تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2,022 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. کاوه می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خسته نباشید من دو بار ام آرآی جهت ام اس دادم نرمال بود میخام بدونم فاصله بین دو ام آر ی چه مدت است مرسی بزرگوار

 2. بهاره می‌گوید:

  با عرض سلام.
  من مبتلا به بیماری ms هستم و حدود 6 ماهه که درمان رو شروع کردم .میخواستم از شما بپرسم آیا پر کردن دندان ؛جراحی لثه و… در روند بیماری ms تاثیر داره؟آیا باید بیماری ام را به دکتر دندانپزشک بگم یا ضرورتی نداره؟؟
  باسپاس

 3. سارا می‌گوید:

  با سلام اقای دکتر مدتی است که هر از چند گاهی انگشتان دست و پایم بی حس می شود. البته این حالت ثابت نیست و مثلا دور در هفته به مدت نیم ساعت طول می کشد با توجه به این که این علایم ثابت نیستند و پس از نیم ساعت رفع می شوند ایا مشکل جدی مطرح است. در ضمن پرش عضلات هم دارم که البته باید ذکر کنم این مدت تحت اضطراب بوده ام.

 4. رها می‌گوید:

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دکتر دلسوز و محترم

  همسر بنده مدتی است که سمت چپ سرش احساس درد و سنگینی دارند و یک مایعی در گوش حس میکنند .. دکتر برایشان ام آر آی با تزریق نوشتند که انجام دادیم .. در گزارش ایشان همه چیز نرمال بود بجز یک مورد … من آن قسمت از گزارش را برایتان مینویسم.. لطفا نظرتان را بیان کنید.
  macosal thickening is seen in left sided mastoidal air cells.
  قبلا از زحمات شما متشکرم

 5. کاوه می‌گوید:

  آقای دکترسلام با درود به ذات پاکتون که اینقد واسه هموطنانت زحمت میکشی دکتر ام آر آی من سالمه خدا رو شکر مشکلی نداشتم ولی پاهام شدید سنگین میشن. میشه لطف کنید دلیلها روبگین. با نهایت تشکر واحترام نوکر شما کاوه ازشیراز.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با سلام و آرزوی سلامتی شما، اگر در معاینه عصبی علتی دیده نشده با تمرینهای منظم ورزشی این نوع ضعفها که اغلب گذرا است در کوتاه مدت بهبود مییابد.

 6. raha می‌گوید:

  سلام ممنون از وقتی که در اختیارمون میذارید. حدود هشت ماه قبل گردن درد شدید داشتم و مطالعم زیاد بود بعد از مدتی دست راستم هم درد گرفت به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کردم و با عکسی که از گردن و ستون فقراتم گرفتن گفتن مشکلی ندارم و فقط ضعیفم. با ویتامینایی ک نوشتن گردن دردم خوب شد و فقط زمانی که سرمو زیاد پایین میندازم خشک میشه و احساس میکنم گرفته.سه ماه قبل تو انگشتای دستم و پای راستم احساس گز گز داشتم که حدود یک هفته این حس رو داشتمک بعد زانو درد هم بهش اضافه شد و درد دست راستم خیلی شدید شد به متخصص اورتوپد مراجعه کردم و گفتن مشکلی نداری و زاویترول تجویز کردن و گفتن گز گز هم از استرس و کم خونیه. اونارو خوردم اما درد دستم قطع نشد و گز گز دستم یک هفته ظول کشید و قطع شد.برا درد دستم و زانو دردم به فوق تخصص روماتولوژی مراجعه کردم که تست EMG-NCS نوشتن و این تست رو انجام دادم و جوابش نرمال بود. و نظر ایششون هم این بود که گز گز من از استرس بوده و مشکلی ندارم و ویتامین ای تجویزکردن.الان یک هفتست گاهی اوقات چشمم درد میکنه.اوقتی راه میرم از زانو به پایین درد دارم از زانو به پایین احساس سنگینیو درد دارم.زانوی چپم احساس میکنم گیر میکنه.موقع نشستن هیچ دردی تو پاهام ندارم و فقط موقع را رفتنه.خیلی نگرانم نکنه ام اس دارم؟

 7. کاوه می‌گوید:

  با عرض پوزش که مجددا مزاحم میشم. دکترجان. من 1ساله که پاهام سنگینن توی این. 1سال خفیف میشه وهی شدید میشه. ام آر ی هم که خدمتتون عرض کردم مشکلی نداشت. ممنون میشم نظرتون رو بگین. کوچیک شما کاوه شیرازی

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مشاهدات معاینه عصبی بود و نبود علائم واقعی و یا تلقینی را مشخص میکند، برحسب علت روش معالجه اتخاذ میشوئ.

