تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2,310 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. زهرا می‌گوید:

  سلام ودرود بر شما آقاي دكتر،
  من قبلا هم خدمت جنابعالي سوال پرسيده بودم جهت ياد آوري بايد بگم كه حدود ٦ سال است كه با علايم كرختي سردي و بي حسي ران پاي راست و بازو و تا حدي ساعد دست راست درگير بودم احساس خارش نا آشنايي هم در سمت راست كمر دارم تمام اين نشانه ها تقريبا به طور يكسان در اين سالها وجود داشتند ومن بارها به پزشك مراجعه كردم و سه با MRI انجام داده ام در ايران و اعلام كردند كه چيزي مشاهده ننموده اند اما برايم گاباپنتن و ويتامين ب تجويز نمودند يك سال بعد تصميم به بارداري داشتم و دكترم فرموزند كه گاباپنتن را قطع كنم در مدت بارداري علايم قبلي كم شد اما تقريبا از ٤ ماهگي به بعد زير سينه راستم كانلا بي حس بود مه بعد از زايمان برطرف شد ، پس از آن تقريبا در فاصله زماني يك سال دو بار MRI انجام دادم چون علايم قبلي برگشت و باز چيزي مشاهده نشد .من تقريبا دو سال است در امريكا زندگي مي كنم و متايفانه از سال گذشته احساس بي حسي تخم چشم و تنگي چشم و تاري در چشم راستم پيدا كردم مدتي آن را به سرماي زياد اينجا نسبت دادم دو بار به چشم پزشكمراجعه كردم كه در صورتي كه عفونت باشد مشخص شود اما چشم سالم بود. اين شد كه به متخصص مغز و اعصاب مراجعه كردم وايشان براي من MRI درخواست كردند نتيجه MRI: there are small folic of signal abnormality in the subcortical white matter of the bilateral frontal lobes.therse are nonspecific but can be seen in patients with chronic migranie headache. The pattern is not typical of MS.
  دكتر نيز فرموزند كه MS نيست اما مي تواند شروع MS باشد.لذا آزمايش مايع نخاعي وتست بينايي برايم درخواست كردهاند كه حدود سه هفته ديگر قرار است انجام دهم . من به شدت نگران هستم و خسته از اين همه سال تصور يك بيماري و نامشخص بودن دليل. ضمنا در اينجا به ريزش شديد مو و شكستگي ناخن ها و افزايش بي دليل وزن يكباره مبتلا شدم وآزمايش ها نشان دادند كه هاشيموتو تيروييد دارم و تحت درمان هستم .
  لطفا نظر خودتان را بفرماييد . در اينجا تسخيص هاي بي نظير پزشكان ايراني را بهتر درك مي كنيم او اميدوارم مردم عزيز قدر پزشكان ايران را بدانند و خداوند سلامتي و سر بلندي هميشگي را نصيبتان نمايد.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهتر بود ام آر آی با تزریق هم بعمل می آمد برای تفکیک تشحیصهای مطرح شده کمک میکرد. در مواردی خود بیماری هاشیماتو علائم التهابی در مغز را پدید می آورد. اگر این همه سال مسئله روان تنی هیپوکندریا را کنترل میکردند خیلی راحتتر میبودید. در مواردی اختلالات سوماتوفورم بیشتر از بیماری جسمی ( اعم از اینکه تنها علت باشد یا با بیماری جسمی توآم باشد) مسئله ساز است.

 2. مرضیه می‌گوید:

  با سلام واحترام آقای دکتر من دوازده تا پلاک توسرم دارم و عوامل روحی وروانی ام اس مثل مثل خستگی مفرط افسردگی اختلال حافظه و هرازگاهی تشنج کوتاه که دپاکین مصرف می کنم درحالی که فقط سی سالمه یه دکتر گفتندصددرصدام اس یه دکتر دیگه گفتند آقای دکتر شمارو به خدا منو راهنمایی کنید من چه برچسب ام اس بخورم چه نه پلاک که توسرم هست وممکن هر لحظه فعال بشه که البته یکی از انگشتهای پام بی حسه آیا من نباید برای رفع اون پلاکها و پیشگیری کنم یا اینکه منتظربمونم‌که فلج بشم آقای دکتر التماس میکنم منوراهنمایی کنید.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر علائم اختلال حس و حرکت را بطور گذرا در گذشته داشته و هنوز علائم بالینی و ام آر آی بیماری را دارید مثل هر بیمار ام اس بایستی درمانهای پیشگیری از تشدید بیماری را تحت نظر پزشک پیگیر باشید.

