تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2,208 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. شیرازی می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر هر علایمی را که بگویید دارم گزگز دست سوزش و سوزن سوزن شدن بدن لرزش مور مور شدن پاها پرش اقای دکتر چه کار کنم

 2. ف*ا می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر حدود چهار ماه است که گزگز های لحظه ای را در دستم حس می کنم مثلا یک دفعه نوک انگشتم گز گز میکند یا مثلا ارنجم و بعد از چند ثانیه از بین می رود در طول روز چند بار این اتفاق می افتد البته بعضی روز ها شدید تر است با توجه به این که کمبود شدید ویتامین د دارم خیلی نگرانمـ لطفا مرا راهنمایی کنیدـ مصرف منیزیم کمکی می کند؟

 3. طاها می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر چند ماه پیش وقتی از خواب بیدار شدم پایم کمی خواب رفته بود که بعدا متوجه شدم چون پایم را بین تخت و دیوار گذاشته بودم این حس به من دست داده بود اما از ان روز فکر وجود بیماری مغزم را مشغول کرد و بعد از ان احساس گزگز در دستانم کردم و چند روز بعد هم لرزش و پرش عضلات به سراغم امد بااین که دیگر به بیماری فکر نمی کردم اما الان بعد از گذشت چند ماه هنوز پرش عضلات و گزگز دست را دارم البته در روز مثلا چند ساعت دستم گزگز می کند ازمایش خون هم نرمال بود به جز ویتامین د که کمبود شدید دارم به نظر شما مشکل من عضوی است یاروانی البته کلا ادم مضطربی هستم.

 4. غزال می‌گوید:

  سلام آقای دکتر.
  من مادرم 46 سالشه و گردن و دست راستش درد میکنه و دو انگشت آخر هر دو دستش درد میکنند و مورمور میشه و بی حسه. متخصص ارتوپد با توجه به آمار ار آی گفت مهره های گردنش التهاب دارن و به خاطر همین فشار میاره ولی دیسک نداره. و گفت دستاش چسبندگی گرفته و درد سمت کتفش هم به خاطر رباط دستشه که آسیب دیده. و آمپول بتامتازون L.A زد و چندتا قرص نوشته. اما نوار عصب و عضله ننوشت. و ام آر آی مادرم هم مال 3 سال پشت بود. چند روز بعد مادرم براى گرفتن نوار عصب و عضله به دکتر مغز و اعصاب مراجعه کرد و با توجه به نوار عصب و عضله دکتر گفت بعید میدونه چسبندگی باشه. البته مادرم پا درد داره هم درد استخوانی وهم جدیدا پاهاش سنگینه وکف پاهاش خواب مى ره و مورمور میشه و کلا ضعف داره. در رابطه با دست هاش هم زیاد نمیتونه بالا بیارشون و جون نداره زیاد طوری که در نوشتن کند شده. آن متخصص مغز و اعصاب به بیماری ام اس مشکوک شده و ام آر آی مغز و گردن و کلی نوشته. میخواستم بدونم یعنی ممکنه خدایی نکرده ای بیماری ام اس باشه؟؟
  لطفا راهنماییم کنید . ممنون.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با این سابقه و سیر بیماری احتمال ام اس بعید است. آرتروز منتشر گردن و شانه ها و لگن غالبا این علائم را ظاهر میکند بهتر است هر روز یک ساعت برای تمرینهای ورزشی و کششی برای کلیه مفصل ها و عضلات وقت بگذارید میتوانید از فیزیوتراپ روشها را یاد بگیرید بعدها خودش باید تمرینها را ادامه دهد. در صورت نیاز ام آر آی مجدد فقرات گردن بهتر است بعمل آید.

 5. ناشناس می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر قند 100 برای یک فرد 15 ساله بالا نیست؟

 6. ل ا می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر مدت چند ماه است که وقتی پیاده روی می کنم در دستانم احساس فشار می کنم و نوک انگشتانم حس سنگینی می کنم که چند دقیقه بعد از اتمام پیاده روی رفع می شودـمشکل از کجاست من بیست ساله هسـتم.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   شاید پر شدن وریدها در دستها این احساس را پیش می آورد، موقع پیاده روی حرکات نرمشی بازوها و دستها را امتحان کنید ببینید جه پیش می آید.