 8. زهرا می‌گوید:

  با سلام ، آقاي دكتر من حدود پنج سال استركه مرتبا بخشي از سمت راست بدنم (به خصوص بازو و ران )دچار سنگيني بي حسي ويا سردي مي شود به ندرت هم سر انگشتتن دست و پا بي حسي و گز گز دارم تا به حال سه بار MRI انجام داده ام وطبيعي بوده . آخرين بار دو سال پيش MRI انجام داده ام و بعد از طبيعي بودن ديگر پيگيري نكردم . حالا حدود هشت ماه است كه اطراف چشم راستم و حتي تخم چشم احساس بي حسي مي كنم و ساعاتي. ر طول. و. هم ان كي تاري ديد دارم . به نظر شما من به ام اس مبتلا هستم ؟ آيا نياز به MRI مجدد دارم ؟ واقعا از اينكه علت اين علايم مشخص نيست در شرايط روحي خوبي نيستم. لطفا نظر خود را بفرماييد. با تشكر

  • زهرا می‌گوید:

   نكته ديگري كه فراموش كردم اينكه علايم ذكر شده در طول دوره عادت ماهيانه و همچنين در صورت بي حركت ماندن تشديد مي شود .اما اصلا شبيه خواب رفتگي نيست.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم که مدت طولانی بدون عارضه مشخص چشمگیر دوام داشته بنظرم بیشتر از نوع روان تنی است، برای درمان بهتر است راهکارهای مناسب در زمینه روان درمانی برای تغییر رویکردها بعمل آید.

 9. سارا می‌گوید:

  سلام..برای من 3 سال پیش تشخیص این مهمون ناخونده یعنی ام اس را با یک پلاک در نخاع گردن دادند..قرص آزیوپترین استفاده میکردم، هفته پیش ام ار نرمال بود،دکتر قرص منو قطع کرد..(فراموشش کردم فراموشم کرد)
  حالا دوتا سوال:
  1.سه ساله موردی نداشتم..قطع قرص کار درستیه؟
  2.نظرتون راجب اعمال جراحی زیبایی؟
  3.نظرتون راجب پر کردن دندان و کشیدن دندان عقل؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   برای یک بار علائم ام اس با یک پلاک سه سال کنترل بدون عود عالی است قطع درمان و کنترل بالینی کافی خواهد بود. جراحی های ضروری در ام اس بلامانع است.در مورد شما هم محدودیتی نباید وجود داشته باشد.

 10. فاطمه می‌گوید:

  باسلام،،
  من 33 سال سن دارم حدود یک هفته است سوزش صورت و پشت ارنج و روی ساق پا دارم،،،دچار گیجی و بیحالی هم میشوم. خیلی زیاد استرس اضطراب دارم و نگران از این که شاید دچار ام اس شده باشم،،من حدود یک سال نیم هم هست که دیسک کمر وگردن ،،تنگی کانال نخاع دارم،، ارتروز گردن هم دارم،،لطفأ راهنماییم بفرمایید،،خیلی میترسم،،

 11. کاذی می‌گوید:

  دکتر جان سلام. من ام ار ای دادم سه ماهه پیش مشکلی نبود حالا میخام دوباره ام آرآی بدم میخواستم بدونم مدت سه ماه بین دو ام آر آی مدت مناسبیه؟ باتشکر

 12. نینا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید.
  من 2 ساله که ام اس دارم و 32 سالمه و آمپول زیفرون تزریق می کنم. و فقط 4 بار مشکل نوریت اپتیک داشتم و هیچگونه مشکل حسی و حرکتی ندارم. حدودا 15 پلاک در مغز دارم و ام آر آی گردن نرمال است. و دکترم میگه که ام اس خوش خیم دارم میشه یکم در موردش برام توضیح بدین. و اینکه قرص آزاتیوپرین نوعی کورتون است و باعث ورم میشه یا نه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   نوریت اوپتیک عود کننده با وجود چندین پلاک در مغز نوعی ام اس است بهتر است درمان را جدی بگیرید و با اینترفرون برای مدت طولانی پیشگیری را ادامه دهید.

 13. baran می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید
  چند ماهه در دست راستم و انگشتم احساس درد و گز گز میکردم که مدت دو هفته ادامه داشت تست نوار عصب و عضله هر چهار اندام دادم نرمال بود گز گزم و درد بعد دو هفته قطع شد و الان هر از گاهی احساس گزگز در انگشتام دارم الان سه روزه کاسه ی چشمام احساس درد دارم استرس دفاع پایان نامه رو هم دارم خیلی نگران بیماریه ام اس هستم امکان داره ام اس داشته باشم؟

 14. صدیقه می‌گوید:

  با سلام
  خانمی 25 ساله هستم که 4-5 روزی هست که سمت راست بدنم گزگز میکنه.به دکتر مغز و اعصاب مراجعه کردم نوار عصب بینایی از من گرفتن که مشکلی نداشت.ام آر آی هم گرفتم که دکتر تشخیص پلاک در گردن دادن و گفتن حمله گذرای ویروسی بوده.به دلیل نگرانی زیاد گفتن به دکتر صحراییان در تهران مراجعه کنم اما استرس دارم.فقط حالت گزگز دارم و بی حالی.کمی گردن درد هم دارم.آقای دکتر ممکنه ام اس باشه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اختلال حس بسته به اینکه جنبه خیالی داشته باشد یا با عارضه نخاعی هموخوانی داشته باشد تشخیص متفاوت خواهد بود.

