تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2,265 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. زهرا می‌گوید:

  سلام ودرود بر شما آقاي دكتر،
  من قبلا هم خدمت جنابعالي سوال پرسيده بودم جهت ياد آوري بايد بگم كه حدود ٦ سال است كه با علايم كرختي سردي و بي حسي ران پاي راست و بازو و تا حدي ساعد دست راست درگير بودم احساس خارش نا آشنايي هم در سمت راست كمر دارم تمام اين نشانه ها تقريبا به طور يكسان در اين سالها وجود داشتند ومن بارها به پزشك مراجعه كردم و سه با MRI انجام داده ام در ايران و اعلام كردند كه چيزي مشاهده ننموده اند اما برايم گاباپنتن و ويتامين ب تجويز نمودند يك سال بعد تصميم به بارداري داشتم و دكترم فرموزند كه گاباپنتن را قطع كنم در مدت بارداري علايم قبلي كم شد اما تقريبا از ٤ ماهگي به بعد زير سينه راستم كانلا بي حس بود مه بعد از زايمان برطرف شد ، پس از آن تقريبا در فاصله زماني يك سال دو بار MRI انجام دادم چون علايم قبلي برگشت و باز چيزي مشاهده نشد .من تقريبا دو سال است در امريكا زندگي مي كنم و متايفانه از سال گذشته احساس بي حسي تخم چشم و تنگي چشم و تاري در چشم راستم پيدا كردم مدتي آن را به سرماي زياد اينجا نسبت دادم دو بار به چشم پزشكمراجعه كردم كه در صورتي كه عفونت باشد مشخص شود اما چشم سالم بود. اين شد كه به متخصص مغز و اعصاب مراجعه كردم وايشان براي من MRI درخواست كردند نتيجه MRI: there are small folic of signal abnormality in the subcortical white matter of the bilateral frontal lobes.therse are nonspecific but can be seen in patients with chronic migranie headache. The pattern is not typical of MS.
  دكتر نيز فرموزند كه MS نيست اما مي تواند شروع MS باشد.لذا آزمايش مايع نخاعي وتست بينايي برايم درخواست كردهاند كه حدود سه هفته ديگر قرار است انجام دهم . من به شدت نگران هستم و خسته از اين همه سال تصور يك بيماري و نامشخص بودن دليل. ضمنا در اينجا به ريزش شديد مو و شكستگي ناخن ها و افزايش بي دليل وزن يكباره مبتلا شدم وآزمايش ها نشان دادند كه هاشيموتو تيروييد دارم و تحت درمان هستم .
  لطفا نظر خودتان را بفرماييد . در اينجا تسخيص هاي بي نظير پزشكان ايراني را بهتر درك مي كنيم او اميدوارم مردم عزيز قدر پزشكان ايران را بدانند و خداوند سلامتي و سر بلندي هميشگي را نصيبتان نمايد.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهتر بود ام آر آی با تزریق هم بعمل می آمد برای تفکیک تشحیصهای مطرح شده کمک میکرد. در مواردی خود بیماری هاشیماتو علائم التهابی در مغز را پدید می آورد. اگر این همه سال مسئله روان تنی هیپوکندریا را کنترل میکردند خیلی راحتتر میبودید. در مواردی اختلالات سوماتوفورم بیشتر از بیماری جسمی ( اعم از اینکه تنها علت باشد یا با بیماری جسمی توآم باشد) مسئله ساز است.

 2. مرضیه می‌گوید:

  با سلام واحترام آقای دکتر من دوازده تا پلاک توسرم دارم و عوامل روحی وروانی ام اس مثل مثل خستگی مفرط افسردگی اختلال حافظه و هرازگاهی تشنج کوتاه که دپاکین مصرف می کنم درحالی که فقط سی سالمه یه دکتر گفتندصددرصدام اس یه دکتر دیگه گفتند آقای دکتر شمارو به خدا منو راهنمایی کنید من چه برچسب ام اس بخورم چه نه پلاک که توسرم هست وممکن هر لحظه فعال بشه که البته یکی از انگشتهای پام بی حسه آیا من نباید برای رفع اون پلاکها و پیشگیری کنم یا اینکه منتظربمونم‌که فلج بشم آقای دکتر التماس میکنم منوراهنمایی کنید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر علائم اختلال حس و حرکت را بطور گذرا در گذشته داشته و هنوز علائم بالینی و ام آر آی بیماری را دارید مثل هر بیمار ام اس بایستی درمانهای پیشگیری از تشدید بیماری را تحت نظر پزشک پیگیر باشید.