 7. ناشناس می‌گوید:

  اقای دکتر ایا این حقیقت دارد که دوقلو ها بیش از افراد دیگر در ممعرض ابتلا به ام اس قرار دارند؟

 8. رحیمی می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر حدود دوماه است که گزگز انی نوک انگشتان دست چپم دارم که پس از چند ثانیه مرتفع می شود ودر روز سه چهار دفعه این اتفاق می افتد که اگر بهش فکر کنم بیشتر می شود ولی کاملا گذراست یعنی به اندازه چند ثانیه یک انگشتم گزگز می کند و سپس از بین میره چند ساعت دیگه انگشت بغلیش این حس را پیدا می کند و اونم بعد چند ثانیه از بین میرود یه عضله کوچیک همین دستم هم چند وقته می پره ایا این علایم اهمیت دارند

 9. بهرام می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر مدتی است در نقاط مختلف بدنم سوزش های لحظه ای وجود دارد مثلا یه دفعه پوست سرم سوزش می گیرد بعد کتفم بعد پام انگار یه ثانیه اب داغ روی اون نقطه مریزن دلیلش چی می تونه باشه؟ ادم مضطربی هستم

 10. s.zahedi می‌گوید:

  Salam Aghaye Dr
  Man ye Aghaye 47 sale hastam .
  Hodod 4 mah ghabl ehsas khastegi va kofetgi dar badan bad az bidar shodan ke ta akhar roz edame dasht hamrah ba dard parakande dar kol badan. Bad az on Har do pa ham Spasm azolani shodand , sepas gahi ehsas paresh azole daram dar hame ja. Dar zemn gah dar sorat tamam dandon ham dard migire va ehsas mikonam dard be onja zade . dar zemn moghe neshastan bad az chand daghighe garden dard migiram ( Vali dar rah raftan in jori nist).
  Ehsas khazidan chizi dar badan ham daram gahi .

  Be Dr raftam , MRI , EMG , test khon , …hame chi ok bood faghat goftand dar MRI ye seri pelak hast ke ina Gheir ekhtesasi ast va rabti be chizi nadare . Factors romatism hame normal . dar nahayat Tashkhis Fibromyalgia dadand .

  Dar moghe rah raftan be khater spasm shadid pa ye kam halat bi tadoli daram ..
  Alan Ghors Gabapanitin shoro kardam ..

  Mikhastam bedonam tashkhis che had dorost ast va aya mobtala be MS ya …nistam ???

  Dar zemn man 12 sal pish tashanoj kardam kolan ( 2 bar) ke alan daram valproate sodium mikhoram ..

  Mamnoon misham rahnamaee farmaeed .

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   به سختی میشود مفهوم فارسی را لای کلمات انگیسی در آورد. بنظرم کل علائم اختلال حس و خستگی و نتیجه بررسی ها در تایید بیماری خاص نمیباشد. مشکل بیشتر به مسئله روان تنی مربوط میشود.

 11. ع.د می‌گوید:

  خسته نباشید اقای دکتر من در حرف زدن مشکل دارم اختلال .مثلا یادگیری.شنواییم مشکل داره مغزم دستور نمیده اینم بگم یک ساله اینجورم اول افسردگی داشتم بعد به یک روانشناس معرفیم کردن بعد یک سال تجویز نتونست بفهمه مشکل منو اخرشم گفت همه قرصارو بهت دادم نمیدونم چیه مشکل شما دیگه نا امید شدم اگه میشه راهنماییم کنید نه قدرت فکر کردن دارم نه اختلال تو حساب کتاب تو نوشتن تو حرف زدن البته برادرمم اینجوری بوده به نظر شما ارثیه این مشکل میشه راهنماییم کنید.ایا ازمایشی هست انجام بدم ببینم ژنتیکیه.ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه اعصاب و اسکن مغز عارضه ای دیده نشده به احتمال زیاد مشکل روان تنی از نوع وسواس و خود بیمارانگاری است نیاز به روان درمانی و کنترل داروئی طولانی مدت خواهد بود.