 15. مهسا می‌گوید:

  باعرض سلام و تشکر از خدمت شما
  یه سوال داشتم آقای دکترمن حدود 3 سال پیش دچار التهاب عصی بینایی شدم که 3 روز توبیمارستان بستری و کورتدن درمانی شدم تواین مدت هم تحت نظر پزشک متخصص مغزواعصاب بودم ام ار ای دادم چندتاپلاک توام ام ار مغزی و نخاعی بود ولی چون علایم دیگه نداشتم و سابقه حمله هم نداشتم دکتر ام اس قطعی تشخیص ندادن و دارویی خاصی تجویز نکردن الان 3 سال گذشته و خداروشکر هیچ مشکلی نداشتم 2بار هم ام ار دادم که پیشرفت مشاهده نشده تو وضعیت پلاکام
  میخواستم ببینم ایا نیاز هست که من مجدد ام ار ای بدم و تحت نظر پزشک باشم یا مثلا دارویی مصرف کنم
  بی نهایت ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بنظرم مراجعه برای کنترل صرفآ در موارد احساس علائم عصبی از هر نوع لازم خواهد بود. در صورت تایید اختلال عصبی در معاینه اسکن کنترل بعمل می آید.

 16. فاطمه می‌گوید:

  باسلام…
  أيا گیجی وبیحالی باطپش قلب و داغی. یکطرفه صورت و دست و پا،،
  حساس شدن به صدا و نور،،،تحمل نکردن کمترین درد روی انگشتهای دست وپا میتونه ام اس باشه
  خیلی مضطرب هستم،،،، در ضمن این ده روز هم خیلی استرس و اضطراب. روم فشار اورده،،کمکم کنید

 17. مينا می‌گوید:

  سلام خسته نباشيد،من مدتيه ك سرگيجه دارم،و سردردهاي شديدي ك موقتي هستند.ب همين خاطر ب متخصص داخلي مراجعه كردم، ايشون انجام ي چك آپ رو برام پيشنهاد كرد،ك همه مواردنرمال بود،بعد ب متخصص مغز و اعصاب مراجعه كردم ك ايشون گفتن اين سرگيجه ها كاذب هستن ،البته من متأهل هستم و يك بچه ٤ساله دارم،و ترشح سينه هم دارم.آزمايش پرولاكتين و ام آر آي انجام دادم ك همه بازهم نرمال بودن،هنوز جواب ام آر آي رو ب دكترم نشون ندادم.اما همون سردردها و سرگيجه ها رو دارم،گاهي اوقات تاري ديد هم دارم،نميدونم دليلش چيه،و فك نميكنم سردرد و سرگيجه و تاري ديد و ترشح از سينه عادي باشه،ممنون ميشم كمكم كنيد،متشكرم.

 18. سمیرا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر و تشکر بابت وقتی که میذارید
  برادر من 37 سالشه و در ماه اخیر دوبار براش بیحسی در دست راست و بعد در دست چپ دیده شده به فاصله ی 3 روز از هم که هر دوبار هم بعد از اینکه از خواب بیدار شده ایجاد شده .توضیح اینکه هر دوبار هم روی صندلی خوابش برده . دستش رو میتونه مشت کنه ولی نمیتونه مچ دستش رو به عقب برگردونه .دستش درد نداره و وقتی چیزی رو دستش مینویسم میتونه تشخیص بده .اولین باری که دستش بیحس شد بعد یک روز حسش برگشت ولی اینبار دوروزه بی حسه و هنوز هم حسش برنگشته . به دکتر مغزو اعصاب مراجعه کرده و MRI داده ظاهرا چیزی در MRIمشاهده نشده ولی دکترش گفته MRI رو واسه اطمینان به دکتر دیگه ای نشون بده .به نظرتون ممکنه MS باشه .و اینکه لازمه به متخصص ارتوپد مراجعه کنه ؟
  ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این حالت بیشتر به فلج عصب رادیال ناشی از فشرده شدن عصب بازو روی جسم سخت موقع خواب عمیق شبیه است. با 2-3 هفته ماساژ بهتر میشود.

