تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

با اینکه مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) بعد از میگرن و اپی لپسی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب در افرادجوان است به دلایل مختلف تشخیص آن در مواردی مشکل است و علیرغم مراجعه مکرر بیمار و استفاده از امکانات پاراکلینیکی، در بعضی گزارش ها حدود ۳۰ درصد تشخیص اشتباهی منفی یا مثبت برآورد شده است. اشکالات عمده در تشخیص ام اس به قرار زیر است:
• بیماری به اشکال بالینی متنوع مثل اختلال حافظه، بی اختیاری ادرار و ناتوانی جنسی و….. در سنین مختلف ظاهر می شود که با علائم خیلی از بیماریهای اعصاب و سیستمیک اشتباه گرفته میشود
• تنوع علائم بیماری بعلت گرفتاری مراکز مختلف درمغز و چشم و نخاع خیلی زیاد است. گاهی بصورت گرفتاری اعصاب کرانیال و یا علائم ضایعه فضا گیر مغز و نخاع مشاهده می شود.
• علائم بیماری اغلب گذراست . در مواردی چند ساعت تا چند روز طول می کشد و بعد از رفع علائم عوارض به جا نمی ماند و با بیماری هایی مثل میگرن و نارسایی عروقی اشتباه تشخیص داده می شود، و در مواردی سیر بیماری مونوفازیک و پیشرونده است.
• در مواردی علائم بالینی بیماری با علائم پاراکلینیکی همخوانی ندارد . یافته های مثبت یا منفی کاذب در VEP، CSF، MRI موجب اشتباه تشخیص در موارد زیاد می شود.
• تشخیص افراطی ام اس از طرف پزشک صرفا با یافته های MRI در خیلی از موارد مشاهده میشود، حال اینکه تشخیص ام اس یک تشخیص بالینی است.
مواردی از ام اس با شروع غیر عادی
۱٫ خانم متاهل با سابقه نازائی در فاصله سنی بین ۲۸ تا ۳۰ سال متناوباً هر ۳ تا ۶ ماه یک بار و هر باربه مدت چند روز تا دو هفته دچار رتانسیون ادرار می شده، تحت معاینات مکرر و آزمایشها و MRIمغز وستون فقرات قرار گرفته بود، نتایج کلیه یافته های بالینی و پاراکلینیکی تشخیصی نبود، با توجه به افسردگی و بی میلی جنسی ، مسائل سایکو سوماتیک مطرح شده بود. نهایتا علائم ام اس در کونوس مدولاریس و نخاع گردن و ساقه مغز با علائم بالینی و MRI خود را نشان داد.
۲٫ دختر خانم ۲۳ ساله در مدت ۲ سال دو دوره افتالموپلژی خفیف بعلت علائم شبیه گرفتاری اعصاب ۳ و ۶ بدون علائم دیگر عصبی و با MRI طبیعی تحت درمان های میاستنی چشمی قرار گرفته بود و هر بار در مدت ۳ تا ۶ ماه بهبودی کامل یافته بود. عود علائم بعدی بصورت افتالموپلژی اینترنوکلئر و آتاکسی و علائم MRI گرفتاری مراکز عصبی را بعلت ام اس نشان داد.
۳٫ خانم ۳۶ ساله با علائم فراموشی فزاینده از ۲ سال قبل و ۲ بار تشنج تونیک کلونیک و علائم ملایم عصبی بصورت تشدید خفیف رفلکس های وتری با MRI بررسی شد گرفتاری گسترده نیمکره ها با ضایعات دمیلینیزاسیون مشخص شد.
مواردی از بیماری ها که علائم ام اس را تقلید کرده بود.
۱٫ مرد ۲۳ ساله در گذشته دو بار به فاصله ۶ ماه هر بار بمدت یک تا دو هفته به دنبال تمرین سخت جودو دچار تاری دید و عدم تعادل میشده ، بار سوم ،یک ماه بعد از حمله آخربا همان علائم مراجعه نمود. نیستاگموس شدید چرخشی، اختلال تعادل مخچه ای و تشدید رفلکس های وتری بطور منتشر مشاهده شد. سردرد و استفراغ نداشت، سیر مرضی و علائم بالینی ، بیماری ام اس را مطرح می نمود. در MRI مالفورماسیون کیاری مشاهده شد.
۲٫ خانم ۲۷ ساله متاهل با سابقه ۵ بار گزگز، کرختی و پارستزی در صورت و انتهاها و نیمه بدن که هر بار چند ساعت تا دو روز طول می کشیده و در MRI مغز کانون های دمیلیزاسیون داشت و نیز VEP در یک چشم مثبت بود بمدت یک سال تحت درمان اینترفرون بود، در معاینه هیچگونه علائم عصبی غیر طبیعی مشاهده نشد و MRI کنترل نیز طبیعی بود. پرس و جویی بیشتر وجود اورای بینایی قبل از حملات و سردرد میگرنی را بعد از هر حمله مشخص نمود.
۳٫ خانم مجرد ۲۸ ساله با شکایات غیر اختصاصی عصبی و سایکوسوماتیک و معاینات عصبی طبیعی در مدت سه سال با تصور بیماری ام اس ۴ بار MRI شده بود هر بار ۳ تا ۴ کانون کوچک در ماده سفید نیمکره ها بدون تغییر چندان مشاهده شده بود. اینگونه موارد امروزه بیشتر مشاهده می شود.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماریهای مغز
