تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2,634 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. ستاره می‌گوید:

  سلام اقای دکتر 23سالمه و دوهفته علایم خواب رفتن دست وپا مورمور و سوزن شدن و تیرکشیدن ناگهانی یک نقطه بدن داشتم.مقدار د3 در ازماشم 11هستش.ضمنا چشم راستم خیلی تیرمیکشه دوبار چشم پزشک رفتم فشار چشم را گرفتن هیچ مشکلی کفتن نداره فقط قطره استریل و اشک مصنوعی دادن. خیلی نگران و عصبی ام که ام اس نباشه.ویتامین د3 راچطور زیادکنم؟ایا لازمه مغز و اعصاب مراجعه کنم؟مرسی

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در هر سه مورد سوال تان، علائم مشخص از بیماری مغزی عصبی ندارید بهتر است با نظر پزشک داخلی کمبود د3 و اضطراب کنترل شود.

 2. ستاره می‌گوید:

  شرمنده یادم رفت اضافه کنم که اکثر اوقات گوشام بشدت میخاره و مرطوبه و متاسفانه دکتر تشخیص نداد و حس میکنم درد از پایین چشم به سرم وکنار گوشام منتشرمیشه ممکنه سینوزیت باشه؟؟ با توجه به پایین بودن د3 و منیزیم خیلی نگرانم و کابوس ام اس راحتم نمیذاره

 3. رها می‌گوید:

  سلام اقای دکتر من دختر بیست و سه ساله هستم حدود کمتر از یک ماه است ک در کف پا و کف دست و گاهی صورت گز گز و گاهی پرش رگهایم اتفاق می افتد و از دیرور درد پشت زانوهایم هم اضافه شده است از ام اس میترسم شب و روزم گریه شده دکتر مغز و اعصاب ام ار ای تجویز کرد ک نوبتم 1هفته دیگر است البته گفتند ک احتمالا علایمم از اضطراب شدید است خیلی ادم مضطربی هستم همیشه استرس دارم…ایا احتمال ام اس وجود دارد؟نگرانم…تورو خدا جوابمو بدید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   برای موارد بدون علائم معین عصبی در معاینه ، ام آر آی ضرورت ندارد. بهتر است علائم تلقینی را مثل یک بیماری عضوی بروش خود کنترل نمود.

 4. سارا می‌گوید:

  اقای دکتر به به چند دکتر مراجعه کردم نظرشون در مورد ام ار ای من این بود که خیلی خیلی خفیفه و اصلا چیز مهمی نیست ولی گفتن برای پیشگیری بهتره 5 روز کورتون مصرف کنم و بعد بیام که معاینه ام کنن تا در مورد سبر درمان تصمیم بگیرن .
  اگه چیز خفیفی بوده پس چه ضرورتی داشته سرم کورتون ؟
  و اینکه من از وقتی کورتون زدم البته دفعه اولمه حس درد دارم توی کمرم و پاهام احساس ضعف و غش رفتن دارم .
  با مسئول که در میان گذاشتم . گفتن علت این دردا کمبود کلسیمیه که داری و برا مصرف قرص کلسیم و قرار گرفتن در نور افتابو تجویز کردن . ایا واقعا درد کمر و پاهام بخاطر کمبود کلسیمه ؟
  ایا با این درصد که دکترا هی میگن خیلی خفیفه من درمانو ادامه بدم بعد یه مدت باعث میشه که من خوب بشم و ام اس نگیرم یا اگه هس از بین بره؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در موارد خفیف اولین حمله علیرغم درمان با کورتون و اینترفرون باز احتمال کم عود بیماری وجود دارد. اگر تعداد پلاک بیش از 3 تا در مغز دیده شده درمان بایستی جدی گرفته شود چون احتمال عود در دوسال بیشتر مطرح میشود.

 5. ستاره می‌گوید:

  ببخشین اقای دکتر یادم رفت اضافه کنم من خیلی عصبی هستم ودیگران معتقدند به خود بیمار انگاری مبتلا هستم.امروز نتیجه ازمایش را به دکترعمومی نشون دادم برام کاسیم و منیزیم تجویز کردن.

 6. حسییین می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خسته نباشی، ایشالا خدا خیرتون بده ک برای همه عزیزان وقت میگذارید
  اقای دکتر من چند وقتیه در طول روز گاهی اوقات کف پای چپم درد خفیفی داره و تیر کشیدم ملایم رو حس میکنم میتونه چ دلیلی داشته باشه و یا نشانه ی چیه ممنون میشم پاسخ بدین..

