تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود 30 درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
1. خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین 28 تا 30 سال متناوباً هر 3 تا 6 ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
2. دختر خانم 23 ساله در مدت 2 سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب 3 و 6 بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت 3 تا 6 ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
3. خانم 36 ساله با علائم فراموشی فزاینده از 2 سال قبل و 2 بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
1. مرد 23 ساله در گذشته دو بار به فاصله 6 ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
2. خانم 27 ساله متاهل با سابقه 5 بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
3. خانم مجرد 28 ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس 4 بار MRI شده بود هر بار 3 تا 4 کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا 24 ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
1) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل 9 ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
3) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
4) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2,524 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. فاطمه می‌گوید:

  سلام
  خواستم چند نکته رو اضافه بکنم اینکه من در ام ار ای کمرم نخاعم در گیره و تحت فشاره به تشخیص دکتر و این گز گز ابتدا در پای چبم به مقدار زیاد است و خیلی کمتر در پای راست و در دستهام به مراتب خیلی کمتر از پام هام و در صورتم بیشتر اطراف لب و روی گونه یه لحظه گز گز می کنه و خوب میشه ولی تکرار میشه این حالت (اما در بقیه جاهای صورتم کمتر این حالت رو احساس می کنم )ا لبته این حالت گز گز خیلی کم تر و خفیف تر از بقیه جاهام روی صورتم است من تمام بیماری های که میشد با ازمایش خون داد و فهمید که عامل گز گز هست یا نه رو از اینترنت دراوردم و به دکتر گفتم و ازم از مایش گرفت و سطح کلسیم هم حدود فک کنم 32 بود تو رو خدا جواب منو سریع بدین ممنونم

  • تهرانی می‌گوید:

   سلام و خسته نباشید، اولین بار هست که میبینم دکتری با این تعهد پاسخگو هستن، سپاس و درود فراوان
   دکتر من مدت ۲ ماه است سوزن سوزن شدن تو ۲ پام ودست چپم ذو احساس میکنم، دکتر نورولوژیست هم رفتم mri هم دادم، از گردن و سر خدا و شکر هیچ مشکلی نداشتم،نوار چشم هم دادم چشمام سالهاست ضعیفه و مشکل ۲ بینی ندارم، اما این علایم برطرف نشده، شب ها هم پاهام به شدت داغ میشه، شما چه تشخیص یا راهکاری میدین؟ البته استرس و اظطراب و گاهی طپش قلب هم دارم .با تشکر

   • دکتر سیفی می‌گوید:

    اگر در معاینه اعصاب علائم عارضه عصبی محیطی و مرکزی مشاهده نشده و چک آپ متداول طبیعی بوده، علائم گفته شده به احتمال زیاد عوارض استرس و اضطراب مزمن است . بهتر است با کم کردن استرس و ورزش و در صورت لزوم درمان کنترل بعمل آید.
    به جهت مشکل اینترنت از تاخیر یک روزه پاسخ که کمتر اتفاق می افتد پوزش میخواهم.

 2. النا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خسته نباشید
  آقای دکتر چرا باید از ام اس ترسید و همه ترس از ابتلا به این بیماری رو دارن
  دکتر جان این مسئله رو با زبون شما میخوام برای همه روشن کنید صادقانه
  ممنون

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   به این موضوع را از زوایای مختلف میشود بحث کرد. من معمولا به این یک جنبه مسئله اشاره میکنم که بفرض ام اس شدید و بروز معلولیت نسبی ، باید به این منطق اعتقاد کامل داشت که انسان ظرفیتهای زیادی دارد ، همچنانکه با یک چهارم ظرفیت قلب و یا کلیه و یا کبد میشود زندگی سالم داشت با کم شدن توان حرکتی هم میشود زندگی کامل نمود. متاسفانه نگرش جامعه طوری دیگر است از همه انتظار قهرمان بودن خیالی در همه زمینه ها دارند.