 19. امیر می‌گوید:

  سلام و عرض احترام
  آیا وجود پلاک در مغز یا نخاع حتما نشانه بیماری ام اس است یا ممکن است این مسئله به دلیل اختلالات دیگری نیز باشد؟
  به عبارت دیگر آیا بیماری یا اختلال دیگری غیر از ام اس میتواند موجب به وجود آمدن پلاک شود؟

 20. مریم می‌گوید:

  سلام آقای دکتر.من مدتیه گوش سمت راستم درد میکنه.هم پشت گوشم هم داخل گوشم.یه مدت هم احساس بی حسی در صورت داشتم.همان سمت راست. دکتر گوش و حلق و بینی رفتم.اسکن از سینوس دادم.گفتن طبیعیه.قرص نورتریپتیلین دادن.بی حسی صورتم خوب شد.تست شنوایی دادم گفتن گوش سمت راستم رفلکس نداره.بهم گفتن گوش دردت ربطی به گوشت نداره.برو دکتر مغزواعصاب.برام ام آر آی نوشتن با تزریق.الان به معنای واقعی دارم از ترس می میرم که نکنه ام اس داشته باشم که ام آر آی بهم دادن.تروخدا یه امیدی بهم بدین.ممنون

 21. مریم می‌گوید:

  در ادامه بگم که 22 سالمه و فوق العاده استرس دارم

 22. سارا می‌گوید:

  باسلام
  اقای دکتر ایا یک فرد 15 ساله ممکن است به ام اس مبتلا شود؟

 23. زینب می‌گوید:

  با سلام اقای دکتر همسر من دو ماه پیش به دلیل ضعف در دستها به دکتر مراجعه کرد نوار عصب گرفته شد و مشکلی وجود نداشت…. ام ار ای گردن هم انجام دادند … دکتر به ایشان گفت که دیسک خفیفی در ناحیه گردن دارند و 6 هفته باید از گردن بند طبی استفاده کنند بعد از 6 هفته دوباره مراجعه کردند در حالیکه نه تنها ضعف در دستان برطرف نشده بود پاها نیز ضعیف شدند… البته ضعف در دست از مچ به پایین است و ضعف در پا هنگام خواب اتفاق نی افتد دکتر برایشان ام ار ای مغز نوشتند میخواستم بدانم ممکن است به دلیل فشار عصبی باشد چون در,چند ماه اخیر تحت فشار روحی بودند…. ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر ضعف توام با لاغر شدن عضلات دستها و بدون اختلال حس است احتمال بیماری نورون محرکه مطرح میشود بهتر است تست عصب و عضله مجدد بعمل آید.

 24. م.م.ن می‌گوید:

  سلام
  من مدت یک هفته درد درقسمت ران هر دو پا حس میکردم بعد از 2روز این درد فقط در پای چپم احساس میشد بعد از اتمام درد در پای چپم از قسمت وسط ساق پا به پایین احساس بی حسی داشتم چند روز به این منوال بود . بعد ساق پام خوب شد ولی بی حسی در پاشنه پا ادامه دارد .چند روزی هم هست که در ناحیه بازوم احساس گرفتگی میکنم. آیا این علائم میتواند علائم حشدار یک بیماری باشد؟

 25. میلاد می‌گوید:

  سلام آقای دکتر . من 2 هفته میشه که بی حسی و کرختی تو پاهام احساس میکنم . دستامم همینطور . سنگ کلیه هم دارم . همش احساس بی حالی و سرگیجه دارم ه هرچی غذا می خورم سیر نمیشم . نوکه انگشتام بی حس نیس اما توی بازوم احساس گرفتگی دارم . هنوز MRI ندادم اما از استرس اینکه ام اس داشته باشم دارم میمیرم . می خواستم ببینم ممکنه علائم ام اس باشه؟

 26. مری می‌گوید:

  سلام.این که میگن,گوشت رفلکس نداره یعنی چی؟مربوط به ام اس هست؟توموره؟چیه؟چند درصد احتمال داره عدم رفلکس مربوط به این موارد باشه؟خسته شدم دیگه.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   نبود رفلکس اغلب طبیعی است ندرتآ بعلت آسیب اعصاب محیطی پدید می آید. در ام اس رفلکس ها شدیدتر میشود.

 27. حسین می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  20 روز پیش گردنم به شدت در ورزش رو به جلو خم شد،و تا یک هفته گردن درد داشتم واز گردن بند طبی استفاده کردم و ورزشهای مربوطه به گردن رو انجام دادم ،درد گردنم خوب شد ولی دو هفته میشه که تویه ساق پاهام مخصوصا پای چپم حالت مور مور و گزگز دارم و وقتی سرم رو به پایین خم میکنم این حالت تشدید میشه ،به متخصص مراجعه کردم و گفتند که اگر مشکل دیسک گردن داشتم به دستهام میزد نه به پاهام ! و واسم ناپروکسن و ویتامین B1 تجویز کرد و گفت نیازی به MIR ندارم ، در ضمن قبلا هم هر چند وقت یک بار وقتی زیاد پشت میز کار مینشستم این احساس برق گرفتگی با خم کردن سرم رو داشتم البته چون مثلا هر 6 ماه یک بار بود جدی نمی گرفتم ،بعضی وقتها هم یه حس عجیبی واسم پیش میاد و اون اینه که موقعی که خوابم یک مرتبه مثل اینکه برق فشار قوی بهم وصل کنن با شک برق گرفتگی ناگهانی از خواب می پرم البته خیلی کم واسم پیش میاد در ضمن من 33 سال سن و110 کیلو گرم وزن دارم و کارم هم اداریست با تشکر از راهنمایی های شما و وقتی که میگذارید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در مورد احساس اختلال حس در اندامها با خم کردن گردن که علامت لرمیت گفته میشود بهتر است عارضه فشاری یا تحریکی را در نخاع گردن تا ریشه های عصبی کمر جستجو نمود، بررسی با ام ار آی توجیه دارد.