 12. ع.د می‌گوید:

  اقای دکتر مشکل حافظه هم دارم حافظه ام خیلی خوب کار نمیکنه اصلا همه چی یادم میره هوش و هواسم،ندارم اصلا دیگه رانندگی هم واسم سخت شده دارم همه چیزم رو از دست میدم نمیدونم چکار کنم .قبل این که برم پیش این دکتر قبلش سرم خیلی درد میکرد جلوی سرم یه دفه تیر میکشید تا پشت سرم شبها جوری میشد که سرم رو رو بالشتم نمیتونستم بزارم بعدچند مدت سرم دردش کم شد الان گیج گاهم و گوشم درد شدید میکنه و صدا ها رو متوجه نمیشم خوب صدا ها بد به گوشم میرسه.خیلی بلند و تمرکز ندارم اصلا ّ.تو دید هم مشکل دارم وتار میبینم و گیجم خیلی حالم بده .ممنونم اگه جواب بدین مرسی.

 13. پریسا می‌گوید:

  باعرض سلام ووقت بخیر
  خدمت شما
  جناب دکترمادری 55ساله دارم که مدت هشت الی نه ماه است که دچارتکان هایی دربدن خود میشود که فقط ازنظرخودش قابل لمس است ازطرفی گه گداری به علت همین لرزش ها که ممکن است ماهی ویاهفته ای به سراغش بیاید دچارتعادل درراه رفتن میشود،البته ناگفته نماند بعد ازمشاجره لفظی با یکی ازاقوام وبه دنبال ان ترس ازوقوع زلزله این علایم تشدید شد،که البته باتش قلب تشدید میشود
  جناب دکترلطف بفرمایئد که باتوجه به مطالب گفته شده چه نوع اختلالی رو پیش بینی میکنید
  البته ایشان چندباربه علت عفونت گوش اقدام به شستشوی گوش خود کرده اند
  همچنین نزد متخصص مغزواعصاب رفتن وبعد اگرفتن چند تست عصب وعضله یه سری دارو براشون نوشتن که تامدتی خوب بودن ولی باقطع دارو علایم برگشت،ناگفته نماند دکتر گفتن که مادرم سکته مغزی رو رد کردن ونتیجه تست عصب وعضله علت عدم تعادل رو مربوط به مخچه دانستند
  ممنون میشم که راهنمایی کنید
  ازخداوند براتون خوشبختی وسلامت رو آرزومندم
  یاحق

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم به استرس روحی و اضطراب مربوط است با آرام سازی روانی و کاهش استری ودرمان مناسب منتفی میشود. به بیماری مغزی و عصبی و عضلانی ارتباط ندارد.

 14. ه م می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر اگر یادتان باشد چند وقت پیش برایتان پیام گذاشته بودم که مدتی است ارنج دست چپم خیلی حساس شده و کو چکترین چیزی را که لمس کند به اندازه چند ثانیه گزگز می کند البته همین جوری این حس را نداردبه خاطر این مشکل با این که هوا سرده ولی نمی تونم لباس استین بلند بپوشم عضله ارنج هم پرش دارد به نظر شما چه کار کنم؟

 15. علی می‌گوید:

  اقای دکتر ایا نوار مغز در تشخیص ام اس کمک می کند؟

 16. النا می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباشی
  من مدت چهار ماه که به تاری دید در چشم راست دچار شدم ام ار ای گرهتم دکتر بم گفت یک اختلال عصبیه که کم کم تاری چشم خوب میسه و هر ۶ ماه باید ام ار ای بگیری در واقه cis
  پيش يه دكتر ديگه هم رفتم ام ار اي رنگي بم گفت بگيرم حتي از گردنم
  اونم مشكلي نداشت اول نظرش اين بود كه cis اما چون بش گفتم خالم ام اس داره بم گفت ام اس خفيف داري كه بايد درمان رو به خاطر پيشگيري بايد شروع كني البته من آزمايش هم دازم فقط ويتامين d خيلي پايين بود
  آقاي دكتر من گير كردم درمان رو شروع كنم يا هر ٦ ماه ام ار اي بگيرم
  لطفا راهنماييم كنيد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر یک بار نوریت اوپتیک گذرانده اید و درمان شده، میشد بعنوان سی آی اس با زمینه مساعد خانوادگی شش ماه اینترفرون تجویز نمود، حالا که 4 ماه بدون درمان عود در کار نبوده بهتر است بدون درمان بعد از دو ماه ام آر آی کنترل بعمل آورید.

 17. sana می‌گوید:

  سلام آقای دکتر.آگه خاطرتون باشه من مبتلا به سودوتومورسربری بودم ولی آلان یک هفته پیش وقتی دکترم راعوض کردم اسم بیماری بنده راIIHاعلام کردباهم چه فرقی دارند والان هردوهفته یک باربانوارچشم به مغزواعصاب بیمارستان رسول اکرم مراجعه می کنم ولی هنوز التهاب چشمم ازبین نرفته دکترامام خمینی گفتن باید شنت بزاری ولی من ترسیدم ودکترم روعوض کردم الان بادکترای بیمارستان رسول اکرم درتماسم وانها گفتن هنوزبرای سنت زوداست باروش های دیگرمی شودفشارمغزراکنترل کرد. به نظرشما کاراشتباهی کردم.باچه روشی می خوان این کارروانجام بدن .یه سوال دیگه ام ارای قبلیم سالم بودولی جدیدن که گرفتم شنیدم رزیدنت هابه استادشون می گفتن توام ارای من یه خط سفیددیدن یعنی چی؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   IIH همان سودوتومورسربری است. تا آنجا میدانم نوار چشم هیچ کمکی به تشخیص و درمان بیماری نمیکند. فقط اندازه گیری قدرت بینائی و توجه به ته چشم کمک کننده است. اگر با مقادیر زیاد آستازولامید(تا روزی 16 قرص) کنترل نشود گرفتن مکرر مایع مغز از کمر و در بلند مدت رژیم لاغری به بهبودی منتهی میشود. برای ورم مغز شانت مغزی معمولا ضرورت نمی یابد ولی شانت کمر بجای ال پی مکرر کار ساده و موثر است. در ام آر آی ممکن است نواحی ورم مغر سفید دیده شود چیز غیرعادی نیست.

 18. النا می‌گوید:

  با عرض سلام
  يه سوال ديگه داشتم
  من هنوز بعد از ٤ماه هنوز بعضي وقتا چشم راستم تار ميشه به خصوص وقتي خيلي خسته ميشم
  آقاي دكتر اگه چشم چپم هم به اين تاري ديد دچار شد يه حمله وعارضه جديد حساب ميشه ونياز هست دوباره ام ار اي بگيرم آخرين بار يه ماه پيش ام ار اي رنگي گرفتم
  باتشكر فراوان از شما

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   تا وقتیکه علائم مشخص عارضه عصبی در معاینه تایید نشود نباید نگران علائم متغییر و گذرای اضطرابی بود. ام آر آی بفاصله 6 ماه لازم خواهد بود.

 19. النا می‌گوید:

  آقاي دكتر اين دو روز كف پاي راستم حالت سر شدن يا همون گزگز رو داره
  همون سمتي كه چشمم تار ميشه
  آقاي دكتر دارم نگران ميشم ميترسم cis به ام اس تبدیل بشه
  بازم پیشنهاد میکنید هر ۶ ماه ام ار ای بگیرم البته دکترم این رو میگه

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   تا وقتیکه علائم مشخص عارضه عصبی در معاینه تایید نشود نباید نگران علائم متغییر و گذرای اضطرابی بود. ام آر آی بفاصله 6 ماه لازم خواهد بود.