- بیماریهای دمیلینیزان :آنسفالومیلیت حاد دمیلینیزان :معمولآ در کودکان به دنبال واکسیناسیون یا عفونتهای ویروسی از قبیل سرخک و مونونکلئوز عفونی و….. بصورت تابلوی بالینی آنسفالیت حاد ظاهر میشود، چنانکه کشنده نباشد بهبودی بدون عود پیش میرود. در موارد بدون علت در مواردی عود کننده بوده و به ام اس منتهی میشود.
- نوریت اوپتیک : آسیب عصب بینائی بعلت تشابه بافت آن به بافت مغز در ام اس زیاد کرفتار میشود، اغلب کاهش بینائی یک طرفه و حاد بوده و در مدت یک تا چند ماه بطور کامل یا نسبی بهبود مییابد ، با درمان بهبودی سریعتر و کاملتر بدست مییایدد. در مواردی که اختلال دید حاد دو طرفه و بدون علت بروز بکند، احتمال بیماری دویک یا نوریت ارثی لبر مطرح میشود که در هر دو حال احتمال بهبودی کم است.
- بیماری های عروقی مغز :
TIA(نارسائی خونرسانی گذرای مغز) : علائم عصبی از نیم ساعت تا ۲۴ ساعت دوام مییابد.
CVA(سکته مغز ): ایسکیمی ترمبوتیک و آمبولیک و خونریزی : با گرفتن شرح حال و معاینه و توجه به سیر بیماری و اسکن مغز تشخیص داده میشود.
ناهنجاری عروقی مغز ونخاع(AVM) :علائم عود کننده موضعی مغز و نخاع ، تشنج و فلج
لوپوس اریتماتوز و دیگر واسکولیتها ، سندروم شوگرن : معمولآ با علائم پوستی ، روماتیسمی ، کلیوی و قلبی همراه بوده ودر موارددی مغزی بصورت فلج ، گرفتاری چشمی و تغییرات در اسکن ام آر آی با ام اس اشتباه گرفته میشود.،
بیماری بهجت: با علائم آفت دهان ، گرفتاری مفاصل و گرفتاری چشم مشخص میشود ، در مراحل پیشرفته بعلت ترومبوز متعدد شریانی و وریدی عوارض متعدد مغزی مشاه ام اس ظاهر میکند. بعلت گرفتاری مراکز مختلف مغز و نخاع ، سیر مزمن و عود کننده و علائم رادیولوژی ئر ام آر آی با بیماری ام اس مشل تشخیص داده میشود.
MELAS ( آنسفالوپا.تی متابولیک لاکتیک آسیدوز استروک ) و دیگر بیماریهای اختلال میتوکندریا : بعلت بروز بیماری در خانمها با علائم متعدد و عود کننده مغزی ناشی از گرفتگی عروقی به ام اس شباهت پیدا میکند.
CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی) ، بیماریهای عروقی ژنتیک ، بیماری تاکایاسو : به صور سکته های متعدد مغز و تشنج با تغییراتی شبیه ام اس در ام آر آی
- سندرم های میگرن: اختلال بینایی، همی پلژیک وهمی پارستزی در مواردی بمدت طولانی با ضایعات پراکنده در اسکن ام آر آی
- سرگیجه خوش خیم وضعیتی و سندرم منیر با اختلال تعادل و نیستاگموس و عودهای دورهای در افراد جوان.
- بیماریهای عفونی: گرفتاری تحت حاد مغز و نخاع بعلت عفونتهای TB، Lyme، HIV، سیفیلیس ، قارچی، تب مالت، توکسوپلاسموز، لیستریا
- سارکوئیدوز : عمدتآ بصورت گرانولومهای پراکنده در مغز و لپتومننژ با سیر بالینی متنوع و مزمن با تغییرات مشابه ام اس نشان میدهد
- تومورهای مورهای اولیه ، لنفوماتوز و متاستیک مغز و نخاع
- بیماری ویلسون: با علائم مزمن و پیشرونده اختلال تکلم ،تعادل ، حافظه و دیستونی مشخص میشود.
- لکودیستروفی ها و دیگر بیماری های متابولیک دژنراتیو مغز با موارد ام اس پیشرونده اولیه شباهت دارند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های نخاعی
- نورومیلیت اوپتیک : یا بیماری دویک ، علائم بالینی با گرفتاری عصب بینائی و نخاع مشخص میشود ، در اسکن ام آر آی گرفتاری نخاع وسیع است ، آنتی بادی IgG NMO در مایع نخاعی اکثرآ مثبت است ، برعکس ام اس به درمان پیشگیری با انترفرون پاسخ مساعد نمیدهد.
- میلیت ترانسورنس حاد ایدیوپاتیک
- میلیت HTLV- میلیت HIV- میلوپاتی بیماری سیلیاک:میلیت Human T lymphocyte virus بعلت عفونت رترو ویروس ، که راه انتقال آن شبیه HIV است با علائم نخاعی مزمن گردنی و پشتی تظاهر میکند. میلیت HIV درمرحله پیشرفته ایدز با علائم گرفتاری سایر ارگانها و اعصاب محیطی ظاهر میشود، در هر یک از این بیماریها بررسیهای ایمونولوژی مایع نخاع و خون به تشخیص کمک میکند. بیماری سیلیاک قبل از بروز علام نخاعی سالها علائم نهفته سوء جذب مثل آنمی کمبود آهن و فولیک آسید و B12 و با بودن سطح آنتی بادی آنتی گلوتن و تغییرات آسیب شناسی در بیوپسی روده دارد.
