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

1,893 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. سارا می‌گوید:

  سلام

  آیا می توان بیماری ام اس را از روی نوار عصب دو دست تشخیص داد؟
  آیا می توان گفت کسی که نوار عصب دستش (هر دو دست و یکی از دست ها درد شدید در بازو دارد)خوب هست مبتلا به ام اس نیست؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   ام اس بیماری اعصاب محیطی نیست لذا نوار عصبی اندامها در تایید یا رد بیماری کمک نمیکند.

   • سارا می‌گوید:

    مرسی که جواب دادید. فقط این که من درد شدید در بازو دارم درواقع دستم مدام تیر می کشد(فقط دست راست) و بازو دست چپم کمی بی حس است.نوار عصب دستم خوب بود و هیچ مشکلی نداشت. عکس گردنم هم خوب بود اما ام آر آی نکردم.
    اولین دکتری که رفتم به من کپسول دیکلوفناک روزی 1 عدد داد که اصلا نتیجه بخش نبود.
    دکتر دوم برای من داروی ملوکسیکم 7.5 میلی هر 12 ساعت و 1/4 سیردالود 4میلی تجویز کرد و همچنین فیزیوتراپی. من بعد از گذشت 4روز تازه احساس بهتری دارم اما دوباره درد هایم کمی شروع شده الان دست چپم هم درد داره. این بار ساعد دست راستم تا انگشتها و بازوی دست چپم درد می کنه. به نظر شما به داروها ادامه بدم و فیزیوتراپی برم یا اول ام آر آی از گردن انجام بدم؟

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     این علائم بیشتر نشان دهنده التهاب ریشه عصبی است که با درمانهای ضدالتهاب و استراحت تمام وقت و اجتناب از حرکت های غیر ضروری گردن در مدت یکی دو هفته معمولا بهتر میشود.

 2. ستایش می‌گوید:

  با سلام خدمت اقای دکتر خانمی 28 ساله هستم حدود یک سالی هست که سرگیجه دارم سرگیجه یی که احساس میکنم خودم تکون میخورم نه اشیا دکتر مغز واعصاب رفتم داروهای تقویتی بهم داد بهتر شدم ولی یه سری علامت های دیگه هم داشتم که اونا بر طرف نشدن از جمله شنیدن ضربان سر با گذاشتن دست واحساس کشیده شدن پیشانی که تا بینی هم کشیده می شود گاهی هم مورمور میشه دستا و پاهام وخواب میره می تونه اینا علایم ام اس باشه ؟دکترم میگه اگه دوست داری واست mri می نوسم ؟

 3. timoti می‌گوید:

  سلام آقاي دكتر بنده وقتي خيلي بخندم جشام سياهي ميره ام آرآي دادم نرمال بوده بعضي وقتا هم سرم سنكين ميشه علت جي هست؟درمانش جيه باتشكر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر سردرد و تاری دید هربار با زورزدن تکرار میشود بهتر است از نظر احتمال کم آنوریسم مغزی سی تی آنژیوگرافی بعمل آید.

 4. timoti می‌گوید:

  آقاي دكتر يعني آنوريسم مغزي با ام آر آي معمولي قابل تشخيص نيس؟من وقتي جيز سنكين بلند ميكنم سرم درد نمياد فقط وقتي خيلي بخندم جشمام سياهي ميره

 5. دانیال می‌گوید:

  باسلام.بنده پسری 26 ساله هستم .در طی 2 ماه اخیر چند مرتبه بصورت ناگهانی حالت سوزش چشم چپ و گز گز سمت چپ صورت و بی حس شدن پشت لب و دندان ها رو حس میکنم که بعد 2-3 دقیقه رفع میشه(اغلب در شب اتفاق میافته)…البته توی این چند ماه اخیر بخاطر بعضی مسائل تحت فشار روحی روانی هم بودم…احتمال داره از علائم ام اس باشه؟؟؟ممنون میشم راهنماییم کنید

 6. uther می‌گوید:

  سلام استاد كرامي
  من وقتي سرم سنكين ميشود حالت تهوع بهم دست ميدهد كه وقتي درازميكشم تقريباخوب ميشوم اسكن مغزهم سالم بوده يبار هم انقدر سنكين شد كه احساس كردم توي دهنم هم فشارمياد اكه درازنميكشيدم معلوم نبود جي ميشد شش ماه است اينطور شده ام جكاركنم كه خوب شوم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   احتمالا حالت میگرنی با خستگی ذهنی پیش می آید بهتر است فعلیت ذهنی را با فواصل استراحت و نرمش ادامه دهید.