 3. النا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خسته نباشید
  در چه صورتی یک ام اسی حافظه و درک و شعورش رو از دست میده ؟اصلا این اتفاق میوفته یا بازم بزرگ نمایی بیماریه
  یا اینکه کور بشه

 4. ناشناس می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر ایا فردی که بدخیمی در بدنش وجود دارد به هیچ وجه وزنش بالا نمی رود؟

 5. شقایق می‌گوید:

  با سلام
  مصرف طولانی مدت قرص سیپروترون کامپاند و اسپیرونولاکتون برای مبتلایان به ام اس(که داروی ام اس ستفاده نمیکنند) بلامانع است؟

 6. علی می‌گوید:

  با عرض سلام خدمت آقای دکتر سیفی عزیز از محضر شما یک سوال داشتم . نوار چشمی داشتم که جواب آن برای چشم چپ 110.1ms و چشم راست 108.9ms هست آیا جواب این نوار چشم نرمال هست؟
  ممنون از توجه و لطف شما.

 7. شقایق می‌گوید:

  ضمن تشکر از زحمات جناب دکتر
  من در مقاله ای خوندم که مصرف قرص سولیفناسین که یک ترکیب ضد موسکارینی است و مثلا در مثانه بیش فعال بکار میرود میتواند در ترمیم میلین هم موثر باشد و این یافته را جدیدا بطور تصادفی پیدا کرده اند آیا چنین چیزی صحت دارد؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بعضی از این نوع اثرات بطور تصادفی و یا در حد تئوری مطرح میشود، ولی تاثیر آن ها در حدی نیست که بعنوان درمان روتین مصرف شود.

 8. النا می‌گوید:

  سلام پيشاپيش سال نو رو تبريك ميگم
  آقاي دكتر مت توضيحات رو از اول عرض ميكنم من ٩ ماه پيش به دليل تاري چشم راست به تشخيص دكتر ام ار اي و وجود پنج پلاكت در آن به cis مبتلا شدم دكترم داروي خاصي رو تجويز نكرد و گفت ٦ ماه يكبار ام ار اي رنگي بگيرم تاري چشم راستم در ماه هاي اول شديد بود بطوري كه هميشه با آن تار ميديدم ولي كم كم تاري مي رفت و ميومد دائم نبود وقت بعد از ٥ ماه كه وقت امتحانات و درس خوندن شد چشم چپم هم تار شد نميدونم اين يعني عود بيماري ؟ و نياز به شروع درمان رو داشت ؟ الان گهگاهي هردو يا يكي از چشمام تار ميشن
  وقتي خواستم ام ار اي سري دوم رو بگيرم متوجه شدم كه باردارم و نميشه گرفت اما بعضي وقتا سر درد ميگيرم به طوري كه كل كاسه سرم درد ميگيره و بعضي وقتا پشت ماهيچه پام انگار سفت ميشه و كف پام سر گز گز ميكنه
  امروز پيش دكترم رفتم و درباره چشم چپ و سر درد و پام بهش گفتم گفت كه اين حالات گذري و تشديد بيماري نيست و بيشتر حالت عصبيه و بعد از زايمان ام ار اي بگير آقاي دكتر اگه اون موقه بگيرم براي پيشگيري به ام اس دير نيست ؟ ميترسم تو اين مدت پلاكتا بيشتر و بيشتر بشه و وضعيت بيماري پيشرفت كنه
  اگه الان ام ار اي معمولي بگيرم بهتر نيست تا اينكه بعد از زايمان اين كار رو بكنم الان من ٤ ماه باردارم
  لطفا كمكم كنيد و يه جوري خيالم رو راحت كنيد برام شرايطم رو توضيح بين كه استرس و ترس نداشته باشم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در وحله اول گرفتاری عصب بینائی ( تاری و کم شدن دید بمدت حند روز تا چند هفته) توام با پلاکهای مغز در اسکن، cis را تایید نموده درمان پالس کورتون و شش ماه اینترفرون را توصیه میکنند. اگر عود اختلال بینائی با همان مشخصه بروز نموده، میشود ام آر آی بعد از حاملگی سه ماهه بعمل آورد، ولی کم و زیادی پلاک در اسکن مشی درمان را تغییر نمیدهد، بهتر است درمان پالس بعمل آید اگر دیگر علائم عصبی مغزی و نخاعی هم پدید آمده میشود بجای اینترفرون از دیگر داروهای کم ضرر مثل گلیتاریمر آستات ( کوپامر و یا اسیمر ) استفاده نمود. شروع هر نوع درمان با کنترل پزشک معالج مجاز است.

