تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2,455 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. النا می‌گوید:

  سلام آقاي دكتر من به cisمبتلا هستم هفت ماه پيش با تاري چشم شروع شد پیش دوتا دکتر رفتم یکی گفت درمان رو شروع کن دیگیری گفت هر ۶ ماه ام ار ای بگیر الان بعد از ۵ ماه چشم چپم مثل راستم گاهی وقتا تار میشه وپای راستم احساس میکنم از ساق تا زانو سستی خفیف داره شاید هم تلقین باشه بعضی وقتا هم فراموشی لحظه ای که بعد زود یادم میات دچار میشم تصمیم گرفته بودم که این ماه ام ار ای بگیرم بعد درمان رو برای پیشگیری شروع کنم اما متوجه شدم که باردارم نمیدونم چکار کنم میترسم این نه ماه اتفاق بدی برام بیفته آقای دکتر خیلی میترسم
  میشه من ام ار ای بگیرم که ببینم وضعیت پلاکتا چطورین یا چون باردارم نمیشه گرفت ؟

  آقای دکتر میتونم درمان رو در بارداری انجام بدم ؟کمکم کنید
  نمیدونم چرا از هرچی میترسم سرم میات

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در ماههای اول بارداری ام آر آی و در طول حاملگی درمان اینترفرون قدغن است در صورت وجود عود قطعی در معاینه بالینی درمان پالس بلامانع خواهد بود. در طول حاملگی معمولا عود نادر است.

 2. فاطمه می‌گوید:

  سلام اقاى دکتر من دخترى 20ساله هستم دوماه تموم سرگيجه شديد داشتم که به چهار دکتر مراجعه کردم اما هر کدوم يه چيزى ميگفتن يکى گفت سينوزيت يکى گفت از عفونت گوش بعد ز اون کمى از سرگيجم خوب شد بعدش حالت خواب رفتگى پشت سر داشتم بعدش که همراه با سردرد در پيشانى بود بعد از اون بدنم حالت سوزن سوزن شدن داره که تبديل به درد و خارش در اون ناحيه ميشه بخصوص دستم که البته همه ى اينا همراه با سنگينى و در درد به همراه چشم درد و خستگى زياد هست حالا ميخواستم بدونم اين علائم نشانه بيمارى ام اس هست يا نه خيلى ميترسم البته يه مسئله ديگه اينکه همش حالت سرماخوردگى دارم و گلوم ميسوزه نميدونم مهم هست يا نه ممنون ميشم جوابمو بديد.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه اعصاب عارضه مشخص دیده نشده ، قریب به یقین میشود گفت که در ابتدا عفونت ویروسی گوش و حلق و بینی داشته اید به دنبال آن علائم نگرانی و اضطراب و ترس از بیماری اضافه شده است.

 3. النا می‌گوید:

  سلام
  آقاي دكتر ام ار اي رنگي كه با تزريق بعد از سومين ماه بارداري اشكال نداره بگيرم ضرري برا خودم وجنين نداره ؟

  ممنون ميشم اگه راهنمايي كنيد
  يه سوال ديگه داشتم استفاده از اينترفرون در زمان شيردهي بلا مانع يا بازم قدغنه ؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   چون در غالب موارد ام آر آی با تزریق مشی معلجه را در حاملگی تعیین نمیکند احتمالا به ضررش نیارزد. مصرف اینترفرون را در شیردهی معمولا توصیه نمیکنند. با اینکه مضر بودنش ثابت نشده است.

 4. ناشناس می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر ایا این موضوع صحت دارد که مصرف زیاد غذا هایی که طبع سرد یا حالت اسیدی دارند از عوامل بروز بیماری ام اس است؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   چنین موضوعی به اثبات نرسیده برعکس مصرف غذاهای کاربوهیدرات و قند که به طبع گرم معروفند ممکن است در بروز بیماری زمینه باشد.

 5. ناشناس می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر برادر من بر اثر دیابت دچار مشکلات اعصاب محیطی شده بود که البته کنترل شد حالا دچار التهاب ریه شدید شده که دکتر علت ان را شغل برادرم که کار تو کارخونه زغال سنگ است دونسته و گفته فعلا باید از اون جا دور باشه گفته اول باید التهاب ریه را کم کنیم که برایش 6 تا قرص پردنیزولون در روز تجویز کرده خواستم بدونم از پردنیزولون 5 میلی گرمی باید استفاده کند یا50 میلی گرمی تو نسخه واضح ننوشته و فعلا به ایشان دسترسی نداریم و ایا مصرف این دارو با مشکل دیابتش را تشدید نمی کند

 6. محبوبه می‌گوید:

  با عرض سلام
  خواهر من یه چند روز بود که پاهاش سر میشد و بی حس و بدنش برق داشت وقتس دست میزدیم به دکتر مراجعه کردیم و ام آر آی داد دکتر گفت روی گردنش دو تا پلاک داره و دیسک گردنه و توضیح اضافه تر هم نداد و خواهرم خیلی نگرانه که ام اس هست یا نه که تگه باشه درمان بشه به نظر شما میتونه ام اس باشه و اگه هست ایا قابل درمان یا منحر به فلجی میشه اگه حواب بدین ممنون میشم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر پلاکهای گردن به دیسک مربوط نیست، بیش از هر علت در افراد جوان سی آی اس مطرح میشود، با کنترل و درمان میشود از تبدیل به ام اس پیشگیری کرد.