 7. taka می‌گوید:

  درود و سلام به جناب آقاي دكتر
  من وقتي بادستام لباس ميشورم ساعد دستام عضله هاش ميگيره و كمي انكشتام تكون ميخوره و بعدازجند دقيقه بهبودي حاصل ميشه بعضي وقتا هم وقتي خسته باشم پاهامو اكه فشاربدم رو زمين كمي ميلرزه بعضي مواقع حالت تهوع هم دارم جواب عكس ام آرآي نرمال بوده لطفا نظرتون رو بفرماييد

 8. سمانه می‌گوید:

  با سلام خدمت جناب دکتر
  من 26 ساله هستم.4 ماه پیش دچار نوریت اپتیک شدم و چشم چپم درگیر شد که بعد از 1 هفته دیدم که به 0.4 رسیده بود 0.9 شد .در MRI به گفته پزشکم دو پلاک کوچک دیده شد و در جواب MRI نوشته شده بود: Two inhancing pluqes are noted in RT cerebral hemisphere
  اوایل تست vep هم دادم که درگیری عصب بینایی رو نشان میداد.در حال حاضر هم روزی 1 آزارام 1 ویتامین ب1 و 1 آمورل مصرف میکنم.خدا رو شکر مشکلی هم ندارم به غیر از گاهی علایم حسی گذرا در حد چند دقیقه در دست چپم.
  از دکترم که میپرسم چه مشکلی دارم میگن برو زندگیت رو بکن . 6 ماه دیگه mri بده.چند روز پیش آزمایش توکسوپلاسما دادم IgM مثبت بود البته با اختلاف 0.4 از حد آزمایشگاه. نظر شما چیه آقای دکتر؟ بیماری من چی میتونه باشه؟و الان من در شرف ازدواج هستم راجع به بیماریم به خانواده همسرم چی بگم که بعدا مشکلی پیش نیاد و الان هم اغراق نکرده باشم؟دکترم میگن بهشون بگو یه تاری دید مختصر داشتی که درمان کردی رفع شده. نظر شما چیه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   نوریت اوپتیک با دو پلاک در مغز ، درمان با آزروم در جوار تست منفی ( IgG حدس میزنم NMO ) ، احتمال توکسو پلاسموز … باید یکی را از این سه انتخاب نمود و دوتا را کنار گذاشت. رد تشخیص توکسوپلاسموز توسط معاینه چشم پزشکی و دیدن شبکیه سالم آسان است. رد NMO با تست منفی و بهبودی سریع اختلال دید ممکن است. نوریت اوپتیک با عارضه دیده شده در ام آر آی ؛ احتمال سی آی اس را مطرح میکند در آن صورت پیشگیری از عود بیماری و تبدیل ام اس با تزریق اینترفرون منطقی بنظر میرسد، گو اینکه قبول درد سر درمان و رویکرد با مسئله پر دردسر است.

 9. سمانه می‌گوید:

  در ضمن IgG منفی بود.

 10. مهزاد می‌گوید:

  سلام. 2 روز پیش در حالتی که دستم زیر چانه ام بود یک حس خواب رفتگی از ساق دستم تا انگشتان ایجا شد البته بدون سوزش و مور مور شدن. جند ساعت بعد فقط مچ و انگشتام این حالت رو داشت. و روز بعد فقط انگشت کوچک و انگشت کناریش ( دست چپ) وقتی ک شبها از خواب میپرم این حالت کاملا از بین رفته بود و الان بعد از دو روز این حالت بسیار کم شده و تقریبا از بین رفته است. 23 سالم است و مادرم نیز مبتلا به بیماری ام اس می باشد. احتمال دارد ام اس باشد؟ هیچ کدام از سایر علائم ام اس را ندارم. ممنون

 11. مهزاد می‌گوید:

  و از یک هفته قبل کف دست و پاهام داغ میشد . قرص اسپیرونولاکتون هم مصرف میکنم.