 3. orkide می‌گوید:

  سلام.منتو گردنم دوتا پلاک دارم تو ناحیهT2.باعلایم بی حسی پا به مدت چند روز دکتر تشخیص میلیت داد وهفت روز بستری شدم.الان که شس ماه گذشته و مشکلی نداشتم نداشتم میگه cis تشخیص میدم.دارو فقط ویتامین D داده.الان من چیکار کنم؟احتمال اینکه ام اس بشه چقدره؟باتشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر شش ماه از سی آی اس گذشته عود بالینی و آثار عود در ام آر آی مغز و نخاع دیده نشده جای نگرانی زودرس نیست بهتر است بفواصل شش ماه تا یک سال اسکن کنترل بعمل آورید

 4. orkide می‌گوید:

  خیلی از آیندم میترسم من تازه ازدواج کردم.آیا بارداری برام مشکلی پیش نمیاره؟ضمنا ام آر آی مغزم سالم بود

 5. النا می‌گوید:

  سلام وتشکر فراوان
  دوتا سوال داشتم آیا ورزش ایروبیک با توجه به اینکه دمای بدن رو بالا میبره و تعرق زیاد داره برای کسی که سی ای اس مشکلی رو به وجود نمیاره و با عث تشدید بیماری نمیشه
  سوال دیگم اینه که عصب کشی دندان یا پر کردن دندان مشکلی رو به وجود نمیاره و باعث تشدید نمیشه

 6. محمد کرمیان می‌گوید:

  با سلام خدمت جناب آقای دکتر سیفی عزیز و دوست داشتنی
  دکتر جان من با گز گز دسن و پام و کمی احساس تاری چشم به دکترم مراجعه کردم که ار من اصرار و از ایشون انکار که من ام اس ندارم که مجبور شد ازم تست وی ای پی بگیره که نتیجه اش گفت نرمال هستش میخواستم lنظر ارزشمندتون رو بدونم که با نظر من نزدیکه که ام اس دارم یا با نظر همکارتون که ندارم دکتر جان انشاله که سالها زنده باشی

  right
  n75-r 92.80m
  p100-r 105.92m
  n145-r 135.36m

  left
  n75-l 91.84m
  p100-l 107.84m
  n145-l 134.40m

 7. orkide می‌گوید:

  باتشکر از زحمات شما.دکتریعنی چی جای نگرانی زودرس نیست؟میشه بیشتر توضیح بدید؟

 8. ناشناس می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر من مدت شش ماه است که تا کوچکترین اضطرابی به من وارد می شود دستاتم گز گز می کنند و بعد رفع می شود مدتی هم یود که پرش عضلات داشتم که با کاهش اضطراب تاحد بسیار زیادی رفع شد اما چند روز پیش که سرما خوردم وبعد از ان تب کردم و سردرد شدیدی گرفتم همه بدنم احساس کرختی شدیدی کرد هم صورتم هم دستام و هم پاهام هم چنین انگشتان دستم از هم باز نمی شد و انگار دستم خشک شده بود همه این حالات وقتی تبم بالا رفته بود رخ داد بعد به بیمارستان مراجعه کردم سی تی اسکن مغز انجام دادم که سالم بود پزشک هم که معاینه اعصاب انجام داد سالم بودم هم چنین نوار عصب و عضله سالم بود ازمایش کلسیم و فسفر هم نرمال بود و این حالات من بعد از یه روز تقریبا رفع شد دکتر گفت اگر بخواهی ام ار ای بدهی باید یه روز دیگه بیمارستان بمونی که برای من مقدور نبود از نظر شما با توجه به سالم بودن سی تی اسکن و معاینه ام ار ای لازمه؟

 9. orkide می‌گوید:

  یعنی تبدیل به ام اس میشه؟7

 10. رز می‌گوید:

  باسلام خدمت جناب دکتر من پارسال دچار التهاب نخاع شدم ولی ام ار ای مغزم نرمال بود.بعدارمدتی با فاصله شش ماه دوبار دیگه mriدادم ولی التهاب برطرف شده وmriمغز هم نرمال بود.الان دوهفته است که چشم راستم خیلی کم تارشده با دوچشم دیدم نرماله ولی اگه چشم چپم رو بگیرم بیناییم به وضوح چشم چپ نیست.گاهی شدیدا کره چشمم درد میگیره ولی دردش دایمی نیس.یعنی گاهی خیلی شدیده وگاهی دردش خفیف.نوارچشمم هم نرمال بوده.با این حال دکتر برام ام ار ای نوشته.ایا علایم ممکنه از ام اس باشه؟لطفا جواب رو به ایمیلم بفرستید.تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   ام آر آی کنترل لازم است، اگر دید یک چشم کاهش جزئی داشته باشد جای نگرانی نیست، اگر بطور قابل ملاحظه افت داشته باشد درمان پالس ضروری خواهد بود.

 11. النا می‌گوید:

  با عض سلام و خسته نباشد

  آقاي دكتر اگه خاطرتون باشه من ۵ ماه بیش به دلیل التهاب چشم راست و تاری دید به سی ای اس مبتلا شدن و هر ۶ ماه باید ان ار ای بگیرم البته الان دیگه چشمم زیاد تار نمیشه شاید روزی یمی یا دوبار
  قبل از این بیماری قرص فیناستراید و اسپیرو نولاکتون ۱۰۰ استفاده میکردم که هرمونین و به تجویز دکتر متخصص پوست و مو به دلیل ریزش مو استفاده میکردم
  آقای دکتر اگه دوباره شروع به استفاده این قرصا کنم بیماری سی ای اس رو تشدید یا عود باعث بیماری نمیشه ۰چون هرمونین

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بهتر است استفاده نکنید، هر دو دارو در مواردی تاری دید و میگرن و احتمالا عوارص دیگر پیش می آورند که با ام اس اشتباه می افتد.

 12. النا می‌گوید:

  آقای دکتر من قبل از بیماری ۲ ماه مصرف کردم بعد قطشون کردم ۳ ماه بعدش چشمم تار شد شاید ابتلا به سی ای اس و ایجاد تعداد کمی پلاکت به خاطر مصرف این قرصا باشه منم شک کرده بودم شاید به خاطر مصرف این قرصا
  باشه این موضوع رو من به دکترم نگفتم
  یعنی احتمال تبدیل به ام اس رو داره

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   سیگار در شیوع ام اس دخالت حتمی دارد ولی در مورد مصرف قرص ضد حاملگی تاثیر کم مشخص شده، اگر منظورتان مصرف داروی دیگر است موضوع مشخص نیست.

 13. النا می‌گوید:

  نه آقای دکتر منظورم قرص فیناستراید و اسپیرو نولاکتون ۱۰۰ که شما گفتین مصرف آن باعث تاری دید و عوارضی رو پیش میاره که با ام اس اشتباه گرفته میشود لطف میکنید پیامی که مربوط به ۲۷ نوامبر رو یه باره دیگه بخونید
  چون شاید تاری دید و ایجاد پلاکت به خاطر مصرف این قرصا بوده
  لطف میکنید توضیح بیشتر بدید متشکرم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   هرچه در گذشته بفرض عوارضی در گذشته پیش آمده بهتر است فراموش کنید و برای خاطرجمعی بعد از این مصرف نکنید. ضمنا برگشت به سوالات به لحاظ انبوه مطالب مستلزم اتلاف وقت زیاد است.

 14. رضا می‌گوید:

  اقای دکتر تو سی تی اسکن من یه لکه کوچیک دیده شده که یکی از پزشکا میگه خیلی کوچیکه و احتیاجی به پیگیری نیست و یکی دیگه میگه باید ام ار ای بدهی تا نوع پلاک مشخص شه با این اوصاف ام ار ای ضروریه؟

 15. اکرم می‌گوید:

  سلام اقای دکتر.من امروز باسایتتون اشنا شدم قبل از پرسیدن سوالام می خواستم از شما بابت پاسخ به سوالات تشکر کنم.اقای دکتر من5 ماه پیش دچار بی حسی در سمت راست دهان و زبان شدم.با مراجعه به دکتر و انجام ام آر آی و نوار عصب و نوار عضله تشخیص به وجود ویروس دادند که با مصرف کورتون مشکلم حل شد و باز برای اطمینان ماه گذشته ام آر آی با تزریق و بدون تزریق دادم و گفتن مشکلی در جواب مشاهده نمیود.ولی حال به علت ناراحتی عصبی در سمت راست صورتم حالت چسبی که به صورت زده باشند دارم و چانه ام نیز روزی دو سه بار حالت اینکه تار عنکبوت به آن چسبیده باشد برای مدت 30 ثانیه دارد.از شما سپاسگزارم که اینجانب را راهنمایی کنید تا اینجانب را از نگرانی در اورید که علت بروز ای ن علائم چیست؟
  ممنون از پاسخ دهی شما

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   علائم حسی گذرا که کمتر از یکی دو روز دوام داشته باشند و یا زودگذر مکرر باشند اغلب بعلت اضطراب و تلقین بیماری دیده میشود اگر در معاینه علائم عارضه عصبی مشخص دیده نشود جای نگرانی نیست. کنترل بالینی و در موارد لزوم تکرار ام آر آی در طولانی مدت لازم خواهد بود.

 16. حامد می‌گوید:

  با سلام – من پسری 32 ساله هستم – سه سال پیش پا و دست چپم شروع به گزگز کرد . پسوزیاریس در صورت و گرفتگی موقت عضلانی – و انزال زودرس نیز داشتم – برای دیسک رادیولوژی رفتم – تست عصب هم دادم – مشکلی وجود نداشت – همچنین همان موقع کبدم درد داشت و سونو انجام دادم و مورد خاصی مشاهده نشد – بعد از دو سال یعنی یک سال پیش این گزگز ها بیشتر شد – من آزمایش ادرار 24 ساعته دادم – دکتر گفت کمی اسد اوریک شما بالاست و به من قرص آلوکیم داد – تا اینکه 6 ماه پیش سرگیجه شدیدی بعد از خوردن تخم مرغ آب پز پیدا کردم – که اول فکر کردم فشارم افتاده ولی بعد دیدم اصلا حالم فرقی نکرد – تا بعد از چند ساعت بهتر شدم – یکماه پیش به خاطر استرس ناشی از بیماری دخترم بسیار کم خوراک شدم ( حتی آب کمی می خوردم ) . دوباره سرگیجه و تهوع و گزگز دست و پایم بیشتر شد تا اینکه ام آر آی جهت بررسی ام اس دادم -در جواب آم ار آی آمده بود که نواحی متعدد و کوچک هایپرسیگنال در ماده سفید در نیمکره های مغز دیده میشود که از نظر شکل و مکان با ام اس مطابقت کامل ندارد اما مطابقت با علایم بالینی و پاراکلینیکی ضروریست . میگرن و ضایعات ایسکمیک ممکن است نمای مشابهی داشته باشند . همچنین بالجینگ خفیف در دیسک c5-c6 مشاهده می شود . پیش دکتر مغز و اعصاب رفتم گفت ام اس نیست و باید ورزش کنی – بعد از ورزش کمی گزگز پاهام از حالت دایمی به موقت تغییر پیدا کرد ( فقط وقتی که روی رگهای اون قسمت فشار باشه )- سرگیجه ام هم فقط کمی بهتر شد – اما تهوع باقی ماند . همچنین مشکلات دیگری در چند روز گذشته برایم بوجود آمد که من رو نگران کرد – یکی گرم شدن بازوهام مخصوصا سر صبح که نمیذاره خوابم ببره – دوم درد پاشنه پام که اون هم تا فشار روشه درد می گیره – سوم انزال بسیار زودرس که بعد از اون حالم بسیار بد شد – ضمنا من برای بررسی بیشتر آزمایش ایدز رو هم انجام دادم یکبار دو سال پیش و یکبار هم چند روز پیش ( چون پدرم در اثر خون آلوده ایدز گرفتو من هم بدون اطلاع از ماشین ریش تراش مشترک استفاده کرده بودم – هر دو منفی بود – آزمایش به روش الایزا انجام شد . الان نمیدونم پیش کدوم دکتر برم و مشکلم از چیه – کمی گردنم هم درد می کنه- ممنون میشم من رو در راه تشخیص بیماری و انجام تست های تکمیلی راهنمایی کنید .