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این نوع اختلال حس اغلب در نتیجه فشار به عناصر حساس پا بتوسط وزن ویا کفش نامتناسب و ایستادن طولانی پیش می آید.

 7. سحر می‌گوید:

  سلام اقاي دكتر
  من باردار هستم و الان در هفته ١٦به سر ميبرم
  نزديك يك هفتست انگشت شست پاي چپم يه حالت بي حسي داره.خوب هم نميشه.بايد چكار كنم؟

 8. سپیده می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من مدت 8 ماه است که در پشت کتف چپم احساس گزگز دارم که گاه شدید است و گاه خفیف به محض اینکه دچار گزگز شدم mri دادم نرمال بود ولی هنوز گزگزم خوب نشده توروخدا کمکم کنید باید چه کنم دارم میمیرم در ضمن یک بچه 1 ساله دارم که بهش شیر هم میدم…شب روزم شده گریه فکر میکنم ام اس دارم شما بگید باید چه کنم که مطمئن بشم

 9. سحر می‌گوید:

  دكتر متوجه جوابتون نشدم
  يعني بي حسي چند روزه انگشت شست پا ميتونه يك عارضه عضوي و نشانه بيماري باشه؟
  چه دكتري برم؟الان باردار هستم

 10. رها می‌گوید:

  سلام اقای دکتر ببخشید باز هم مزاحم وقتتون شدم من توی چند تا سایت خوندم که استرس زیاد باعث به وجود اومدن ام اس می شود ایا حقیقت دارد؟؟؟؟ من خیلی زیاد استرسی هستم ایا ممکن است این موضوع باعث بروز ام اس در من شده باشد؟؟ مشکلم را در پیام قبل عرض کرده بودم گز گز دست و پا دارم و گاهی صورت و اخیرا هم پشت زانوهایم درد گرفته…پیامم تو صفحه نمیاد به همین خاطر چند بار ارسال کردم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   استرس بتنهائی موجب ام اس نمیشود، در فرد مبتلا به ام اس ممکن است تشدید بیماری را موجب شود.

 11. فرانك می‌گوید:

  اقاي دكتر من يه سوال دارم
  ايا احساس كشيدگي پوست سمت چپ صورت در صورتي كه يك سال تداوم داشته باشه و اصلا هم زياد نشه و وقتي بهش فكر نميكني و حواست نيست اصلا حسش نكني و وقتي بهش فكر ميكني همش دلت بخواد به پوستتو دست كاري كني به چه علت ميتونه باشه؟
  اينم بگم كه به خاطر مشكلات وسواسي كه داشتم هفت ماه قبل ام ار اي دادم و سالم بود
  ايا نياز به تكرار ام ار اي هست؟

 12. سعید می‌گوید:

  با سلام جناب دکتر دایی من پنج ماه پیش به دلیل مشکل خاب رفتن پاش ا آر ای سر و گردن داد که چند پلاک توسرش بود ولی ایشون 43 سال دارن و مشکل قلبی داشتن احتمال دادن که از فشار خون باشه پلاک ها بعد مدتی در عرض چند روز چشم درد داشت و بعد بینایی چشم چپ رو از دست داد .یه ام ار ای از چشم گرفتیم که دکتر سنجری در تهران گفت لخته خون پشت چش هست و عصب سکته کرده با تجویز کورتن هیچ فرقی نکرد.یه دکتر مغز واعصاب مشورت کردم احتمال ام اس ه هست آیا حمله ام اس یا بیماری دیگه هست که با لخته خون پشت چشم اشتباه گرفته بشه و باعث نابینایی بشه .آیا ام اس باعث نابینایی میشه اخه بعد چهار ماه بهبود پیدا نکرده البته چشم دیگر هم تار شد ولی دکتر ممیگه ضعیف شده و معاینه چشم گفت عصب مشکلی نداره و عینک میخاد چشم دیگر نظر شما چی هست

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در این مورد چند تشخیص مطرح میشود، کمخونی عصب یا سکته بعلت زمینه قلبی عروقی، نوریت اوپتیک ، ام اس یا بیماری نورومیلیت، خونریزی یا ترومبوز ته چشم و یا عروق و انساج کاسه چشم، برای تعیین تشخیص بهتر است عین گزارش اسکن را بفرستید و نتیجه معاینه چشم را مشخص نمائید.