 28. س.ا می‌گوید:

  با سلام
  اقای دکتر من حدود دو ماه است که در دست چپم احساس گزگز دارم که شاید روزی دو سه بار در حد نیم ساعت به وجود می اید و دوباره رفع میشود. البته خیلی شدید نیست. گرفتگی عضلات هم دارم. ازمایش که دادم کلسیم خونم پایین بود و دکتر گفت با مصرف کلسیم مشکل ات برطرف می شه ولی اگر مشکل من ناشی از کمبود کلسیم است چرا فقط دست چپم این حس را دارد؟ باید چه کار کنم. باتشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اغلب احتمال فشرده شدن عصب دست در ناودان مچ مطرح میشود. اگر با تمرینهای کششی و نرمشی انگشتان برطرف نشود تست عضله و عصب به تشخیص کمک میکند.

 29. سنا می‌گوید:

  با سلام اقای دکتر چند وقتی است وقتی کوچکترین فشاری به پاهایم وارد می شود مثلا وقتی از حالت نشسته بلند می شوم پا هایم به مدت حدودا بیست سی ثانیه خواب می روند و ضعف می روند ودوباره به حالت عادی بر میگردند. به نظر شما بنده چه کار کنم؟ کم خونی ندارم. باتشکر

 30. كيوان می‌گوید:

  سلام آقاي دكتر.مشكل اصلي من در راه رفتنه كه احساس ميكنم طرف چپ بدنمم سنگين ميشه و بعداز چند متر راه رفتن بدنم به سمت چپ كشيده ميشه.بعضي وقتا نوك انگشت پاهم گزگز ميشه كه خيلي زود بعد يه دقيقه خوب ميشه و بعضي وقتا بدنم داغ ميضه بعضي وقتا كف پاهام و بعضي وقتا كره چشم چپم درد ميگيره و احساس خواب آلودگي به م دست ميده و هنگام عصر هم چشام تار ميشه.خواستم بدونم اين موارد علايم ام اس است؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   هیچیک از این علائم در تایید بیماری عضوی مشخص نیست اگر با راه رفتن دچار کرختی پا میشوید از نظر لغزندگی مهره کمری بهتر است برزسی بعمل آید.

 31. سمیه می‌گوید:

  با سلا م و عرض ادب
  خانمی ۳۴ ساله هستم ومعلم ابتدایی.دارای یک فرزند۹ ساله پسر .حدود دو سال است ام اس دارم اما خوشبختانه کنترل شده است و مشکلی ندارم هفته ای یکبار تزریق دارم .همسر اصرار به یک فرزند دیگر دارد با توجه به اینکه خیلی مهربان و با محبت است اما درک نمیکند کهمن اصلا طاقت بچه داری مجدد را ندارم واینکه اگر در بین تزریق هایم فاصله بیوفتد ایرادی دازد البته دکترم اطمینان داده که اتفاقی نمی افتد اما باز نگرانم لطفا راهنمایی بفرمایید.

 32. کاوه می‌گوید:

  دکتر جان. سلام خسته نباشید. دلیل. سنگینی پا ها چیه چون من دوبار ام آر آی دادم مشکلی نبود ماینعه بالینی هم مشکلی. نبود ولی پاهام سنگینن ولکنت زبان هم گرفتم کمکم کنید بزرگوار مرسی

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   علائم احتمالا از نوع روان تنی است بهتر است با تمرینهای ورزشی و کاستن از استرس با مشکل مقابل کنید.

 33. سینا می‌گوید:

  با سلام اقای دکتر چند وقتی است درخواب یکی دوبار بیدار میشوم ووقتی بیدار می شوم بدنم از داخل ملی لرزد که این حس در پاهایم بیشتر است اگر بلند شوم بعد چند دقیقه از بین می رود. در ضمن عضلاتم هم خیلی می پرند. البته به خاطر کارم کمی اضطراب دارم . ممنون می شوم اگر من را راهنمایی کنید.