 12. kakero می‌گوید:

  سلام آقاي دكتر آيا كيست سينوس همون كيست سينوزيته؟من كيست سينوس سمت راست دارم و خلط هم دارم به نظرشما بايدجيكاركنم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اغلب کیستهای سینوسها در زمینه حساسیت پدید می آید و غالبا بدون عارضه هستند. کنترل توسط متخصص گوش وحلق بهتر بعمل آید.

 13. سرباز اسلام می‌گوید:

  آقاي دكترمن عضلاتم بعضي وقتا بطورنامحسوس تندتند پرش ميكنه و بعضي وقتا كه انكشتام خودبخودتكون ميخوره كه ياد تشنج ميفتم اما جوري نيس كه كسي بفهمه بزشك تشخيص ضعف اعصاب داده و منيزيم 250 تجويز كرده جواب نوارمغزواسكن نرمال بوده راهنمايي بفرماييد جه ويتاميني لازمه

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اغلب پرشهای عضلانی در افراد جوان بدون علت مشخص و بدون خطر هستند، درمان ضد اضطراب ممکن است موثر باشد.

 14. حسبي الله می‌گوید:

  آقاي دكترسلام خدمت شما من وقتي كه برم تو جمع بعضي وقتا لرزش و اظطراب بهم دست ميده كه مادرمم اينجوريه حالا خيلي دارم اذيت ميشم بايدجيكاركنم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   تحت نظر پزشک با درمانهای مناسب برای اضطراب اجتماعی میشود بتدریج تمرین معاشرت بدون استرس را پیگیر شد.

 15. مرتضی صادقی می‌گوید:

  سلام من 25 سالمه تقریبا یه سالی میشه که عضلات پایین پام هر دو درد دارن گاهی اونقد درد داره که از خواب بیدار میشم ایا من ام اس دارم آقای دکتر خواهش میکنم کمکم کنید

 16. كروج می‌گوید:

  سلام بنظرشما جرا موقعي كه من نفس خيلي عميق ميكشم بعضي مواقع جشام سياي ميره؟باتشكر

 17. مرتضی صادقی می‌گوید:

  راستی من یه بارم به دکتر تو تبریز رفتم اون گفت برو راحت باش تو ام اس نداری الان نمیدونم چیکار کنم ولی احساس بی حسی یا ضعف پا تاری در دید هیچکدوم اینا رو ندارم ولی پام خیلی درد داره مثلا شاید یه ماه درس بشه بعد یه ماه باز شروع میشه من چیکار کنم

 18. مهشاد می‌گوید:

  دکتر خیلی نگران هستم. من فقط 21 سال دارم. احساس سرگیجه، گاهی سر درد، درد گردن، بی حسی دست و گردن، پاها، احساس مور مور شدن… یکی بهم گفت التهاب اعصاب داخلی دارم. خیلی می ترسم. هنوز دکتر نرفتم.

 19. مهشاد می‌گوید:

  بیشترین احساس ضعف رو تو ساق پا و دست دارم اما حتی گاهی اوقات حس می کنم بالای پا با کمرم سوزن سوزن مبارزه شه. گاهی ضعف کم میشه و دست هام تیر می کشه. پاهام کوفته هستند. آیا جز ام اس می شه دلیله دیگه ای داشته باشه. ? مثلا اعصاب خراب با التهاب اعصاب….

 20. مرتضی صادقی می‌گوید:

  سلام من 25 سالمه عضلات پام خیلی درد دارن یه سالی میشه که این دردو دارم به دکترم مراجعه کردم که بدون هیچ ازمایشی بهم گفت که تو ام اس نداری میشه کمی راهنمایم کنین خیلی نگرانم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   کسی را از روی درد پا نمیشود گفت ام اس دارد، برای موارد خیالی هم تست کمکی به تشخیص نمیکند و از طرفی درد بتنهائی نشانه ام اس نیست.