- تومورها و عفونت های کانال های نخاعی و دیسک بین مهره ای پشتی : علاوه بر علائم بالینی تغییرات مشخص در اسکن MRI مشاهده میشود.
- سندرم فورامن گلنوم و آرتروز و دیسک گردن : موجب اختلال حس در دستها و ضعف و اسپاسم در پاها میشوند، تشخیص قطعی با اسکن ام آر آی امکان پذیر است.
- سندرم کونوس مدولاریس و کودا اکین : ضعف و اختلال حس پاها و نشیمنگاه و اختلال کنترول ادرار ناتوانی جنسی در این موارد با علائم ام اس مشابهت پیدا میکند.
- آمیوتروفیک لاترال اسکلروزیس : با وجود ضعف و اسپاسم و تشدید رفلکسها و سیر مزمن و پیشرونده ، در ALS علائم اختلال حس وجود ندارد، و اسکن ام آر آی مغز و نخاع طبیعی بوده و الکترو میوگرافی تغییرات اختصاصی نشان میدهد.
.- دژنرسانس سیستمیک کومبایند (کمبود B12 و فولیک اسید( : در شرایط سوء تغذیه سوء جدب پدید آمده ، معمولآ با نوروپاتی محیطی همراه میباشد.
- بررسی مغز با MRI , VEP در کلیه موارد میلوپاتی ها علیرغم نبود علائم مغزی به تشخیص کمک می کند.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های رادیکولوپاتی و نوروپاتی
• بیماری لایم و دیگر علل عفونی و تومورال با عوارض عصبی محیطی و مرکزی رادیکوپاتی گاهآ بدون درد بوده و با ضعف و اختلال حس یک اندام علائم شروعی ام اس را تقلید میکنند .
• سندروم گیلین باره در مواردیکه با میلیت همراه باشد شبیه شروع ام اس حاد ظاهر میشود، تغییرات مایع نخاع مختصات مشخص در این سندروم به تفکیک این دو کمک میکند.
• مونونوروپاتی مولتیپلکس ، سندروم کارپال تانل ، مونونوروپاتی کرانیال در مواردی ظن ام اس را بر می انگیزد.
تشخیص افتراقی ام اس با بیماری های روانی
• روان تنی ، هیپو کندریا ، هیستری ، وسواس ، اضطرابی و تمارض : هر کدام از این موارد علائم مشخصه و سیر مرضی مختص خود را دارد و در مواردی با بیماری ام اس همراه است .
راه کار موجهه با موارد مشکوک به ام اس
• شرح حال کامل شامل شروع، نوع علائم، دوره علائم، میزان بهبودی و عود، فواصل عودها و…
• تا چه حد علائم عینی و با توپوگرافی حسی و حرکتی منطبق است.
• معاینه کامل عصبی : ته چشم و دید، اعصاب کرانیال، حسی ها، پیرامیدال،اکستراپیرامیدال ، حافظه و تکلم …
• در مواردی ، معاینه مکرر به فواصل چند روز و باز گذاشتن راه مراجعه تا رفع هر گونه تردید در یافته ها و تردیدهای شخص بیمار در مورد احتمال وجود ام اس
نحوه رویکرد با موارد مشکوک
• در مواردیکه قطعا علائم نورولوژیک وجود ندارد، اطمینان دادن به بیمار ، توصیه نکردن MRI …و پایش بالینی ، و در صورت لزوم مشاوره با همکار دیگر توصیه میشود.
• در مواردیکه علائم احتمالی گذرا ، یک باردر گذشته وجود داشته و در بیش از چند ماه عود نداشته ، و بیمار در معاینه علائم عصبی ندارد ، کنترل بالینی توصیه می شود.
• چنانکه بیمار اخیرآ علائم عصبی را گذرانده ، یا در گذشته چند بار علائم گذرا داشته ، بررسی پاراکلینیکی توصیه میشود.
• در مواردی که علائم عصبی یک یا چند کانونی وجود داشته و در بررسی پاراکلینیکی MRI طبیعی باشد احتمال ام اس بعید است. اگر MRI غیر طبیعی باشد تشخیص و درمان با طبقه بندی ام اس بعمل می آید.
معیارهای تشخیصی ام اس :
- تشخیص قطعی بالینی: وجود علائم گرفتاری عصبی در دو ناحیه از ماده سفید در دو زمان متفاوت به فاصله بیش از یکماه .
- تشخیص احتمالی: وجود علائم گرفتاری در چند ناحیه ماده سفید در یک زمان یا در یک ناحیه ، و سابقه دو حمله در گذشته.
- چند ناحیه گرفتار در MRI با گادولینییم حداقل تا سه ماه بعد ازحمله ، یا وجود ضایعه در T2 جدید، بیش از یک ماه از ضایعه .
- معیارهای MRI مثبت در تایید ام اس:
وجود سه مورد از چهار مورد زیرضرورت دارد:
۱) یک ضایعه با جذب گادولینییم یا حداقل ۹ ضایعه در T2
2) یک یا چند ضایعه در زیر تنتوریوم یا نخاع
۳) یک یا چند ضایعه ژوکستا کورتیکال
۴) حداقل سه ضایعه اطراف بطنها
- در موارد مشکوک پیگیری با MRI مجدد شش تا دوازده ماه با یا بدون درمان توصیه می شود.