 7. پري می‌گوید:

  سلام و عرض خسته نباشيد
  خيلي ممنون ميشم اگر جواب بديد، من سال گذشته درحالي كه داشتم كار روزمره انجام ميدادم حالتي مثل اينكه برق بدنم بره بهم دست داد و تمام بدنم يخ كرد و خوب شد و تا دو تا سه ماه سبكي سر داشتم، ام آر آي دادم و پيش دو تا دكتر نورولوژيست رفتم و با ديدن ام آر آي و يك سري آزمايشات باليني گفتند ام اس نيست و بيماريه اضطرابه، خوب شدم، بعد از چند ماه دوباره همون اتفاق افتاد و دوباره سبكي سر و دوباره ام آر آي و نوار چشم و مغز نرمال… و دوباره تشخيص اضطراب، الان چندين ماه گذشته و كاملا خوب شدم اما هميشه اين استرس با من خست كه ممكنه دو بار ام آر آي درست تشخيص نداده باشه و اونها حملات ام اس بودن ؟ خواهش ميكنم به من جواب بديد، خيلي ممنون ميشم

 8. هادي می‌گوید:

  سلام اقاي دکتر.
  31 ساله هستم. حدود چند هفته پيش حمله اي دست داد که پاي راست و دست راست من رو تا حدودي شل کرد طوري که در نوشتن و گرفتن خودکار مشکل داشتم و بايد روي اين کار تمرکز مي کردم و در راه رفتن پاي راستم کمبود قدرت رو احساس ميکردم.
  با ام ار اي بدون تزريق سه پلاکدر مغز ديده شد و نقاطي هايپر سيگنال در نزديک مخچه تشخيص داده شد.
  علايم تا ده روز با من بود و با اولين تزريق کورتن علايم رفع شد.
  چند روز قبل از اين علايم استرس زيادي به خاطر کارم داشتم
  با وجود اين علايم ايا ام اس محرز است؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   پزشک معالج از روی مشاهدات بالینی بهتر میتواند تفسیر علائم را با اسکن توضیح دهد. اگر قبلا ام اس تشخیص داده شده این حمله را میشود به حساب ام اس گذاشت.

   • هادی می‌گوید:

    قبلا حمله ای نداشتم.
    وقتی دکتر مراجعه کردم و معاینات کلی و سی تی اسکن و ام ار ای و نوار مغزم رو دید، اولش یک پلاک در ام ار ای مغز دید و گفت که ترسشون از لخته خونی(سکته) یا ام اس بوده ولی به من اطمینان داد که هیچ کدومشون نیست و تنش عصبی بوده و امپول کورتن و یه قرص که فکر می کنم ویتامین دی بود تجویز کرد و گفتن که سه هفته دیگه برگردم.
    ولی سه هفته بعد که پیششون رفتم تو ام ار ایم سه پلاک دیدن و گفتن تعریف ام اس برای من صدق نمی کنه. قراره ام ار ای با تزریق هم بکنم.
    ولی جناب دکتر پس این چی بوده؟ این سی ای اس بوده؟

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     بدون وجود علائم مشخص اختلال عصبی عضوی وجود تعداد کم پلاک در مغز فاقد اهمیت تشخیصی است صرفا پیگیری اسکن بفاصله چند ماه برای اطمینان لازم میشود.

     • هادی می‌گوید:

      ممنونم جناب دکتر.
      خدا سلامتی همراه عمر طولانی و باعزت بهتون بده.
      باز هم ممنون

 9. هادي می‌گوید:

  ام ار اي نخاع هم سالم بوده و پلاکي ديده نشده.

 10. هادي می‌گوید:

  جواب ام ار اي اين طور بود:
  Few tiny high signal foci in priventricular white mater and right cerebellar peduncle are seen.
  Correlation with clinical finding, lab data and following mri is recommended.
  بقيش نرمال بود
  ببخشيد تيکه تيکه نوشتم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   وجود کانونهای تغییر سیگنال پراکنده در ماده سفید مغز بعلل مختلف از جمله مسئل عروقی در افراد سنین بالا و ام اس در افراد جوان دیده میشود.

 11. مینا می‌گوید:

  سلام
  من به بیماری اپتیک نوریت مبتلا شدم اما پزشکم برام آمپول سینووکس تجویز کردن
  این آمپول چه تاثیری در درمان این بیماری داره آیا احتمال اینکه به ام اس مبتلا باشم وجود داره؟
  ممنون میشم جواب بدید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در مرحله حاد نوریت اوپتیک درمان پالس کورتون تجویز میشود، اگر در اسکن مغز پلاکهای چند دیده شده برای پیشگیری از عود و سیر بیماری طرف ام اس بهتر است درمان با اینترفرون در نظر گرفته شود.

 12. ب ر می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر مدت چند ماه است که گاهی اوقات مثلا دو سه بار در هفته یک دفعه احساس می کنم همه بدنم از تو میلرزه حتی صورتم و تپش قلب می گیرم و این علایم باعث می شوند که اضطراب بهم دست بده و این علایم بعد چند ساعت رفع می شن در ضمن گاهی عضلات بدنم می پرند
  این مشکلات بعد از یک دوره اضطراب شروع شد چه کار کنم خواهشمندم مرا راهنمایی بفرمایید

 13. لیلا می‌گوید:

  با سلام خدمت آقای دکتر.من دختری 25 ساله هستم که به مدت 3 هفته تاری دید در چشم راست خود دارم.با مراجعه به دکتر چشم و نبود مشکل در شبکیه من را به دکتر مغز و اعصاب برای آزمایشهایCSF و VEP ارجاع داده اند.دکتر مغز اعصاب مشکلی در آزمایشات من ندیده اند ولی برای 2 ماه دیگر MRI نوشته اند.در این مدت چند بار با زمانهای طولانی احساس سنگینی و گرختی و ناتوانی در دست و پاهای من ایجاد شده است.گاهی هم همان چشمی که تار شده است درد میکند.
  سوال من از شما این است که آیا با نتایج آزمایشات من تا کنون ممکن است احتمال به ام اس یا بیماری دیگری باشم؟
  آیا MRI نیاز می باشد؟ و اگر جواب مثبت است چه زمانی برای آزمایش مراجعه کنم؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   برای اطمینان خاطر هرچه زودتر میتوانید ام آر آی مغز و نخاع گردن بعمل آورید. اگر واقعآ قدرت بینائی یک چشم کم شده و احتمال نوریت اوپتیک مطرح شده بهتر است درمان مناسب هم بعمل آید.