 21. مرتضی صادقی می‌گوید:

  ببخشید مزاحمتون میشم من از وقتی به این بیماری دچار شدم که اعصابم کاملا داغون بود صب که پاشدم دیدم پاهام خیلی درد داره یعنی درست مثل عصب کشی دندان

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   هزارن نفر با این نوع بیماری بخوبی کنار می آیند و زندگی خوبی دارند، اگر واقعآ دچار بیماری هستید کافی است وجود بیماری را قبول کنید بقیه مسائل براحتی قابل کنترل خواهد بود.

 22. س.ا می‌گوید:

  سلام من مدت دو ماه است که در خواب انگشت شست پایم به مدت چند دقیقه خواب می رود وسپس به حالت عادی برمی گردد. وحدود سه چهار ماه است که بعضی اوقات پس از بیدار شدن از خواب نیم ساعت الی یک ساعت انگشتان دستم گز گز می کنند وکمی بی حس میشوند که پس از یک ساعت برطرف می شوند.
  ایا می تواند حالت تلقینی داشته باشد یا مشکلی وجود دارد؟

 23. تاكي می‌گوید:

  سلام خدمت شما من بعضي وقتا جشم جبم تارميشه و وقتي تاره كتابو كه به ده سانتي متري جشمم نزديك كنم با جشم جبم واضح ميبينم و بعضي وقتا تاريش بهترميشه اكه عينك بزنم موقعي كه تار شده تاريش كمترميشه بنظرشما مشكل جيست؟

 24. nikoo می‌گوید:

  سلام به مدت2 ماهه که کف دستهام و زی قفسه ی سینم حالت خواب رفتگی داره و به صورت مداوم هست و وقتی عصبی میشم این حس تشدید میشه.هیچ کدوم از علایم دیگهام اس را ندارم وتنها مشکلم این هست البته بعد از مکه این اتفاق برام افتاد. که گوشم یک ویروس در قسمت داخلی و میانیش ایجاذ شده بود که ایجاد سر گیجه کرده بود که بعد مصرف قرص حلشد اما اینبی حسی هنوز باقیه.آیااینهانشونه ام اس هست؟!

 25. مرتضی صادقی می‌گوید:

  سلام آقای دکتر الان شما چی میگین بیماری من ربطی به ام اس داره یا نه

 26. ندا می‌گوید:

  سلام
  ببخشید من دختری 22 ساله هستم حدود سه سالی هست که توی این سه سال سه باره که توی سرم حالت ضربان دار حس میکنم مخصوص قسمت پشت،توی دفعه سوم دست وپای چپم حالت مور مور شدگی دارن ،چشم راستم گاهگاهی درد میگیره،وگاهی هم تنها با چشم راستم نقطه سفید کوچیک میبینم البته تار نیستن(blurred vision نیست) همه ی این علامتها توی شرایط استرس شدید و فشار بوده( دانشجو ام مثلا توی فشار امتحانام) خیلی لاغر و ضعیف هستم،این بارسومی توی ماه رمضون که روزه بودم اینطور شدم،دوبار قبل دکتر مغز و اعصاب رفتم بهم قرص جینکوتیدی داده بود خوردم خوب میشدم
  لطف بفرمایید راهنمای کنید

 27. ندا می‌گوید:

  ببخشید اینم بگم که خیلی ادم استرسی هستم،بعضی وقتا طوری که دست وپاهام میلرزه…ومهمتر اینکه بد غذا هستم و خیلی کم غذا میخورم و لاغرم
  ببخشید میتونم از قرص جینکو تیدی برای برطرف شدن بخورم؟

 28. حمید می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  28 ساله هستم و حدود 2.5 سال هست که مدام احساس گزگز در پای چپ دارم
  2 سال پیش 3-4 روز احساس بی حسی در ناحیه کوچکی از طرف چپ سرم داشتم که با مراجعه به پزشک و انجام MRI سر و گردن جواب آزمایش نرمال بود
  حدود یک هفته پیش بعد از 2 سال باز همین احساس بی حسی و گزگز در دست چپ و سمت چپ سرم داشتم که با مراجعه به پزشک جواب آزمایش VEP و نوار مغزی نرمال بود و فقط گفتند که استرس دارم
  با انجام MRI سر و گردن در تاریخ 4.30 در جواب آزمایش نوشت که چندین پلاک در سر دیده می شود
  در تاریخ 5.1 با انجام MRI سر با تزریق در جواب آزمایش نوشته سینوزیت دارم
  خواستم شما راهنمایی کنید