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   به جهت تنوع و مستمر بودن علائم روان تنی موضوع هیپوکندریا یا خودبیمارانگاری در حد وسواس شدید مطرح میشود، پیگیری درمان داروئی و روان درمانی طولانی مدت برای کنترل مناسب قویا توصیه میشود، درمان وقتی مثمر خواهد بود که دور تحقیق و درمان هر نوع بیماری عضوی خط بکشید.

 17. ه ن می‌گوید:

  ببخشید اقای دکتر ایا دیدن ذره های ریز و معلق در هوا می تواند نشانه التهاب عصب چشم باشد؟

 18. حامد می‌گوید:

  با سلام – من چند روز پیش برای شما مطلبی رو فرستاده بودم مبنی بر مشکلاتی مانند گزگز دست و پای چپ و تهوع و سرگیجه و داغ شدن بازو و .. – شما فرموده بودین می تونه بیماری هیپوکندریا یا خود بیمار انگاری باشد . البته از این که ام اس نباشد من بسیار خوشحال میشم . و تا الان پیش دو دکتر مغز و اعصاب هم رفتم و با وجود لکه های سفید در مغزم گفتند ام اس نیست که باعثه خوشحالیه یکیشون قرص ویتامین ب 1 و گابا پنتین و قرص ویتامین دی داد – یکیشون هم گفت شاید میگرن باشه – حالا سوال من اینه که علیرغم اینکه من به قول دیگران قبلا نسبت به بیماریهام بی تفاوت بودم چرا روز به روز اونها بیشتر می شدند – دیگه اینکه آیا بیماری هیپوکندریا می تونه باعث عوارضی همچون سرگیجه و گزگز دست و پا و حالت تهوع بشه . ضمنا من تا چند روز پیش نمی دونستم که کمبود ویتامین دی میتونه اثرات مشابه ام اس داشته باشه – و بعد از اون قرص ویتامین دی رو که دکتر مغز و اعصاب داده بود رو مصرف کردم و یک کمی بهترم – اما علایمی همچون مور مور شدن داخل سرم همراه با احساس سرگیجه موقتی و در در ناحیه گیج گاهی و پشت سرم و گرفتگی عضلات بخصوص سمت چپ گردن و ضعف عضلانی و خستگی بیش از حد و حالت تهوع مخصوصا صبحگاهی ، درد کلیه و تکرر ادرار و لاغری بیش از حد و پسوزیاریس شدید در سر و صورت وجود داره . ضمنا بیشتر این مشکلات در دو ماه گذشته بوجود آمده و اینو هم می دونم که شاید اصلا مشکل گوارشی داشته باشم . چون یا یبوست و یا اسهال می شم . و از دو هفته پیش هم ، حجم ادرارم بسیار کمتر از آبیه که می خورم . ضمنا ام آر آی که دادم بدون تزریق بود . اگر میشه راهی برای اینکه مطمین بشم ام اس ندارم به من معرفی کنید یا راهنماییم کنید . ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر پزشک معالج علائم مشخصی از بیماری معینی را به یقین دیده باید معالجه کند،تنوع علائم متغییر، بیشتر بنظر موضوع روان تنی میرسد.

 19. فریبا فرهادی می‌گوید:

  سلام اقای دکتر ممکنه برای کسیکه ام اس داره کیست مغزی یک پلاک فعال تشخیص داده بشه

 20. حامد می‌گوید:

  شرمنده من باز هم متوجه نشدم که خود بیماری هیپوکندریا هم میتونه علایم جسمی ایجاد کنه یا نه فقط صرفا روحی و روانی هست . و دیگه اینکه آیا علایمی چون علایم گفته شده داره یا نه ؟ ممنون

 21. رحیمی می‌گوید:

  اقای دکتر مدت حمله ام اس حداقل چند روز است

 22. ا م می‌گوید:

  ببخشید اقای دکتر ایا ام اس صد در صد با معاینه بالینی مشخص می شود یا نیاز به اسکن است

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اسکن برای تایید تشخیص بالینی ضروری است.