این نوشته در تخصصی, عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

1,581 Responses to تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز از دیگر بیماریهای مشابه

 1. tesoo می‌گوید:

  سلام آقای دکتر با تبریک سال نو خدمت شما آیا من میتونم اسکنو بعد از ۱۳ بدر بردارم؟باتوجه به اینکه ایام عیده و تعطیله؟خطر داره تا بعد از عید؟

 2. کاکرو می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من انقدرحالت تهوع و سنگینی سر دارم که احساس میکنم حالاسکته مغزی میکنم درحین این حالات جشمام به شدت سیاهی میره که احساس میکنم الان میرم توی کما دکتر مغز و اعصاب نوار مغزیو نوشته نرمال نظرتون رو بفرمایید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در نوار مغز خیلی از علتها از جمله فشار داخل مغز به هر علت مشخص نمیشود، اگر در معاینه و اسکن مغز علت عضوی وجود ندارد احتمالا درمان میگرن منطقی خواهد بود. ولی در موارد شروع این قبیل علائم بدون هیچ سابقه قبلی و دلیل باید از احتمال عفونت و خونریزی داخل جمجمه مطمئن شد.

 3. tesoo می‌گوید:

  عیدشمامبارک
  آقای دکتر آیا سیاهی رفتن مداوم جشمها که بعضی وقتا شدید بشه ربطی به میکرن داره؟

 4. دربدر می‌گوید:

  سلام آقای دکتر من … الان مبتلا به ضعف اعصاب شدم
  حالا مشکلم حالتیه که تا مرز غش کردن میرم و جشمام سیاه میشه جه دارویی مناسبه؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   مسئله خودارضائی موضوع طبیعی است و عوارض عصبی فعلی ارتباطی به مسئله ندارد. درون گرائی و اضطراب زمینه را برای اینگونه مسائل مساعد میکند بهتر است با افزایش اعتماد بنفس و ورزش و تغذیه مناسب سلامتی کامل را تامین کنید.

 5. ناشناس می‌گوید:

  سلام جناب آقای دکتر لرزش دست و سر موقع نشستن روی صندلی با احساس عجیبی در سر و سیاهی رفتن جشمها و تعریق کف دست نشانه ی جیست؟

 6. سایه می‌گوید:

  سلام آقای دکتر
  سال نوتون مبارک :)
  تیر ۹۲ دید چشم راست من از ۱۰ به ۷ رسید که با مراجعه به دکتر احتمال ام اس دادن. ام ار ای چندتا پلاک رو نشون میداد ولی تا به امروز به جز اون تاری مختصر دید (که حالا به ۱۰ برگشته) دیگه هیچکدوم از علائم این بیماری رو ندارم حتی درد یا خستگی. البته سینووکس هم تزریق میکنم. آزمایشاتی که همون موقع انجام دادم احتمال بیماریهای دیگه رو رد کرد. خواستم نظرتون رو در این مورد بدونم… آیا بدون علائم بالینی تشخیص باز هم همون ام اس هست؟ و سوال دوم اینکه نیازی به تکرار آزمایش خون هست برای بررسی مجدد؟ مثلا ممکنه بیماریم لوپوس باشه ولی اونموقع نشون نداده؟ چون الان در قسمت کوچکی از بازو دچار راش شدم ولی بدون مصرف هیچ دارویی در عرض ۳-۴ روز داره خود بخود محو میشه.
  متشکر میشم راهنمایی کنید :)

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   وجود سابقه نوریت اوپتیک بهبود یافته با چند پلاک در مغز تا موقعی که عود بالینی اختلال مراکز عصبی پیش نیامده سی آی اس گفته میشود، در نه ماه گذشته درمان پیشگیری خوبی داشته اید. اگر در اسکن مجدد علائمی از عود نهفته وجود نداشته باشد معمولا درمان را به دوره ۶-۱۲ ماه محدود میکنند. هر نوع آزمایش اضافی برحسب وجود علائم بالینی مشکوک بعمل می آید.

 7. tesoo می‌گوید:

  سلام آقای دکترمن سمت جب سرم بعضی وقتا احساس کرفتکی میکنم مثل اینکه رکهای سرم کرفته شه و بازشه و احساس سردی و سوزش یک طرف سرم سمت جب میباشد علت جیست؟

 8. فاطمه می‌گوید:

  برما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی ،امید آن کهنه رفته باشد به نکویی و این نو همی آید به شادی . سالی سرشار از سعادت و سلامتی را برای شما آرزومندم

 9. فاطمه می‌گوید:

  سلام اقای دکتر سال نو مبارک عذر میخوام در جواب کاربر سایه گفته بودید وجود چند پلاک به همراه نوریت اوپتیک سی ای اس هست میتونم بپرسم منظورتون از چند پلاک دقیقا بالای چند تاس؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   در ام اس ، شکل ، محل ،اندازه و تعداد پلاکها از نظر تعیین شدت و سیر پیش آکهی فرق میکند. به استناد یک علامت در سابقه بیمار و گزارش مشخص نشده چند پلاک ، روش درمان و پاسخ به درمان از نظر تشخیص (سی آی اس) مطمئن بودم.

   • فاطمه می‌گوید:

    سلام و خسته نباشید
    دکتر تو برگه ای که به عنوان توضیحات همراه ام آر ای خواهرم بود فقط نوشته بود دو تا پلاک غیر اختصاصی و faint تو ناحیه semi ovale است دکتر باورتون نمیشه من خودم فوق لیسانس ویروس شناسی پزشکی هستم وتا حدودی درباره بیماری ام اس اطلاعات دارم خیلی نگران میشم جدیدا میگه یک روز چشمم تار هست ی روز خوب می بینم والله دکتر من که سر در نمیارم این علایم دیگه چیه هرروز ی چیز میگه بنظرتون بیماری های روانتنی ویا اختلات تبدیلی ممکنه باشه؟
    واصلا جسمی نباشه؟

    • دکتر سیفی می‌گوید:

     ممکن است هر کس زمانی به ام اس مبتلا بشود و برای کسی تضمین مصونیت وجود ندارد، ولی دو کانون دیده شده در اسکن و علائم بالینی گذرا با مشخصه علائم ام اس و دیگر بیماری عضوی نیستند.