 29. timoti می‌گوید:

  سلام آقاي دكترمن دندانهاي جلوم قسمت بالا خراب ميشه و دندان نيش سمت راست بالا نصف بيشترش ريخته آيا كيست سينوس كه سمت راست دارم ربطي به اين موضوع داره يه دوساله دندانم نصفش ريخته هنوز درستش نكردم

 30. شهناز می‌گوید:

  باسلام وخسته نباشید.
  همسر من مرد 34 ساله ای هست ک عصبی است.گاهی اوقات بی دلیل عصبی میشود و رفتار های غیر معقولی انجام میدهد.البته دست بزن ندارد و چیزی نمیشکند.اما به سرعت آرام میشود وباتوضیح دادن قصد جبران دارد.وقتی ک باهم هستیم زندگی عالی است ومشکلی ندارد اما به محض ارتباط با یکی از اعضای خانواده اش دوباره همه مشکلات شروع میشود.شخصی گفت چنین ادم های نیم کره سمت چپشان مشکل دارد و کوچک میشود وتحلیل میرود.آیا مشکل حادی دارد؟ىا بخاطر سختی زندگیمان عصبی است؟من خیلی نگران زندگیم هستم و عشقی که داریم
  ممنون میشوم اگر این حقیر را راهنمایی بفرمایید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع ناراحتی ها اغلب بعلت اشکال رفتاری شرطی است، که از طفولیت وابستگی های اولیه و توقعات تا بزرگ سالی ادامه یافته است. چاره کار بحث و توجیه در هر مورد و اصلاح رویکرد و رفتار است.

 31. مرتضی صادقی می‌گوید:

  واقعا مرسی که مارو راهنمایی میکنید

 32. نيازمند می‌گوید:

  آقاي دكترسلام من بعضي مواقع وقتي ميشينم رو صندلي يا ايستاده باشم كف دستام عرق ميكنه و لرزش خفيف بيداميكنه دستام و حالت تهوع بهم دست ميده كه وقتي درازميكشم بهترميشم تشخيص شما بزركوار راخواستارم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   احتمال ضعف عمومی یا افت قند وفشار ممکن است عامل ناراحتی باشد. با ورزش و تغذیه کاملتر معمولا برطرف میشود.

 33. جانم فداي اسلام می‌گوید:

  آقاي دكترسلام من بعضي وقتا بشت جشمام انكارسنكين ميشه و انكارميخاد لوچ شه و جشم جبم يكمي تارميشه نظرخود رابفرماييد؟

 34. مهدیه می‌گوید:

  سلام آقای دکتر.
  مدتی هست که من در ناحیه شصت پا گاهی احساس داغی ناگهانی میکنم. علائم دیگری ندارم . در آزمایش خون مشکلی نداشتم به جز بالا بودن TSH. لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنون

 35. شهناز می‌گوید:

  آقای دکتر من واقعا ازتون ممنونم.این رو هم عرض کنم ک همسرم برای خوشحال کردن من هرکاری میکنه فقط. گاهی بدون دلیل حساسیت بیجا نشون میده.فقط گاهی
  پاسخ شما به سوال من،من رو باز ب. زندگیم برگردوند.از ان جهت ک من 26ساله هستم و تجربه ای ندارم. راهنمای شما زندگی من رو نجات میده.اگر امکانش هست بیشتر درمورد شرطی شدن ک فرمودید،برام توضیح بدید.واقعا از لطفتون سپاسگزارم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بیشتر رفتارهای خوب و بد مثبت و منفی انسان در دوره طولانی کسب تجربه از طفولیت تا همیشه، رفلکسی و شرطی است این مکانیسمها خیلی از کارها را راحت میکند، مثلا برای بردن لقمه به دهان و جویدن وبلع کردن نیازی به فکر کردن نیست و هزاران پدیده پیچیده دیگر زندگی به همین ترتیب بدون مشکل و اتوماتیک به اجرا در می آید. در مواردی این پدیده به شکل ناجوری فورم یافته مثل نگرانی و عصانیت بدون دلیل و بی موقع که رفع و اصلاح آن به مثال کنترل یک تیک حرکتی ساده مدتها تمرین نیاز داردو….