 14. هما می‌گوید:

  با سلام
  خواهش میکنم زود جواب بدید چون بشددت از این بیماری میترسم و از شدت ترس خواب ندارم
  چند روزی هست بصورت خیلی خیلی خفیف بدنم سوزن سوزن میشود البته همه بدنم همینطور است و تنها مربوط ب دیت و پاها نمیشود ولی مثلا یک روز کامل خوب هستم و اصلا سوزن سوزن نمیشود ولی روز بعد یک دفعه بصورت نقطه ای مثلا زیر زانو یا پهلو بصورت خفیف سوزن سوزن میشود
  غیر از این علایم ک عرض کردم هیچ علامت دیگری مثل تاری دید یا بی حسی اندام یا سرگیجه اصلا ندارم
  البته چند روز پیش صبح وقتی از خواب بیدار شدم گردن و دستم درد گرفته بود و دستم خواب رفته بود ک بعدش خوب شد ولی تا شب ب صورت خفیف و خیلی کم مثلا روی بازو م بصورت نقطه ای سوزن سوزن شد
  البته باید بگویم من حدود یک سال است در شرایط استرس خیلی شدید بوده ام
  و مشکلی ک دارم با کوچکترین تغییر در بدنم فکر میکنم دچار بیماری خطرناکی شده ام
  خواهش میکنم کمکم کنید
  یعنی من ام اس دارم

 15. هما می‌گوید:

  با سلام دوباره
  چند نکته را باید میگفتم ک فراموش کردم
  اینکه من 26 سال دارم و مجرد
  دوم اینکه من همیشه سرما خوردگی چ در زمستان و چ در تابستان دارم و گلوم همیشه عفونت دارد
  و گاهی اوقات سوزن سوزن زیر گلو.را میگیره
  سوم اینکه سوزن سوزن شدن کل بدنم خیلی گذرا هس مثلا در حد چند ثانیه، و اصلا هیچ علامت دیگری حتی مور مور شدن هم ندارم. البته حدود دو.هفته قبل وقتی از خواب بیدار شدم رگ انگشت اشاره و شصت بشدت درد میکرد و پوست بین این دو انگشت مثل اینکه با یخ بسوزد میسوخت و احساس میکردم این رگ بین دو استخوان سابیده میشود و تا پشت گردنم درد میکرد ولی بعد از یک روز کامل خوب شد ولی فردای آن روز طرف چپ صورتم دوباره مثل اینکه با یخ بسوزد میسوخت باید ذکر کنم من در آن هفته امتحان داشتم و تحت برنامه تلویزیونی ک در باره ام اس صحبت میکرد ب شدت ترسیده بودم ولی این حالت در صورتم هم کامل بعد یک روز خوب شد البته تا چند روز وقتی استرس داشتم و از بیماری میترسیدم دوباره ب صورت خفیف احساس میکردم
  چهارم، من در طول زندگیم همیشه ترس و استرس از دست دادن اطرافیانم را داشته ام حتی در کودکی و الان همیشه از اینکه خودم با اطرافیانم ب بیماری دچار شوند ب شدت میترسم و گاهی اوقات در خواب از درون ب شدت میلرزم
  نمیدونم مطالبی ک گفتم مهم هست یا نه
  ببخشید خیلی توضیح دادم. امیدوارم کمکم کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع علائم متنوع و غیر ثابت طولانی مدت اغلب نشانه بیماری عضوی نیستندو بیشتر اختلال جسمی شکل اضطرابی را مطرح میکنند.

 16. هما می‌گوید:

  مرسی جناب دکتر. خدا خیرتون بده داشتم از ترس سکته میکردم… متشکرم واقعا

 17. امیر می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر من چند وقت پیش فشارم افتاد و رفتم بیمارستان یک سرم قندی زدم یک ساعت بعد ازم ازمایش خون گرفتند و قندخونم 176 بود. ایا چون ناشتا نبودم قندم بالا امده بود البته در برگه ازمایش چیزی از بالا بودن قند خون ذکر نکرده بود و دو ماه قبل اش هم که ازمایش داده بودم قندم 105 بود

 18. باران می‌گوید:

  باسلام خسته نباشیدسوالی داشتم ازآقای دکتر،27سالمه بچه شیرمیدم،مدتیه بی دلیل انگشتای دستام بصورت شدیدخواب میرن مورمورمیکنن،دارم کاری انجام میدم نمیتونم خواب میرن،درچکاوم مشکلی نبودفقط یه کم عفونت ادراری دارم وکلسترول خونم220بود،گاهی وقتاکمردردوسردردهم دارم زانوهام هم مدتی یه باردردمیگیرن،قبلنافقط دست چپم گاهی وقتامورمورمیشد ولی حالاهردو دستم شدیده،چربی کبدگریدیک دارم،چاق هم هستم،آدم حرص وجوشی وعصبی ام چندماهیه پریدم هم نامرتبه دوماه یه بارسه ماه یه بارخلاصه اختلال درپریددارم،لطفامنوراهنمایی کنیدبیماریم چیه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بیشترین علت اختلال حس انگشتان در خانمهای حامله و شیرده سندروم کارپال تانل است. فشردگی عصب در مچ بعلت فشار کاری زیادی دستها و مچ ها پدید می آید. با نرمش ملایم و مستمر انگشتان و مچ ها معمولا برطرف میشود