 20. قاسم می‌گوید:

  با سلام
  ممنون از وقتی که میذارید
  من 2 ماه مه پاهام روزی چند بار حدود چند ثانیه خاب میرفت و بی حس میشد البته چند ثانیه بعد چند روز زخم هایی روی 2 تا پاهام ظاهر شد که هنوز هم هست . ام ار ای دادم که چندپلاک در سرم مشاهده شد دکتر گفت به خاطر مشکل فشار خون میتونه از فشار خون و کم خونی مغز باشه .زخم های روی پام هنوز خوب نشده زخم های زیادی روی پاهام هست . حالا دکتر میگفت میتونه بیماری خود ایمنی باشه . چند روزه چشم چپ من تار شده .با این شرایط و پلاک و فشار خون سابقه گرفتگی عروق قلب و زخم روی پا نظر شما چی هست ممنون میشم راهنماییم کنید .البته با تزریق ویتامین ب تقریبا مشکل خاب رفتن پاهام خوب شد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با زمینه گرفتگی عروق قلبی و فشار خون ، احتمال گرفتاری مویرگی مغز و دیده شدن پلاک امر مترقبه است .و در مورد زخم پوستی تشخیص و درمان با مشاهدات متخصص پوست راحتتر حل میشود. تاری دید هم احتمالا موضوع عروقی خواهد بود.

 21. النا می‌گوید:

  با عرض سلام و تشكر
  آقاي دكتر من هنوز گاهي وقتا چشم تار ميشه وهنوز كاملا خوب نشده آيا طبيعيه ؟
  اگه به چشم چپم منتقل بيشه يعني عود بيماريه؟
  البته آقاي دكتر اين دو روزه پاهام گزگز ميكنن و حالت خوابرفتگي دارن اينم يعني عود بيماري وتبديل cisبه ام اس حساب ميشه
  خيلي نگرانم هنوز نظر شما اينه كه هر ٦ ماه ان ار اي بگيرم و دارويي مصرف نكنم
  دكترم اينه ميگه البته هنوز بش نگفتم كه پاهام دو روزه كه گزگز مبكنه وحالت سري تا نزديك زانو دارن
  اگه شمل دكترم بودين چه چيزي رو تجويز ميكردين
  لطفا راهنماييم كنيد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه اعصاب علائم غیرطبیعی اعم از حسی و حرکتی یا بینائی مشخص شود عود بیماری بحساب می آید. علائم حسی گذرا و تلقینی نشانه عود نمی باشد.

 22. النا می‌گوید:

  البته بعد از ٤ ماه اين حالت گزگز پا به من دست داده و تاري چشمم هنوز كاملا از بين نرفته به خصوص وقتي خسته ميشم تار ميشه

 23. ع می‌گوید:

  سلام خدمت دکتر عزیز/ خواهر من 27 ساله با فاصله زمانی 5 ماه دوبار دچار نوریت اپتیک شده است که برای بار اول 7 روز پالس تراپی داشته است.در مرتبه اول MRI مغز کاملا سالم بود اما در مرتبه دوم بعد از 5 ماه دو پلاک مغزی مشاهده شده و MRI گردن نرمال بوده است.سوالی که دارم این است که با توجه به این مطلب که دو نورولوژیست احتمال ام اس و دویک را رد کرده اند علت نوریت اپتیک چه می تواند باشد؟/ و اینکه احتمال ابتلا به ام اس در آینده چقدر می تواند باشد؟/با تشکر از مطالب آموزنده و وقتی که برای پاسخ می گذارید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این موارد را میشود مقدمه شروع ام اس تلقی نمود. بنظرم بهتر است مثل ام اس درمان با اینترفرون شروع و برای حدود یکی دوسال ادامه داد.

 24. قاسم می‌گوید:

  جناب دکتر ممنون
  برای تعیین اینکه این علایم موضوع عروقی هست چه باید کرد . من با وجود پلاک و تاری دید نگران ام اس هستم و هر دکتر نظری متفاوت داشته است .به چه پزشکی مراجعه کنم و چه آزمایشی انجام دهم .آیا گرفتگی مویرگی درمان خاصی دارد ؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   درمان با قضاوت بالینی است و برحسب تجربه پزشک نوع درمان تعیین میشود. پزشک مغز و اعصاب و در صورت ارجاع روماتولوژی بهتر است تصمیم گیرد.