 36. نگین می‌گوید:

  سلام . من پر خونی دارم یعنی گلبولهای قرمز خونم از همون بچگی زیاد بود .دکتر گفت فست خون کنم اما من این کار رو نکردم و اهدا ی خون خواستم انجام بدم اما اونجا بهم گفتن که رگ دستت خیلی نازکه و نمی تونیم خون بگیریم ازت. به هر حال دیگه اون کارم نکردم. الان مدتی ای است که بعضی وقتا نوک انگشتام یا کل کف دستم یه حس قلقلک مانندی ایجاد میشه توش ، شبیه خواب رفتن است اما در واقع مثل حساسیتی است که بعد از خواب رفتن توی پوست ایجاد میشه. دکتر که رفتم دستم رو نگاه کرد و گفت که پوست دستت خیلی خیلی نازکه و حساس و این به همون دلیله ، اما من توجیه نشدم و نگرانم.. می خواستم بپرسم که ممکنه چیز مهمتری باشه یا این که به خاطر زیاد بودن گلبول قرمز ایجاد بشه؟ ممنون میشم جواب بدید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر زمینه بیماری قلبی عروقی وجود ندارد، اغلب علت پلی سیتمی نامعلوم است و خندهی هم بهترین راه حل است با متخصص خون مشورت کنید از هر کس میشود خون گرفت و برای موارد هماتوکریت بالای 55 ضروری است. در موارد غلظت خون خارش و غلغلک انتهاها امر عادی است ارتباط به پوست ندارد.

 37. س.ا می‌گوید:

  با سلام اقای دکتر
  بنده چند وقتی است که احساس گزگز در دست چپ خود دارم و گاهی اوقات پس از برخاستن از خواب تا چند دقیقه انگشتانم خواب میروند. اما خودم می دانم که به این موضوع خیلی حساس شده ام ایا این حساسیت و توجهی که من مدام روی دستم دارم می تواند عامل گز گز کردن دستم باشد و با توجه نکردن به ان مشکلم رفع میشود؟

 38. س.ا می‌گوید:

  با سلام. اقای دکتر من چند وقتی است که دست چپم گزگز می کند و گاهی پس از بیدار شدن از خواب دستم تا چند دقیقه خواب میرود. البته چون به این موضوع حساس شدم خیلی به دستم توجه دارم ایا این توجه و حساسیت می تواند دلیل مشکل دست من باشد وبا اهمیت ندادن مشکلم رفع می شود. چون زمانی که سرم شلوغ است وحواسم خیلی به دستم نیست گزگز ان خیلی کم می شود.

 39. آوین می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  من 24سالمه . از نظر داخلی بدنم عفونت داره و بیشتر مواقع فشارخونم پایینه . بعضی اوقات احساس سرگیجه دارم. گاهی سردرد شدید دارم .از نظر دید مشکلی ندارم . ولی دیشب ساعت 10 یهو هر دوتا پام بی حس شد و زمین خوردم ساق پام کبود شد ولی دردی حس نکردم چند ساعت اول پام تکون نمیخورد بعد 4-5 ساعت مچ و انگشتامو تکون دادم موقع جمع کردن زانوم درد شدیدی دارم الان 12 ساعت میگذره نیمه پایین بدنم بی حسه. سابقه بی حسی و گزگز دست و پا نداشتم . اگه ممکنه راهنماییم کنید ممنون میشم .ممکنه ام اس باشه؟ یا سندرم گلین باره؟

 40. sana می‌گوید:

  باسلام خدمت دکترگرامی.من الا سه بارالپی انجام دادم به نظرشما التهاب چشمام خوب میشه.دکتربرام استازولامیدتجویزکرده روزی سه عدد.ایادوباره فشارمغزم بالامیره؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر تشخیص تومور کاذب مغز است آستازولامید را تا 16 قزص در روز با کنترل بالینی و برحسب نیاز میشود مصرف نمود ، پس از کنترل بتدریج کاسته میشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>