 34. سارا می‌گوید:

  سلام
  مدته يك ماهه كه زير قفسه سينه در سمت چپ بدن تا ستون فقرات در پشت(به صورت نيم دايره دور تنه) احساس بي‌حسي و بادكردگي و گاهي گرفتگي دارم. به دكتر مغز و اعصاب مراجعه كردم برام ام آر آي نوشتن كه تو نتيجه‌اش اين جمله‌ها رو ديدم. خيلي نگرانم…اينا يعني ام اس؟؟
  A hyperintense plaque is seen in right portion of cervical cord at C2 level (on T2W images), which is not enhanced on contrast enhanced MRI.
  Impression: Findings are suggestive for an old demyelinating plaque (MS?) in cervical cord.
  brain MRI is recommended.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   کانون التهابی در نخاع گردن دیده شده بدرستی اسکن مغز توصیه شده اگر کانونهائی در مغز هم دیده شود سی آی اس مطرح میشود و گرنه علت عارضه نخاعی باید تحقیق شود.

   • سارا می‌گوید:

    ممنون از پاسختون آقاي دكتر. فقط يه سوال مهم الان دارم ..اينكه سي آي اس يعني همون ام اس در مراحل اوليه ؟ و اگه سي آي اس نباشه، عارضه نخاعي غير قابل برگشت است؟

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     سی آی اس در واقع مزحله شروعی ام اس است . بسته به اینکه عارضه نخاعی به چه علت باشد سیر بهبودی فرق میکند.

     • سارا می‌گوید:

      آقاي دكتر اصلا امكان دارد سي آي اس در همين مرحله بماند و به ام اس نرسد؟

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      با کنترل و درمان اغلب از تبدیل سی آی اس به ام اس فعال جلوگیری بعمل می آید.

 35. شهرزاد می‌گوید:

  سلام آقای دکتر ، بطور اتفاقی با وب سایت شما آشنا شدم و خیلی تشکر میکنم ازتون بابت وقتی که میذارید برای مردم .
  من 21 سالمه ، حدود یک سال و نیم پیش ، صبح یه امتحانی که خیلی براش استرس داشتم ، یه احساس مبهمی سمت راست صورتم زیر لبم حس کردم ، شبیه بی حسی البته بی حس نبود ، مثل اون لحظه ای که توی دندان پزشکی لب ها تازه داره بی حس میشه اما هنوز بی حس نیست ! خیلی خفیف بود طوری که فکر میکردم شاید حسم اشتباهه . بعد چند ساعت هم خوب شد و دیگه بعد مدتی فراموشش کردم .
  تا اینکه چند ماه پیش باز سر موضوعی که خیلی ناراحتم بودم ، نصفه شب باز اون حس رو همون قسمت از صورتم احساس کردم و تا صبح شدید شد ، البته بازم میگم بی حسی نبود ، یه حس گرفتگی و مور مور بود ، که این بار تا دو سه روز ادامه داشت . اذیتم نمیکرد اما اینبار چون مقداری شدیدتر از دفعه قبل بود و طولانی تر نگرانم کرد .
  باز هم یکی دو ماه پیش ، برای مدت چند روز ، انگشت وسط دست راستم ، بند اولش یه حس مبهمی داشت ، مثل گرفتگی مفصل . مشکلی نداشت مفصلش اما این حس رو داشت برای چند روز .
  میخواستم بدونم آیا این علائم ممکنه نشونه شروع بیماری باشه و نیاز هست که آزمایش بدم ؟ یا صرفا بخاطر شرایط روانی و استرسی که تو اون مواقع داشتم ظاهر شده ؟
  اصلا مساله آزار دهنده یا دردناکی نبود فقط نگرانم از اینکه مبادا در آینده تشدید بشه و مشکل ایجاد کنه .
  البته اینم بگم که از بچگی سردرد زیاد میگیرم به دلایل مختلف و شدت های مختلف ، گاهی بخاطر گرما ، گاهی گرسنگی ، گاهی سرماخوردگی ، گاهی بیخوابی یا زیاد خوابیدن یا … گاهی شدیده و گاهی هم که متوجه میشم داره شروع میشه استراحت میکنم و نمیذارم به سردرد بکشه .
  هیچوقت هم براش دکتر نرفتم که بفهمم علتش چیه یه جورایی عادت کردم به سردرد . نمیدونم ربطی به علایمی که بالا توضیح دادم داره یا نه ؟
  باز هم ممنونم از راهنمایی هاتون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اختلال حس گذرا در صورت یا دست در افراد جوان بعلت میگرن شایع است. در مواردی که اختلال حس واقعی چند روز دوام داشته باشد باید احتمال علت مغزی را بررسی نمود.

 36. علی می‌گوید:

  باسلام
  چند روزی است دچار سرگیجه و بی حالی و بدن درد مخصوصا در میانه های روز میشوم…البته چشم هایم نیز ضعیف بوده…درد بیشتر پشت چشم ها و در ناحیه شقیقه هایم است…لطفا راهنمایی بفرمایید..

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این علائم در مقایسه با عوارض خیلی شدید بعد از ترک که داشتید ناچیز است نباید جدی بگیرید با کار و فعالیت بیشتر مشغول شوید بتدریج همه اش فراموش میشود.