 25. النا می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباشيد وتشكر فراوان
  آقاي دكتر من جواب ام ار اي رو براتون ميفرستم لطف ميكنيد كه نظر خودتون رو بديد دكتر خودم توضيحي نداد فقط گفت cis ونيازي به درمان نداره فقط هر شش ماه ام ار اي بگير

  brain MRI with &without contrast:
  A few T2&FLAIR hyperintese foci are seen at periventricular
  white matter and centrum semiovale demylinating disease should be excluded.
  No space occupying lesion in supra and infratentorial structures.
  Gray matter signal ;cerebral ventricles ; Major
  intracranial vascular structures; basal ganglia and brain stem are normal.
  both 7/8 nerve complexes ; pituitary fossa; both orbits and optic nerves are normal in shape and signal intensity.
  No definite enhancement is seen after contrast adminstration.
  CERVICAL Spinal MRI without contrast :
  1-cervical lordosis is decreased.
  2- Normal calibre of spinal canal.
  3- Disc space have normal shape and signal intensity.
  4- Spinal cord have normal space and signal intensity with no visible mass.
  5- Neural foramen ; thecal sac and nerve roots have normal shape and signal intensity.
  6- Vertebral bodies show normal shape and signal intensity of bone marrow.
  ممنون آقاي دكتر كه اينقد براي سوال و درخواستام وقت گذاشتين اين ام ار اي رو دو ماه پيش گرفتم
  تاري چشمم بعاز چهار ماه كم شده اما اين چند سه روزه پاهام مور مور ميشن وسنگينن موقه راه رفتن شايد از پياده روي باشه

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   برای سی آی اس با نوریت اوپتیک و چند پلاک در مغز که گزارش شده معمولا یک دوره 6 ماهه درمان پیشگیری ام اس با اینرفرون در نظر میگیرند احتمالا پزشک تان تعداد و اندازه پلاکها را کم و کوچک دیده و به پایش بالینی اکتفا نوده اند بهتر است تا دو ماه بعد به نتیجه اسکن کنترل صبر کنید.

 26. ساجده می‌گوید:

  باسلام خدمت آقای دکتر.
  ببخشید آقای دکتر.من دختری هستم 22 ساله.
  چشمهای خودم آستیگمات هست.اما یمدتی میشه که با عینک هم دچار تاری دید هستم.
  دستو پاهام میلرزه.
  قسمت چپ سرم انگار ی مورچه داره راه میره.بشدت درد میکنه.احساس میکنم حافظم هم ضعیف شده.سرگیجه هم یذره دارم.غذامم خیلی خوبه.
  نمیدونم چیکار کنم.
  دکتر هم رفتم .ام آر آی نوشته.که دوروز دیگه نوبتم میشه.بنظر شما خدانکرده خطرناک نیست؟
  ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   علائم گفته شده با این توصیف بیشتر جنبه اضطرابی دارد به احتمال زیاد در اسکن چیز غیر عادی دیده نشود.

 27. نیلوفر می‌گوید:

  باسلام وخسته نباشید اقای دکتر من حدود سه ماه پیش انگشت شصت پای راستم بی حس شد ام ار ای از کمرم گرفتم و گفتن که دیسک دارم و باید برم فیزیوتراپی ولی بعد از فیزیوتراپی هردو پام بی حس شد و سمت راست بدنم(زیر سینه) هم کمی بی حس شد و الان سه ماهه که خوب نشده آیا این بی حسی نشانه ام.اس است؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر اختلال حس از کمر به پائین در معاینه اعصاب با وجه مشخصه عارضه نخاعی معین شود احتمال علت نخاعی در زمینه ام اس یا علت دیگر مطرح میشود.