 3. orkide می‌گوید:

  سلام.منتو گردنم دوتا پلاک دارم تو ناحیهT2.باعلایم بی حسی پا به مدت چند روز دکتر تشخیص میلیت داد وهفت روز بستری شدم.الان که شس ماه گذشته و مشکلی نداشتم نداشتم میگه cis تشخیص میدم.دارو فقط ویتامین D داده.الان من چیکار کنم؟احتمال اینکه ام اس بشه چقدره؟باتشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر شش ماه از سی آی اس گذشته عود بالینی و آثار عود در ام آر آی مغز و نخاع دیده نشده جای نگرانی زودرس نیست بهتر است بفواصل شش ماه تا یک سال اسکن کنترل بعمل آورید

 4. orkide می‌گوید:

  خیلی از آیندم میترسم من تازه ازدواج کردم.آیا بارداری برام مشکلی پیش نمیاره؟ضمنا ام آر آی مغزم سالم بود

 5. النا می‌گوید:

  سلام وتشکر فراوان
  دوتا سوال داشتم آیا ورزش ایروبیک با توجه به اینکه دمای بدن رو بالا میبره و تعرق زیاد داره برای کسی که سی ای اس مشکلی رو به وجود نمیاره و با عث تشدید بیماری نمیشه
  سوال دیگم اینه که عصب کشی دندان یا پر کردن دندان مشکلی رو به وجود نمیاره و باعث تشدید نمیشه

 6. محمد کرمیان می‌گوید:

  با سلام خدمت جناب آقای دکتر سیفی عزیز و دوست داشتنی
  دکتر جان من با گز گز دسن و پام و کمی احساس تاری چشم به دکترم مراجعه کردم که ار من اصرار و از ایشون انکار که من ام اس ندارم که مجبور شد ازم تست وی ای پی بگیره که نتیجه اش گفت نرمال هستش میخواستم lنظر ارزشمندتون رو بدونم که با نظر من نزدیکه که ام اس دارم یا با نظر همکارتون که ندارم دکتر جان انشاله که سالها زنده باشی

  right
  n75-r 92.80m
  p100-r 105.92m
  n145-r 135.36m

  left
  n75-l 91.84m
  p100-l 107.84m
  n145-l 134.40m

 7. orkide می‌گوید:

  باتشکر از زحمات شما.دکتریعنی چی جای نگرانی زودرس نیست؟میشه بیشتر توضیح بدید؟

 8. ناشناس می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر من مدت شش ماه است که تا کوچکترین اضطرابی به من وارد می شود دستاتم گز گز می کنند و بعد رفع می شود مدتی هم یود که پرش عضلات داشتم که با کاهش اضطراب تاحد بسیار زیادی رفع شد اما چند روز پیش که سرما خوردم وبعد از ان تب کردم و سردرد شدیدی گرفتم همه بدنم احساس کرختی شدیدی کرد هم صورتم هم دستام و هم پاهام هم چنین انگشتان دستم از هم باز نمی شد و انگار دستم خشک شده بود همه این حالات وقتی تبم بالا رفته بود رخ داد بعد به بیمارستان مراجعه کردم سی تی اسکن مغز انجام دادم که سالم بود پزشک هم که معاینه اعصاب انجام داد سالم بودم هم چنین نوار عصب و عضله سالم بود ازمایش کلسیم و فسفر هم نرمال بود و این حالات من بعد از یه روز تقریبا رفع شد دکتر گفت اگر بخواهی ام ار ای بدهی باید یه روز دیگه بیمارستان بمونی که برای من مقدور نبود از نظر شما با توجه به سالم بودن سی تی اسکن و معاینه ام ار ای لازمه؟

 9. orkide می‌گوید:

  یعنی تبدیل به ام اس میشه؟7

 10. رز می‌گوید:

  باسلام خدمت جناب دکتر من پارسال دچار التهاب نخاع شدم ولی ام ار ای مغزم نرمال بود.بعدارمدتی با فاصله شش ماه دوبار دیگه mriدادم ولی التهاب برطرف شده وmriمغز هم نرمال بود.الان دوهفته است که چشم راستم خیلی کم تارشده با دوچشم دیدم نرماله ولی اگه چشم چپم رو بگیرم بیناییم به وضوح چشم چپ نیست.گاهی شدیدا کره چشمم درد میگیره ولی دردش دایمی نیس.یعنی گاهی خیلی شدیده وگاهی دردش خفیف.نوارچشمم هم نرمال بوده.با این حال دکتر برام ام ار ای نوشته.ایا علایم ممکنه از ام اس باشه؟لطفا جواب رو به ایمیلم بفرستید.تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   ام آر آی کنترل لازم است، اگر دید یک چشم کاهش جزئی داشته باشد جای نگرانی نیست، اگر بطور قابل ملاحظه افت داشته باشد درمان پالس ضروری خواهد بود.

 11. النا می‌گوید:

  با عض سلام و خسته نباشد

  آقاي دكتر اگه خاطرتون باشه من ۵ ماه بیش به دلیل التهاب چشم راست و تاری دید به سی ای اس مبتلا شدن و هر ۶ ماه باید ان ار ای بگیرم البته الان دیگه چشمم زیاد تار نمیشه شاید روزی یمی یا دوبار
  قبل از این بیماری قرص فیناستراید و اسپیرو نولاکتون ۱۰۰ استفاده میکردم که هرمونین و به تجویز دکتر متخصص پوست و مو به دلیل ریزش مو استفاده میکردم
  آقای دکتر اگه دوباره شروع به استفاده این قرصا کنم بیماری سی ای اس رو تشدید یا عود باعث بیماری نمیشه ۰چون هرمونین

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهتر است استفاده نکنید، هر دو دارو در مواردی تاری دید و میگرن و احتمالا عوارص دیگر پیش می آورند که با ام اس اشتباه می افتد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>