 19. مهاجر می‌گوید:

  باسلام افای دکتر علت پرش عضلات صورت و گردن چیست مدتی است پرش های ریزی در عضلات صورت و گردنم دارم گاهی اوقات کلافه ام می کند

 20. علی می‌گوید:

  سلام اقای دکتر
  من دو ساله ام اس دارم
  هر شش ماه ام ار ای میدادم چیزی اظافه نشده بود
  اخرین ام ار ای که دادم
  تو بخش گردن
  نوشته تمرکز غیر طبیعی در نقطه c1 دیده شد
  این یعنی ms پیشرفت کرده

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر علائمی از نظر بالینی در رابطه با عارضه نخاع ندارید نباید جای نگرانی باشد. این ناحیه از نظر اسکن ممکن است در دید ابهام داشته باشد.

 21. النا می‌گوید:

  سلام
  آقای دکتر وجود پلاکت در مغز به شکل افقی یا عمودیش در عکس ام آر ای باهم فرق میکنه؟

 22. هستی می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خیلی ممنون بابت جواب ها و وقتی که میزارید
  من یک سال و شش ماهه سینووکس میزنم هیچ مشکلی با بیماری ندارم فقط یکی میخوام بیشتر توضیح بده
  من اولش با چشم درد شدید رفتم بیمارستان و نوریت اوپتیک بود دکتر گفت باید یه مدت سینووکس بزنم همه ام ار ای ها خوب بوده تا حالا و دکتر میگه ام اس خوبی دارم
  چند تا سوال :
  ایا این که من هیچ عودی نمیکنم معنیش اینه که بیماری پیشرفت نمیکنه
  اصلا سینووکس برای کدام نوع ام اس هست
  ایا امکان داره بیماری پیشرفت کنه
  ایا امکان داره بعد چند سال دیگه دکتر بگه سینووکس نباید بزنم
  نوع ام اس من از کجا معلوم میشه

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مواردی که یک بار علائم عصبی مرکزی ، مثل مورد شما پیش آمده، سی آی اس گفته میشود. اغلب متخصصین درمان پیشگبری ام اس را برای مدت 6-12 ماه کافی میدانند، بقیه کنترل ، به اسکن و معاینه دوره ای اکتفا میشود. عملا سینووکس مناسبترین درمان در این زمینه است.

 23. هستی می‌گوید:

  ممنون از پاسختون
  پس اقای دکتر چرا دکتر من گفت از حالا تا دو سال دیه شاید باید امپول بزنم
  یعنی تقریبا میشه 4 سال
  این یعنی سی ای اس نیست ؟؟؟

 24. ليلا می‌گوید:

  سلام آقاي دكتر
  مادرم
  چند ماه پيش بعد از يك سري مشكلات عصبي حال ش بد شد به طوري كه رعشه در فك و سرگيجه داشت و اين حالت دوبار اتفاق افتاد كه اورژانس بالا سرشون اومد دكتر ابتدا سي تي اسكن بعد ام ار اي سر و گردن انجام داد كه مشكلي در سر نبود گفت ديسك گردن دارد
  در اين چند ماه سردرد ، سبكي سر ، گز گز در سر و حتي در صورت دارد
  آيا مراجعه به پزشك ديگر نياز است ؟ احتمال چه بيماري است ؟

 25. سمانه می‌گوید:

  سلام،خسته نباشيد،برادرم در مهره هاي گردنش در ام آر آي يه ضايعه ديده شده،در واقع پلاك’ نوار چشم هم گرفت ١٠تا بيشتر از حد طبيعي بود،دكتر رفتيم گفتن ام اس نيست ولي پيش يه جراح مغز و اعصاب رفتيم ايشون گفتن نه احتمال ابتلا زياد.در صورتي كه هيچ علائم براي ام اس نداره.نه گز گز نه بي حسي نه تاري

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر پلاک بدون علامت در مغز ویا نخاع دیده شود تشخیص ام اس تایید نمیشود. صرفآ با معاینه و اسکن دوره ای کنترل میشود.

 26. ناشناس می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر مدتی است دستام خیلی گزگز می کند و وقتی شانه هایم را بالا و پایین می اندازم احساس گزگز شدید از توی ارنجم تا نوک انگشتانم. می کنم سی تی اسکن مغز و نوار عصب و عضله انجام دادم که سالم بوده باید چه کار کنم

 27. احمد می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خسته نباشید اقای دکتر چند وقت است که انگشتان دستم گزگز می کنند و وقتی می خوابم تا یکی دو ساعت بعد از بیدار شدنم گزگزوجود ندارد و بعد دوباره شروع می شود علت چیست؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   ممکن است ناشی از نگرانی و استرس باشد، در مواردی آرتروز گردن هم ممکن است علت باشد، تمرینهای ورزشی معمولا موثر است.