 37. لیلا می‌گوید:

  با سلام خدمت آقای دکتر ، دکتری دلسوز ، فداکار و سرمایه بزرگ ملت
  من بیمار ام اس هستم که تحت نظر شما درمان میشوم به دلیل مصرف قرص آزارام (روزی 2 عدد ) برایم آزمایش نوشتید که نتایج تماما” نرمال بود نتایج تعدادی از آنها به شرح زیر میباشد :
  W.B.C 6100
  Platelets 237000
  T.S.H 5.6
  آقای دکتر آیا تیروئید من که جوابش اینطوری نزدیک به آخرین رقم نرمال هست مشکلی ندارد (مادرم کم کاری تیروئید دارد ) – آیا با توجه به نتایج من میتوانم قرص آزارام را روزی سه نوبت مصرف کنم (البته داروهای دیگری هم که دادید همراه با آمپول سینوکس مصرف میکنم )

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   نتایج شمارش خون و تست تیروئید در حد طبیعی است، اگر افزایش مقدار دارو بعد از کنترل آزمایش قرار شده میتوانید به سه قرص برسانید.

 38. احمد می‌گوید:

  سلام آقای دکتر بنده 46 سال دارم و قبل از عید 93 عمل تنگی نخاع انجام دادم و علائمی که آزار دهند بود تقریباً بر طرف شده ولی از یک سال قبل از عمل و تا کنون مشکلات جنسی …..

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بعید است این نوع مشکلات بدون علائم اختلال شدید حسی و حرکتی به دیسک کمر مربوط باشد، این ناتوانی اغلب با راهنمائی های جنسی روانی و دارو کنترل میشود. در صورت ابهام میتوانید نتیجه اسکن را برای اظهار نظر بیشتر بفرستید.

 39. حمید می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید من مدت 5 ماه قبل دچار حمله پانیک شده ام و طی این مدت دارو میخوردم در ماه رمضان داروهارو قطع کردم و بعد از آن فکر می کردم خوب شدم ولی بازم شروع کرده و استرس زیادی رو تحمل می کنم جدیدا موقع استرس زیاد دست راستم احساس بی حسی می کنم و باز فکر می کنم حمله پانیک داره می آد به سراغم . لطفاً مرا راهنمائی بفرمائید چکار کنم . باتشکر

 40. نوید می‌گوید:

  سلام
  یک مشکل برای پدر به وجود آمده و هنوز تشخیصی داده نشده، می خواستم راهنمایی کنید:
  سن پدرم 79 سال و دارای فشار خون بالا و کمی کوچک شدن کلیه (به خاطر فشار خون بالا)می باشد و امیلوپرس و آ

  ای آ مصرف می کنند
  ابتدا با سرگیجه و افتادن در هنگام راه رفتن شروع شد که در طول 6 ماه این حالت زیاد شد به همرا لکنت زبان. بیمار

  در این مدت 2بار دچار مات بردن ، شد(با چشمان باز و سفید شدن آن و عدم شنیدن به مدت چند دقیقه) .
  در این مدت سی تی اسکن و mri تحت نظر متخصص مغز و اعصاب انجام شد که گفته شد دارای سابقه سکته در 1

  سال گذشته هستند .
  اما مشکلات برطرف نشد و در ماه اخیر دارای حالاتی نانند تشنج شد همرا با لمس شدن ذر طرف چپ که تا رسیدن به

  بیمارستان برطرف شد در اورژنس بیمارستان گفته شد که فشار بالا بوده و کمی کراتینین بالا می باشد . سی تی و

  mri نیز انجام گردید که گفته شد تشنج است و فنی تویین تجویز شد. در 15 روز اخیر دوباره دچار تشنج شده

  همراه با هذیان گویی و عدم هشیاری و سردرد و چشمان کامل باز که تا 3 روز ادامه داشت (در اورژانس

  بیمارستان) در آنجا علاوه بر سی تی اسکن و mri (که دارای مشکلی نبود)، سونوگرافی داپلر از عروق کاروتید

  انجام شد که گفته شد تا 50 درصد گرفتگی وجود دارد و قرار به آنژیو در هفته بعد (با توجه به اوضاع بیمار) شده که

  مجدد روز قبل آنژیو دچار تشنج شده همراه با عدم هشیاری شده که گفتن کراتینین کمی بالا رفته و متخصص کلیه نیز

  چکاپ انجام دادن که گفتن موردی نیست. آنژیو هم انجام نشد و پزشک دستور ترخیص دادند (پلاویکس هم تجویز شد و

  فیزیوتراپی) ولی مشکلی تشخیص داده نشد. یک هفته در خانه هستند که مشکلاتی مانند بیقراری؛ عدم توانایی در راه

  رفتن ، سردرد و بسته بودن چشم و ناتوانی در تکلم و بلع در طول روز( ساعاتی برطرف می شود و مشکلی نیست)

  دارند.
  ما هم با مراجعه به پزشکان نتوانستیم کار خاصی کنیم.
  لطفا راهنمایی کنید.