   • سعید می‌گوید:

    ممنون از وقتتون من الان دسترسی به جواب اسکن ندارم ولی میدونم که در چشم که بینایی نداره متخصصین چشم پزشکی تشخیص سکته عصب دادن ولی در مورد چشم سالم ضعف رو به خاطر دوربینی و نزدیک بینی تشخیص دادن و عصب ته چشم سالم هست . اگر چشم نا بینا به دلیل سکته نباشد آیا بعد 5 ماه میتوان دید را برگرداند . در مورد نورو میلیت با توجه عدم عارضه در نخاع و وجود پلاک در سر میتوان نظر منفی داد.در ضمن مشکل قلبی و گرفتگی عروق قلب داشته اند .سوال من این است اگر نا بینایی از ام اس یا نوریت اپتیک هست چرا با پالس کورتون برنگشت و حالا بعد 5 ماه میتوان دید را برگرداند و از چشم دیگر محافظت کرد

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     برای موارد گرفتگی رگ یا سکته عصب بیمنائی درمان با کورتون موثر نیست و معمولا بینائی برگشت کمی نشان میدهد.

 13. سعید می‌گوید:

  من خیلی نگرانم ببخشید زیاد وقتتون رو میگیرم خواهش میکن راهنایی کنید اگر مشکل از کم خونی یا عروقی باشد راه حل برای محافظت از چشم دیگر و میتوان نا بینایی یک چشم رو حل کرد

 14. س. ا می‌گوید:

  سلام اقای دکتر حدودیکسال است که هنگام نگاه کردن به اشیا خاصی مثل اشیایی که سطح ناصاف و موجی دارند(برای مثال کنده کاری های ستون)چشمانم کمی منحرف میشن چشمانم ضعیف نیستند ولی عضلاتشان ضعیف است بعد از کار با موبایل یا درس خواندن مشکلم بیشتر میشه مساله دیگری مثل تاری ندارم چه اقدامی انجام بدم؟ البته فکر می کنم اضطراب هم تشدیدش می کنه چون در مواقع اصطراب عضلات صورتم هم کمی می لرزند

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   خستگی پذیری عضلات چشم در بعضی افراد وجود دارد اگر در معاینه عارضه ای دیده نشده با رعایت و اجتناب از خستگی میشود با مشکل کنار آمد.

 15. مریم می‌گوید:

  سلام آقای دکتر.من 4 روزه که سر انگشتای هردو دستم و پاهام احساس سری و سوزن سوزن شدن میکند و بعد از ی مدت کم میشود.وقتی راه میرفتم این مشکل در پام از بین میرفت.خیلی زیاد نیست و وقتی سرم گرمه اذیتم نمیکنه.من تو این 4 روز تو دانشگاه با استاد و دوستم بحثم شد و خیلی عصبانی شدم.در حد سکته. و همون موقع حس کردم الان سکته میکنم.همچنین دچار استرس زیاد و بیقراری شدم که باعث شد سری و گزگزم بیشتر بشه.الان که دارم تایپ میکنم نوک انگشت دست چپم خیلی کم سر شده و نوک انگشتای پای چپم هم سنگین و سر شده.آیا بیماری ام اس دارم؟ 22 سالم هست.کلا آدم عصبی هستم.ولی سری نوک انگشتام هنوزم هست
  پاسخ دادن

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم به احتمال زیاد نشانه استرس است، محض اطمینان سر فرصت در صورت ادامه علائم برای معاینه اعصاب بهتر است مراجعه نمائید.

 16. س. ا می‌گوید:

  اقای دکتر مدتی پیش چند پیام برایتان داده بودم که وقتی با رو چشم به اشیا دارای طرح چهار خونه نگاه می کنم احساس می کنم انها می لرزند ولی وقتی با یک چشم نگاه می کنم این حالت ایجاد نمیشه مشکل من هنوز بر طرف نشده به نظر شما به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنم یا پیگیری لازم نیست؟

 17. مژده می‌گوید:

  با سلام
  تزریق امپول بیحسی دندانپزشکی در بیماران ام اس باید بدون ادرنالین باشد یا فرقی ندارد؟و ایا لازم است به دندانپزشک بیماری گفته شود یا خیر؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   هرنوع اقدامات دندانپزشکی و تزریق بیحسی برای بیماران ام اس بلامانع است، اطلاع دندانپزشک هم فرقی به مسئله نمیکند.