 10. ح/ن می‌گوید:

  باسلام اقای دکتر سیفی انشاالله حالتان خوب باشد وایام به کامتان.
  نمیدونم یاتون هست که اخرین ام ارای سه ماه پیش براتون فرستادم تا حالا هیج مشکلی نداشتم ولی سه روزیه که یه کم بیحالم سرم یه جوریه پای چپم احساس میکنم که یه کم سبک شده یه کم احساس میکنم کم زور شده . اقای دکتر این سه ماه اصلاً نه استرسی داشتم نه مضطرب بودم این دو سال که درد دارم بیشتر طرف چپ بدنم در گیر میشه اینکه هر چند ماه چند وقتی این حالت و درد های کلی عضلاتی شروع ام اس نیست اکه یادتون باشه چندتا پلاک غیر اختصاصی غیرفعال تو مغزم دارم این دو سال که اینجوریم تا حالا شش تا ام ارای با و بدون تزریق گرفتم ولی بی نتیجه مونده. ایا این چند پلاک غیر اختصاصی و این حالات شروع ام اس نیست ممنون بازم مزاحمتون شدم ببخشید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با شناختی که از سیر بیماری تان دارم این بار هم علائم ناراحتی تان جنبه روان تنی دارد ، باز محض اطمینان برای معاینه عصبی کامل مراجعه کنید.

 11. ح/ن می‌گوید:

  ببخشید اقای دکتر این نتیجه ام ارای سه ما پیش که براتون فرستاده بودم. لطفاً بازم منو راهنمایی کنید
  Findings :
  A few non specific periventricular hyperintensitis are present without typical involvement of corpus callosum or infratentorial white matter. They are non Also the size of ventricular system and sulci is within the range of normal for patients stated age.
  There is no evidence of infarct, hemorrhage, intraparanchymal mass midline shift or herniation.
  There is no abnormal enhancing lesion involving the brain paranchyma.
  Also no abnormal dural enhancement is seen.
  Vascular sةtructures appear normal.
  The sella, pituitary gland and parasellar structures are unremarkable.
  regions and orbits are unremarkable.
  Conclusion:
  A few non specific periventricular unattenuated hyperintensitis probably in the currency of migraine headache disease or less likely vasculitis unusual beginninge of demyelinating process should be considered as well but require correlation with clinical exam, otherwise normal survey of the brain with and without contrast media. The cerebllopontine angles and visualized brain stem, cerebellar hemispheres, petromastoid

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   چند کانون کانون تشدید سیگنال که شرح داده اند میگرن یا شرایط دیگر عروقی یا ضایعه ماده سفید مغر را مطرح نموده اند و مطابقت با علائم بالینی را برای تشخیص توصیه کرده اند.

 12. tesoo می‌گوید:

  آقای دکتر بنده صبحا وقتی بدنمو کش میارم جشمام سیاهی میره بعضی وقتا هم وقتی دستامو به بالا خیلی میکشم جشمام سیاهی میره علتش جیه؟درحالت عادی هم کمی سیاهی میره

 13. m0m0 می‌گوید:

  آقای دکترمن وقتی توی یک مجلسی میرم قلبم شروع میکنه تند بزنه ضربانش ۱۳۰ تامیشه در دقیقه و لرزش بیدامیکنم و سرکیجه توروخدابکید جه دارویی مناسبه آخه نمیتونم کنترلش کنم

 14. ح/ن می‌گوید:

  سلام. اقای دکتر ممنون بابت جوابتان وکلیه زحماتتان
  اینکه گفتید شرایط دیگر عروقی. یا ضایعات ماده سفید منظورتون چه نوع بیماریه.
  ایا با این درد عضلاتی پاهام و دستام ارتباط داره. ممنون میشم پاسخ بدهید.

 15. tesoo می‌گوید:

  سلام آقای دکتربنده جشم جبم دجارتاری دید شده هم نزدیکو تارمیبینه هم دور آیا تومور کرفتم؟؟فلوکستین ۲۰ دو روز مصرف کردم:-(خدابدادم برس

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   تاری دید حاد در فرد جوان اگر بیش از یکی دو روز دوام داشته باشد اغلب بعلت التهاب عصب بینائی و در افراد مسن بعلت فشار چشم و یا گرفتگی مویرگی است، با معاینه چشم پزشکی مشکل قابل تشخیص است.

 16. ناشناس می‌گوید:

  سلام احساس سنگینی سر بهمراه حالت تهوع و ضعف و لرزش و احساس غش کردن که ازصبح که بلندمیشم ایجادمیشه و درطول روز کم و زیادمیشه جه دارویی مفیدمیباشد؟احساس مرگ میکنم همش درحال استراحتم

 17. محتاج می‌گوید:

  آقای دکتر اکرکسی سرطان مغز داشته باشد و درمان نشود و به دکترمراجعه نکند تاجند ماه زنده میماند؟و اینکه آیا سرطان مغز همیشه بادرد همراه است یا ممکنه بدون درد باشد؟

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   تومورهای مغز در ابتدا بدون درد است با افزایش حجم تومور و فشار مغز سردرد بیشتر میشود. در موارد بدخیمی ، تومور مغز معمولا در مدت حدود شش ماه کشنده است.

 18. ح/ن می‌گوید:

  سلام. اقای دکتر ممنونم بابت کلیه زحماتتان.
  اقای دکتر یک هفته هست که روی ران پاهام احساس سوزش میکنم واقعا موندم جکارکنم. این حالت همون گزگزی نیست که میگن از علام شروع ام اس هستش. ببخشید

 19. سوال می‌گوید:

  سلام خدمت دکترعزیز
  آقای دکتربنده وقتی سردرد ملایم بیدامیکنم احساس ضعف در دستها و بازو احساس میکنم و بعضی مواقع که سرم سنکین میشود احساس تهوع بیدامیکنم امروز جشمم قرمز شده بود نظرشماجیست؟

 20. مهم می‌گوید:

  وقتی راه میرم احساس میکنم یه جیزایی توی مغزم تکون میخوره و جابجامیشه و حالت تهوع بهم دست میده باسرکیجه علتش رو بکید باتشکر

 21. زهرا می‌گوید:

  سلام آقای دکتر .پدرم مشکل عصبی و روانی دارد.و حدود دو سال است که دارو های ضد جنون مصرف میکند.و حدود ۴ما است ارزش در هر دو دست دارد.mri انجام داده و لکه در ان دیده شده.آقای دکتر ایا لرزش دست مربوط به. لکه هاست یا نه’

 22. ح/ن می‌گوید:

  باسلام مجدد بازم ببخشید
  اقای دکتر عصب حسی جلدی براثر چی بوجود میاد. ارتباطی با جریان ام اس داره ببخشید الان ده روزی هست که سوزش روی پاهام دارم. ببخشید

 23. فاطمه می‌گوید:

  سلام اقای دکتر خسته نباشید. عذر میخام مجدد مزاحمتون شدم خواهرم دیروز بطور ناگهانی دچاری تاری دید این دفعه در هردو چشم شد که بمدت ۱۲ساعت (البته به گفته خودش ) طول کشید ودوباره به حالت اول برگشت. این میتونه نشانه چی باشه ؟ اخیر خیلی این علامت را نشان می دهد (تاری دید در حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت) با توجه به اینکه در شهری هستیم که به دکتر اعصاب دسترسی نداریم من نگران این علایم هستم. ناگفته نماند که در مراجعه به بیمارستان فارابی دکتر های چشم پزشک به ایشان گفته بودند که نمره چشمش در عرض نیم ساعت کم وزیاد شده اصلا این امکان داره؟؟؟ممنونم از لطف بیکران شما اگر علایم نگران کننده است که به تهران مراجعه کنیم

 24. فاطمه می‌گوید:

  ببخشید دکتر محل پلاک ها باید کجا باشه که بگن ام اسه ؟semi ovale centrum کجاس؟ جای مهمیه؟ اگه پلاک داشته باشه

 25. فاطمه می‌گوید:

  شرمنده آقای دکتر ممکنه اینا تاری دید هایی که براتون توضیح دادم حمله باشه ؟ممکنه بیماریش فعال شده باشه

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   به مورد پرسش بالینی و اسکن، در معاینه با مشاهده علائم پزشک میتواند با اطمینان پاسخ دهد.

   • فاطمه می‌گوید:

    مرسی دکتر مهربان. یک ماه پیش که ویزیت شد هم دکتر شهیدی وهم چشم پزشک گفت که علایم التهاب بهبود پیدا کرده شرمنده بخدا گاهی اوقات بشدت دچار عذاب وجدان میشم بخاطر سئوالات مکرر واقعا شما صبور ومهربان هستید خیلی از خدا وشما متشکرم که همچین سایتی رو پیدا کردم واقعا وقتی میام تو سایت شما استرسم کم میشه. یک دنیا ممنون. پاینده باشید

 26. ح/ن می‌گوید:

  سلام. شب خوش انشالله خدا خیرتون بده بابت کلیه زحماتتان
  اقای دکتر یعنی این اسپانسم و دردهای هر دو پاهام این حالتهای سوزش که روی پاهام بوجود میاد هرچندمدت میاد سراغم باتوجه به پلاکهای تو سرم که میگن غیر اختصاصیه ولی من درد دارم تمام ازمایشات انجام دادم بجز چربی خون مشکلی نیست. موندم جکار کنم. این درد و اسپانسم جکارکنم به جی مرضی ربط داره. بازم شرمنده

 27. زهرا می‌گوید:

  با عرض سلام مجدد و تشکر فراوان از پاسخگویی شما.آقای دکتر با توجه به بیماری عصبی پدرم که گفته شده مادر زادی هست و اینکه این اولین mri مغزی ایشان هست و مشخص نیست که این لکه ها از قبل وجود داشته اند یا جدیدا به وجود آمده اند آیا نگرانی درباره بیماری های خود ایمنی به جاست یا خیر?چون دکترشون درخواست ازمایش خون جهت تشخیص بیماری های خود ایمنی کرده اند و ما به شدت نگرانیم.ضمنا لرزش دست های پدرم از زمان شروع هیچ تغییری نکرده است.قرص امورل هم تاثیری نداشته است .قرص های مصرفی هم شامل رسپریدون,پرفنازین,بی پریدن,و… است که دو سال است مصرف میکنند.نکته آخر اینکه ایشون ۵۶ ساله است.لطفا در مورد بیماری خود ایمنی احتمالی راهنمایی بفرمایید .با سپاس فراوان

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   عوارض مغزی بیماریهای خودایمنی بیشتر در رابطه با بیماریهای عروقی التهابی است، در صورت وجود اغلب بصورت سکته مغزی ظاهر میشود. برای لرزش دست بدون در شرایط انجام کارهای روزمره اغلب علتی یافت نمیشود و با آرامبخش ها بهتر تسکین مییابد.

 28. bijan می‌گوید:

  دکتر جان سلام
  بنده ۱۰ سال پیش ضربه مغزی شدم..۴سال پیش برای اولین بار در خواب تشنج کردم..پزشک برایم ۳ بار در روز والپروات سدیم ۲۰۰ تجویز کردند که به مدت ۳ سال مصرف کردم.بعد از ۳ سال مصرف قرص را به ۲ بار در روز تقلیل دادند .چند روز پیش که به ایشان مراجعه کردم با توجه به معاینه و نوار مغز فرمودند تا نوبت بعد هر روز هفته ۲ قرص مصرف کنبد به جز دوشنبه ها و جمعه ها که ۱ عدد مصرف کنبد..به نظر شما در روزهای عادی و دوشنبه و جمعه چه ساعاتی این قرص را مصرف کنم؟ ممنون

 29. دعای خیر می‌گوید:

  آقای دکترمن وقتی بلندمیشم راه برم مدتی بعداز راه رفتن سرم سنکین میشه و کف دستام عرق میکنه و احساس تهوع بیدامیکنم همراه باسرکیجه نظرتون راجبه این وضع من جیه؟

 30. یاالله می‌گوید:

  آقای دکتر من وقتی سوارماشین میشم و ماشین دنده عقب بره و یدفه بزنه رو ترمز سرم کیج میره و سیاهی رفتن جشمها و حالت تهوع بیدامیکنم و انکار داخل مغزم به سمت عقب سرم فشارمیاد یبارهم داشتم رانندکی میکردم یدفه وقتی زدم روی ترمز انکار داخل مغزم فشار آورد به جلو لطفا راهنمایی کنید

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   شاید لغزندگی در مهره های گردن دارید، برای بررسی بهتر است رادیوگرافی نیمرخ فقرات گردن در وضعیت خمیده به جلو و عقب ( فلکسیون و اکستانسیون گردن ) گرفته شود.