 28. ناشناس می‌گوید:

  اقای دکتر علایم ام اس یک طرفه است یا دوطرفه

 29. سحر می‌گوید:

  اقای دکتر من بعد از استرس و نگرانی از اینکه نکنه ام اس داشته باشم طی مشاهده ی سری علایم رفتم دکتر مغز و اعصاب که بعد از معاینه بهم گقتن چیزی نیست و ام ار ای لازم نیست ولی الان بعضی وقتا مثلا 3_4بار طی روزگوشه پلکم میپره یا نقاط مختلف روی عضلات دست و پام ایا نیاز دوباره برم پیش متخصص؟بهم قرص ضد سرترالینم دادن که مصرف نکردم

 30. سحر می‌گوید:

  اقای دکتر چند وقت پیش یکی از اشنایان که بیمار دکتر مقدسی هستن گفتن که ایشون گفتن که تکلیف ام اس تا 3سال اینده مشخص میشه مبنی بر توقف این بیماری نظر شما چیست؟

 31. زهرا مولایی می‌گوید:

  سلام عرض کردم خدمت آقای دکتر سیفی انشالله همیشه سلامت باشید آقای دکتر من قبلا هم خدمتتون مشاوره گرفتم من دراثر عوارض بیش از حد داروهای سایکوسوماتیک و اور دوز بسیار بالای ویتامین د3 و فقر حرکتی و سستی و بی حالی بخاطرفقر کرتیزول و بیماری آدیسون و مصرف بیست سال کرتون و کم کاری تیرویید همسترینگ دو ماهیچه ران سفت و کوتاه شده واسپاسیته شده آیا با تزریق بوتاکس اسپاسیته پا بهتر میشه خطری نداره ممنون

 32. امین می‌گوید:

  سلام
  من حدود سه سال و ده ماه پیش دچار نرویت اپتیک شدم و بعد از بستری و دریافت پالس به مدت یک هفته رفته رفته دید چشمم بهبود پیدا کرد تا تبدیل به یک اعوجاج کوچیک در مرکز دیدم شد.دو ماه پیش دست و پای سمت چپم حالت یخ زدگی پیدا کرد ( فقط برای کمتر از دو ثانیه) و همزمان کنترل دست و پای راستم یه مقدار برام مشکل میشد. این مسئله توی یک هفته چند بار برام پیش اومد . به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کردم که پس از مشاهده ام ار آی لفظ ام اس خوش خیم و گاها ام اس خفیف رو برام به کار بردن و سینووکس تجویز کردن.خدا رو شکر تا الان هیچ مشکلی با سینووکس نداشتم. از اون روز هم مشکلی برام پیش نیومده. میخواستم بپرسم روزی میرسه که نیازی به سینووکس نداشته باشم؟ و ضمنا عوارض طولانی مدت این دارو برای من چی میتونه باشه؟
  ناگفه نماند در این مدت مدام تحت نظر پشک بودم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه یا ام آر آی علائمی در تایید عود بیماری بوده بهتر است ادامه سینووکس یا معادل آن را چند سال در نظر بگیرید، تصمیم به خاتمه درمان در بلند مدت با کنترل بالینی و اسکن گرفته میشود، ادامه درمان با کنترل پزشک عوارض چندان نخواهد داشت.

   • امین می‌گوید:

    سلام دوباره
    با تشکر از پاسخ حضرتعالی میخواستم بپرسم لفظ ام اس خوش خیم یا خفیف به چه معناست و به چه مواردی نسبت داده میشود میشود

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     ام اس خفیف مواردی است که در اول تعداد پلاک در مغز کم داشته و عودهای بالینی نیز در سالهای اول کم باشد و به درمان خوب پاسخ دهد.

 33. علی می‌گوید:

  با عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر سیفی ،بنده با احساس ضعف در بازوی دست راست واحساس کشیدگی پوست صورت و حس گرفتگی عضله پشت پای راست به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم و بعد از ام آر آی و نوار چشم و مغز که نرمال بودند دکتر گفتند 98 درصد مشکل ام اس نیست. ولی ماه بعد بیا ام ار آی رو تجدید کنیم ولی من نرفتم. کم کم احساس ضعف عضلات دور لب پیدا کردم احساس میکنم دست هام هم کمی لرزش داره ولی توی این 5 ماه مشکلی برای کارهای روزمره ام پیش نیامده. توی حرف زدن هم مشکلی ندارم ولی گاهی حس میکنم کمی عضلات اطراف لبم ضعیف شده و حس سوزش خفیف در روی گونه هام دارم.گاهی هم حس سوزش روی پا بین انگشتان دارم . گاهی اوقات هم قسمت لولای استخوان فکم درد میگیره.یک هفته ای هست اخساس می کنم دست چپم و پای چپم کمی احساس کرختی دارن.خواهش
  دارم بنده را راهنمایی کنید. با تشکر از لطف شما

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع علائم پراکنده اغلب بعلت زمینه اضطرابی و تلقینی است. بررسی های بیشتر با اسکن صرفآ در موارد مشاهده علائم عضوی عصبی توصیه میشود. علائم شرح داده شما وجه مشخصه عضوی ندارد.

   • علی می‌گوید:

    عرض سلام مجدد خدمت آقای دکتر عزیز
    خدا به شما سلامتی و طول عمر همراه با عزت و سربلندی عنایت کنند.
    خیلی خیلی از اینکه وقت گذاشته و سوالات امثال بنده را با صبر و بزرگواری جواب می دهید ممنون و متشکر هستم . باز هم از خدا برای شما سلامتی و طول عمر را خواستارم.
    متشکرم

   • علی می‌گوید:

    با عرض سلام مجدد خدمت آقای دکتر سیفی
    یک سوال خدمت شما داشتم
    احساس سبکی و ضعف خفیف دست چپ و احساس چسبیدن چسب به صورت در قسمت شقیقه ها و گاهی تاری خفیف دید علاوه بر علائم بالا می تواند دلیل بیماری خاصی باشد؟
    با تشکراز لطف و محبت شما

 34. لیلا می‌گوید:

  با سلام و عرض ادب
  آقای دکتر من یک سئوال داشتم آیا تاثیر اسویمر در کنترل بیماری ام اس بیشتر از اینترفرون میباشد و اینکه آیا این دارو هم تحت پوشش بیمه بوده و مجانی است ؟با تشکر از زحمات شما پزشک دلسوز و خوش به سعادت خودتون و خانوادتون . همیشه پایدار و سلامت باشید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   گلاتیرامر استات ( اسیمر) داروی ردیف دوم و کم اثر تر از اینترفرون است. در مواردی اثر درمانی بهتر ممکن است داشته باشد. این درمان درحال حاضر تحت پوشش بیمه و رایگان است.