 9. م ش بویین زهرا می‌گوید:

  آقای دکتر سلام
  من مدتی است که در ناحیه سمت راست شکمم زیر آخرین دنده سوزش دارم ،تمامی آزمایشات خونم سالم است کل شکمم را سونو گرافی انحام دادم ،کبد ،طحال ،کلیها و طبق گفته دکتری که دید سالم است ممکن است به بیماری روان تنی دچار شده باشم خودم اخساس میکنم مدتی است استرسم زیاد شده است ورزش اصلا انجام نمیدهم شیفت شبکاری ماهی 10شب دارم، فکر وخیال هم تا دلت بخواددارم لطفا راهنمائی کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر اختلال حس و درد یک طرفه تنه به زونا مربوط نباشد میشود برای مشکل روان تنی درمان روان پزشکی و داروئی را انتخاب نمود.

 10. مریم می‌گوید:

  چرا دیدگاه من ثبت نمیشه؟:-(
  سلام دکتر سیفی عزیز
  من قبلا هم پیام داده بودم و درباره ی مشکلم پرسیده بودم که شما جواب دادید اما الان سوال دیگری دارم.من تقریبا ب مدت شصت روزه که گزگز خفیف و گذرای هرچهار اندام در طول روز دارم .به دکتر های مختلف مراجعه کردم و ام آر آی مغز و گردن و کمر و نوار عصب عضله هر چهار اندام و وی ای پی انجام دادم که همش نرمال بود.حالا من برام دوتا سوال پیش اومده که بسیا ممنون میشم اگه جواب بدین.
  اول اینکه ااین علایم میتونه نشونه ی شروع ام اس باشه و ام ار ای چیزی فعلا مشخص نکرده؟
  دوم اینکه پس علت این گزگز ها که دارن بیشتر میشن چیه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بطوریکه گفته شد با علائم فعلی و ام آر آی طبیعی احتمال ام اس مطرح نمیشود، اینگونه علائم بعلت مسائل تلقینی و یا علل مختلف جسمی ممکن است باشد که در معاینه مشخص میشود.

 11. النا می‌گوید:

  دكترم هيچ چيزي رو برام تجويز نكرد حتي گرفتن ام ار اي بعد از سه ماه حاملگي
  آقاي دكتر ميگيد الان من چكار كنم دست رو دست بذترم يا دكترم رو عوض كنم
  كمكم كنيد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   نظر تشخیصی نوشته شده راهنمائی من بوده، در مورد نحوه درمان یا تعویض پزشک خودتان باید تصمیم بگیرید.

 12. مهران می‌گوید:

  با عرض سلام.٣٣سال سن دارم.الان حدود ١١ماهه که به نوعی دوبینی مبتلا شدم. به این صورت که بالای سطح افقی هر چیزی سایش را میبینم بخصوص اجسام سفید یا براق. شبها هم در خیابان چراغهارا کاملا دو تا یا بیشتر میبینم و نور چراغها هم امتداد طولانی دارد.وقتی هر کدام از چشمام را میبندم دوبینی باز ادامه داره ولی وقتی با دستم یه سوراخ کوچک جلوی چشمام میگیرم و از داخل ان به بیرون نگاه میکنم دوبینی کاملا بر طرف میشود. وقتي از خواب بلند ميشم تا ١ دقيق تار ميبينم ولي بعدش بهنر ميشه چندین بار پیش چشم پزشک و متخصص مغز اعصاب رفتم. سر عصب بیناییم بررسی شده و نوار عصب بینایی و ام ار ای مغز و مخچه هم دادم که همگی سالم بوده.تنها تشخیص چند نمره استیگمات بوده.ولی با عینک فقط سایه ها بر طرف میشه اما چراغها را در شب با عینک هم دو تا میبینم.به علت اینکه این دوبینی 1 ماه بعد از یه سرگیجه چرخشی که موقع خواب اتفاق افتاد برام پیش امده و قبلا هم هیچ نوع مشکل بینایی نداشتم خیلی نگران هستم قطره اشک مصنوعی هم خیلی مصرف کردم اصلا اثری نداشته.ممنون میشم راهنمایی کنید آيا اينكه دوبيني دوچشمي هست از تيوب انكساري چشمه يا از عصب و مغز البته چشم راستم خيلي بيشتره باز هم ميگم با عينك حدود ٧٠ درصد رفع ميشه و چند روزي هم هست كه سوزش و گز گز دور چشم ابرو و پيشاني دارم به نظرتون قرص پرد نيزولون مصرف كنم بهتر ميشه ؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در معاینه اعصاب لرزش چشم و انحراف محوری در حرکات چشم مشاهده نشده و ام آر آی مغز سالم بوده این علائم بیشتر به مشکل خود چشم اعم از شبکیه یا قرنیه مربوط میشود.