   • ا م می‌گوید:

    اقای دکتر چند وقت پیش به مدت 48 ساعت دستام گز گز شدید داشت تا جایی که بی حس شده بود البته اواخرش خیلی بهتر شده بود به دکتر مراجعه کردم معاینه نورولوژیک سالم بود و با چند تا سرم حاوی کور تون و مسکن علایم کاملا رفع شد البته همان موقع که حالم خیلی بد بود ازمایش خون دادم که فسفر خونم پایین بود و فردا صبح دوباره ازمایش دادم فسفرم نرمال بود منم چون معاینه بالینی سالم بود با این که اون زمان هنوز. گز گز داشتم پی اش را نگرفتم چون بعد دو روز هیچ مشکلی نداشتم ایا ام ار ای لازمه ایا افت فسفر دلیل علایم بوده ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     بهتر بود زمان بیماری تشخیص را اعم از اینکه عصبی محیطی( سندرم کاپال تانل) یا نخاعی یا متابولیک مشخص میشد. تا عود علائم احتمالا علت را نشود یافت. کمبود فسفر در افراد سالم با غذیه عادی پیش نمی آید.

 23. حمید می‌گوید:

  سلام مادر من چند روز پیش اوایل شب دچار سردرد عجیب و زیادی شد در سمت چپ سر و به تبع اون احساس بی حسی در چپ صورت ولی. همان موقع هم میتونست راه بره و جوراب بپوشه ، بعد درمانگاه رفتیم و یکسری امپول زد و موقتا خوب شد تا فرداش دوچاره بی حالی حالت تهو سرگیجه و کرختی نیمی از صورت شد اینبار بدون درد و بعد از حدود نیم ساعت از وضعیت دومش یه سی تی اسکن دادیم که پزشک وقتی دید گفت هیچ چیز غیر عادی نیست. به اصرار من ام ار ای هم بعد از 36 ساعت داد البته بدون تزریق که اون هم همه چیز رو خوب نشان داد. از شماودو سوال دارم ، ایا این حالات ممکنه سکته مغزی یا tia. باشد؟ و ایا سی تی و ام ار ای قابل اعتماده؟ اگر میشه رووایمیل پاسخ بنده رو بدید ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   این سیر بیماری احتمال بیشتر میگرن و احتمال کمتر خونریزی ساب آراکنوئید را مطرح میکند بهتر بود بعد از سی تی مایع نخاع گرفته میشد و اگر خون دیده میشد آنژیوگرافی ضرورت مییابد.

   • حمید می‌گوید:

    یعنی به نظر حضرت عالی سکته خفیف و گذرا tia نیست؟

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     اگر بعد از دو روز علائم سکته بکلی برطرف شود tia است.

     • حمید می‌گوید:

      علایم رفته و فقط گاهی سرگیجه مانده.
      آن سی تی اسکن و ام ار ای انجام شده tiaرا نشان نمیده؟
      چون دکتر مغز و اعصاب بیمارستان میلاد گفت سکته نیست
      به نظرتون چه کنیم؟

     • دکتر سیفی می‌گوید:

      اغلب سرگیجه ها منشاء گوش داخلی دارند با نرمش آهسته معمولا برطرف میشود. ضمنآ tia دراسکن مشخص نمیشود.

 24. ساناز می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید آقای دکتر من مدته 2 هفتس که دست راست و پا ی راست و کل صورتم دچار گزگز شده دکتر رفتم ام ارای مغز با و بدون تزریق انجام دادم که سالم بود و ام ار ای گردن و پشت و کمر دادم که اونم سالم بوده فقط تو آزمایش خونم ویتامین د 5 بوده ولی هنوز گز گز ادامه داره لطفا راهنماییم کنید

 25. النا می‌گوید:

  سلام خسته نباشيد
  يه سوال داشتم كسي كه بيماري cis ياms داشته باشه نسبت به بقيه بيماري ها مثل سرماخوردگي يا تب آيا زود مريض ميشود يا بدن مقاوم است در برابر بيماري ؟
  با تشكر

 26. sasy می‌گوید:

  سلام
  پیشا پیش تشکر از حسن توجه شما اقای دکتر
  بنده 3 4 روزی است در ناحیه صورت چپ احساس کرخی و اندکی بی حسی می کنم و بعضی اوقات در ناحیه بازو احساس پرش می کنم با نظر دکتر MRI دادم تو اظهارنظر اولیه دکتر به بنده گفتن لکه ی کوچکی مشاهده کرده و تا 80 درصد Ms است . حال دستور چندین آزمایش داده اسم چندتا آزمایش با Ana شروع میشه و یه آزمایش P.P.D
  با توجه به اینکه خواهرم از 4 سال پیش با یه تشنج مشکلی داشته و تمامی آزمایشات لازم را داده و علی رغم نظر دکترای شهرستان در تهران دو متخصص Ms ( دکتر صحرایی و علی محمدی ) را رد کردند و الان تقریبا 2 سال است که حتی لرزش دست اوایل را هم ندارد و هیچ یک از علائم را نیز ندارد.
  خواهشمندم شما نیز اظهارنظر بفرمائید ؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   پزشک معاینه کننده بهتر میتوانند علائم بالینی را با علائم اسکن تفسیر و پس از برسی های احتمال دیگر بیماریها نتیجه گیری نمایند.

 27. النا می‌گوید:

  سلام خسته نباشيد
  آقاي دكتر من هفت ماه که cisدارم تو این مدت با وجود اینکه کم غذا میخورم و ورزش میکنم وزنم رو به افزایشه آیا ربطی به بیماریم داره
  ممنون از وقتی که صرف ما میکنید متشکرم

 28. النا می‌گوید:

  سلام و خسته نباشيد
  واقعا از شما متشكرم كه وقت ميگذاريد وبه سوالات ما جواب ميدهيد

 29. النا می‌گوید:

  سلامو خسته نباشی
  یه سوال داشتم میگرن عصب چشم بازم باعث تاری دیدن به مدت چند ماه میشه و با ام ار ای به صورت پلاکت دیده میشه؟
  امکان داره cisکه به صورت تارشدن در دید باشه میگرن چشم باشه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   میگرن خیلی بندرت ممکن است عارضه کاهش بینائی را بمدت بیش از چند روز داشته باشد. افت بینائی یک چشم با پلاک کم هم در مغز بیش از هر چیز سی آی اس را مطرح میکند.

 30. النا می‌گوید:

  سلام و خسته نباشید
  من هفت ماه پیش به دلیل تاری چشم به صورت مداوم و همیشگی به مدت ۲ ماه و بعد از آن به صورت رفت و برگشت و با گرفتن ام ار ای به cis مبتلا شدم به گفته پزشکم نیاز به درمان نداره و هر شش ماه باید ام ار ای بگیرم الان بعد از ۶ ماه چشم چپم دچار این حالت شده و دو هفتس که چشمم به صورت رفت و برگشت تار میشه
  آقای دکتر روشی هست که جلوی این تاری رو بگیره یا بذارم خود به خود ببهبود پیدا کنه
  آقای دکتر این حالت چشم چپم یعنی عود cis و شروع ام اس
  من یک ماه دیگه نوبت ام ار ای برای شش ماه بعد از بار اول دارم نیاز الان به پزشکم مراجعه کنم یا اول ام ار ایم رو بگیرم
  آقای دکتر خیلی میترسم مدتی هم احساس میکنم جملات رو پس وپیش ادا میکنم راهنماییم کنید که بهترین راه رو انجام بدم خواهش میکنم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در شروع بیماری اختلال دید از نوع نوریت اوپتیک توام با وجود کانونهای تشدید سیگنال در ام آر آی وجود داشته بهتر بود بعد از دوره پالس در شش ماه گذشته اینترفرون تزریق میکردید. و اگر باز اختلال دید واقعی عود نموده بهتر است درمان پالس و اینترفرون برای مدت طولان تر مصرف شود.

 31. زهرا عباسی می‌گوید:

  سلام .مدتی هست که درد عضلات و مفاصل را دارم…همچنین درد پهلوها.در ازمایش انجام شده anti ds- dna اینجانب 42 میباشد که negative<16 است مشکل من چیست به نظرتان.باید چه کار کنم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   ممکن است زمینه روماتیسمی یا التهاب گذرا عامل علائم و نشانه موجود در آزمایش باشد، با کنترل و درمان تحت نظر متخصص داخلی یا روماتیسم قابل معالجه خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>