 35. زهرا مولایی می‌گوید:

  سلامآقای دکتر این اسپاسیتی همسترینگ من ممکنه از مهرها گردن یا کمر باشه درصورتیکه اصلا درد مهره کمر و گردن ندارم واین سفتی به مرورزمان شده در اثر فقر حرکتی وکمبود کرتیزول و افسردگی و،،، آقای دکتر چرا بوتاکس نزنم. آیا سرعت نمیده به درمانم سوال دیگه بیماری آدیسون میتونه اسپاسیتی بیاره

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   علت اسپاسم با توجه به شرح وسیر بیماری و علائم مشخص میشود، شاید برای کم کردن مختصر اسپاسم عضله به بزرگی همسترینق تزریق دهها آمپول لازم باشد. در صورت مستاصل بودن امتحان تزریق مانعی ندارد.

 36. پانیذ می‌گوید:

  سلام آقای دکتر گرامی
  باور کنید من 2بار است که خدمت شما مشکلاتم رو بطور کامل مینویسم و یکبار هم گله کردم که شما در جواب گفتید که مطلبی دریافت نکرده اید و من باید مشکلم رو دوباره مطرح کنم که 15 و 16 فوریه خدمتتون مشکلم رو تایپ کردم از حضورتون خواهش دارم به سوالاتم که 15 فوریه مجددا تایپ شده و بدنبال آن ک خواهش کرده و تاکید کرده ام لطف فرموده و جواب دهید چون خیلی نگرانم.بیصبرانه منتظر جوابتون هستم چون برای تایپ این مشکلات خیلی زحمت میکشم.با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   به همه سوالات رسیده تابحال پاسخ داده شده شما بایستی جواب را در بخشی که سوال را مطرح کرده اید بگردید.امروز هم به سوال شما این پاسخ داده شده است: با کم کردن میزان مصرف غذا یا جایگزینی دیگر داروهای موثر در این زمینه با صلاح دید پزشک معالج میشود افزایش وزن را کنترل نمود.

 37. پانیذ می‌گوید:

  ؟آقای دکتر من علاوه بر ام اس خفیف بای پولار هم هستم که بابت آن روزی 4 عدد پرفنازین 4 میلی و نصف کلونازپام و یکعدد بی پریدین و شبها یکعدد (دپاکین 500 بمدت یکسال)میخورم که همین باعث 10 کیلو اضافه وزنم شده.آیا جایگزینی برای دپاکین هست که این اضافه وزن رو نداشته باشم؟منتظر راهنماییتون هستم.
  با کمال احترام

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با کم کردن میزان مصرف غذا یا جایگزینی دیگر داروهای موثر در این زمینه با صلاح دید پزشک معالج میشود افزایش وزن را کنترل نمود.

 38. مجید می‌گوید:

  سلام با تشکر همسر من حدود دو ماه قبل در یک لحظه سر گیجه گرفت وب مدت 10 دقیقه کلا چشماش دیدشو از دست داد وبعد دچار دوبینی گردید که به مدت روز در بیمارستان بستری شد ودو بار mri .سی تی اسکن نوار عصب چشم وازمایشهای مختلفی انجام شد که هیچ موردی پیدا نکردن و تقریبا دوبینی برطرف شد البته قرصهای وراپامیل وتوپیرامات مصرف می کرد ولی سردرد داشت بعد از 5 هفته سردرد خوب شد و دوبینی دوباره برگشته بطوریکه هروقت می خوابد یا دراز می کشد حدود نیم ساعت یا بیشتر دوبینی دارد وبه شدت به نور حساس شده که دکتر نوار عصب عضله گرفت واحتمال میاستنی گراویس دادوالان حدود 8روز که قرص مستینون مصرف میکند ولی تغییری نکرده وجدیدا سرانگشتان دست چپ مورمور میکند دیگه کلافه شده میتواند ms باشد. تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه اعصاب و اسکن مغز عارضه ای دیده نشده این تابلوی بالینی بیشتر با میگرن فلج چشمی منطبق است. در میاستنی سردرد و سرگیجه و علائم مغزی دیده نمیشود.

 39. زهرا مولایی می‌گوید:

  سلام آقای دکتر سیفی آیا تزریق بوتاکس در همسترینگ من خطر داردیا اجازه میدهید باکلوفن را زیاد کنم الان سه ماهه روزی دوتا باکلوفن 10 میخورم صبح و شب اجازه میفرمایید باکلوفن رابیشتر کنم دوز 20 درضمن آقای دکترمن نه کمر درد دارم نه درد گردن آیا این اسپاسیتی همسترینگم از مهرها نیست یا در اثر بیتحرکی و آدیسون و افسردگی. واوردوز شدید ویتامین د3. و عوارض بیست سال مصرف پردنزولون است خواهش میکنم راهنمایی فرمایید آیا بوتاکس ممکنه خطرناک باشه یا بهبودم را سریعتر میکند درضمن آقای دکتر 4 ساله فلوکسیتین 40 میخورم آیا مصرف قرص فلوکسیتین در دراز مدت باعث سکته مغزی میشه

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   تزریق بوتوکس خطر چندانی ندارد، اضافه کردن باکلوفن هم چندان موثر وقع نمیشود،علت هرچه باشد یا نظر ارتوپد احتمالا بهترین نتیجه با جراحی بدست می آید.