   • مهران می‌گوید:

    با تشكر از اينهمه توجه و سرعت در پاسخ دهيتون
    آقاي دكتر دوبيني و گزگز دور چشم و وزوز گوش و ضربان در گوش ميتونه مشكل tmj يا مفصل فكي يا عصب سه قلو باشه من خميازه ميكشم يك صداي تقي در سرم مياد ، شايد سوالم اشتباه باشه ممكنه عصب كوتاه باشه يا خشك بشه اينطوري صدا بده ؟

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     علائم گوشی ممکن است بعلت آسیب مفصل فک باشد ولی علائم چشمی به این مسئله ارتباط ندارد. اختلال عصب سه شاخه اغلب بصورت درد و اختلال حس صورت ظاهر میشود.

 13. مهری می‌گوید:

  با سلام 47سالمه بیر چشمی+csr دارم مدتی هست که چشم راستم قسمتی از خطوط عمودی را منحنی میبینه و چهره ها را کج و معوج میبینه ایا مجددا csrمطرح هست

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   رتینوپاتی سروز مرکزی عارضه شایع است و این نوع اختلال دید را موجب میشود بهتر است با مشورت چشم پزشک راه حل ممکن مدیریت شود.

 14. علیرضا می‌گوید:

  با عرض سلام من 38 ساله(مرد) هستم چند وقتی به علت بیماری پنیک یا اضطراب داروهایی از قبیل کلونازپام 1 میلی صبحها 1/4 و پروپنانول 10 و ظهر نصف سیتالوپرام و برای شب دلوکستین میخورم 2 هفته ای هستش یک موقع هایی در چند روز یک موقع حس میکنم یک حالت برق گرفتگی از توی سرم به دستم یا پا حس میکنم امکان عوارض قرص هستش یا کلا نظر جنابعالی چیست؟

 15. r1 می‌گوید:

  سلام اقاي دکتر… مدتي پيش دچار واريکوسل خفيف تو ناحيه بيضم شدم بدستور دکترم ازمايش اسپرم گرفتم بعد از ازمايش اسپرم احساس کرختگي تو ابرو ها و دو طرف سرم ميکنم…سابقه ي بيماري عصبي داشتم نيمه پانيک که بطور کامل خوب شدم البته اين احساس رو اون موقه که بيمار بودم هم داشتم.. بعضي اوقات هه عضله دستم يا پام ميپره…اين همه علايمم بود لطفه کمک کنيد

 16. فریده می‌گوید:

  سلام خسته نباشید.آقای دکتر من با 4 پلاک 2 تا در گردن ویکی در سینه و یکی د مغز و درگیری 2 چشم در vep با تشخیص های متعدد nmo و cis.سوالم اینه که مشکلات بالینی و بی حس های وسیعم در پاها برطرف میشود؟ با تشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   برای این شرایط درمان پالس با قبول احتمال زیاد سی آی اس توصیه میشود بعد از درمان علائم بتدریج فروکش میکنند، تا موقعی که شواهد کافی در تایید ان ام او یا مورد دیگر بدست نیامده بنظرم درمان پیشگیری ام اس بهتر است در نظر گرفته شود.

 17. فریده می‌گوید:

  سلام.من 2 ماهه پیش یک دوره پالس برام استفاده کردن متیل 500 با 12 دوز از پایین تنه بی حس بودم ولی خیلی خوب جواب نداد و الان احساس میکنم روز به روز پاهام بی حس تر میشه.آیا امکان داره خوب بشه یا باید با این علایم کنار بیام؟ممنون که به سوالام جواب میدین

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر علائم حسی و ضعف شدیدتر میشود بررسی بیشتر برای تشخیص علل غیر از التهاب نخاع توصیه میشود. در صورت سیر بهبودی نسبی، پیشرفت بهبودی مترقبه است.