  با عرض پوزش از زیاد بودن مطلب

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در مجموع نارسائی گردش خون مغز با تشنج و نارسائی کلیه بعلت تصلب شرائین مطرح میشود درمانهای ترکیبی در این زمینه ها با کنترل پزشک متخصص داخلی و مغز و اعصاب معمولا به نتایج رضایت بخش منتهی میشود.

 41. س.ا می‌گوید:

  با سلام
  اقای دکتر چند وقتی است عضلات بدنم پرش دارند که البته این حس در پایم بیشتر است و وقتی فشار به پایم وارد میشود یا شلوار تنگ می پوشم پرش عضلاتم بیشتر می شود 19 سال سن دارم لطفا من را راهنمایی بفرماییدـ

 42. امید می‌گوید:

  باسلام و تشکر
  1- ام ار پشتی یا thoracic mri چگونه انجام میشود و چه تفاوتی با ام ار ای کمر دارد
  2-مدت زمان انجام lp و عوارض انجام ان چگونه است و ایا ضرورتی برای انجامش برای تشخیص ام اس هست قبل و بعدش چکار باید کرد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   ام آر آی پشتی همانند ام آر آی کمر است هر کدام موضع تشریحی مربوط به خود را نشان میدهد. گرفتن مایع تخاخ کار چند دقیقه است ، در موارد مشکل تشخیصی ممکن است امتحان مایع نخاع کمک کند. توضیحات بیشتر را موقع اجرا حضوری شرح میدهند.

 43. milad می‌گوید:

  Salaam aghaye doktpr . man azmayeshe MRI dadam normal bood.tests asabe markazio
  goosham zadam normal bood.amma az emrooz dobini daram . nazdike 10 daghighe tool keshid. Doktoram gift vasvase asabi Dari.be motekhasese asab moarefim kardi . man ms daram aya?

 44. سارا می‌گوید:

  آقاي دكتر، پلاك گردن به جز در ام اس ممكنه در بيماري ديگري هم ايجاد بشه؟ و يه سوال ديگه…واقعا ميشه با دارو ام اس را كامل كنترل كرد؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   هر عارضه التهابی و عروقی ممکن است بشکل پلاک نخاع دیده شود. با توجه به سیر بیماری و مطابقت علائم با نشانه اسکن میشود به تشخیص رسید.

 45. دکتر سیفی می‌گوید:

  در این سایت در مبحث اختلالات جسمی شکل و خود بیمار انگاری علاوم بیماری روان تنی توضیح داده شده است.

 46. مانیا می‌گوید:

  جناب دکتر من گفتم همین اسفند ام آر آی دادم 5 ماه گذشته دوسال پشت هم ام آر آی دادم سالم بوده اما این گز گز دست راستم ول کن نیست الان 5 روز شده احساس قلقلک دارم وقتی دستمو تکون میدم بیشتر حسش میکنم .. بدتر از همه اینکه نمیشه ام اس و از افسردگی تشخیص داد اضافه کنم خیلی به صدا حساسم یعنی یکی بلند داد بزنه یا یه کم مادرم غر بزنه فورابحث میکنم به صدا حساسم . دکتر تو آبادان رفتم به چندتا هم مراجعه کردم به اهوازم رفتم ولی هنوز به تشخیص شک دارم البته بگم که اسفند ماه قبل ام آر ای دکتر با یه چیزی زد به پام که دو تا پاهام سریع واکنش نشون داد و رفت بالا که دکتر گفت خیلی اوضاعت خرابه عصبی عصبی هستی :( بعدشم چشامو معاینه کرد :( گفت اصلا نامه مینویسم خودمم زیرشو امضا میکنم که تو ام اس نداری ولی من تا ام آر ای ندادم ول کن نشدم حالا هم بعد 5 ماه میخوام بازم ام ار ای بدم :(

 47. مانیا می‌گوید:

  البته آفای دکتر یادم رفت که بگم هر روز که میشه بدترم میشه حالم مثلا امشب نتونستم بخوابم چون حالت گیجی و منگی بهم دست داده بود دوتا پاهام کلا مور مور شدن و کفشون داغه پاهامون ضعیف شدن حالت های عجیب و غریبی احساس میکنم احساس میکنم روحم قراره از مغزم بزنه بیرون . آقای دکتر اصلا دکتر خوبی تو آبادان نیست که خیالم از تشخیصش راحت باشه :( تموم صورتم داغ شده :(

 48. دکتر سیفی می‌گوید:

  بنظر میرسد این علائم عوارض استرس و اضطراب است، کافی است یک نفر متخصص اعصاب اعلام کند عارضه عضوی ندارید در آن صورت درمان روان تنی باید شروع شود.

 49. دکتر سیفی می‌گوید:

  بهتر است بیشتر روان درمانی را پیگیری کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>