 40. اتوسا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  مادرم در ماه دی سال 92 در حالی ک استرس زیادی داشت صبح وقتی از خواب بیدار شد دچار دو بینی شده بود،با انجامmrI با و بدون تزریق دکتر ب او گفت مشکوک ب ام اس است، سه ماه دیگر مراجعه کنید ودوباره mri انجام بدهد.بعد از سه ماه مادرم mri از گردن و نخاع با وبدون تزریق انجام داد ک جواب آزمایش ها خوب بود، و آزمایشات خونی آن هم خوب بود همچنین سیستم دفاعی،فقط کمی چربی داشت و دکتر گفت برای اطمینان بیشتر آزمایش مایع نخاعی انجام بدهد، در اردیبهشت 93 آن را انجام داد و جواب منفی بود.در دی ماه 93 مادرم شب درحالی ک عصبی بود خوابید صبح ک بیدار شد دهنش کج شده بود با مراجعه به پزشک گفت ک دچار سکته گذرا شده است (tia)فشار او 16 بود و قند او 300 بود.دکتر گفت دوباره mri انجام دهد وقتی انجام داد گفت مشکلی ندارد، ولکه ای ک پار سال ایجاد شده بود کاملاً بهبود یافته و فقط بر اثر همین سکته لکه ای دیده میشود …مادرم 44 ساله است و خیلی حساس و عصبی است دیابت آن را کنترل کرده ایم و دارای رژیم است و وزن آن 82 کیلو است و ورزش هم میکند امروز یک دفعه در قسمت دست چپ و شکم دچار بی حسی و خواب رفتگی و حالت تهوع شده است البته چند روز است ک ب شدت سرماخورده و قرص لوراتا دین و کلاموکس 625 استفاده میکند + 6 قرص دیگر ک مال قند و برای سکته استفاده میکند ، میخورد. میخواستم بدانم آیا مادرم هنوز میتواند مشکوک ب ام اس باشد? با تشکر.

 41. اتوسا می‌گوید:

  ببخشید مادر من نوار چشم و معاینات چشمی هم انجام داده و همه خوب بوده است

 42. زهرا مولایی می‌گوید:

  سلام خدمت آقای دکتر سیفی انشالله همیشه سلامت باشید و سایه شما بالاسر بیماراتون آقای دکتر آیا سفتی همسترینگ و اسپاسیتی بنده بعلت مهره های گردن یا کمر نیست من درد ندارم وبه علت بیماری

 43. زهرا مولایی می‌گوید:

  من درد در ستون فقرات و گردن و کمر ندارم ودراثر آدیسوت و مصرف 23 سال پردنزولون و تالاسمی مینور و بیماری کم کاری تیرویید کمبود آهن ومصرف داروهای اعصاب بخدا کرخ و سست وتنبل شدم قادر به فعالیت جسمی نیستم. و این غقر حرکتی باعث شد پاها به مرور سفت و در موقع تغییر وضعیت گارد بگیردو اسپاسیتی میشود خواهشا برمایید بازدن بوتاکس درهمسترینگ باعث نمیشه فلج شوم مگر به بیماران سی پی بوتاکس نمیزنند به نظر شمابعد بوتاکس همسترینگ خودشو از اسپاسیته خارج میکنه و بعد فیزیوتراپیست بیاد وبا کشش ماهیچه همسترینگ کوتاه شده. را سرجاش بیارد نظرتون چیه ممکنه به من بوتاکس ننیجه منفی بده درضمن آقای دکتر علت تنبلی و کندی من در فعالیت چیه آیا ممکنه هپارین. مغزم کم باشه میترسم از ام آر آی هپارین را مبشه باخون فهمید کمکم کنید دکتر بزرگوار

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بیش از آنچه در پاسخهای قبلی نوشتم نظری ندارم، مشکل شما مسئله عادی نیست بهتر است با مشاوره چند تخصصی تصمیم درمانی هماهنگ بعمل آید

 44. هستی می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباسید خدمت آقای دکتر
  خواهش می کنم راهنماییم کنین که دارم سکته می کنم
  همسرم تقریبا 1 ماهی هست که میگه گاهی نوک انگشتای دست و پاهاش گزگز می کنه.یه روز گزگزش بیشتره و یه روز کمتر.جدیدا نوک زبانش هن گزگز می کنه…..
  پارسال هم حدود چند ماه سرگیجه داشتن که چیز خاصی تشخیص داده نشد.برلی سرگیجه به متخصص مغز و اعصاب هم مراجعه کردیم.فقط معاینه
  کردن و گفتن چیز خاصی نیست.همیشه هم از گرفتگی ماهیچه ساق پا شکایت می کنن کا این حالت رو خواهرش هم داره
  یک دنیا ازتون ممنونم

 45. هستی می‌گوید:

  آقای دکتر این شک به ام اس رو من در مورد خودم هم دارم
  موقع بالا رفتن از پله ها احساس می ک نم باید دقت کنمو خیلی راحت نیستم.مخصوصا با کفش پاشنه بلند.گاهی هم موقع حرف زدن توپوق می زنم.انگار یه کلمه رو اشتباه می گم.هنگام نوشتن هم وقتی سریع می نویسم مثلا یه حرفو اشتباه می نویسم.یا نقطه ها رو بجای بالا پایین می زارم.یا یه دندونه کم می زارم.شرمنده وقتتونو می گیرم ولی همه اینا نگرانم می کنه.ضمنا خواهر من ام اس داره و برای همین همیشه نگرانم.حتی وقتی دختر 4 سالم میگه پام خوابیده کلی نگران می شم.مرسی که مشکلات مردمو حل می کنین.اارزو می کنم خودتون هیچ وقت دچار مشکل نشین

 46. اعظم می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خانمی هستم 29 ساله که چند هفته است پاها و دستام احساس گز گز میکنم و خواب میره و عضلات ساق پاهام هم درد میکنه وقتی ناراحت یا عصبانی میشم دست چپم مور مور میشه و خواب میره خیلی میترسم ام اس باشه آدم حساس و پر استرسی هستم امکان داره ام اس گرفته باشم خواهش میکنم جوابمو زود بدین

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع علائم پراکنده نشانه عارضه عضوی عصبی نیستند بیشتر در شرایط اضطرابی دیده میشوند.