 28. نیلوفر می‌گوید:

  در ضمن اقای دکتر من کلا ادم مظطربی ام وخیلی به این موضوع فکر میکنم و میترسم که ام اس داشته باشم

 29. نیلوفر می‌گوید:

  اقای دکتر ببخشید من درست متوجه پاسخ شما نشدم اوایل از لگن به پایین بی حس میشد ولی الان شصت دو پا و ساق دو پام بی حس و زیر سینه ام تشخیص شما چیست ایا این علایم نشان دهنده ام اس است؟آیا لازم ام ار ای مغزی بگیرم یا اینکه این علایم ناشی از اظطراب وترس من از اینه که این علایم نشانه ام اس

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با معاینه اعصاب میشود ماهیت اختلال حس نخاعی یا ریشه ای و یا خیالی را متوجه شد. در صورت مشکوک بودن به علائم نخاعی ام آر آی بعمل می آید

 30. ساجده می‌گوید:

  ممنونم اقای دکتر که برای ما وقت میذارید.
  بله من خیلی استرسم زیاده کلا تو هر چیزی…
  یعنی درد سر و مور مور شدن هم میتونه از استرس باشه؟؟؟
  وای خیلی خیالم راحت شد….اخه واقعا میترسیدم….ممنونننننمممممممممم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   میتوانید با مراقبه و آرام سازی ارادی بازتاب نتایج آرامش و احساس سلامتی را در خود بیشتر تجربه بکنید.

 31. النا می‌گوید:

  سلام آقاي دكتر دكترم بهمن ماه گفته ام ار اي بگيرم چون آخرين بار دوماه پيش بود گرفتم
  نظر شما اينه كه دو ماه ديگه ام ار اي بگيرم بهتره ؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در ام آر آی اولیه علائمی دیده نشده بهتر است کنترل بفاصله شش ماه بعمل آید. و اگر علائمی بوده و درمان شروع شده باز شش ماه فاصله زمانی بهتر است ، برای موارد مشکوک دیگر بسته به شرایط پزشک تصمیم میگیرد.

 32. مونا می‌گوید:

  با سلام و احترام
  دختری 26 ساله هستم در یک سال گذشته فشار عصبی زیادی را برای قبولی در مقطع دکتری متحمل شدم بعد از گذشت این یک سال و بهتر شدن شرایط حدود چند ماهی است که وقتی چند دقیقه دوزانو مینشینم و یا دستها یا زانوهایم را خم میکنم ، دستها و پاهایم (بویژه پاهایم) دچار خواب رفتگی و سوزن سوزن میشود و بلافاصله(چند ثانیه) بعد از برداشتن فشار برطرف میشود. گاهی در انگشتان دستم هم احساس سوزش خفیف چند ثانیه و در بازوها احساس خارش خفیف چندثانیه ای می کنم. گاهی هم بر اثر پیاده روی های طولانی بعضی از انگشتان پایم دچار بی حسی چند ثانیه ای می شود. ازمایش خونم هم نرمال بوده. دارم از استرس می میرم ممنون میشم راهنماییم کنیم
  باتشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم بنظر نمیرسد از نوع تحریک نخاع باشد که در بیماران بعلل مختلف نخاعی موقع خم کردن گردن در دستها و یا پاها گزگز بروز میکند. بنظر میرسد علائم متغییر و متنوع بوده احتمالا از نوع اضطرابی است. در صورت تردید بهتر است برای معاینه اعصاب مراجعه نمائید.

 33. نیلوفر می‌گوید:

  اقای دکتر معاینه اعصاب را دکتر من انجام ندادند و الان ویتامین ب به من دادن به نظر شما ایا من حتما بایدام ارای انجامبدم یا نه ایا این بی حسی ها میتونه ناشی از این باشه که من خیلی به این موضوع فکر میکنم؟آقای دکتر خواهش میکنم جواب منو بدید من دارم از نگرانی میمیرم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اختلال حسی تلقینی با اختلال حسی عضوی در معاینه وجه مشخصه های کاملا متفاوت دارد اگر از بنود اختلال عضوی مطمئن هستند جای نگرانی نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>