 18. فریده می‌گوید:

  مرسی از لطف تون دکتر خدا خیرتون بده

 19. ناشناس می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر مدتی است که وقتی به طرح های چهار خونه نگاه می کنم احساس می کنم که انها به شدت می لرزند علت چیست؟

 20. حامد می‌گوید:

  با سلام میخواستم بدونم که ایاـامیتریپیتلین باعٹ در نوراپاتیکی میشود و در چنین حالتی باید به مصرف ادامه داد یا باید قطع کرد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مصرف آمی تریپتیلین درد های نوروپاتی را کمتر میکند، ادامه یا قطع درمان با توصیه پزشک معالج راهنمائی میشود.

 21. فریده می‌گوید:

  سلام خسته نباشید.آقای دکتر فرق پلاک فعال با ثابت چیست؟ و آیا پلاک ها ترمیم میشن؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   پلاکهای جدید حاد و فعال اند و نشانه عود بیماری هستند پلاکهای پابت قدیمی اند کوچکتر میشوند ممکن است سالها بدرجاتی دیده شوند.

 22. ناشناس می‌گوید:

  اقای دکتر الان هفت هشت ماه میشه که این مشکل را دارم شدتش هم تغییری نکرده و هیچ مشکل دیگری تو دیدن مثل تاری دوبینی و غیره ندارم اییا باوجود تداوم و پایداری این مشکل اگر دو سه ماه دیگر به متخصص مراجعه کنم دیر نیست؟

  • ناشناس می‌گوید:

   البته حدود یک سال پیش پس از سرما خوردگی به علت افت فشار به بیمارستان مراجعه کردم و سی تی اسکن از مغزم انجام شد که سالم بود

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بنظر نمیرسد مشکل جدی مطرح باشد اگر علائم جدید و ناراحتی حاد پیش نیاید تاخیر در مراجعه ممکن است بلامانع باشد. محض اطمینان ، مراجعه برای معاینه در دو سه هفته آتی بهتر خواهد بود.

 23. فهیم می‌گوید:

  سلام
  ببخشید آقای دکتر همسرم حدود یک ماه ونیم که دچار گزگز دست وپا وصورت قسمت چپ بدن شدن mri مغز نرمال ولی ام ار ای نخاح چند التهاب نشون داده و nmo منفی ونوار چشم نرمال دارند با این که تحت درمان کورتون هستند بهتر نشدند اگه امکان دارد راهنمایی کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   عوارض التهابی نخاعی بعد از درمان پالس کورتون هم مدتها دوام مییابد ، درمان دوره حاد و نگهدارنده و پیشگیری کننده از عود با نظر پزشک بایستی پیگیری شود.

 24. م . الف می‌گوید:

  سلام
  دختري 31 ساله هستم دو سال پيش به دنبال داشتن علائمي مثل گزگز پا به دكتر مراجعه و تشخيص ام اس داده شد يكدوره پالس گرفتم وبعد از آن تزريق رسيژن مي خوام باردار بشم ولي خيلي نگرانم زير نظر دكتر عبدالرضا ناصر مقدسي هستم ايشون گفتند دو هفته داروهاتو كم كن و دو هفته متوقف كن به نظر شما نيازي هست كه پيش دكتر ديگري برم يا نه -آيا براي باردار شدن اقدامات ديگه اي نياز است يا همين كفايت مي كنه ممنون ميشم جواب كاملي بدي و منو از نگراني دربياريد

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   اگر در مدت 6 ماه گذشته عود بیماری نداشته اید میتوانید بعد از 6 هفته قطع درمان به حاملگی اقدام کنید. کنترل بالینی با پزشک تان صلاح است.

 25. خمید می‌گوید:

  با سلام.اقای دکتر تو رو خدا راهنمایی کنید.مامان من 8سالی میشه مشکل شبکیه داشت تازه تشخیص بهجت دادن.ایا میشه جلوی نابینایی رو گرفت.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بیماری بهجت با درمان قابل کنترل است، مشارکت درمان روماتولوژی و چشم پزشک برای پیگیری معالجه لازم است.