   • اعظم می‌گوید:

    بی اندازه ممنون آقای دکتر که جوابمو دادید چند روزی به این خاطر که ام اس نگرفته باشم مریض و افسرده شده بودم یه سوال دیگه ممکن علت گزگز دستو پاهام کم کاری تیروییدم باشه ولی من زیر نظر متخصص دارو میخورم

 47. وحید می‌گوید:

  سلام اقای دکتر
  خیلی خوشحال م میبینم شما بدون هیچ هزینه ایی به سوالات و نگرانی های مردم جواب میدید
  اجرتان با خدا

  یه سوال ایا پیشرفت ام اس تعداد پلاک ها مهم هست ؟
  یعنی اگر بعد از 1 یا 2 سال تعدادشون همون تعداد اولیه باشه و هیچ عودی هم نباشه میشه گفت درمان ها خیلی خوب بوده ؟
  ایا پلاک ها بزرگ میشوند ؟
  من ام ار ای قبلیم 4 تا پلاک بود که یکیش کم رنگ بود
  الان قشنگ پر رنگ و سفید بود
  قبل این که ام ار ای را بگیرم دکتر گفت کاغذ های این ام ار ای عوض شده و جنسش خوب شده و سی دی دیگه نمیدیم
  ایا یعنی عکس برداری این قدر تفاوت داره ؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بعضآ بدون عود بالینی تعداد پلاکها زیاد میشود نشانه پیشرفت بیماری میباشد. اگر پلاک جدید مشاهده نشود و یا تعداد پلاکها بیشتر نشود نشانه کنترل رضایت بخش است. اینکه پلاکی بزرگتر شود یا فعال بشود بعید است. اشکال پلاکها برحسب تکنیک اسکن متفاوت دیده میشود.

 48. ندا فرجی می‌گوید:

  سلام آقای دکتر. خواهر من به دلیل بی حس شدن و گزگز کردن انگشتان دست به دکتر ارتوپد مراجعه کرده و ایشون براش mri ستون فقرات نوشتن و قبل از جواب mri ایشون تشخیص دیسک گردن داده بودن. حالا که جواب mri رو گرفتیم و براشون بردیم ایشون گفتن که به کار ایشون مربوط نمیشه و باید بریم پیش پزشک مغز و اعصاب.
  جواب mri ستون فقرات :
  MR study of cervical spinal column, using sagital T1, T2 weighted image, as well as, selected
  axial T2W images reveal C6-C7 and C7-T1 discs hernia and vertebral marginal osteophytosi.
  Spinal cord signal ,thickness and craniocervical junction are normal.
  Bone marrow signal appear normal.
  Mass lesion and evidence of hemorthage are not present
  آقای دکتر ما که اصلا سر در نمیاریم ولی خیلی دلشوره داریم خواهش میکنم اگه امکانش براتون هست بگین این یعنی خواهر من ms داره که دکتر اینجوری گفته.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   دز این گزارش صرفآ به دیسک C6-C7 and C7-T1 اشاره شده در بقیه موارد هر نوع عارضه دیگر را رد نموده اند.

   • ندا فرجی می‌گوید:

    خیلی ممنون آقای دکتر بابت جوابتون . خیلی لطف کردین. آقای دکتر شرمنده بازم مزاحمتون میشم. دلیل بی حسی انگشتای دستش هم ممکنه از همین دیسک باشه؟ باز هم ممنون از جواب های کاملتون.

 49. ندا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر .من از حدود یک ماه پیش درد سیاتیکم عود کرد به طوری که فقط در حالت دراز کشیده کمی راحت بودم و همزمان دست ها و پاهام ب مدت خیلی کمی در روز مثلا سی ثانیه گزگز میکرد و بعد بر طرف میشد و گاهی روزها اصلا نبود..ب دکتر مراجعه کردم و برای درد سیاتیک قرص گرفتم که درد تا حدودی بر طرف شد و اما گز گز ها هنوزم ادامه داشت.به دکتر دیگه ای مراجعه کردم و دکتر برام ام آر آی کمر و گردن و نوار عصب عضله ی چهار اندام نوشت که انجام دادم و مشخص کرد که دیسک خفیفی در ناحیه گردن و ناحبه ی کمر دارم و نوار عصب عضله هم به قول دکتر مشکلی نداشت و حتی قرصی هم به من ندادند.درطی این مدت برای اطمینان به چشم پزشک مراجعه کردم و دکتر گفت کاپ یک دهمه و مشکوک ب از بین رفتن میلینه و برام vep نوشتند که انجام دادم و نرمال بود .هنوز هم گزگز هام برطرف نشده و درد سیاتیکم خیلی کمتر و قلبل تحمل تر شده اما من هنوز نگرانم و دلهره دارم که نکنه بیماری ام اس باشه.تو روخدا جواب منو زود بدید خیلی خیلی نگرانم آقای دکتر

 50. دکتر سیفی می‌گوید:

  مطمئنآ علائم بالینی و آزمایشگاهی ام اس ندارید، بهتر است استرس و نگرانی را کم کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>