 31. زهرا می‌گوید:

  با سلام و تشکر مجدد.از پاسخگویی شما چنین برداشت کردم که لرزش دست های پدرم مرتبط با لکه موجود در mriو بیماری های اتوایمیون نیست.به عنوان اطلاعات تکمیلی تر اینکه لرزش دست ها هم در زمان استراحت و هم در زمان فعالیت وجود دارد(البته زمان فعالیت کمی کمتر است) ,و انگشتان هم میارزد,از مچ دست.کمی هم احساس خستگی هم دارد,و لرزش کم در ناحیه فک و دهان.با توجه به این اطلاعات تکمیلی و اینکه با مشاهدات mri احتمال پارکینسون نیز رد شده است و به عنوان سوال پایانی اینکه آقای دکتر احتمال بیماری های عصبی عضلانی نظیر als و… نیز وجود دارد یا خیر ?نیاز به بررسی های بیشتر هست?مثل نوار عصب یا عضله?در پایان از اینکه با صبر و حوصله جوابگوی بسیاری هستید بسیار سپاسگزارم.

 32. جشم می‌گوید:

  آقای دکترجشمهای من قبلا دور رو تار میدید که ناشی از عیوب انکساری بود اما جند روزه جشم جبم نزدیکو هم تارمیبینه بعضی وقتا احساس میکنم داخلش یذره درد داره بعضی وقتام انکار یه جیزی توش باشه صبحا تاری دیدش بهتر میشه عینک که میزنم اشیا واضحترمیشه اما بازهم یذره با عینک تاره علتش رو بفرمایید

 33. لرزش می‌گوید:

  سلام خدمت آقای دکتر بنده وقتی ازحالت نشسته یا درازکش بلندمیشم که کاری انجام بدم بعد ازجند دقیقه احساس میکنم دستام حس نداره و یذره مورمورمیشه و احساس افتادن میکنم و بعضی مواقع هم تعریق لطفا بفرمایید جه دارویی مناسب من میباشد و علت جیه؟

 34. سوال می‌گوید:

  آقای دکترسیفی عزیز من انکشتای دستام کمی تکون میخوره فقط خودم میفهمم و درمواقع استرس لرزش کردن و دست و باها دارم درمواقع بدون استرس هم لرزش ناجیزی دارم لطفا راهنمایی کنید

 35. ح/ن می‌گوید:

  باسلام مجدد
  اقای دکتر من الان دو هفته است که روی ران پاهام حالت سوزش داره طرف چپ بدنم بیشتر این حالت داره اون اضطرابی که شما میگد مال دوسال پیش بوده حالا این اضطراب میتونه بعد این دوسال این حالت سوزش بوجود بیاره این سوزش بعضی وقتا روی صورتم نیز بوجود میاد. به خدا خسته شدم ازپس علام مختلفی از ام اس داشتم. میترسم اون پلاکها شروع ام اس باشه واقعا میترسم دیر تشخیص بدن و دیر درمان شروع کرده باشم. ببخشید بازم مزاحم شدم. به خدا هیجکس مثل شما مارو خوب درک نمیکنه. بازم بابت همه چی ممنونم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   من متوجه هستم که شما بیش از هر بیمار ام اس واقعی در چند سال اخیر بعلت وسواس خود بیمار انگاری رنج برده اید. مطمئن هستم در صورت معالجه نشدن این معضل بزرگ بالاخره شرایط ناگوار روحی و جسمی بعلت استرس مزمن و شدید پیش می آید.

 36. یاالله می‌گوید:

  سلام آقای دکتر درمان لغزندکی مهرهای کردن جیست؟حین ترمزکرفتن ماشین و خم شدن علایمش ظاهرمیشه و اینکه سیاهی رفتن جشمهاربطی به لغزندکی کردن داره؟باتشکر

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   معمولا در لغزندگی مهره های گردن موقع خم کردن گردن گزگز دستها واحسلس شوک مانند در تنه پیش می آید، تشخیص بامعاینه و رادیوگرافی ساده است

 37. یاالله می‌گوید:

  آقای دکترمن لغزندکی مهره های کردن دارم حالاباید جیکارکنم؟

 38. ح/ن می‌گوید:

  باسلام مجدد
  اقای دکتر این سوزش پاهام دوهفته است ادامه داره. جون میکن اکر سوزشی بیش از دو سه روز ادامه داشته باشه امکان بیماری ام اس هستش. واقعا این سوزش به چه بیماری مربوط میشه جون خیلی داره طولانی میشه. ممنون

 39. tesoo می‌گوید:

  سلام جناب آقای دکتر جرا موقع ام آر آی میکن سابقه تشنج داری یانه؟و اینکه جرا اینقد فضاش کوجیکه؟منکه یاد شب اول قبر افتادم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   بخاطر اینکه اگر کسی بیماری صرع دارد و در آن گیرودار کنترل تشنج مشکل میشود. کوچک بودن فضای قفس اسکن بخاطر حفظ حوزه مغناطیسی است، البته دستگاههای جدید بصورت تخت صاف طراحی شده است.