 18. فرزانه می‌گوید:

  با سلام وخسته نباشید
  من فرزانه 34 ساله هستم سال گذشته به دلیل کاهش دید ناگهانی به دلیل فشار عصبی شدیدی به دکتر مغز و اعصاب مراجعه نمودم که دکتر برایم ام ار ای مغز و نخاع با حاجب و بدون حاجب نوشت که پس از ام ار ای مشخص شد که فقط در ام ار ای مغز بدون حاجب چندین پلاک دیده شدو در ام ار ای نخاع هیچگونه پلاکی دیده نشد دکتر مغر و اعصاب به من گفت علایم بالینی شما به ام اس نمی خورد و به من گفت بدون اینکه داروی مصرف کنید سال بعد هم ام ار ای بگیرید در این یکسال من هیچگونه علایمی در بدن بوجود نیامده است.
  من دیروز جواب ام ار ای جدیدم را گرفتم که به شرح زیر است

  there are multiple T2 and FLAIR hyperintense foci at periventricular and subcorticalwhite matter and centrum semiovale.
  demyelinating disease should be excluded.
  No space occupying lesion in supra and infratentorial structures..
  Gray matter signal, cerebral ventricles, major intracranial vascular structures, basal gangalia and brain stem are normal.
  Both 7/8 nervev complexes, pituitary fossa, both orbits and optic nerves are normal in shape and signal intensity.

  لطفا نظرتان را در مورد جواب اعلام فرمایید. از شما خواهش می کنم راهنمایی کنید که آیا من مبتلا به ام اس هستم؟
  پاسخ دادن

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در این گزارش به کانونهای متعدد تشدید سیگنال که اصطلاحآ پلاک گفته میشود در محلهای مختلف مغز اشاره شده است تعداد و اندازه کانونها مشخص نشده است. اگر سال قیل اختلال دید برای مدتی و بطور قابل ملاحظه دوام داشته و علت التهاب عصب بینائی تشخیص داده شده بود، تشخیص سی آی اس یا شروع ام اس مطرح میشده. اگر مقایسه اسکن فعلی با قبلی پیشرفت ضایعه را نشان داده نسبت به شدت و شرایط بالینی تصمیم کنترل بعمل می آید.

 19. پروانه می‌گوید:

  سلام اقای دکتر .خسته نباشید. من یک ماه پیش دست و پام سوزن سوزن میشد و تیر میکشید. د3 بدنم کم بود و پزشک عمومی امپول تجویز کرد. سرم بعضی اوقات تیر میکشه حس میکنم منقبض میشه و به گردن و کتف منتقل میشه اما خیلی خفیفه.دیشب هم خیلی عصبی بودم و انگشت دست چپم بشدت تیر کشید.قبلش هم دعوای شدید خانوادگی بود و شانه و دست چپم بی حس شد.خیلی میترسم ام اس باشه ترابخدا کمکم کنید.ضمنا امروز 23 ساله شدم

 20. سارا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر میخواستم بدونم آیا تو ام ار ای مغز نرمال هیچ لکه ای دیده نمیشه؟من ام ار ای شد اما فردا قراره نتیجه رو ببرم پیش دکترم.خیلی استرس و ترس از ام اس دارم.من به دلیل سردرد رفته بودم دکتر.اما حالا که 2 روزه ام ار ای شدم و آشنامون که لیسانس رادیولوژی داره گفت لکه ها ممکنه ام اس باشه به شدت بی حسی و سوزن سوزن شدن دست و پا سراغم اومده.گیج شدم نمیدونم تلقینه یا نه اما داغونم.البته ضعف انگشتامو چند وقت بود داشتن اما بی حسی رو 2 روزه که احساس میکنم.توروخدا راهنماییم کنید.ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در موارد میگرن و فشار خون و سنین بالا پلاکهای مغزی ممکن است دیده شود.اختلال حس منتشر و متغییر غالبآ نشانه استرس و ترس از بیماری است. برای این موارد بدون علامت عضوی اسکن و آزمایش بی هدف ممکن است گمراه کننده هم باشد.