 26. پانیذ می‌گوید:

  آقای دکتر با سلام و تبریک عید
  من نتیجه ام آر آی از سر و گردنم را با و بدون تزریق در تاریخ 18 مارس 2015 خدمتتون تایپ کرده و فرستاده ام و در بالای نوشته هایم نوشته دیدگاه شما در انتظار بر رسی است.
  با وجودی که مدت زیادی می گذرد بنده جوابم را دریافت نکرده ام خواهشمند است لطف کرده و پاسخ اینجانب را بدهید.آیا نتیجه ام آر آی من طبیعیست؟ یا مشکلی وجود دارد؟چون یکی از پزشکان متخصص مغز و اعصاب گفت باید در بیمارستان بستری شوم که بیمارستان نرفتم نزد دکتر صحراییان رفتم که به من پرگابالین داد با ویتامین د 3 و دو تا آمپول بتامتازون ال ای.در حال حاضر مدت 3 ماه از آن تاریخ میگذرد قرار است 3 ماه دیگر با نتیجه ام آر آی از سر و گردن با و بدون تزریق نزد دکتر صحراییان بروم.
  سوال من اینست با وجودی که 58 سال از سن من میگذرد آیا نتیجه ام آر آی که برایتان در 18 مارس 2015 فرستاده ام چیزی دال بر وجود ام اس را در من نشان میدهد یا خیر ؟عاجزانه منتظر جوابتان هستم.
  ارادتمند پانیذ
  ارادتمند پانیذ

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در همان تاریخ جواب کامل نوشته شده است پاسخ را زیر هر عنوان که پرسیده اید میتوانید پیدا کنید.
   توضیح کامل داده شده که در شرایط سنی و بالینی شما احتمال ام اس بعید است. کنترل بالینی سیر علائم و اسکن تشخیص نهائی را مشخص میکند.

 27. قادری می‌گوید:

  سلام خدمت آقای دکتر من قبلا هم با شما در ارتباط بودم خانمی 30 ساله هستم باوجود پلاک در مهره 3-4وvepدرحدمرزی وعلائم دبگر تشخیص cisگرفتم حدود 3هفته پیش دچاربی حسی شدید دربدن به مدت 1ساعت وکم کم بهتر شدن شدم که بعد از آن سردرد شدید والان 1هفته است چشمهایم به هنگام چرخاندن دردزیادی دارد البته گاهی دوبینی وتاری دیدم هم خیلی بیشتر می شودخواستم بدانم آیا بیماریم عود کرده وآیا لازم است به دکترم مراجعه کنم یانه دلیل آن چیست باید ذکر کنم که تا کنون دارویی برای cis ام تجویز نشده

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در تعدادی از بیماران با سی آی اس یا ام اس علائم حاد گذرا دیده میشودکه نشانه عود نیست چنانکه یک علامت بیش از چند روز دوام یابد و در معاینه نشانه عارضه عصبی باشد عود تایید میشود.

 28. ناشناس می‌گوید:

  اقای دکتر یعنی مشکل مهمیه پس چرا فقط هنگام نگاه کردن به طرح های چهار خونه اینجوری می شم ممکنه ام اس باشه تو رو خدا کمک کنید اقای دکتر

 29. دکتر سیفی می‌گوید:

  بود و نبود عارضه عصبی صرفآ با معاینه اعصاب مشخص میشود.

 30. ناشناس می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر اگر یادتان باشد برایتان پیام داده بودم که با نگاه کردن به بعضی طرح های چهار خونه لرزش خفیفی را در انها احساس می کنم به پزشک داخلی مراجعه کردم با معاینه چشمام گفتند به نظر نمی رسد مشکلی داشته باشید و وقتی گفتم مطالعه زیاد می کنم گفتند احتمالا عضلات چشمات ضعیف هستند و چند تا تمرین دادند تا ان هارا در طی روز انجام دهم ایا بررسی بیشتر لازم است؟

 31. دکتر سیفی می‌گوید:

  اگر مشکل برطرف نشود بهتر است معاینه و بررسی توسط متخصص مغز و اعصاب بعمل آید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× شش = 42

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>