 40. bijan می‌گوید:

  دکتر جان سلام.من دوباره شرح حال میدم
  بنده ۱۰ سال پیش ضربه مغزی شدم..۴سال پیش برای اولین بار در خواب تشنج کردم..پزشک برایم ۳ بار در روز والپروات سدیم ۲۰۰ تجویز کردند که به مدت ۳ سال مصرف کردم.بعد از ۳ سال مصرف قرص را به ۲ بار در روز تقلیل دادند .چند روز پیش که به ایشان مراجعه کردم با توجه به معاینه و نوار مغز فرمودند تا نوبت بعد هر روز هفته ۲ قرص مصرف کنبد به جز دوشنبه ها و جمعه ها که ۱ عدد مصرف کنبد..به نظر شما روزهای دوشنبه و جمعه چه ساعتی قرص دپاکین را بخورم؟ بقیه روزهای هفته هم دو تا میخورم ولی دوشنبه و جمعه باید یکی بخورم.. ممنون

 41. ریحانه می‌گوید:

  سلام آقای دکتر خسته نباشید
  خواهرم دو هفته پیش دچار تاری دید و عدم تعادل شد و به دکتر مراجعه کرد و در اسکن ایشان ٰپلاکهایی در مغز و نخاعشان مشاهده شد. دکترهای شهرستان تشخیص ام اس را دادند. آیا ممکن است اشتباهی رخ داده باشد؟ آیا به شهرهای بزرگتر و نزد دکترهای دیگر برویم یا خیر؟
  در حال حاضر درمان را برای خواهرم شروع کردند و فرمودند سه ماه دیگر مراجعه کنیم. الان تمام حالات خواهرم در معاینات طبیعیست.

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   یک بار علائم عصبی دیده شده و علائم اسکن احتمال سی آی اس زیاد است، اگر عود پیش آید ام اس مطرح میشود. ممکن است محض اطمینان یک مشورت هم با مرجع دیگری بکنید ولی ادامه درمان بایستی با یک نفر پزشک در دسترس و آشنا به سیر بیماری بعمل آید.

 42. علی اصغر می‌گوید:

  پرسش : باسلام مرد ۳۸ ساله هستم از ۸ماه پیش پای راستم حالت سنگینی داشت که پس از مدتی دست راستم نیز بعض وقتها حالت سنگینی احساس میکردم پنج ماه پیش دکتر ام ار ای کمر و گردن دادم و دکتر گفت که دیسک خفیف کمر و گردن داری و دردها به خاطر آن است سه ماه پیش قرار بود به زیارت کربلا بروم پیش یک دکتر دیگر رفتم تا طرز نشستن را سوال کنم این دکتر گفت که تو اصلا دیسک نداری برو مسافرت برگرد یک ام ار ای مغز بده در مسافرتی هم که رفتم مسافرت سخت با سرمای بسیار شدید و پراسترس رفتیم و برگشتیم دیماه ام ار ای دادم تعدادی پلاک در مغز وجود دارد که نظر چند دکتر پلاکهای غیر فعال بودند و در نظریه ادم ، واسکولیت،ام اس باید بررسی میشد ازمایشاتی نوشتند که همه نرمال بود فقط ویتامین d3برابر ۷ و خیلی کم بود نوار عصب و عضله و چشم نرمال بود بعد به روماتولوزی معرفی کردند انهم نرمال بود دکتر تعدادی دارو نوشت مثل D3و گاباپنتن و.. تا اینکه دوهفته پیش(۴۵ روز بعد از اولین ام ار ای مغز) در تهران مرکز حقیقت دوباره ام ار ای با تزریق انجام دادم که دکتر ان مرکز همان واسکولیت و میگرن و ..نوشته بود و به ام اس هم اشاره ای نکرده بود دکتر سهرابی و یک دکتر دیگه هم دیدند و پس از معاینه گفتند ام اس نمیتونه باشه دکتر خودم هم دید گفت در دوماه گذشته اصلا پلاک فعالی موجود نیست دتعطیلات عید بعد از یک سرماخوردگی سوزش خفیف کمر که رانها و ساقها هم درد و سوزش داشتند و سوزش بین دو کتف که شانه ها و بازوها هم سوزش داشتند و دستها گزگز خفیف که بعد از دوسه روز علایم کمتر شد و دکتر دوباره ام ارای کمر و گردن نوشت که همه چیز نرمال بود دیسک و ارتروز و پلاک اصلا وجود نداشت علایم سوزش زانوها ساق و ران وقتی در صندلی مینشینم زیاد میشه و در حالت ایستاده کمتر و بهتر میشود توجه به توضیحات استدعا دارم به سوالات پاسخ فرمائید:
  ۱- ایا این علایم میتواند ام اس با شد توضیح اینکه چشمان بنده چند سال قبل و به فواصل چند سال سه بار یک دفعه از یک قسمت شروع به گرفتن کرد و بعد از ۴۵ دقیقه دوباره با سردرد کم به حالت عادی برگشت که دکتر میگه نوعی از میگرنه
  ۲- در میگرن پلاک در مغز دیده میشه
  ۳- وجود پلاک در مغز چقدر مهمه
  الان دارو یخاصی نمیخورم قبلا هم فقط ارامبخش و ویتامین داده بودند و کارهایم را هم انجام میدهم

  • دکتر سیفی می‌گوید:

   با اطمینان قریب به یقین میشود گفت که ام اس ندارید و کانونهای تغییر سیگنال در ام آر آی به میگرن مربوط است، چنانکه در معاینه علائم چشمگیر عارضه عصبی ندیده اند بهتر است برای مدتی نسبت به بیماری بیخیال شوید و بکار و فعالیت عادی مشغول شوید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>