 21. غزل می‌گوید:

  سلام بنده دختري ٢٩ ساله متاهل هستم ٤ روزه چشم راستم يك دهم ديد داره آزمايش ميدان ديد و عكس و ام آر آي دادم يه دكتر ميگه دو تا عمل داره يكي ميگه مشكلي نيست قبلا چشمام ده دهم بودن و مطمئنم ٤ روزه اينطوري شدم لطفا كمكم كنيد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهتر است علت کاهش شدید دید مشخص بشود. اگز التهاب عصبی یا علت دیگر در معاینه و یا اسکن دیده شده باید تصمیم گیری درمانی مشخص شود.

 22. احسان می‌گوید:

  با سلام
  اقای دکتر حدود یک ما پیش دو تا انگشت بزرگ پاهام احساس خواب رفتگی و گز گز میکرد بعضی اوقات هم مچ پاهام این احساس داشت
  تا اینکه حدود یک هفته پیش چپوست شکم و پهلو هام و دو تا انگشت کوچیک دست چپم دچار همین مشکل شد به دکتر مراجعه کردم ام ار ای سر گردن ونخاع نوشت بعد از انجام ام ار ای گفت که مغز به صورت کامل سالم و هیچ مشکلی نداره اما در ناحیه نخاع سه لکه سفید رنگ دیده میشه که باید مورد بررسی قرار بگیرن راستی گفت که دیسک گردن هم دارم بعد ده تا آمپول متیل پرد نیوزلون۵۰۰ تجویز کرد که هروز دوتا از اونها رو به صورت همزمان با هم تزریق کنم الان فعلا دوتا مصرف کردم بعد از مصرف امپول ها قرار دوباره مراجعه کنم تا اگه نیاز باشه ازمایش مایع نخاع بگیره وقراره که سه ماه دیگه ام ار ای با تزریق بگیره دکتر معالجم به من نگفت که بیماری ام اس هست یا نه بلکه گفت یا ام اس یا یه بیماری ویروسی که باعث تورم نخاعی شدهراستی اقای دکتر سنم هم ۱۹هست و به جز نشانه گز کز کردن و خواب رفتگی قسمت هایی که گفتم و یکم احساس خستگی بعد از پیاده روی های طولانی هیچ کدام از نشانه های ام اس ندارم
  حالا میخاستم ببینم که به نظر شما بیماری من ام اس هست یا نه؟
  با تشکر فراوان

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بروز یک دوره علائم نخاعی بعلت ضایعات نخاع دیده شده در ام آر آی بیش از هر چیز موضوع سی آی اس یا شروع ام اس را مطرح میکند. بهتر است درمان پیشگیری بیماری برای چند ماه با نظر هر متخصص مغز و اعصاب در نظر بگیرید مگر اینکه علت دیگر مشخص یافته شود.

 23. شیرازی می‌گوید:

  با سلام اقای دکتر چند ماه است دستام سوزن سوزن میشن و از بالای دستام تا انگشتان احساس درد می کنم همچنین احساس می کنم دستام سنگین هستند مثل وقتی که خیلی کار کرده باشم البته بی حس نیستند کف دستام هم احساس داغی می کنموقتی از خواب بلند میشم تا نیم ساعت این مشکل را ندارم و بعدش دوباره به سراغم می یاد ولی این حس سوزن سوزن شدن خیلی اذیتم می کند لطفا کمکم کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   شاید آرتروز مچ و سندرم کارپال تانل علت عارضه است اگر با تمرینهای مچ و انگشتان اصلاح نشود در معاینه اعصاب راهنمائی بیشتر ممکن است.

 24. خاطره می‌گوید:

  دکتر جان سلام،خسته نباشید
  دکتر ایا خواب رفتگی هر ۴ اندام به همراه گزگز در حد زیر ۵،۶ دقیقه(اکثرا ۱،۲ دقیقه) اونهم ۷،۸ بار در شبانه روز و به مدت ۵،۶ روز با توجه به اینکه بیمار توان حرکت دادن عضو خواب رفته رو داشته نشان از عارضه عصبی جدی است؟؟با توجه به اسکن کاملا نرمال

  • خاطره می‌گوید:

   دکتر شرمنده یادم رفت:بیمار دختر ۲۱ ساله با کمبود ویتامین د و دوران پر استرس بوده است
   ایا کمبود این ویتامین باعث گزگز های کوتاه مدت میشود؟؟؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   به احتمال زیاد این نوع خواب رفتگی بعلت استرس و ترس از بیماری است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ سه = 8

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>